J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Dotnuvos seniūnija skelbia viešąjį patalpų nuomos konkursą

Informacija apie Dotnuvos seniūnijoje, Ruokio g. 5,  Akademijos mslt., pastate esančios vienos patalpos viešojo nuomos konkurso sąlygas.

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Dotnuvos seniūnija, esanti Vilties g. 19, Dotnuvos mstl. Dotnuvos sen. Kėdainių r. sav.  įmonės kodas 188609888, skelbia vienos patalpos 22,1 kv.m, plane pažymėtos 1D2p, unikalus numeris 4400-0506-2133-1059, esanti Ruokio g. 5,  Akademijos mslt., Dotnuvos sen. Kėdainių r. sav., viešąjį nuomos konkursą.

Turto naudojimo paskirtis –individuali veikla, komercinė veikla, išskyrus prekybą alkoholiniais gėrimais. Savivaldybės ilgalaikis materialusis turtas gali būti išnuomotas ne ilgesniam kaip 10 metų laikotarpiui.

Pradinė nuomos kaina – 59,67 € per mėn. (arba 2,7 Eur už 1 kv.m.). Nuompinigiai mokami kas mėnesį pagal sąskaitą faktūrą iki einamojo mėnesio 15 d. Nesumokėjus nuompinigių ir (ar) kitų mokesčių, privalo mokėti nuomotojui 0,05 procento dydžio delspinigius nuo visos nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

Konkurso dalyviai registruojami Vilties g. 19, Dotnuvos mstl. Dotnuvos sen. Kėdainių r. sav.   Atsakingas asmuo Vaida Vaitelienė, tel. Nr. (8 617) 28894, el. pašas: vaida.vaiteliene@kedainiai.lt Registruojama nuo š. m. rugsėjo 20 d. iki 29 d. Priėmimo laikas nuo 9 val. iki 16 val. Pietų pertrauka nuo 12 val. iki 12:45 val.

Pradinis konkurso dalyvių įnašo dydis − 3-jų mėnesių nuompinigių suma su PVM − turi būti sumokėtas prieš atvykstant registruotis konkurso dalyviui, pinigus pervedant į Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Dotnuvos seniūnijos sąskaitą LT587044060008074595 SEB banke, kodas 7044.

Už turto apžiūrą atsakinga Dotnuvos seniūnijos socialinio darbuotojo padėjėja Ina Minkevičienė tel. Nr. (8 699) 93724. Apžiūra įvyks š. m. rugsėjo 28 d. nuo 9 val. iki 15 val. Pietų pertrauka nuo 12 val. iki 12:45 val.

Komisijos posėdis įvyks š. m. spalio 02 d. 13 val. adresu Vilties g. 19, Dotnuvos mstl. Dotnuvos sen. Kėdainių r. sav.  (antrame aukšte).

Konkurso dalyviai paskelbtose konkurso sąlygose nurodytu laiku pateikia komisijos nariui užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas; turto, kurio nuomos konkursas skelbtas, pavadinimas, adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“.

Kartu su voku pateikiami finansų įstaigos išduoti dokumentai, patvirtinantys, kad pradinis įnašas sumokėtas.

Voke turi būti pateikti šie dokumentai:  paraiška, kurioje nurodomas konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, ir gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas (fiziniams asmenims), arba asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas, steigimo dokumentų kopijos, telefono numeris, elektroninio pašto adresas (juridiniams asmenims) pasiūlymas, kuriame nurodomas siūlomas konkretus nuompinigių dydis, konkurso dalyvio sąskaitos, į kurią reikia pervesti grąžinamą pradinį įnašą, rekvizitai; nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui konkurse atstovauja įgaliotas asmuo; paaiškinimas, kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą/dokumentai, patvirtinantys, kad konkurso dalyvio veikla atitinka viešo turto nuomos konkurso sąlygose nustatyto pobūdžio veiklą.