Spausdinti
Logotipai Versija neįgaliesiems
Kėdainių r. savivaldybės administracija
Biudžetinė įstaiga
J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Juridinių asmenų registras
Kodas 188768545
Tel. (8 347) 69 550, Faks. (8 347) 61 125
E.p. administracija@kedainiai.lt

Teisės aktų paieška
Viešojo administravimo kokybės politika
Elektroninės paslaugos
Strateginis veiklos planas
Kėdainių miesto bendrasis planas 2010-2020 metams
E. Žemėlapis
Tarybos posėdžių transliacija

Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829303101
Rugpjūtis
    2019     
Želdynų apsauga

Pagal šiuo metu galiojančią tvarką visų saugotinų medžių ir krūmų, augančių Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje, ne miškų ūkio paskirties žemėje, išskyrus vaismedžių, vaiskrūmių, natūraliai išaugusių krūmų kirtimui, persodinimui ar kitokiam pašalinimui yra reikalingas leidimas.

Saugotiniems medžiams ir krūmams kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti, genėti Kėdainių rajone želdynų ar želdinių savininkas ar valdytojas (įskaitant ir seniūnijas), kitas fizinis ar juridinis asmuo turi gauti savivaldybės išduotą leidimą.

Norint gauti leidimą saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams, pateikiami šie dokumentai:

 • Nustatytos formos prašymas;
 • Dokumentai, patvirtinantys žemės, kurioje auga želdiniai, nuosavybę;
 • Žemės sklypo planas (geodezinis planas);
 • Topografinė nuotrauka (jei želdiniai auga ryšių, dujotiekio, šilumos tinklų, vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos, drenažo apsaugos zonose);
 • Nustatyta tvarka parengti ir patvirtinti detalieji ir specialieji planai, atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektai, saugomų teritorijų planavimo dokumentai su duomenimis apie kertamų ar pertvarkomų medžių ir krūmų rūšinę sudėtį, skaičių bei jų augimo vietas (šie dokumentai turi būti nustatyta tvarka suderinti su Aplinkos ministerijos Regiono aplinkos apsaugos departamentu ir saugomos teritorijos direkcija, kai kertami ar pertvarkomi saugomoje teritorijoje, turinčioje direkciją, augantys medžiai ir krūmai).

Leidimas išduodamas per 30 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos ir galioja vienerius metus nuo jo išdavimo. 

Leidimo medžių ir krūmų kirtimui ar kitokiam pašalinimui nereikia, kai jie auga ant pastatų stogų, pamatų ar kitų jo dalių. 

Neturint leidimo (jis išduodamas per 5 darbo dienas, įvykdžius darbus) galima šalinti (kirsti) vėjo, sniego, žaibo ar dėl kitų priežasčių išverstus, nulaužtus medžius, genėti medžius, kai kelia pavojų žmonėms, pastatams ir statiniams ar eismui.

Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo paskirtis -  nustatyti Lietuvos Respublikos teritorijoje ne miškų ūkio paskirties žemėje esančių želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, želdynų kūrimo ir želdinių veisimo teisinio reguliavimo pagrindus, siekiant užtikrinti gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio stabilumą, gyventojų teisę į jų gyvenimo kokybę gerinančias aplinkos sąlygas.

Želdiniai – žmogaus pasėti ar pasodinti medžiai (tarp jų ir pasodinti pavieniai ar natūraliai išaugę), krūmai, krūmokšniai, puskrūmiai, lianos ir žoliniai augalai.

Želdynas – ne mažesnis kaip 0,05 hektaro želdinių žemės sklypas, kuriame gali būti mažųjų kraštovaizdžio architektūros, inžinerinių ir laikinų statinių.

Medis – sumedėjęs augalas, dažniausiai su vienu pagrindiniu stiebu ir laja.

Krūmas – augalas su keliais ar keliolika maždaug vienodo storumo sumedėjusiais, beveik nuo pažemio besišakojančiais stiebais. 

Krūmokšnis – mažas (ne daugiau kaip 0,5 m aukščio) krūmas, su keliais daugiamečiais silpnai sumedėjusiais, beveik nuo pažemio besišakojančiais stiebais.

Liana – sumedėjęs augalas vijokliniais stiebais.

Remiantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-717 „Dėl medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 2-77) 4 punktu: 

Medžiai ir krūmai veisiami:

 • medžiai – ne arčiau kaip 10 m atstumu, krūmai, aukštesni kaip 2 m, – 2,5 m atstumu nuo pastatų sienų su langais;
 • medžiai – ne arčiau kaip 5 m atstumu, krūmai – 2,5 m atstumu nuo belangių sienų ir nuo monolitinių tvorų;
 • medžiai – ne arčiau kaip 3 m atstumu, krūmai – 1 m atstumu nuo atraminių sienučių;
 • medžiai – 4 m atstumu nuo apšvietimo stulpų, kolonų ir atramų;
 • krūmai – ne arčiau kaip 1 m, medžiai iki 3 m aukščio ir krūmai, užaugantys iki 3 m, – ne arčiau kaip 2 m, kiti medžiai – 3 m atstumu nuo kaimyninio sklypo ribos ir gatvės raudonųjų linijų;
 • sklypo šiaurinėje, šiaurės rytų ir šiaurės vakarų pusėje – ne aukštesnės kaip 1,3 m gyvatvorės.

Remiantis Statybos techniniu reglamentu STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“, patvirtintu aplinkos ministro 2003-12-24 įsakymu Nr. 705 (Žin., 2004, Nr. 23-721; 2004, Nr. 120-4442):

Medžiai ir krūmai nuo kaimyninio sklypo ribos turi būti sodinami:

Nuo kaimyninių sklypų ribų ir gatvės raudonosios linijos medžių ir krūmų sodinimo atstumai turi būti:

 • krūmų ir gyvatvorių – ne mažiau kaip 1 m;
 • žemaūgių medžių, išaugančių ne daugiau kaip iki 3 m aukščio – 2 m;
 • kitų medžių – 3 m.

Remiantis Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatymo (Žin., 2004, Nr. 4-40; 2010, Nr. 84-4405) 6 straipsnio 5 dalimi:

 • Medžius ir krūmus mėgėjiško sodo teritorijoje sodininkai tvarko ir prižiūri savo nuožiūra. Atskirti sodo sklypą nuo kaimyninio sklypo gyvatvore per šių sklypų ribą galima turint rašytinį kaimyninio sklypo savininko sutikimą, o kai sklypas ribojasi su bendrojo naudojimo teritorija – rašytinį sodininkų bendrijos valdybos ar pirmininko sutikimą. Sodo sklype medžiai ir krūmai sodinami ir auginami laikantis šių reikalavimų:
 • aukštaūgiai medžiai, aukštesni kaip 3 m, sodinami ne mažesniu kaip 3 m atstumu nuo sklypo ribos; šiaurinėje sklypo dalyje arčiau kaip 5 m nuo kaimyninio sklypo ribos tokius medžius sodinti galima tik gavus rašytinį kaimyninio sklypo savininko sutikimą;
 • žemaūgiai medžiai, užaugantys iki 3 m aukščio, sodinami ne mažesniu kaip 2 m atstumu nuo sklypo ribos;
 • krūmai sodinami ne mažesniu kaip 1 m atstumu nuo sklypo ribos;
 • mažesniais, negu nurodyta šios dalies 1, 2 ir 3 punktuose, atstumais sodiniai gali būti sodinami turint rašytinį kaimyninio sklypo savininko sutikimą.

Remiantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. D1-45 „Dėl medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 10-356) 40 punktu:

Genint medžius neleidžiama:

 • nupjauti medžio stiebą bet kokiame aukštyje, išskyrus viršūnių pažeminimą.

Viršūnių pažeminimas – kai medžius būtina žeminti: jie trukdo elektros energijos perdavimo ir ryšių oro linijoms, nudžiūvusi viršūnė.

 • taikyti genėjimo būdą, kuomet nupjaustomos storosios šakos, paliekant nuo stiebo išsišovusius kelmelius–stagarus.

Reglamentuojantys teisės aktai:

1.  Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas, 2007 m. birželio 28 d., Nr. X-1241;

2.  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 206 patvirtintas Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotinais, sąrašas. 

3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas „Dėl Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo, patvirtinto 2008 m. sausio 31 d., Nr. D1-87;

4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. D1-343 „Dėl želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimo" pakeitimo", 2012 m. balandžio 20 d., Nr. D1-333;

5.  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas „Dėl medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklių patvirtinimo", 2008 m. sausio 18 d., Nr. D1-45

6. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas „Dėl Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklių patvirtinimo“, 2007 m. gruodžio 29 d. Nr. D1-717;

7. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas „Dėl Kriterijų, pagal kuriuos dendrologiškai, ekologiškai, estetiškai vertingi, kultūros paveldui ir kraštovaizdžiui reikšmingi želdiniai, augantys privačioje žemėje, priskiriami saugotiniems, patvirtinimo“, 2007 m. gruodžio 29 d. Nr. D1-716;

8. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas „Dėl Želdynų ir želdinių sanitarinės apsaugos taisyklių patvirtinimo“, 2007 m. gruodžio 14 d. Nr. D1-675;

9. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas „Dėl Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo“, 2010 m. kovo 15 d. Nr. D1-193;

10. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 9 d. sprendimu Nr. TS-450 patvirtintos Kėdainių rajono želdynų ir želdinių apsaugos taisyklės. 

Medžių ir krūmų genėjimo pagrindai 

 
 
   
   
           
© Kėdainių rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas, naudojama SmartWeb sistema