Kedainių rajono savivaldybė

J. Basanavičiaus g. 36
57288 Kėdainiai
Kodas 188768545
Tel. (8 347) 69 500
Faks. (8 347) 61 125
El. paštas info@kedainiai.lt


  Meras
 • Darbotvarkė
 • Priėmimo valandos
 • Mero pavaduotojas
 •   Kairėje
 • Teisės aktų paieška
 • Viešojo administravimo kokybės politika
 • Elektroninės paslaugos
 • Strateginis veiklos planas
 • Kėdainių miesto bendrasis planas 2010-2020 metams
 • E. Žemėlapis
 • Tarybos posėdžių transliacija
 •   Vertikalus meniu
 • Apklausa
 • Naujienos
 • Aktualijos
 • Struktūra ir kontaktai
 • Administracijos direktorius
  Administracijos struktūra
  Kontaktai
  Metų veiklos uždaviniai
  Įstaigos teikiančios viešąsias paslaugas
  Komisijos ir darbo grupės
 • Savivalda
 • Meras
  Darbotvarkė
  Priimamojo darbo laikas
  Mero pavaduotojas
  Taryba
  Tarybos reglamentas
  Tarybos nariai
  Tarybos frakcijos
  Tarybos komitetai
  Komisijos ir tarybos
  Tarybos posėdžiai
  Tarybos sprendimų projektai
  Tarybos sprendimai
  Tarybos sprendimai (iki 2011-09-30)
  Tarybos veiklos ataskaitos
  Etikos komisijos sprendimai
  Priėmimas
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Apie mus
  Nuostatai ir veikla
  Seniūnaitijos
  Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Seniūnijos
 • Korupcijos prevencija
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Veiklos ataskaitos
  Veiklos sritys
  Darbo užmokestis
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Vadovų darbotvarkės
  Ūkio subjektų priežiūra
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Įstaigos istorija
  Administracinės naštos mažinimas
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Priimti įsipareigojimai
 • Veiklos sritys
 • Darbo ir priešgaisrinė sauga
  Aplinkosauga
  Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa
  Aplinkos monitoringas
  Aplinkos oras
  Atliekų tvarkymas
  Želdynų apsauga
  Saugomos teritorijos ir objektai
  Biologinė įvairovė
  Naudinga informacija
  Informacija apie tvarkomus želdinius
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba
  Jaunimo organizacijos
  Mokinių savivalda
  Finansavimo galimybės
  Atvirosios jaunimo erdvės
  Savanorystė
  Naudingos nuorodos
  Teisinė informacija
  Tyrimai
  Mobilizacija
  Kultūra
  Etninė kultūra
  Renginiai
  Kultūros ir meno taryba
  Kultūros centrai
  Kėdainių krašto muziejus
  Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka
  Mėgėjų meno kolektyvai
  Konkursų nuostatai
  Kultūros paveldas
  Aktualijos
  Nekilnojamosios kultūros vertybės
  Nekilnojamųjų kultūros vertybių stebėsena
  Teisės aktai
  Socialinė parama
  Kontaktai
  Informacija gyventojui
  Socialines paslaugas teikiančios įstaigos
  Teisinė informacija
  Sportas
  Sporto taryba
  Nevyriausybinės sporto organizacijos
  Sportas ir laisvalaikis
  Sporto renginiai
  Finansavimo galimybės
  Statybos ir turto ūkis
  Strateginis planavimas ir investicijos
  Sveikatos priežiūra
  Sveikatos priežiūros įstaigos
  Aktuali informacija
  Konkursai
  Ataskaitos
  Švietimas
  Kontaktai
  Veikla
  Švietimo taryba
  Bendrojo ugdymo mokyklos
  Neformaliojo švietimo mokyklos
  Ikimokyklinio ugdymo mokyklos
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos ataskaitos, vertinimai ir užduotys
  Turto valdymas
  Valstybinė kalba
  Viešieji pirkimai
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Teikiamų elektroninių paslaugų aprašymai
  Paslaugos verslui
  Services for Business
 • Projektai
 • Investuotojui (For investor)
  Įgyvendinami projektai
  Įgyvendinti projektai (iki 2016 m.)
  Pateiktos paraiškos
  Projektai įgyvendinti nuo 2016 metų
 • Savivaldybės įmonės, įstaigos
 • Nevyriausybinės organizacijos
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinių organizacijų taryba
  Bendruomeninių organizacijų taryba
  Finansavimo galimybės
  Kėdainių miesto VVG
  Kėdainių rajono VVG
  Bendruomeninės veiklos rėmimas
 • E. demokratija
 • Tarybos posėdžiai
  Tarybos sprendimų projektai
  E-iniciatyvos
  E-apklausos
  E-problemos (jungiamasi per Elektroninius valdžios vartus)
  E-peticijos (jungiamasi per Elektroninius valdžios vartus)
 • Konkursai
 • Konkursai į valstybės tarnybą
  Konkursai į įstaigų vadovų pareigas
  Atrankos į savivaldybės įmonių valdybos narius
 • Urbanistika ir architektūra
 • Teritorijų planavimas
  Statinių projektai
  Laisvos žemės plotai
  Leidimai ir rinkliavos
  Patvirtinti planai
  Bendrųjų planų stebėsena
 • Numerių suteikimas
 • Civilinė sauga
 • Vartotojų teisių apsauga
 • Ieškok pagalbos
 • Kėdainių miestas 360°
 • Nuorodos
 • Asmens duomenų apsauga
 • Savivaldybės vidinis kanalas
 •   Horizontalus meniu
 • Gyventojui
 • Asmenų aptarnavimo tvarka
  Atliekų tvarkymas
  Civilinė metrikacija ir archyvas
  Komunaliniai mokesčiai
  Ieškok pagalbos
  Teisinė pagalba
  Vyriausybės nariai priima
  Autobusų eismo tvarkaraščiai
  Traukinių tvarkaraštis
  Informacija apie bešeimininkį turtą
  Kėdainių rajono teritorijoje esančių kapinių sąrašas
 • Verslininkui
 • Parama smulkiam verslui
  Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras
  Ekonominė situacija
  Komisija
  Kėdainių laisvoji ekonominė zona
  Informacija verslui dėl COVID-19
 • Turistui
 • Kėdainių kraštas
  Įžymūs Kėdainių žmonės
  Istorinės datos
  Krašto istorija
  Kėdainių panoramos
  Kviečiame į Lietuvos centrą - Kėdainius!
  Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras

  Vietinė rinkliava

  PATVIRTINTA
  Kėdainių rajono savivaldybės tarybos
  2008 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. TS – 147
  (papildyta 2008-09-26 Tarybos sprendimu Nr. TS-235)
  (papildyta 2011-07-01 Tarybos sprendimu Nr. TS-268)
  (papildyta 2014-09-26 Tarybos sprendimu Nr. TS-171)
  (pakeista į Eur 2014-10-31 Tarybos sprendimu Nr. TS-257)
  (patikslinta 2018-03-30 Tarybos sprendimu Nr. TS-74)

  VIETINIŲ RINKLIAVŲ NUOSTATAI

  I. BENDROJI DALIS

  1. Vietinė rinkliava – savivaldybės Tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka, galiojanti Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje ir mokama į Savivaldybės biudžetą.
  2. Vietinės rinkliavos mokėtojai yra fiziniai ir juridiniai asmenys.
  3. Šiuose nuostatuose nustatyta vietinė rinkliava Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje už:
  3.1. leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą;
  3.2. leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimą (viešąja vieta, kurioje vykdoma prekyba, teikiamos paslaugos, laikytina savivaldybės teritorijoje esanti savivaldybei ar valstybei nuosavybės teise priklausanti ar patikėjimo teise valdoma teritorija (išskyrus išnuomotą ar perduotą naudotis teritoriją), kurioje teikiamos paslaugos, taip pat vykdoma prekyba nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių, kioskų, paviljonų, prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų, lauko kavinių);
  3.3. leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimą;
  3.4. leidimo organizuoti komercinius renginius savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą;
  3.5. neteko galios (2018-03-30 Tarybos sprendimu Nr. TS-74)

  II. RINKLIAVA UŽ KASINĖJIMO DARBUS

  4. Ši rinkliava imama už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Kėdainių rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje, išdavimą.
  Rinkliava neimama, kai likviduojamos (iki 3 parų) inžinerinių tinklų avarijos, kai darbų
  užsakovas yra Kėdainių rajono savivaldybė ir jos biudžetinės bei viešosios įstaigos, kontroliuojamos įmonės, religinės bendrijos ir nevyriausybinės organizacijos.
  5. Už šio leidimo išdavimą nustatomos šios vietinės rinkliavos:
  5.1. už gatvių, šaligatvių, vietinės reikšmės kelių, aikščių, pėsčiųjų bei dviračių takų,
   daugiabučių namų kiemų kasinėjimo darbus bei jų atitvėrimą:
  juridiniam asmeniui – 14 Eur už vieną parą;
  fiziniam asmeniui – 7,2 Eur už vieną parą.
  5.2. už žaliųjų plotų kasinėjimo darbus bei jų atitvėrimą:
  juridiniam asmeniui – 5,8 Eur už vieną parą;
  fiziniam asmeniui – 2,9 Eur už vieną parą.      
  6. Leidimus išduoda Kėdainių rajono savivaldybės administracijos atitinkamos seniūnijos seniūnas.
  7. Leidimas ardyti kelio, gatvės ar aikštės dangą neišduodamas nuo lapkričio 1 d. iki balandžio 15 d., išskyrus avarinius ar kitus būtinus atvejus.
  8. Kasinėjimo metu sugadintą dangą, žaliuosius plotus savo lėšomis privalo sutvarkyti rinkliavos mokėtojas per leidime nurodytą laikotarpį, išskyrus atvejus, kai avarija įvyko žiemos metu ir dangos bei žaliųjų plotų atkūrimo darbų baigti negalima. Kai leidžia meteorologinės sąlygos, darbai baigiami ir surašoma darbų pabaigos pažyma.

  III. RINKLIAVA UŽ PREKYBĄ IR PASLAUGAS

  9. Ši rinkliava imama už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Kėdainių miesto ir rajono gyvenviečių gatvėse ir kitose viešosiose vietose išdavimą.
  10. Kėdainių mieste nustatomos šios vietinės rinkliavos:
  10.1. iš transporto priemonių – 8,7 Eur vienai dienai;
  10.2 iš transporto priemonių – 29 Eur mėnesiui;
  10.3. iš laikinai įrengtų vietų švenčių metu – 8,7 Eur vienai dienai;
  10.4. už prekybą gėlėmis prie kapinių – 2,9 Eur vienai dienai;
  10.5. vienkartinė rinkliava pasistatyti kilnojamąjį kioską leistinose vietose – 159 Eur;
  10.6. asmenys, turintys kilnojamąjį kioską Kėdainių mieste, kiekvienais metais moka 29 Eur vietinę rinkliavą;
  11. Kėdainių rajono gyvenvietėse ir kitose viešosiose vietose nustatomos šios vietinės rinkliavos:
  11.1. iš transporto priemonių ir laikinai įrengtų vietų – 5,8 Eur vienai dienai;
  11.2. iš laikinai įrengtų vietų – 12 Eur vienam mėnesiui;
  11 3. iš transporto priemonių – 14 Eur vienam mėnesiui;
  11.4. už prekybą gėlėmis prie kapinių – 2,9 Eur vienai dienai;
  11.5. vienkartinė rinkliava pasistatyti kilnojamąjį kioską leistinose vietose – 43 Eur;
  11.6. už prekybą naudotomis prekėmis – 1,2 Eur už vieną dieną Kėdainių rajono savivaldybės tarybos patvirtintose Kėdainių rajono savivaldybės viešosiose vietose.
  11.7. už prekybą naudotomis prekėmis – 14 Eur už vieną mėnesį Kėdainių rajono savivaldybės tarybos patvirtintose Kėdainių rajono savivaldybės viešosiose vietose.
  12. Prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose leidžiama tik gavus seniūnijos seniūno leidimą ir sumokėjus nustatytą vietinę rinkliavą.
  13. Prekiautojai ir paslaugų teikėjai privalo turėti visus dokumentus, atitinkančius įstatymų bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų reikalavimus.
  14. Asmenys, prekiaujantys žemės ūkio produkcija, išauginta asmeniniame arba ūkininko ūkyje, atleidžiami nuo vietinės rinkliavos.

  IV. RINKLIAVA UŽ IŠORINĘ REKLAMĄ

  15. Ši rinkliava imama už leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimą.
  16. Leidimą išorinei reklamai įrengti išduoda Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktorius, vadovaudamasis patvirtintomis Išorinės reklamos įrengimo taisyklėmis.
  17.Už leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimą nustatomos šios vietinės rinkliavos:
  17.1. Kėdainių miesto senamiestyje ir miesto centre – 145 Eur už 1 kv. m. metams;
  17.2. kitose Kėdainių miesto vietose – 87 Eur už 1 kv. m. metams;
  17.3. kitose Kėdainių rajono vietose – 16 Eur už 1 kv. m. metams, išskyrus atvejus, kai reklamuojama veikla vykdoma Kėdainių m. arba kitos savivaldybės teritorijoje – 87 Eur už 1 kv. m. metams;
  17.4. už leidimo įrengti trumpalaikę reklamą išdavimą – 2,9 Eur už vieną dieną;    
  17.5. už leidimo įrengti iškabą išdavimą vietinė rinkliava nerenkama;
  17.6. mokestis paskaičiuojamas proporcingai leidimo terminui.

  V. RINKLIAVA UŽ KOMERCINIUS RENGINIUS

  18. Ši rinkliava imama už leidimo organizuoti komercinius renginius savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą.
  19.  Leidimus išduoda Kėdainių rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnai.
  20.  Už šio leidimo išdavimą nustatomos šios vietinės rinkliavos:
  20.1. Kėdainių mieste – 290 Eur;
  20.2. Kėdainių rajono gyvenvietėse ir kitose viešosiose vietose – 72 Eur.

  VI. RINKLIAVA UŽ GYVŪNŲ REGISTRAVIMĄ IR LAIKYMĄ
  neteko galios (2018-03-30 Tarybos sprendimu Nr. TS-74)
  21. neteko galios (2018-03-30 Tarybos sprendimu Nr. TS-74)
  22. neteko galios (2018-03-30 Tarybos sprendimu Nr. TS-74)
  22.1. neteko galios (2018-03-30 Tarybos sprendimu Nr. TS-74)
  22.2. neteko galios (2018-03-30 Tarybos sprendimu Nr. TS-74)
  23. neteko galios (2018-03-30 Tarybos sprendimu Nr. TS-74)
  24. neteko galios (2018-03-30 Tarybos sprendimu Nr. TS-74)

  VII. RINKLIAVŲ RINKIMAS IR KONTROLĖ

  25. Vietinę rinkliavą renka (išskyrus už išorinės reklamos įrengimą) Kėdainių rajono savivaldybės seniūnijų seniūnai.
  26.  Vietinės rinkliavos dydis nustatomas eurais.
  27. Vietinių rinkliavų rinkimą kontroliuoja Kėdainių rajono savivaldybės Kontrolieriaus tarnyba ir kitos įstatymų nustatytos institucijos.
  28. Kėdainių rajono savivaldybės taryba atskiru sprendimu gali vietinės rinkliavos dydį kartą per metus indeksuoti, taikydama metinį vartojimo kainų indeksą, jeigu jis didesnis negu 1,1.
  29. Kėdainių rajono savivaldybės taryba turi teisę vietinės rinkliavos mokėtojams sumažinti vietinės rinkliavos dydį arba iš viso nuo jos atleisti.
  30. Savivaldybės biudžetinės įstaigos atleidžiamos nuo vietinės rinkliavos.
  31. Sumokėta vietinė rinkliava grąžinama jos mokėtojui šiais atvejais:
  31.1. kai sumokėta daugiau negu nustatyta;
  31.2. jei leidimu ar paslauga nepasinaudota dėl priežasčių, nepriklausančių nuo rinkliavos mokėtojo.

  VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  32. Asmenys, pažeidę šiuos nuostatus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

  Paskutinis atnaujinimas: 2018-04-09 16:29:31

  © Kėdainių rajono savivaldybės administracija, 2005.
  Sprendimas: Idamas, naudojant Smart Web sistema.