Kedainių rajono savivaldybė

J. Basanavičiaus g. 36
57288 Kėdainiai
Kodas 188768545
Tel. (8 347) 69 500
Faks. (8 347) 61 125
El. paštas info@kedainiai.lt


  Meras
  • Darbotvarkė
  • Priėmimo valandos
  • Mero pavaduotojas
  •   Kairėje
  • Teisės aktų paieška
  • Viešojo administravimo kokybės politika
  • Elektroninės paslaugos
  • Strateginis veiklos planas
  • Kėdainių miesto bendrasis planas 2010-2020 metams
  • E. Žemėlapis
  • Tarybos posėdžių transliacija
  •   Vertikalus meniu
  • Apklausa
  • Apklausa: Renkame įdomiausią Kėdainių rajono savivaldybės istorinį vietovardį
  • Naujienos
  • Struktūra ir kontaktai
  • Administracijos direktorius
    Administracijos struktūra
    Kontaktai
    Metų veiklos uždaviniai
    Įstaigos teikiančios viešąsias paslaugas
    Komisijos ir darbo grupės
  • Savivalda
  • Meras
    Darbotvarkė
    Priimamojo darbo laikas
    Mero pavaduotojas
    Taryba
    Tarybos reglamentas
    Tarybos nariai
    Tarybos frakcijos
    Tarybos komitetai
    Komisijos ir tarybos
    Tarybos posėdžiai
    Tarybos sprendimų projektai
    Tarybos sprendimai
    Tarybos sprendimai (iki 2011-09-30)
    Tarybos veiklos ataskaitos
    Etikos komisijos sprendimai
    Priėmimas
    Kontrolės ir audito tarnyba
    Apie mus
    Nuostatai ir veikla
    Seniūnaitijos
    Tarptautinis bendradarbiavimas
  • Seniūnijos
  • Korupcijos prevencija
  • Teisinė informacija
  • Teisės aktai
    Teisės aktų projektai
    Tyrimai ir analizės
    Teisės aktų pažeidimai
    Teisinio reguliavimo stebėsena
  • Administracinė informacija
  • Nuostatai
    Planavimo dokumentai
    Veiklos ataskaitos
    Veiklos sritys
    Darbo užmokestis
    Viešieji pirkimai
    Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
    Finansinių ataskaitų rinkiniai
    Vadovų darbotvarkės
    Ūkio subjektų priežiūra
    Paskatinimai ir apdovanojimai
    Įstaigos istorija
    Administracinės naštos mažinimas
    Tarnybiniai lengvieji automobiliai
    Priimti įsipareigojimai
  • Veiklos sritys
  • Darbo ir priešgaisrinė sauga
    Aplinkosauga
    Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa
    Aplinkos monitoringas
    Aplinkos oras
    Atliekų tvarkymas
    Želdynų apsauga
    Saugomos teritorijos ir objektai
    Biologinė įvairovė
    Naudinga informacija
    Informacija apie šalinamus medžius
    Jaunimas
    Jaunimo reikalų taryba
    Jaunimo organizacijos
    Mokinių savivalda
    Finansavimo galimybės
    Teisinė informacija
    Naudingos nuorodos
    Tyrimai
    Atvirosios jaunimo erdvės
    Mobilizacija
    Kultūra
    Etninė kultūra
    Renginiai
    Kultūros centrai
    Kėdainių krašto muziejus
    Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka
    Mėgėjų meno kolektyvai
    Konkursų nuostatai
    Kultūros paveldas
    Aktualijos
    Nekilnojamosios kultūros vertybės
    Nekilnojamųjų kultūros vertybių stebėsena
    Teisės aktai
    Socialinė parama
    Kontaktai
    Informacija gyventojui
    Socialines paslaugas teikiančios įstaigos
    Teisinė informacija
    Sportas
    Kontaktai
    Veikla
    Klubai
    Sportas ir laisvalaikis
    Renginių kalendorius
    Programos ir projektai
    Statybos ir turto ūkis
    Strateginis planavimas ir investicijos
    Sveikatos priežiūra
    Sveikatos priežiūros įstaigos
    Aktuali informacija
    Konkursai
    Ataskaitos
    Švietimas
    Kontaktai
    Veikla
    Bendrojo ugdymo mokyklos
    Neformaliojo švietimo mokyklos
    Ikimokyklinio ugdymo mokyklos
    Švietimo įstaigų vadovų veiklos ataskaitos, vertinimai ir užduotys
    Turto valdymas
    Valstybinė kalba
    Viešieji pirkimai
    Viešoji tvarka
    Žemės ūkis
  • Paslaugos
  • Informacijos rinkmenos
    Teikiamų elektroninių paslaugų aprašymai
    Paslaugos verslui
  • Projektai
  • Investuotojui (For investor)
    Įgyvendinami projektai
    Įgyvendinti projektai (iki 2016 m.)
    Pateiktos paraiškos
    Projektai įgyvendinti nuo 2016 metų
  • Savivaldybės įmonės, įstaigos
  • Nevyriausybinės organizacijos
  • Naujienos
    Nevyriausybinės organizacijos
    Nevyriausybinių organizacijų taryba
    Kėdainių miesto VVG
    Kėdainių rajono VVG
    Naudingos nuorodos
    Bendruomeninės veiklos rėmimas (2017-2019)
  • E. demokratija
  • Tarybos posėdžiai
    Tarybos sprendimų projektai
    E-iniciatyvos
    E-apklausos
    E-problemos (jungiamasi per Elektroninius valdžios vartus)
    E-peticijos (jungiamasi per Elektroninius valdžios vartus)
  • Konkursai
  • Konkursai į valstybės tarnybą
    Konkursai į mokyklos direktoriaus pareigas
    Atrankos į savivaldybės įmonių valdybos narius
  • Urbanistika ir architektūra
  • Teritorijų planavimas
    Statinių projektai
    Laisvos žemės plotai
    Leidimai ir rinkliavos
    Patvirtinti planai
    Bendrųjų planų stebėsena
  • Numerių suteikimas
  • Civilinė sauga
  • Vartotojų teisių apsauga
  • Ieškok pagalbos
  • Kėdainių miestas 360°
  • Nuorodos
  • Asmens duomenų apsauga
  • Savivaldybės vidinis kanalas
  •   Horizontalus meniu
  • Gyventojui
  • Asmenų aptarnavimo tvarka
    Atliekų tvarkymas
    Civilinė metrikacija ir archyvas
    Komunaliniai mokesčiai
    Ieškok pagalbos
    Teisinė pagalba
    Vyriausybės nariai priima
    Autobusų eismo tvarkaraščiai
    Traukinių tvarkaraštis
    Informacija apie bešeimininkį turtą
    Kėdainių rajono teritorijoje esančių kapinių sąrašas
  • Verslininkui
  • Parama smulkiam verslui
    Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras
    Ekonominė situacija
    Komisija
    Kėdainių laisvoji ekonominė zona
  • Turistui
  • Kėdainių kraštas
    Įžymūs Kėdainių žmonės
    Istorinės datos
    Krašto istorija
    Kėdainių panoramos
    Kviečiame į Lietuvos centrą - Kėdainius!
    Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras

    Želdynų apsauga

    Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 206 „Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems“.

    KRITERIJAI, PAGAL KURIUOS MEDŽIAI IR KRŪMAI, AUGANTYS NE MIŠKŲ ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖJE, PRISKIRIAMI SAUGOTINIEMS

    1. Saugotiniems priskiriami medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje (toliau – medžiai ir krūmai), augantys šių kriterijų priede nurodytose teritorijose, ir atitinkantys priede nurodytus dydžius.

    2. Saugotiniems priskiriami medžiai ir krūmai, kurie įrašyti į Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą, Augalų nacionalinių genetinių išteklių sąrašą arba medžiai ir krūmai, kurie yra kultūros paveldo objektų ar vietovių vertingosios savybės.

    3. Medžiai ir krūmai neatitinka šių kriterijų 1 punkte nurodyto kriterijaus, jeigu jie yra:

    3.1. nudžiūvę, stichinių nelaimių, gaisrų ar avarijų metu išversti, nulaužti, apdegę, žvėrių sužaloti medžiai ir krūmai;

    3.2. invazinių rūšių medžiai ir krūmai;

    3.3. medžiai ir krūmai, augantys:

    3.3.1. ant pastatų stogų, pamatų ar kitų jų dalių, inžinerinių statinių;

    3.3.2. geležinkelio želdinių apsaugos zonoje aukštesni už nuotolį nuo medžio iki pirmojo bėgio;

    3.3.3. energetikos objektų (išskyrus elektros oro kabelius) apsaugos zonose;

    3.3.4. pylimo (polderio) priežiūros juostoje, melioracijos griovio (išskyrus sureguliuotas upių vagas) šlaituose ir priežiūros juostoje, drenažo rinktuvo apsaugos juostoje, ant melioracijos statinių ir 15 m atstumu nuo melioracijos statinių ašinės linijos ir žemės užtvankos žemutinio šlaito, kai melioracijos statiniai įtraukti į melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitą, taip pat 15 m atstumu į abi puses nuo drenažo žiočių ir (ar) vandens nuleistuvų įtekėjimo į sureguliuotas upės;

    3.4. medžiai ir krūmai, kuriuos numatyta iškirsti pagal parengtus saugomų teritorijų gamtotvarkos planus, kultūros paveldo objektų apsaugos reglamentus ar kompleksinių kultūros paveldo objektų ir kultūros paveldo vietovių tvarkymo planus ir saugomų rūšių apsaugos planus.

    Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems
    priedas

    SAUGOTINŲ MEDŽIŲ IR KRŪMŲ KRITERIJAI

    Teritorija

    Medžių gentys ir (ar) rūšys, krūmai;
    skersmens (1,3 m aukštyje) ir aukščio parametrai

    1. Kurortuose ar kurortinėse
    teritorijose:

     

    1.1. valstybinėje ir savivaldybių
    žemėje

    didesnio kaip 12 cm skersmens medžiai*.

    paprastieji kadagiai – didesni kaip 3 m.

    1.2. privačioje žemėje

    didesnio kaip 20 cm skersmens medžiai*.

    2. Pakrantės apsaugos juostoje

    ąžuolai, uosiai, klevai, guobos, skroblai, skirpstai, bukai, vinkšnos –
    didesnio kaip 12 cm skersmens.

    pušys, eglės, maumedžiai, pocūgės, kėniai, juodalksniai, liepos, šermukšniai,
    riešutmedžiai, kaštonai, miškinės obelys, miškinės kriaušės – didesnio kaip 20 cm skersmens.

    beržai, gluosniai – didesnio kaip 30 cm skersmens.

    paprastieji kadagiai – didesni kaip 3 m.

    3. Kitos paskirties žemėje
    daugiabučių gyvenamųjų pastatų,
    bendrabučių, vienbučių ir dvibučių
    gyvenamųjų pastatų teritorijose
    valstybinėje ir savivaldybių žemėje:

     

    3.1. mieste

    didesnio kaip 12 cm skersmens medžiai*.

    3.2. ne mieste

    didesnio kaip 20 cm skersmens medžiai*.

    4. Kitos paskirties žemėje
    daugiabučių gyvenamųjų pastatų,
    bendrabučių, vienbučių ir dvibučių
    gyvenamųjų pastatų teritorijose
    privačioje žemėje:

     

    4.1. mieste

    ąžuolai, uosiai, klevai, guobos, skroblai, skirpstai, bukai, vinkšnos, liepos, maumedžiai, beržai, pušys – didesnio kaip 20 cm skersmens.

    4.2. ne mieste

    ąžuolai, uosiai, klevai, guobos, skroblai, skirpstai, bukai, vinkšnos, liepos, maumedžiai, beržai, pušys – didesnio kaip 30 cm skersmens.

    5. Kitos paskirties žemėje
    visuomeninės paskirties,
    rekreacinėse, bendrojo naudojimo,
    atskirųjų želdynų teritorijose

    didesnio kaip 12 cm skersmens medžiai*.

    paprastieji kadagiai – didesni kaip 3 m.

    6. Kitos paskirties žemėje pramonės
    ir sandėliavimo, komercinės
    paskirties objektų teritorijose

    didesnio kaip 20 cm skersmens medžiai*.

    7. Žemės ūkio paskirties žemėje
    kituose žemės ūkio paskirties žemės
    sklypuose ir rekreacinio naudojimo
    žemės sklypuose:

     

    7.1. valstybinėje ir savivaldybių
    žemėje

    didesnio kaip 20 cm skersmens medžiai*.

    7.2. privačioje žemėje

    ąžuolai, uosiai, klevai, guobos, skroblai, skirpstai, bukai, vinkšnos, liepos, maumedžiai, beržai, pušys – didesnio kaip 30 cm skersmens.

    8. Žemės ūkio paskirties žemėje
    sodininkų bendrijų bendrojo
    naudojimo žemėje

    didesnio kaip 20 cm skersmens medžiai*.

    9. Nekilnojamųjų kultūros vertybių
    teritorijoje

    didesnio kaip 20 cm skersmens medžiai*.

    10. Miestų, miestelių gatvėse

    didesnio kaip 12 cm skersmens medžiai*.

    11. Kaimų gatvėse

    didesnio kaip 20 cm skersmens medžiai*.

    12. Geležinkelio želdinių apsaugos
    zonoje

    didesnio kaip 20 cm skersmens medžiai*.

    13. Valstybinės ir vietinės reikšmės
    kelio juostoje:

     

    13.1. valstybinės reikšmės krašto ir
    rajoninio kelio juostoje

    didesnio kaip 30 cm skersmens medžiai*.

    13.2. vietinės reikšmės kelio
    juostoje

    didesnio kaip 20 cm skersmens medžiai*.

    14. Kelio apsaugos zonoje už kelio
    juostos ribų

    didesnio kaip 20 cm skersmens medžiai*.

    15.Gamybinių ir komunalinių
    objektų sanitarinės apsaugos ir
    taršos poveikio zonoje, kitose
    sanitarinės apsaugos zonose

    didesnio kaip 20 cm skersmens medžiai*.

    * – ąžuolai, uosiai, klevai, skroblai, skirpstai, guobos, bukai, vinkšnos, pušys, eglės, maumedžiai, pocūgės, kėniai, beržai, juodalksniai, liepos, gluosniai, šermukšniai, riešutmedžiai, kaštonai, miškinės obelys, miškinės kriaušės.

    Saugotiniems medžiams ir krūmams kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti, genėti Kėdainių rajone želdynų ar želdinių savininkas ar valdytojas (įskaitant ir seniūnijas), kitas fizinis ar juridinis asmuo turi gauti savivaldybės išduotą leidimą.

    Norint gauti leidimą saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams, pateikiami šie dokumentai:

    • Nustatytos formos prašymas;
    • Dokumentai, patvirtinantys žemės, kurioje auga želdiniai, nuosavybę;
    • Žemės sklypo planas (geodezinis planas);
    • Nustatyta tvarka parengti ir patvirtinti detalieji ir specialieji planai, atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektai, saugomų teritorijų planavimo dokumentai su duomenimis apie kertamų ar pertvarkomų medžių ir krūmų rūšinę sudėtį, skaičių bei jų augimo vietas.

     Konsultuoja, priima prašymus, išduoda leidimus tel. (8 347) 69545.

    Leidimas išduodamas per 30 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos ir galioja vienerius metus nuo jo išdavimo. 

    Galima šalinti (kirsti) prieš tai užfiksavus situaciją vaizdinėje medžiagoje, kai vėjo, sniego, žaibo ar dėl kitų priežasčių išversti, nulaužti medžiai; genėti medžius, kai kelia pavojų žmonėms, pastatams ir statiniams ar eismui, tačiau per 5 darbo dienas būtina pranešti apie padarytus darbus bei pateikti vaizdinę medžiagą savivaldybei.

    Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo paskirtis –  nustatyti Lietuvos Respublikos teritorijoje ne miškų ūkio paskirties žemėje esančių želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, želdynų kūrimo ir želdinių veisimo teisinio reguliavimo pagrindus, siekiant užtikrinti gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio stabilumą, gyventojų teisę į jų gyvenimo kokybę gerinančias aplinkos sąlygas.

    Želdiniai – žmogaus pasėti ar pasodinti medžiai (tarp jų ir pasodinti pavieniai ar natūraliai išaugę), krūmai, krūmokšniai, puskrūmiai, lianos ir žoliniai augalai.
    Želdynas – ne mažesnis kaip 0,05 hektaro želdinių žemės sklypas, kuriame gali būti mažųjų kraštovaizdžio architektūros, inžinerinių ir laikinų statinių.
    Medis – sumedėjęs augalas, dažniausiai su vienu pagrindiniu stiebu ir laja.
    Krūmas – augalas su keliais ar keliolika maždaug vienodo storumo sumedėjusiais, beveik nuo pažemio besišakojančiais stiebais. 
    Krūmokšnis – mažas (ne daugiau kaip 0,5 m aukščio) krūmas, su keliais daugiamečiais silpnai sumedėjusiais, beveik nuo pažemio besišakojančiais stiebais.
    Liana – sumedėjęs augalas vijokliniais stiebais.

    Remiantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-717 „Dėl medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklių patvirtinimo“ 5–8 punktais: 

    5. Medžiai ir krūmai veisiami:

    5.1. medžiai – ne arčiau kaip 10 m atstumu, krūmai, aukštesni kaip 2 m – 2,5 m atstumu, kiti krūmai – 1,5 m atstumu nuo daugiabučių gyvenamųjų pastatų sienų su langais, išskyrus teritorijas tarp pastatų ir gatvių ar kelių;

    5.2. medžiai – ne arčiau kaip 5 m atstumu, krūmai – 1,5 m atstumu nuo pastatų (išskyrus nurodytus 5.1 papunktyje) sienų;

    5.3. medžiai – 4 m atstumu nuo apšvietimo tinklo ar inžinerinių statinių atramų;

    5.4. medžiai – ne arčiau kaip 3 m atstumu, krūmai – 1 m atstumu nuo atraminių sienelių papėdės išorinės pusės;

    5.5. šių taisyklių priede nurodytu mažiausiu leistinu atstumu iki kaimyninio sklypo ribos, kai želdiniai veisiami be šio sklypo savininko, valdytojo ar įgalioto asmens sutikimo raštu;

    Medžių ir krūmų veisimo,

    vejų ir gėlynų įrengimo taisyklių

    priedas

    MAŽIAUSI LEISTINI ATSTUMAI IKI KAIMYNINIO SKLYPO RIBOS, KAI ŽELDINIAI VEISIAMI BE ŠIO SKLYPO SAVININKO, VALDYTOJO AR ĮGALIOTO ASMENS SUTIKIMO RAŠTU

    Eil.
    Nr.

    Veisiamas medis, krūmas, gyvatvorė

    Sklypo pusė
    (azimutas
    vizuojant i
    š sklypo
    centro)

    Mažiausias leistinas
    atstumas iki
    kaimyninio sklypo
    ribos, m

    1.

    medžiai ir krūmai rūšių, kurių individai gali
    užaugti aukštesni kaip 3 m arba formuojami
    aukštesni kaip 3 m

    šiaurinė pusė (tarp 315o ir 45o)

    5

    kitos pusės

    3

    2.

    medžiai ir krūmai rūšių, kurių individai gali
    užaugti nuo 2 iki  3 m aukščio arba
    formuojami iki 3 m aukščio

    visos pusės

    2

    3.

    medžiai ir krūmai rūšių, kurių individai gali
    užaugti iki  2 m aukščio arba formuojami iki 2
    m aukščio

    visos pusės

    1

    4.

    gyvatvorė, skirianti kaimyninius sklypus,
    formuojama iki 2 m aukščio

    pietinė pusė

    (tarp 135o ir 225o)

    1

    5.

    gyvatvorė, skirianti kaimyninius sklypus,
    formuojama iki 1,3 m aukščio

    visos pusės

    1

    5.6. nuo požeminių inžinerinių tinklų ir objektų, neišvardintų 5.1–5.5 papunkčiuose, sodinami kaip reglamentuota Specialiosiose žemės ir miško naudojimo sąlygose, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ (toliau – Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos) arba aplinkos ministro įsakymais patvirtintuose statybos techniniuose reglamentuose, kuriuose yra nurodomi medžių ir krūmų sodinimo atstumai.

    6. Sodinant gatvės želdinius vietoje anksčiau augusių, nebūtina laikytis atstumų, nurodytų 5.1–5.6 papunkčiuose, jei tai nekelia pavojaus žmonėms, eismo saugumui ir statiniams ar sodinama pritaikius technologijas, apsaugančias statinius nuo augalo šaknų.

    7. Prie gatvių, vietinės reikšmės kelių, dviračių ir pėsčiųjų takų, šaligatvių medžiai ir krūmai sodinami, kaip reglamentuoja statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-933 „Dėl statybos techninis reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo“.

    8. Medžius ir krūmus draudžiama veisti:

    8.1. vietose, kuriose Specialiosiose žemės ir miško naudojimo sąlygose įrašytas draudimas sodinti medžius ar krūmus;

    8.2. melioracijos griovių ir vandens telkinių dugnuose, melioracijos griovių ir pylimų šlaituose;

    8.3. kapavietėse ir kapinėse nesuderinus su savivaldybe ar seniūnija, išskyrus krūmus iki 1 m aukščio;

    8.4. valstybinėje žemėje, nesuderinus su savivaldybe ar seniūnija arba tos žemės valdytoju, naudotoju ar neturint įgaliojimų tame sklype tvarkyti želdinius.

    Remiantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. D1-45 „Dėl medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklių patvirtinimo“,33.3-40 punktais:

    40. Genint medžius neleidžiama:

    40.1. nupjauti medžio stiebą bet kokiame aukštyje, išskyrus viršūnių pažeminimą (33 punkto 3 dalis „kai medžius būtina žeminti: jie trukdo elektros energijos perdavimo ir ryšių oro linijoms, nudžiūvusi viršūnė. Tai atliekama nupjaunant iki 1,5–2 m ilgio viršūnę, žemiau pjūvio 1/5–1/3 likusios lajos dalyje išpjaunamos iš pagrindo visos šakos. Paliktos žemesniosios šakos su viršūnėmis negenimos. Po pirmo ir antro vegetacijos periodų susidarę vertikalieji ir šoniniai epikorminiai ūgliai trumpinami 1/2–1/3 jų ilgio“);

    40.2. taikyti genėjimo būdą, kuomet nupjaustomos storosios šakos, paliekant nuo stiebo išsišovusius kelmelius–stagarus.

    Reglamentuojantys teisės aktai:

    1.  Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas, 2007 m. birželio 28 d., Nr. X-1241;

    2.  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 206 patvirtintas Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotinais, sąrašas. 

    3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas „Dėl Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo, patvirtinto 2008 m. sausio 31 d., Nr. D1-87;

    4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. D1-343 „Dėl želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimo" pakeitimo", 2012 m. balandžio 20 d., Nr. D1-333;

    5.  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas „Dėl medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklių patvirtinimo", 2008 m. sausio 18 d., Nr. D1-45

    6. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas „Dėl Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklių patvirtinimo“, 2007 m. gruodžio 29 d. Nr. D1-717;

    7. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas „Dėl Kriterijų, pagal kuriuos dendrologiškai, ekologiškai, estetiškai vertingi, kultūros paveldui ir kraštovaizdžiui reikšmingi želdiniai, augantys privačioje žemėje, priskiriami saugotiniems, patvirtinimo“, 2007 m. gruodžio 29 d. Nr. D1-716;

    8. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas „Dėl Želdynų ir želdinių sanitarinės apsaugos taisyklių patvirtinimo“, 2007 m. gruodžio 14 d. Nr. D1-675;

    9. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas „Dėl Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo“, 2010 m. kovo 15 d. Nr. D1-193;

    10. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. TS-230 patvirtintos Kėdainių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklės.    Medžių ir krūmų genėjimo pagrindai 

    Paskutinis atnaujinimas: 2019-11-07 15:34:58

    © Kėdainių rajono savivaldybės administracija, 2005.
    Sprendimas: Idamas, naudojant Smart Web sistema.