J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Tarybos posėdžiai
Posėdžio pavadinimas:45-asis Tarybos posėdis Data:2023-01-27 Posėdžio pirmininkas:Valentinas Tamulis Numeris:45 Būklė:Baigtas Protokolas: VARD45.pdf
Transliacija
Įtraukti klausimai
1
Klausimas:Dėl Kėdainių rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo Pranešėjas:Kristina Kemešienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
2
Klausimas:Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo Pranešėjas:Jolanta Sakavičienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
3
Klausimas:Dėl Kėdainių rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto tvirtinimo Pranešėjas:Jolanta Sakavičienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
4
Klausimas:Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 16 d. sprendimo Nr. TS-327 „Dėl Didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir  darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus Kėdainių rajono savivaldybės institucijose ir įstaigose tvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjas:Jolanta Sakavičienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
5
Klausimas:Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio sumokėjimo termino atidėjimo UAB „Integravimo sistemos“ Pranešėjas:Jolanta Sakavičienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
6
Klausimas:Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos A. N. Pranešėjas:Jolanta Sakavičienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
7
Klausimas:Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos paprastosios kompetencijos įgaliojimų pavedimo administracijos direktoriui Pranešėjas:Dalius Ramonas Būklė:Įtrauktas Plačiau
8
Klausimas:Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. TS-99 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės socialinių paslaugų įstaigose teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo Pranešėjas:Jūratė Blinstrubaitė Būklė:Įtrauktas Plačiau
9
Klausimas:Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. TS-276 „Dėl Maksimalių socialinės globos ir socialinės priežiūros išlaidų finansavimo dydžių nustatymo“ pakeitimo Pranešėjas:Jūratė Blinstrubaitė Būklė:Įtrauktas Plačiau
10
Klausimas:Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 27 d. sprendimo nr. TS-190 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės socialinio darbo su šeimomis tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjas:Jūratė Blinstrubaitė Būklė:Įtrauktas Plačiau
11
Klausimas:Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 7 d. sprendimo Nr. TS-343 „Dėl Pagalbos į namus paslaugų teikimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjas:Jūratė Blinstrubaitė Būklė:Įtrauktas Plačiau
12
Klausimas:Dėl biudžetinės įstaigos Kėdainių pagalbos šeimai centro paskyrimo vykdyti bendruomeninių šeimos namų funkcijas ir teikti kompleksines paslaugas šeimai Pranešėjas:Jūratė Blinstrubaitė Būklė:Įtrauktas Plačiau
13
Klausimas:Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. TS-20 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo Pranešėjas:Jūratė Blinstrubaitė Būklė:Įtrauktas Plačiau
14
Klausimas:Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams Kėdainių rajono savivaldybėje teikimo tvarkos aprašo tvirtinimo Pranešėjas:Jūratė Blinstrubaitė Būklė:Įtrauktas Plačiau
15
Klausimas:Dėl Kėdainių rajono savivaldybės užimtumo didinimo 2023 metų programos patvirtinimo Pranešėjas:Jūratė Blinstrubaitė Būklė:Įtrauktas Plačiau
16
Klausimas:Dėl sportinių šokių klubo „Vilnis“ atleidimo nuo mokesčio Pranešėjas:Kęstutis Stadalnykas Būklė:Įtrauktas Plačiau
17
Klausimas:Dėl viešosios įstaigos „Veržlusis Nevėžis“ atleidimo nuo mokesčio Pranešėjas:Kęstutis Stadalnykas Būklė:Įtrauktas Plačiau
18
Klausimas:Dėl paramos suteikimo iš Kėdainių rajono savivaldybės Smulkiojo verslo rėmimo fondo MB Ant saldžių debesų Pranešėjas:Alvydas Ardavičius Būklė:Įtrauktas Plačiau
19
Klausimas:Dėl pritarimo dalyvauti partnerio teisėmis vietos projekte „Sirutiškio bendruomenės maisto laboratorija“ Pranešėjas:Audronė Stadalnykienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
20
Klausimas:Dėl Kėdainių rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto fondo sąrašų pakeitimo Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
21
Klausimas:Dėl nekilnojamųjų daiktų perdavimo UAB „Kėdainių butai“ Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
22
Klausimas:Dėl nekilnojamųjų daiktų pirkimo ir jų perdavimo UAB „Kėdainių butai“ Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
23
Klausimas:Dėl Kėdainių rajono savivaldybės turto, skirto humanitarinei pagalbai teikti, perdavimo Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
24
Klausimas:Dėl valstybės turto, skirto humanitarinei pagalbai teikti, perdavimo Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
25
Klausimas:Dėl valstybės nekilnojamojo turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
26
Klausimas:Dėl turto perdavimo Kauno apskrities vyriausiajam policijos komisariatui Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
27
Klausimas:Dėl turto perdavimo asociacijai Lančiūnavos bendruomenės centrui Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
28
Klausimas:Dėl leidimo Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Kėdainių miesto seniūnijai nuomoti nekilnojamąjį turtą Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau