J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Apklausa: kaip vertinate seniūnijų teikiamas paslaugas?
Apklausa: kaip vertinate seniūnijų teikiamas paslaugas?
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Išmokos vaikams
Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. AD-1-798 „Dėl išmokų vaikams mokėjimo tvarkos tvirtinimo“  patvirtinta nauja išmokų vaikams mokėjimo tvarka. Išmokos vaikams yra skiriamos pagal Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymą. Kaip ir anksčiau, gyventojai dėl vienkartinės išmokos vaikui, išmokos vaikui, išmokos privalomosios tarnybos kario vaikui, globos (rūpybos) išmokos bei vienkartinės išmokos nėščiai moteriai turi kreiptis į seniūniją pagal gyvenamąją vietą, dėl vienkartinės išmokos įsikurti pareiškėjas turi kreiptis į Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių. Kreipiantis dėl bet kurios Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatyme nustatytos išmokos, pareiškėjas užpildo prašymą ir pateikia atsakingiems darbuotojams dokumentus, nurodytus Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. 801 „Dėl išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ 10 – 16 punktuose.

Pagrindiniai išmokų vaikams mokėjimo tvarkos naujos redakcijos pakeitimai yra skirti institucijoms, susijusioms su išmokų vaikams mokėjimu (seniūnijoms, Kėdainių vaikų globos namams „Saulutė“, Kėdainių specialiajai mokyklai, šeimynai „Kampučiai II“). Naujoje tvarkoje reglamentuotos datos iki kada minėtos įstaigos turi pateikti gyventojų prašymus ir dokumentus, paraiškas išmokoms gauti bei ataskaitas apie gautų išmokų panaudojimą Kėdainių rajono savivaldybės administracijos atsakingiems darbuotojams.