J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
2021 m. Kėdainių rajono savivaldybės kultūros projektų finansavimo iš rajono savivaldybės biudžeto lėšų konkursas

Savivaldybės administracija kasmet organizuoja rajono kultūros įstaigų, nevyriausybinių organizacijų kultūros projektų konkursą. 2021 m. konkursui pateiktos 46 paraiškos (iš jų 25 biudžetinių įstaigų ir 21 nevyriausybinių organizacijų). Bendra visų projektų vertė 90 755,18 Eur, iš kurių prašoma suma iš savivaldybės biudžeto – 76 867,33 Eur. 2021 m. kultūros projektų konkurso prioritetui „Vaikų ir jaunimo kūrybiškumo ir laisvalaikio užimtumo skatinimas“ pateikta 10 paraiškų, „Naujų kultūrinių paslaugų kūrimas vietos bendruomenei, siekiant didinti jų prieinamumą“ – 3 paraiškos, „Etninės kultūros gyvosios tradicijos puoselėjimas ir kraštotyra“ – 12 paraiškų, „Renginiai, įtraukiantys vietos bendruomenę į kūrybiško laisvalaikio veiklas, kultūrinėmis priemonėmis gerinančias gyvenamos aplinkos kokybę“ – 18 paraiškų, „Renginiai, skirti Holokausto 80-mečio ir Kėdainių krašto žydų bendruomenių atminimui“ – 3 paraiškos. 

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. AD-1-616 „Dėl 2021 m. Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų kultūros projektų sąrašo tvirtinimo“ patvirtintas finansuojamų kultūros projektų sąrašas. 2021 m. dalinis finansavimas skirtas 19 projektų vykdymui, o jiems įgyvendinti skirta 20 000 Eur.

Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų kultūros projektų sąrašas

Kultūros projektų finansavimo iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšų konkurso tvarkos aprašas

Paraiška dalyvauti Kėdainių rajono savivaldybės kultūros projektų finansavimo iš rajono savivaldybės biudžeto lėšų 2021 m. projektų konkurse

Projekto paraiškos vertinimo anketa