J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Lietuvos raudonosios knygos gyvūnai Kėdainių rajone

VABZDŽIAI

Elniavabalis Lucanus cervus L. Išnykusi rūšis. Aptinkami brandžiuose ąžuolynuose. Labūnavos girininkijoje buvo viena iš paskutiniųjų radimviečių Lietuvoje.

Didysis puošniažygis Carabus coriaceus L. Reta rūšis. Aptinkami įvairaus tipo miškų pakraščiuose, pamiškėse, dažniausiai ten, kur sunkesni dirvožemiai.

 

Aštuontaškis auksavabalis Gnorimus variabilis L. Reta rūšis. Aptinkami brandžiuose spygliuočių ir lapuočių miškuose, kur gausu senų trūnijančių  medžių kamienų ir kelmų. 1993 m. pagautas sausose pievose ties Babėnų žvyro karjeru.

Niūraspalvis auksavabalis Osmoderma eremite Scop. Reta rūšis. Aptinkami brandžiuose lapuočių ir mišriuose miškuose, ypač ąžuolynuose. 1962 m. rastas Kėdainių apylinkėse, 1974 m. Ąžuoloto girininkijoje ir Ilgatrakio miške.

Marmurinis auksavabalis Netocia lugubris Herbst. Reta rūšis. Aptinkami brandžiuose lapuočių ir mišriuose miškuose, senuose parkuose ir soduose. 1993 m. rastas Kalnaberžės dvaro parke ir Medininkų miške.

Kraujalakinis melsvys Maculinea teleius Bergstr. Reta rūšis. Aptinkami drėgnose pamiškių pievose, kuriose auga kraujalakės. Rajone jų rasta drėgnose pievose prie Vikšrupio upelio Kunionių miške, drėgnose Smilgos upelio slėnio pievose Josvainių miške, natūralioje pievoje Pašilių miške.
Machaonas Papilio machaon L. Reta, nepakankamai ištirta rūšis. Aptinkami atvirose vietose, miško aikštelėse, kirtimuose, pamiškėse, soduose, ypač ten, kur gausu skėtinių augalų. Kėdainių rajone paplitę. Pastebėti  Aristavoje, Josvainiuose, Dotnuvoje, Akademijoje, Gudžiūnuose, Bajėnų miške, Aluonos slėnyje, Gelnų, Pašilių, Labūnavos, Puzaičių miškų pakraščiuose, Liaudos upės slėnyje ties Bakainiais.

Juodasis apolonas Parnassius mnemosyne L. Reta, nepakankamai ištirta rūšis. Aptinkami lapuočių, rečiau mišriųjų miškų pakraščiuose ar aikštelėse, slėnių ar kalvų šlaituose. Rajone retai aptinkami. Rasta Šušvės slėnyje ties Angiriais ir Pajiesliu, Gynevės upės slėnyje ties Gožiais, Liaudos upės slėnyje ties Bakainiais.

Žiaurusis puikiažygis Calosoma inquisitor L. Reta rūšis. Aptinkami derlingų augimviečių bręstančiuose ir brandžiuose lapuočių su ąžuolais miškuose. Rajone 1965 m. buvo rastas Lančiūnavos miške ir 1977 m. Labūnavos miške.

Keturtaškis maitvabalis Xylodrepa quadripunctata L. Reta rūšis. Aptinkami brandžiuose lapuočių ir mišriuose miškuose, dažniausiai ąžuolynuose. 1964 m. buvo rastas Lančiūnavos miške, 1974 m. Babėnų miške ir 1994 m. Pašilių miške.

Margasis grambuolys Polyphylla fullo L. Reta rūšis. Aptinkami kerpšiliuose, brukniašiliuose, pajūrio ir žemyninėse pušimis apaugusiose kopose. 1983 m. sugauta prie Josvainių.

Didysis skydvabalis Peltis grossa L. Reta rūšis. Aptinkami brandžiuose miškuose, dažniausiai eglynuose, kur daug subrendusių medžių, vėjovartų, senų kelmų. Buvo rastas 1993 m. Vilainių miške ir 1994 m. Ilgatrakio miške.

 

 

 

 

Rudakis satyriukas Coenonympha hero L. Reta, nepakankamai ištirta rūšis. Aptinkami šlapiuose krūmynuose, kur tarp krūmų yra aikštelių su gausia žoline augalija. Rajone aptinkami drėgnose pievose prie Vikšrupio upelio Kunionių miške, Josvainių miške, Pajieslyje prie Šušvės, Lankesos slėnyje ties Aukupėnais, melioracijos griovio pakraštyje Žeimelių miške.

Retasis ratuotasis pelėdgalvis Ipimorpha contusa Frr. Sparčiai nykstanti rūšis. Aptinkami plynose kirtavietėse brandžiame lapuočių miške, apaugusioje jaunomis drebulaitėmis. Rajone sugauta Labūnavos, Runeikių ir Žeimelių miškuose.

Šiaurinis verpikas Epicnaptera arborea Block. Reta, nepakankamai ištirta rūšis. Aptikami senuose mišriuose miškuose, kur vyrauja eglės, ąžuolai ir uosiai. Apytalaukyje sugauti 2 drugiai.

Liepinis vėlyvis Xantxia citrago L. Sparčiai nykstanti rūšis. Aptinkami lapuočių miškuose, miško pakraščiuose ar aikštelėse, kur auga liepos. Pagautas Balsių miško pakraštyje ties Vikaičių kaimu.

Pietinė hesperija Reverdinus flocciferus Z. Reta rūšis. Aptinkami drėgnuose lapuočių ir mišrių miškų aikštelėse, pamiškėse, kirtimuose. Rajone aptikta kalnaberžės miške, Vikšrupio upelio drėgnose pievose Kunionių miške, Smilgos slėnyje Josvainių miške Lepšynės, Ilgatrakio ir Runeikių miškuose.

Kruvinoji strėliukė Pyrrhosoma nymphula Sulz. Reta rūšis. Aptinkama prie įvairių pelkinių vandens telkinių, senvagių, uždumblėjusių griovių, kanalų su gausia vandens ir pakrantės augalija, aukštapelkėse.Kėdainių rajone stebėta Žeimelių miške melioracijos griovių pakraštyje ir Pašilėlių pelkėje.

VARLIAGYVIAI

Skiauterėtasis tritonas Triturus cristatus Laur.  Reta rūšis Aptinkami parkų, sodų, miškų stovinčiuose ar lėtai tekančiuose vandenyse. Kėdainių rajone rasti Laivelių ir Lepšynės miškuose.

Nendrinė rupūžė Bufo alamita Laur.  Išsaugota rūšis.  Aptinkami smėlėtose dirvose netoli vandens telkinių, karjeruose, soduose, daržuose, parkuose, pievose. Rasta Saviečių, Dvariškių kaimuose, Milžemio karjeruose, žvyrduobėse ties Liaudos žiotimis.

PAUKŠČIAI

Perintys Kėdainių rajone

Didysis baublys Botaurus stellaris L. Reta rūšis. Aptinkami vandens telkinių pakrantėse su vešliais nendrynais. Kėdainių rajone retas. Stebėtas Antežerių ežero pakrantėje netoli Pašušvio, perėjo Lendrynės pelkėje.

Pievinė lingė Circus pygargus L. Reta rūšis. Aptinkami klampiose, nendrėmis, švendrais, retais berželiais apaugusiose pievose, paraistėse, tarpinio tipo pelkių plynėse, užpelkėjusių upių ir ežerų pakrantėse. Kėdainių rajone stebėta ties Keleriškėmis, Šventybrasčiu. Saviečių kaime, ties Žeimelių mišku, prie Anciškio kaimo.


Jūrinis erelis Haliaetus albicilla L. Sparčiai nykstanti rūšis. Aptinkami didelėse aukštapelkėse, pelkėtuose miškuose, senuose pušynuose, mišriuose miškuose netoli ežerų, žuvininkystės tvenkinių, marių. Eilę metų pastoviai peri Lančiūnavos miške.

Tetervinas Tetrao tetrix L. Reta rūšis. Aptinkami aukštapelkėse, kirtavietėse, beržynuose, krūmuotose pievose. Kėdainių rajone retas paukštis. Stebėtas Labūnavos ir Šventybrasčio miškuose, Laukagalio durpyne, Pašilėlių pelkėje.

Gervė Grus grus L. Reta rūšis. Aptinkami visų tipų pelkėse, raistuose, šlapiose viksvinėse pievose, miškuose, kirtavietėse. Rajone gervių gausėja. Sutinkamos praktiškai visuose didesniuose miškuose: Lančiūnavos, Josvainių, Kunionių, Laučynės, Apytalaukio, Krakių–Dotnuvos, Gelnų, Ilgatrakio, Žeimelių, Runeikių, Pauslajo, Šventybrasčio miškuose, Skaistės pelkėje, Pašilėlių botaniniame zoologiniame draustinyje.

Raudonkojis tulikas Tringa totanus L. Sparčiai nykstanti rūšis. Aptinkami pelkėse, drėgnose atvirose pievose, ganyklose. Rajone rastas perint Nevėžio slėnyje, Pėdžių karjere, Aristavoje. Migracijos metu gausiai stebimas vandens telkinių pakraščiuose, Milžemio karjere.

Paprastasis griciukas Limosa limosa L. Sparčiai nykstanti rūšis. Aptinkami drėgnose ir pelkėtose pievose, paežerėse, vandens telkinių salose. 1983 m. Paliepių karjere aptikta vada. Dažnai stebimas migracijos metu.

Mažoji žuvėdra Sterna albifrons L. Sparčiai nykstanti rūšis. Aptinkami smėlėtose salose, pakrantėse. Rajone peri Juodkiškių tvenkinyje, Gėlainių bei Pėdžių karjeruose, o 1994 m. Paliepių karjere perėjo 10 porų.

Balinė pelėda Asio flammeus Pontopp. Sparčiai nykstanti rūšis. Aptinkami šlapiose, krūmuotose pievose, tarpinio tipo pelkėse, paupėse ir paežerėse. Stebėta Krakių–Dotnuvos, Gelnų miškuose, Saviečių kaimo apylinkėse.

Tulžys Alcedo atthis L. Reta rūšis. Aptinkami netoli skaidravandenių upelių, kartais ežerų, kur yra smėlio skardžiai. Kėdainių rajone peri Šušvės upės skardžiuose, prie Liaudos upelio, Barupės ir Aluonos pakrantėse.

Pilkoji meleta Picus canus Gmel. Reta rūšis, pastaraisiais metais gausėja. Aptinkami mišriuose ir lapuočių, pelkių, paežerių ir paupių miškuose. Reguliariai peri Labūnavos, Lančiūnavos, Šėtos ir kt. miškuose.

Juodasis gandras Ciconia nigra L. Reta rūšis. Aptinkami Brandžiuose įvairios rūšinės sudėties pelkėtuose ir užmirkusiuose medynuose. Kėdainių rajone peri visuose didesniuose miškuose: Juodkiškių, Balsių Šaravų, Svilių, Bajėnų, Josvainių, Apytalaukio, Giraitės, Ąžuoloto, Šventybrasčio, Laivelių, Medininkų, Krakių, Dotnuvos, Zembiškio, Labūnavos, Lančiūnavos.

Rudė Aythya nyroca Gul. Išnykstanti rūšis. Aptinkami nedideliuose ežerėliuose su gausia augalija ir nedideliais užutekiais. 1994 –1996 m. matyta su jaunikliais Milžemio karjere.

Rudakaklis kragas  Podiceps griseigena Bodd. Reta rūšis. Aptinkami augalija gausiai apaugusiuose žuvinguose sekliuose vandens telkiniuose. Stebėti perėjimo metu karjere ties Šėta.

Vapsvaėdis Pernis apivorus L. Reta rūšis. Aptinkami tamsiuose drėgnuose  brandžiuose ir bręstančiuose miškuose, medynuose ties miško pievomis, kirtavietėmis, vandens telkiniais. Rajone retas. Stebėtas ar rastas perint Liaudiškių, Bublių, Laivelių–Šventybrasčio, Šaravų, Bajėnų, Josvainių, Pernaravos, Puzaičių, Gelnų, Labūnavos miškuose.

Mažasis erelis rėksnys Aquila pomarina C. L. Brehm. Reta rūšis. Aptinkami brandžiuose, derlinguose mišriuose ir lapuočių miškuose, ties pelkėmis, natūraliomis miško pievomis. Kėdainių rajone peri Kalnaberžės, Balsių, Kunionių, Bajėnų, Josvainių, Krakių–Dotnuvos, Medininkų, Zembiškio, Pušynės, Labūnavos, Puzaičių, Saviečių eglyno, Gelnų, Pašilių, Sosių, Pauslajo, Ilgatrakio, Margių, Runeikių, Žeimelių, Lančiūnavos miškuose.

Pelėsakalis Falco tinnunculus L. Reta rūšis. Aptinkami pamiškėse, nedideliuose miškeliuose, sodybų želdiniuose. Rajone peri retai. Stebėtas Bublių miške, Keleriškėse, Labūnavoje, Saviečių kaime, Petkūnuose, peri chemijos gamyklos teritorijoje.

Sketsakalis Falco subbuteo L. Reta rūšis. Aptinkami pamiškėse, nedideliuose miškeliuose ir dideliuose miškuose. Gyvena visuose didesniuose rajono miškuose.

Startsakalis Falko columbarius L. Išnykstanti rūšis. Aptinkami mažuose pušynėliuose tarp laukų. 1992 m. perėjo Pelėdnagių seniūnijos teritorijoje.

Putpelė Coturnix coturnix L. Reta rūšis. Aptinkami dirbamuose laukuose, pievose. Kėdainių rajone šių paukščių gausėja. Kismet girdimos Milžemio karjero apylinkėse, Šušvės slėnyje ties Angiriais, Vozbučiais, Saviečių kaime, Gaisų kaimo apylinkėse ir kt.

Švygžda Porzana porzana L. Reta rūšis. Aptinkami klampiose žemapelkėse, paupiuose, drėgnose pievose, karjeruose. Rajone aptikta Lendrynės pelkėje, Nevėžio pakrantėse ir ties Paliepių karjeru.

Griežlė Crex crex L. Reta rūšis. Aptinkami drėgnose, bet nešlapiose, kultūrinėse pievose, pelkėse, javų laukuose. Kėdainių rajone sutinkama visuose jai tinkamuose biotopuose. Dažniausiai girdima Nevėžio slėnio pievose.

Stulgys Gallinago media Lath. Išnykstanti rūšis. Aptinkami šlapiose, krūmuotose pievose, pelkėtose upių, paežerių pakrantėse. 1983 m. rastas kizdas prie Krakių–Dotnuvos miško. 

Didžioji kuolinga Numenius arquata L. Sparčiai nykstanti rūšis. Aptinkami pelkėse, drėgnose pievose su retais krūmais, ganyklose, ežerų salose, dirbamuose laukuose. Yra rasta perint Nevėžio užliejamose pievose, Petkūnų, Nociūnų apylinkėse.

Liepsnotoji pelėda Tyto alba Scop. Reta, nepakankamai ištirta rūšis. Aptinkami miestuose, gyvenvietėse, senuose parkuose, pavieniuose pastatuose, apleistuose, griuvančiuose statiniuose, ūkiniuose pastatuose. Kėdainių rajone reta. Rasti žuvę paukščiai Mantviliškio kaime ir ties Labūnava.

Žalioji meleta Picus viridis L. Reta rūšis. Aptinkami lapuočių ir mišriuose miškuose, pelkėse, gyvenviečių želdiniuose, parkuose. Stebėta Lančiūnavos ir Labūnavos miškuose.

Baltnugaris genys Dendrocopos leucotos Bechst. Reta rūšis. Aptinkami šlapiuose lapuočių ir mišriuose miškuose papelkiuose, upelių slėniuose, kur gausu išdžiūvusių ir sutręšusių medžių. Rajone peri Krakių–Dotnuvos, Puzaičių, Gelnų, Runeikių, Lančiūnavos ir Pauslajo miškuose.

Juodakaktė medšarkė Lanius minor Gmelin. Reta, nepakankami ištirta rūšis. Aptinkami atviriuose, su negausiais želdiniais laukuose. Rajone lizdų nerasta, bet stebėta prie Bublių miško ir Petkūnuose.

Meldinė nendrinukė  Acrocephalus paludicola Vieill. Reta rūšis. Aptinkami šlapiose viksvinėse pievose, kuriose auga karklai. 1994 m. stebėta Lendrynės pelkėje.

Stebėti migracijų metu

Juodakaklis naras Gavia arctica L. Išnykstanti rūšis. Aptinkami atokiuose giliuose miško ežerėliuose. Į rajoną užskrenda migracijų metu, stebėti Dotnuvos–Akademijos tvenkinyje.

Pilkoji žąsis Anser anser L. Reta rūšis. Aptinkami ežeruose bei vandens telkiniuose, kuriuose gausi vandens augalija ir nendrynai. Rudenį ir pavasarį gausiai aptinkama rajono laukuose.

Tikutis Tringa glareola L. Sparčiai nykstanti rūšis. Aptinkami aukštapelkėse su atviromis švylinėmis ir kimininėmis plynėmis, ežerėliais. Kėdainių rajone migracijų gausiai sutinkamas Aristavos apylinkėse, Milžemio, Šėtos, Gėlainių ir Paliepių karjeruose, Nevėžio pakrantėse.

Gaidukas philomachus pugnax L. Sparčiai nykstanti rūšis. Aptinkami žemapelkėse, šlapiose pievose, bekrūmėse salose. Migracijos metu stebėti Saviečių kaime, Aristavoje ir Dotnuvos –Akademijos tvenkinio pakraščiuose.

Pelėdikė Athene noctua Scop. Reta, nepakankamai ištirta rūšis. Aptinkami senuose parkuose, alėjose, gyvenviečių želdiniuose, kapinėse. Stebėta Dotnuvoje ir Mantviliškio kaime.

Žalvarnis Coracias garrulous L. Sparčiai nykstanti rūšis. Aptinkami lapuočių ir spygliuočių miškuose netoli pievų, ganyklų, upių ir ežerų pakrantėse, gyvenviečių želdiniuose, parkuose, soduose. Kėdainių rajone neperi. Stebėti Labūnavos ir Gelnų miškuose, Saviečių kaime.

Juodkrūtis bėgikas Calidris alpine L.Išnykstanti rūšis. Aptinkami vandens telkinių pakrančių pievose, salose. Gausiai stebimas migracijų metu.

Mėlyngurklė Luscinia svecica L. Reta, nepakankamai ištirta rūšis. Aptinkami prie vandens telkinių, upių deltose, pelkių palraščiuose. Kėdainių rajone stebėta Dotnuvoje–Akademijoje.

   
   

Mažasis baublys Ixobrychus minutus L. Reta, nepakankamai ištirta rūšis. Aptinkami įvairaus dydžio vandens telkiniuose, kuriuose yra dideli nendrynai. Stebėtas Dotnuvos–Akademijos tvenkinyje.

Urvinė antis Tadorna tadorna L. Reta rūšis. Aptinkami smėlėtais krantais vandens telkinius, apgriuvusius krantus. Kėdainių rajone neperi. Vienas paukštis buvo nušautas migracijos metu.

Pilkoji antis Anas strepera L. Sparčiai nykstanti rūšis. Aptinkami įvairiuose vandens telkiniuose su šiurkščia augalija. Stebėta Pėdžių karjere.

Šaukštasnapė antis Anas clypeata L. Reta rūšis. Aptinkami atviruose vandens telkiniuose, seklumose. Stebėta Dotnuvos–Akademijos tvenkinyje.

Vidutinysis dančiasnapis Mergus serrator L. Sparčiai nykstanti rūšis. Aptinkami giliuose ir žuvinguose ežerų, jų salose, pakrantėse. Stebėtas Dotnuvos –Akademijos tvenkinyje.

Žuvininkas Pandion haliaetus L. Sparčiai nykstanti rūšis. Aptinkami brandžiuose mišriuose miškuose ar grynuose pušynuose netoli ežerų, tvenkinių, aukštapelkių. Stebėtas prie Kaplių tvenkinių.

Rudasis peslys Milvus milvus L. Išnykstanti rūšis. Aptinkami  brandžiuose lapuočių ir mišriuose miškuose netoli kirtaviečių, miško pievų ir vandens telkinių. Stebėtas Dotnuvoje.

Kilnusis erelis Aquila chrysaetos L. Išnykstanti rūšis. Aptinkami brandžiuose pušynuose ir mišriuose miškuose, didelėse aukštapelkėse. Kartais užskrenda į Kėdainių rajona, stebėtas Krakių–Dotnuvos miške.

Sakalas keleivis Falco peregrinus Tunst. Išnykstanti rūšis. Aptinkami pamiškių pušynuose ties vandens telkiniais, pievomis, kirtavietėms, didelėse aukštapelkėse. Kėdainių rajone stebėtas Saviečių kaime.

Dirvinis sėjikas Pluvialis apricaria L. Išnykstanti rūšis. Aptinkami atvirose aukštapelkėse.  Rajone stebimas migracijos metu.

Smailiauodegė antis Anas acuta L. Išnykstanti rūšis. Aptinkami didesniuose atviruose ežeruose. Stebėta Dotnuvos–Akademijos tvenkinyje.

Didysis apuokas Bubo bubo L. Išnykstanti rūšis. Aptinkami sausuose, brandžiuose pušynuose. 1970 m. buvo nušautas Kalnaberžės miške.

Lututė Aegolius funereus L. Sparčiai nykstanti rūšis. Aptinkami spygliuočių ir mišriuose miškuose. Stebėta Šventybrasčio ir Pašilių miškuose.

Uldukas Columba oenas L. Sparčiai nykstanti rūšis. Aptinkami brandžiuose pušynuose ir mišriuose miškuose, didesniuose parkuose. Stebėti Pašilių ir Puzaičių miškuose.

Kukutis Upupa epops L. Sparčiai nykstanti rūšis. Aptinkami sausuose miškuose, paįvairintuose upių ir ežerų, vienkiemių ir nedidelių kaimų, ganyklų, dirbamų laukų. Stebėtas skraidantis Saviečių kaime.

Plėšrioji medšarkė Lanius excubitor L. Reta rūšis. Reta rūšis. Aptinkama aukštapelkėse su didesnėmis plynėmis, tarpinio tipo pelkėse. Kėdainių rajone neperi, dažnai stebima migracijos metu.

ŽINDUOLIAI


Rudasis nakviša Nyctalus noctula Schreber. Reta, nepakankamai ištirta rūšis. Aptinkami plačialapiuose miškuose bei parkuose. Žiemoja apšildomų patalpų tarpulangėse, palėpėse. 1982 m. sugautas Krakių–Dotnuvos miške.
Baltasis kiškis Lepus timidus L. Reta, neoakankamai ištirta rūšis. Aptinkami dideliuose miškų ir pelkių masyvuose, miškuose su kirtavietėmis, aikštėmis, sąžalynais. Kėdainių rajone retas. Gyvena Labūnavos ir kai kuriuose kituose rajono miškuose.
Ūdra Lutra lutra L. Išsaugota rūšis. Aptinkama tekančių vandens telkinių su tankia pakrančių augalija, srauniuose miško upeliuose. Kėdainių rajone gyvena visuose didesnėse upėse ir upeliuose.

Stumbras Bison bonasus L. Išsaugota rūšis. Aptinkami mišriuose ir lapuočių miškuose su tankiu pomiškiu, laukymėmis ir pievomis, pamiškėse su gausia žoline augalija. Į Kėdainių rajoną užklysta ir Panevėžio rajono Pašilių stumbryno. Gyvena Šventybrasčio miške, Pašilėlių botaniniame zoologiniame draustinyje.