J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Asbesto šalinimo programa

 

Asbesto turinčių gaminių inventorizacijos tikslas  nustatyti, kiek statant viešojo naudojimo pastatuose, gyvenamuosiuose namuose yra panaudota asbesto turinčių gaminių, bei įvertinti, kokia šių gaminių būklė, siekiant parengti asbesto turinčių gaminių pašalinimo iš aplinkos valstybės paramos programas.

Jei statinio naudotojas (savininkas) arba sutarties pagrindu paskirtas statinio techninis prižiūrėtojas nustato, kad pastate yra asbesto turinčių gaminių, turi būti atliekama jų pirminė inventorizacija. Atlikus asbesto turinčių gaminių inventorizaciją, statinio naudotojas (savininkas) arba sutarties pagrindu paskirtas statinio techninis prižiūrėtojas užpildo Asbesto turinčių gaminių inventorizacijos ataskaitos formą (1 priedas). Pildomi du ataskaitos egzemplioriai, iš kurių vienas pateikiamas seniūnijai, o antrą turi saugoti pats statinio naudotojas (savininkas) arba sutarties pagrindu paskirtas statinio techninis prižiūrėtojas. Ataskaita pildoma kiekvienam inventorizuotam pastatui atskirai, vadovaujantis Asbesto turinčių gaminių inventorizacijos ataskaitos pildymo tvarkos aprašo reikalavimais (2 priedas).

Asbesto turinčių gaminių pirminės inventorizacijos metu nustačius, kad šių gaminių būklė yra gera (III pašalinimo iš aplinkos skubumo laipsnis), statinių naudotojai (savininkai) arba sutarties pagrindu paskirti statinių techniniai prižiūrėtojai turi atlikti pakartotinę asbesto turinčių gaminių inventorizaciją po 10 metų ir teikti ataskaitas seniūnijoms.

Asbesto turinčių gaminių pirminės inventorizacijos metu nustačius, kad šių gaminių būklė yra patenkinama (II pašalinimo iš aplinkos skubumo laipsnis), statinių naudotojai (savininkai) arba sutarties pagrindu paskirti statinių techniniai prižiūrėtojai turi atlikti pakartotinę asbesto turinčių gaminių inventorizaciją po 5 metų ir teikti ataskaitas seniūnijoms.

Jei asbesto turinčių gaminių pirminės inventorizacijos metu nustatoma, kad gaminių būklė yra nepatenkinama, asbesto turintys gaminiai yra sutaisomi (sumažinama aplinkos tarša asbestu, pagerinama asbesto turinčių gaminių būklė), statinių naudotojai (savininkai) arba sutarties pagrindu paskirti statinių techniniai prižiūrėtojai turi atlikti pakartotinę asbesto turinčių gaminių inventorizaciją ir teikti ataskaitas seniūnijoms ne vėliau kaip iki kitų metų sausio 31 d.

Seniūnijos darbuotojai, atsakingi už asbesto turinčių gaminių inventorizavimą, gali paprašyti ataskaitą pateikusio asmens patikslinti ir (ar) paaiškinti ataskaitoje pateiktus duomenis bei pateikti nekilnojamojo turto kadastro ir registro bylą duomenims patikslinti.

Asbesto turinčius gaminius saugiai pašalinus iš aplinkos pastato remonto, rekonstrukcijos ar griovimo metu, pastato naudotojas (savininkas) ar sutarties pagrindu paskirtas techninis prižiūrėtojas, per 3 mėnesius nuo darbų pabaigos užpildo du Pranešimo apie asbesto turinčių gaminių pašalinimą iš aplinkos egzempliorius (3 priedas) ir vieną pateikia seniūnijai. Kitą egzempiorių saugo pats.

Asbesto turinčių gaminių inventorizacijos ataskaitos forma (1 priedas)

Asbesto turinčių gaminių inventorizacijos ataskaitos pildymo tvarkos aprašas (2 priedas)

Pranešimas apie asbesto turinčių gaminių pašalinimą iš aplinkos (3 priedas)

___________________________________________________________

 

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į seniūnijos darbuotojus, atsakingus už asbesto turinčių gaminių inventorizavimą.