J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Tarybos komitetai
Posėdžio pavadinimas:38-asis Tarybos posėdis - Data:2022-04-29 Posėdžio pirmininkas:Valentinas Tamulis Numeris:38 Būklė:Baigtas Protokolas: TP-6.docx
Transliacija
Nariai
Vardas, pavardė
Įtraukti klausimai
1
Klausimas:DĖL PRITARIMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
2
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021–2023 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2021 M. ĮGYVENDINIMO ATASKAITOS TVIRTINIMO Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
3
Klausimas:DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO IR VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO LENGVATOS J. S. Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
4
Klausimas:DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO LENGVATOS R. Š. Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
5
Klausimas:DĖL KLASIŲ SKAIČIAUS IR MOKINIŲ SKAIČIAUS JOSE, PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS IR MOKINIŲ SKAIČIAUS JOSE, IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS IR VAIKŲ SKAIČIAUS JOSE 2022–2023 MOKSLO METAMS Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
6
Klausimas:DĖL SUTIKIMO REORGANIZUOTI KĖDAINIŲ R. TRUSKAVOS PAGRINDINĘ MOKYKLĄ, PRIJUNGIANT JĄ PRIE KĖDAINIŲ R. ŠĖTOS GIMNAZIJOS Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
7
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMŲ VYKDYMO, PRIĖMIMO MOKYTIS PAGAL NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
8
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ FINANSAVIMO IR ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
9
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ R. ŠĖTOS GIMNAZIJOS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
10
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-14 „DĖL KĖDAINIŲ R. KRAKIŲ MIKALOJAUS KATKAUS GIMNAZIJOS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
11
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ ,,ATŽALYNO“ GIMNAZIJOS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
12
Klausimas:DĖL LIETUVOS SPORTO UNIVERSITETO KĖDAINIŲ ,,AUŠROS“ PROGIMNAZIJOS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
13
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ R. LABŪNAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS AUTOBUSŲ NUOMOS KAINŲ NUSTATYMO Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
14
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ JUOZO PAUKŠTELIO PROGIMNAZIJOS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
15
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. LAPKRIČIO 25 D. SPRENDIMO NR. TS-239 „DĖL KĖDAINIŲ R. SURVILIŠKIO VINCO SVIRSKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
16
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. SPALIO 29 D. SPRENDIMO NR. TS-249 „DĖL KĖDAINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PURIENA“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
17
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. BALANDŽIO 17 D. SPRENDIMO NR. TS-90 „DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS NEPASITURINTIEMS GYVENTOJAMS KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TEIKIMO TVARKOS APRAŠO Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
18
Klausimas:DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO MB ,,ERMINSA“ Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
19
Klausimas:DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO MB DIKSTATA Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
20
Klausimas:DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO LANKESOS MEDIENA, MB Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
21
Klausimas:DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO UAB IG INŽINERIJA Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
22
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. VASARIO 18 D. SPRENDIMO NR. TS-11 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022 M. MELIORACIJOS PRIORITETINIŲ DARBŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
23
Klausimas:DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „DALIES MSNA „NIKYS“ NARIAMS PRIKLAUSANČIŲ IR VALSTYBINIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRAVIMAS“ Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
24
Klausimas:DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „MSNA „BALSIŲ MELIORACIJA“ NARIAMS PRIKLAUSANČIŲ IR VALSTYBINIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRAVIMAS“ Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
25
Klausimas:DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „MSNA „MANTVILONIŲ MELIORACIJA“ NARIAMS PRIKLAUSANČIŲ IR VALSTYBINIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRAVIMAS“ Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
26
Klausimas:DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „MSNA „VILAINIŲ DRENAŽAS“ NARIAMS PRIKLAUSANČIŲ IR VALSTYBINIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRAVIMAS“ Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
27
Klausimas:DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ INSTITUCINIO STIPRINIMO IR VEIKLOS PLĖTOJIMO PROJEKTŲ FINANSAVIMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
28
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. RUGSĖJO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-153 „DĖL KĖDAINIŲ KRAŠTO KULTŪROS PREMIJOS KONKURSO NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
29
Klausimas:DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „VERŽLUSIS NEVĖŽIS“ ATLEIDIMO NUO MOKESČIO Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
30
Klausimas:DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ IŠ NACIONALINĖS ŠVIETIMO AGENTŪROS IR JO PERDAVIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
31
Klausimas:DĖL SUTIKIMO PERIMTI TRUMPALAIKĮ TURTĄ IŠ NACIONALINĖS ŠVIETIMO AGENTŪROS IR JO PERDAVIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
32
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR SOCIALINIO BŪSTO FONDO SĄRAŠŲ PAKEITIMO Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
33
Klausimas:DĖL TURTO PERDAVIMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
34
Klausimas:DĖL TURTO PERDAVIMO KĖDAINIŲ SPORTO CENTRUI Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
35
Klausimas:DĖL TURTO PERDAVIMO UAB „KĖDAINIŲ VANDENYS“ Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
36
Klausimas:DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO INVESTAVIMO IR UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KĖDAINIŲ VANDENYS“ ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMO Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
37
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ STRATEGIJŲ SUDARYMO, ATNAUJINIMO IR ĮGYVENDINIMO, VEIKLOS TIKSLŲ NUSTATYMO, VEIKLOS REZULTATŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
38
Klausimas:DĖL PATALPŲ PERDAVIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI „KĖDAINIŲ TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRAS“ Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
39
Klausimas:DĖL PASTATO PERDAVIMO ASOCIACIJAI NOCIŪNŲ BENDRUOMENĖS CENTRUI Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
40
Klausimas:DĖL PATALPŲ PERDAVIMO ASOCIACIJAI OKAINIŲ BENDRUOMENĖS CENTRUI Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
41
Klausimas:DĖL PATALPŲ PERDAVIMO ASOCIACIJAI PILIONIŲ BENDRUOMENEI Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
42
Klausimas:DĖL PASTATO PERDAVIMO ASOCIACIJAI KĖDAINIŲ RAJONO SKAISTGIRIŲ BENDRUOMENĖS CENTRUI Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
43
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR. TS-131 „DĖL PATALPŲ PERDAVIMO ŠĖTOS BENDRUOMENĖS CENTRUI“ PAKEITIMO Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
44
Klausimas:DĖL LEIDIMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KĖDAINIŲ MIESTO SENIŪNIJAI NUOMOTI TURTĄ Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
45
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. RUGSĖJO 24 D. SPRENDIMO NR. TS-245 „DĖL PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO VIEŠOSIOSE VIETOSE TAISYKLIŲ BEI VIEŠŲJŲ VIETŲ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE SĄRA Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
46
Klausimas:DĖL VYTAUTO MONTVILOS GATVĖS PAVADINIMO PAKEITIMO KĖDAINIŲ MIESTE Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
47
Klausimas:DĖL GATVIŲ PAVADINIMO SUTEIKIMO KRAKIŲ KAIME KRAKIŲ SENIŪNIJOJE Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
48
Klausimas:DĖL GATVIŲ AŠINIŲ LINIJŲ IR KOORDINAČIŲ TIKSLINIMO KRAKIŲ MIESTELYJE KRAKIŲ SENIŪNIJOJE Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau
49
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 3 D. SPRENDIMO NR. TS-71 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDARYMO“ PAKEITIMO Pranešėjas: Būklė:Įtrauktas Plačiau