J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Teisės aktų ir jų projektų antikorupcinis vertinimas

Per 2021 metus (išskyrus gruodžio mėnesį) buvo atlikti 94 antikorupciniai vertinimai.
Per 2020 metų 3-4 ketvirčius buvo atlikti 32 antikorupciniai vertinimai. 
2020 metais (I ir II ketvirtis) parengta 30 teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažymų.
2019 metais parengta 61  teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažymų.


2022 metai

Dėl  Kėdainių  r. Truskavos pagrindinės mokyklos  reorganizavimo, prijungiant prie Kėdainių r. Šėtos gimnazijos, reorganizavimo sąlygų  aprašo patvirtinimo ir Kėdainių  r. Šėtos  gimnazijos nuostatų patvirtinimo

Dėl Kėdainių rajono savivaldybės apdovanojimų teikimo už aukšto meistriškumo   sporto laimėjimus sportininkams ir jų treneriams tvarkos aprašo patvirtinimo 

Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 16 d. sprendimo Nr. TS-151 „Dėl Kėdainių r. Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Kėdainių r. Josvainių gimnazijos teikiamų paslaugų kainų nustatymo

Dėl Kėdainių r. Josvainių gimnazijos struktūros pertvarkymo ir nuostatų patvirtinimo

Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. TS-320 „Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus Kėdainių rajono savivaldybės institucijose ir įstaigose tvirtinimo“ pakeitimo

Dėl valstybinės žemės  nuomos mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo 2022 metams

Dėl Kėdainių rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčio dydžio apskaičiavimo  

Dėl neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio nustatymo    

Dėl mokinių maitinimui vienai dienai vienam mokiniui skiriamų lėšų dydžio nustatymo     

Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 17 d. sprendimo Nr. TS-5 „Dėl mokinių maitinimo organizavimo Kėdainių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose, kuriose maistą ruošia įstaigų darbuotojai, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo  

Dėl asmens siuntimo pas nedirbančių asmenų atvejo vadybininką tvarkos aprašo patvirtinimo  

Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. TS-247 „Dėl atlyginimo dydžio už vaikų išlaikymą Kėdainių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo     

Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. TS-6 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 16 d. sprendimo NR. TS-187 „Dėl valstybinės žemės nuomos  mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo 2021 metams" pakeitimo   

Dėl UAB „Kėdainių vandenys“  geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo ir kitų paslaugų bazinių kainų nustatymo  

Dėl mokinių nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti skiriamų lėšų dydžio vienai dienai vienam mokiniui viešosiose įstaigose nustatymo  

Dėl mokinių nemokamam maitinimui  vienai dienai vienam mokiniui skiriamų lėšų dydžio nustatymo 

Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. TS-114  „Dėl klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus jose, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir mokinių skaičiaus jose, ikimokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir vaikų skaičiaus jose 2022–2023 mokslo metams nustatymo“ pakeitimo 

Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. TS-6 „dėl Kėdainių rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo

Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir  darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus Kėdainių rajono savivaldybės institucijose ir įstaigose tvirtinimo  

Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sutikimų steigti lošimų organizavimo vietą ar tęsti lošimų organizavimo veiklą lošimų organizavimo vietoje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo  

Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. TS-68 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių prioritetinės eilės patvirtinimo“ pakeitimo  

Dėl pirties paslaugos kainos kompensavimo   

Dėl nemokamo senatvės pensijos amžiaus ir neįgalių keleivių vežimo vietinio (miesto ir priemiesčio) susisiekimo autobusų maršrutais Kėdainių rajono savivaldybėje  

Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. TS-1 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo 

Dėl Kėdainių rajono savivaldybės administracijos  Krakių seniūnijos traktorių nuomos kainos nustatymo  

Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. TS-69 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės 2022 metų kelių priežiūros ir plėtros programos  objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo  

Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo tvirtinimo   

Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. TS-159 „Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių mokyklose patvirtinimo“ pakeitimo  

Dėl 2021 m. liepos 16 d. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. TS-165 „Dėl Kėdainių sporto centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ papildymo ir pakeitimo