J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Balsavimas
Balsavimas
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Tarybos komitetai
Posėdžio pavadinimas:Ekonomikos ir biudžeto komiteto posėdis Data:2021-03-24 Posėdžio pirmininkas:Romualdas Gailiūnas Numeris: Būklė:Baigtas
Transliacija
Nariai
Vardas, pavardė
Įtraukti klausimai
1
Klausimas:DĖL PRITARIMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Pranešėjas:Zita Valiauskienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
2
Klausimas:DĖL PRITARIMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR ADMINISTRACIJOS 2020 M. VEIKLOS ATASKAITAI Pranešėjas:Arūnas Kacevičius Būklė:Įtrauktas Plačiau
3
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. VASARIO 26 D. SPRENDIMO NR. TS-26 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO Pranešėjas:Jolanta Sakavičienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
4
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS METINĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO Pranešėjas:Egidijus Grigaitis Būklė:Įtrauktas Plačiau
5
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS METINĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Pranešėjas:Egidijus Grigaitis Būklė:Įtrauktas Plačiau
6
Klausimas:DĖL METINĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ LENGVATŲ TAIKYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Pranešėjas:Egidijus Grigaitis Būklė:Įtrauktas Plačiau
7
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO Pranešėjas:Egidijus Grigaitis Būklė:Įtrauktas Plačiau
8
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-6 „DĖL PRITARIMO ATLIEKŲ PRIĖMIMO IR APDOROJIMO KAUNO REGIONINIUOSE SĄVARTYNUOSE, MECHANINIO BIOLOGINIO APDOROJIMO IR MECHANINIO ATLIEKŲ RŪŠIAVIMO ĮRENGINIUOSE, ŽALIŲJŲ ATLIEKŲ KOMPOSTAVIMO AIKŠTELĖSE, DIDELIŲ GABARITŲ IR KITŲ ATLIEKŲ SURINKIMO AIKŠTELĖSE MOKESČIUI“ PAKEITIMO Pranešėjas:Egidijus Grigaitis Būklė:Įtrauktas Plačiau
9
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ETIKOS KOMISIJOS VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Pranešėjas:Egidijus Grigaitis Būklė:Įtrauktas Plačiau
10
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Pranešėjas:Egidijus Grigaitis Būklė:Įtrauktas Plačiau
11
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 31 D. SPRENDIMO NR. TS-102 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ETIKOS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO Pranešėjas:Egidijus Grigaitis Būklė:Įtrauktas Plačiau
12
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 M. MELIORACIJOS PRIORITETINIŲ DARBŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO Pranešėjas:Ieva Matyžiūtė Būklė:Įtrauktas Plačiau
13
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022-2024 METŲ MELIORACIJOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO Pranešėjas:Ieva Matyžiūtė Būklė:Įtrauktas Plačiau
14
Klausimas:DĖL PASIŪLYMŲ DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS DRAUSTINIŲ STEIGIMO, JŲ RIBŲ KEITIMO, GAMTOS PAVELDO OBJEKTŲ PASKELBIMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SAUGOMAIS NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Pranešėjas:Ieva Matyžiūtė Būklė:Įtrauktas Plačiau
15
Klausimas:DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO INVESTAVIMO IR UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KĖDAINIŲ VANDENYS“ ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMO Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
16
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR SOCIALINIO BŪSTO FONDO SĄRAŠŲ PAKEITIMO Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
17
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 12 D. SPRENDIMO NR. TS-314 „DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
18
Klausimas:DĖL LEIDIMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KĖDAINIŲ MIESTO SENIŪNIJAI NUOMOTI PATALPAS Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
19
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. LAPKRIČIO 6 D. SPRENDIMO NR. TS-254 „ DĖL NEKILNOJAMOJO IR ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO PAGAL TURTO PATIKĖJIMO SUTARTĮ VIEŠAJAI ĮSTAIGAI KĖDAINIŲ LIGONINEI“ PAKEITIMO Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
20
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS OBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
21
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GEGUŽĖS 13 D. SPRENDIMO NR. TS-145 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO Pranešėjas:Dalius Ramonas Būklė:Įtrauktas Plačiau
22
Klausimas:DĖL ĮGALIOJIMŲ ATSTOVAUTI KAUNO REGIONO PLĖTROS TARYBOS VISUOTINIUOSE DALYVIŲ SUSIRINKIMUOSE SUTEIKIMO Pranešėjas:Dalius Ramonas Būklė:Įtrauktas Plačiau
23
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 M. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO TVIRTINIMO Pranešėjas:Jūratė Blinstrubaitė Būklė:Įtrauktas Plačiau
24
Klausimas:DĖL ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO Pranešėjas:Jūratė Blinstrubaitė Būklė:Įtrauktas Plačiau
25
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. RUGSĖJO 30 D. SPRENDIMO NR. TS-183 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVEIKSNIŲ ASMENŲ BŪKLĖS PERŽIŪRĖJIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO “ PAKEITIMO Pranešėjas:Jūratė Blinstrubaitė Būklė:Įtrauktas Plačiau
26
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ DAILĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Pranešėjas:Julius Lukoševičius Būklė:Įtrauktas Plačiau
27
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Pranešėjas:Julius Lukoševičius Būklė:Įtrauktas Plačiau
28
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „OBELĖLĖ“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Pranešėjas:Julius Lukoševičius Būklė:Įtrauktas Plačiau
29
Klausimas:DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO VŠĮ LANGAKIŲ SAVARANKIŠKO GYVENIMO NAMAMS Pranešėjas:Daina Balasevičienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
30
Klausimas:DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO MB NOPE Pranešėjas:Daina Balasevičienė Būklė:Įtrauktas Plačiau