Spausdinti
Logotipai Versija neįgaliesiems
Kėdainių r. savivaldybės administracija
Biudžetinė įstaiga
J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Juridinių asmenų registras
Kodas 188768545
Tel. (8 347) 69 550, Faks. (8 347) 61 125
E.p. administracija@kedainiai.lt

Teisės aktų paieška
Viešojo administravimo kokybės politika
Elektroninės paslaugos
Strateginis veiklos planas
Kėdainių miesto bendrasis planas 2010-2020 metams
E. Žemėlapis
Tarybos posėdžių transliacija
 
 
tel. 8 615 88 088


 
 
 
 
 


 

Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyrius

Skyriaus vedėja Ieva Matyžiūtė,
504 kab., tel. (8 347) 69 594, el.p. ieva.matyziute@kedainiai.lt

Vyr. specialistė Violeta Latvienė
503 kab., tel. (8 347) 69 537, el.p. violeta.latviene@kedainiai.lt
(pieno gamintojų deklaracijų priėmimas, ūkinių gyvūnų draudimas, nuostolių dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų protrūkių kompensavimas, išmokų ūkinių gyvūnų laikytojams administravimas, parama bičių laikytojams)

Žemės ūkio specialistė Žaneta Lydekienė
505 kab., tel./fax. (8 347) 51 667, el.p. zaneta.lydekiene@kedainiai.lt ,
z.u.skyrius@kedainiai.lt
 
(pasėlių deklaravimas, elektroninis laukų įbraižymas ir tiesioginių išmokų už pasėlių plotus administravimas, pasėlių draudimas, dalyvavimas medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos apskaičiavimo komisijos darbe) 

Vyr. specialistė Jolanta Šulcienė
509  kab., tel. (8 347) 69 534, el.p. jolanta.sulciene@kedainiai.lt
(vykdo rajono savivaldybės teritorijoje esančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių priežiūros ir eksploatavimo, šių statinių remonto, rekonstrukcijos ir statybos darbų organizavimo funkcijas)

Inžinierius hidrotechnikas Vidmantas Serva
515 kab., tel 834769513, el. p. vidmantas.serva@kedainiai.lt
(vykdo rajono savivaldybės teritorijoje esančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių priežiūros ir eksploatavimo, šių statinių remonto, rekonstrukcijos ir statybos darbų organizavimo funkcijas)

Vyr. specialistas Aurimas Pavolis
516 kab., tel. (8 347) 69 546, el.p.  aurimas.pavolis@kedainiai.lt
(traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų registravimas, jų techninė priežiūra, hipoteka, traktorininkų-mašinistų atestacija)

Vyr. specialistė Alma Gailiūnienė
521 kab., tel. (8 347) 44 204, el.p. alma.gailiuniene@kedainiai.lt
(ūkininkų ūkių ir žemės ūkio ir kaimo valdų registrų administravimas, duomenų apie grūdus ir aliejinius augalus suvestinių kontrolė, KPP priemonių administravimas, dalyvavimas medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos apskaičiavimo komisijos darbe)  

Vyr. specialistė Alina Melinauskienė,
601 kab., tel. (8 347) 69 571, el. p. alina.melinauskiene@kedainiai.lt  (atsakinga už aplinkosaugą)

Vyresn. specialistė Agnė Čerenkovaitė-Sinickienė,
602 kab., tel. (8 347) 69 545, el. p. agne.cerenkovaite-sinickiene@kedainiai.lt 
(atsakinga už želdynų administravimą)

 


Žemės ūkio specialistai seniūnijose

Eil.
Nr.

Seniūnija

Žemės ūkio specialisto
vardas, pavardė

Telefonas

1.

Dotnuvos

Rimvalda Masalskienė

39300

2.

Gudžiūnų

Rita Gustienė

45342

3.

Josvainių

Rita Veličkė

73180

4.

Krakių

Stasys Šimkus

50530

5.

Pelėdnagių

Robertas Karnilavičius

67601

6.

Pernaravos

Stasys Brazauskas

42221

7.

Surviliškio

Virginija Mykolaitienė

41123

8.

Šėtos

Edita Čerkauskienė

35326

9.

Truskavos

Dalė Stasikonienė

41381

10.

Vilainių

Vida Bukauskienė

68315


Inicijuotas ūkininkų ūkių, kurių duomenys nebuvo atnaujinti per praėjusius kalendorinius metus, išregistravimas
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 817 ,,Dėl Ūkininkų ūkių registro nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų Ūkininkų ūkių registro nuostatų (su vėlesniais pakeitimais) reikalavimais ūkininkai privalo kiekvienais kalendoriniais metais atnaujinti ūkio duomenis Ūkininkų ūkių registre.
Nustačius, kad ūkininko ūkio duomenys nebuvo atnaujinti per praėjusius kalendorinius metus, inicijuojamas jo išregistravimas.
Jeigu iki 2020 m. kovo 31 d. ūkininkas neatnaujins duomenų, ūkininko ūkis, kuriam buvo inicijuotas išregistravimas, bus išregistruotas.
 
Atnaujinti ūkininko ūkio duomenis galima:
– seniūnijoje ar savivaldybėje, kurios teritorijoje yra ūkio adresas;
– savarankiškai www.epaslaugos.lt, prisijungus prie paslaugos „Prašymo įregistruoti žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre ir (arba) ūkininko ūkį Ūkininkų ūkių registre, išregistruoti juos iš registrų arba atnaujinti jų duomenis pateikimas, įregistruotų registruose paslaugos gavėjo žemės ūkio valdos ir (arba) ūkininko ūkio duomenų peržiūra“.

Kėdainių rajono 2019 metų traktorių, savaeigių mašinų, traktorinių priekabų valstybinės techninės apžiūros grafikas

Bronislovo Mickevičiaus ūkis – vasario 26 d.

Virginijaus Verbavičiaus ūkis – vasario 28 d.

Dainiaus Šlausto ūkis – kovo 5 d.

Alberto Pavolio ūkis, Šlapaberžės ŽŪB – kovo 7 d.

UAB „Dotnuva Baltic“ – kovo 14 d.

Ažytėnų ŽŪB – kovo 21 d.

Aurimo Snarskio ūkis – kovo 26 d.

LŽI bandymų skyrius, Akademija – kovo 28 d.

Okainių ŽŪB – balandžio 2 d.

Paaluonys, Pelutava – balandžio 4 d.

Labūnavos ŽŪB, Labūnava – balandžio 5 d.

Ažytėnų ŽŪB, Dovydiškių ŽŪB, Ažytėnai – balandžio 9 d.

Surviliškis, Nemuno ŽŪB, Miegėnai – balandžio 11 d.

UAB Beržų ūkis, Padėjėjo ŽŪB, Miegėnų ŽŪB, Beržai – balandžio 16 d.

UAB LŽI Dotnuvos eksperimentinis ūkis – balandžio 18 d.

Vermenos ŽŪB, Truskavos ŽŪB, Pavermenys – balandžio 19 d.

Mantviliškis, Bokštai, Siponys – balandžio 25 d.

Aristava, UAB „Aristavos ūkis“ – balandžio 26 d.

Miesto įmonės ir organizacijos, gyventojai pagal susitarimą
–  gegužės 9 d.

 AB „Lifosa“– gegužės 10 d.

UAB Šlapaberžės ūkis, Šlapaberžė – gegužės  14 d.

Aušros ŽŪB, Dotnuva, Ąžuolaičiai – gegužės 16 d.

Krakių ŽŪB, Rokai, Jaugiliai – gegužės 21 d.

Lipliūnų ŽŪB, Kebonių ŽŪB, Keleriškės – gegužės 23 d.

Pajieslio ŽŪB, Meironiškiai – gegužės 24 d.

 

Kunionių ŽŪB, Nabagėlio ŽŪB, Kunioniai – gegužės 28 d.

Pernarava, Jakšiai, Rugėnai – gegužės 30 d.

Langakiai – gegužės 31 d.

ŽŪK „Mūsų ūkis“, Saviečiai, Gelnai – birželio 4 d.

Medėkšiai, Nociūnai, Slikiai, Pėdžiai –  birželio 6 d.

Plinkaigalis, Paskerdūmys – birželio 11 d.

Skaistgiriai, Vincentava – birželio 13 d.

Šėta – birželio 18 d.

Pagiriai, Piliakalnis, Šėta – birželio 20 d.

A.Kapliai, UAB „Kaplių žuvys“, Pašumeris – birželio 21 d.

Gudžiūnai, Vikaičiai – birželio 27 d.

Devynduoniai – birželio 28 d.

Josvainiai, Juodkaimiai, Sviliai, Angiriai – liepos 2 d.

Vainikai, UAB „Laufriza“, Paliepiai, Krekenavos agrofirma, Konservų fabrikas – liepos 4 d.

Tiskūnai, Šventybrastis – liepos 9 d.

Lančiūnava – liepos 11 d.

Vilainiai, Petkūnai, Rudžiai – liepos 16 d.

Beinaičiai, Užkapiai – liepos 18 d.

Paobelys, Pelėdnagiai – liepos 19 d.

Sirutiškis, Kalnaberžė, Vaidatoniai – liepos 23 d.

AB „Kauno regiono keliai“ – liepos 25 d.

UAB „Kėdainių vandenys“, UAB „Kedmela“ –

 liepos 30 d. 

Visos kitos įmonės ir organizacijos, gyventojai
(suderinus data) – rugpjūčio 27 d. – rugsėjo 30 d.


Apžiūros pradžia 10 val. pirmame objekte pagal sąrašą. Artėjant apžiūros dienai, telefonu susitarti dėl tikslios susitikimo vietos.

Įmonės, įstaigos, ūkininkai, turintys tris ir daugiau traktorių, kiti subjektai, kurių traktorių, traktorinių priekabų ir kelių tiesimo mašinų apžiūra grafike nenumatyta, dėl jos vykdymo jiems patogiu laiku suderina telefonu, numeris - 69546.

Už valstybinę techninę apžiūrą mokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitas LT247300010112394300 (Swedbank AB), LT744010051001324763 (Luminor Bank AB), LT057044060007887175 (AB SEB bankas), LT327180000000141038 (AB Šiaulių bankas) ir kt., įmokos kodas – 53053, po 5 Eur už traktorius ir kitas savaeiges mašinas ir 3 Eur už priekabas ir kitas prikabinamas mašinas.  Už pakartotinę apžiūrą ir apžiūrą ne pagal grafiką mokama papildomai 5,70 Eur (asmeniui).

Apžiūros dieną turėti banko arba kitų įmokų surinkimo paslaugas teikiančių įstaigų mokėjimo nurodymą arba kvitą, elektroninio pavedimo išrašą arba kitą dokumentą, patvirtinantį rinkliavos apmokėjimą.    Žemės ūkio bendrovės, įmonės, ūkininkai, turintys tris ir daugiau traktorių ar priekabų, pateikia apžiūroje dalyvaujančios technikos sąrašus, nurodant pavadinimą, markę, valstybinį numerį iš registracijos dokumentų.

Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninė apžiūra vykdoma pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. 207 patvirtintą tvarką ir techninius reikalavimus.

Primename, kad traktorių ir kitų savaeigių mašinų, priekabų, kitų registruotų mašinų eksploatacija be valstybinės techninės apžiūros yra draudžiama ir užtraukia piniginę baudą.

Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vyr. specialistas Aurimas Pavolis


Nuorodos

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos - www.nma.lt
Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija – www.zum.lt
VĮ Žemės ūkio ir kaimo verslo centras – www.vic.lt

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba – www.lzukt.lt
Valstybinė maisto ir veterinarinė tarnyba – www.vet.lt

Paskutinis atnaujinimas: 2020-02-13 10:30:55
Valentinas Tamulis
Kėdainių r. savivaldybės meras
Darbotvarkė
Priėmimo valandos
Mero pavaduotojas
Prisijungimas gyventojams
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
27282930310102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282901
Vasaris
    2020     
KALBOS KLAUSIMAS

  Kaip būtų taisyklinga?

Negalime pamiršti šviesios atminties mus gydžiusios gydytojos

Negalime pamiršti šviesaus atminimo mus gydžiusios gydytojos

 

Naujienų prenumerata
Norėdami pirmieji gauti mūsų naujienas - įveskite savo el. pašto adresą:
RSS naujienos  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
   
   
     
           
© Kėdainių rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas, naudojama SmartWeb sistema