Kedainių rajono savivaldybė

J. Basanavičiaus g. 36
57288 Kėdainiai
Kodas 188768545
Tel. (8 347) 69 500
Faks. (8 347) 61 125
El. paštas info@kedainiai.lt


  Meras
 • Darbotvarkė
 • Priėmimo valandos
 • Mero pavaduotojas
 •   Kairėje
 • Teisės aktų paieška
 • Viešojo administravimo kokybės politika
 • Elektroninės paslaugos
 • Strateginis veiklos planas
 • Kėdainių miesto bendrasis planas 2010-2020 metams
 • E. Žemėlapis
 • Tarybos posėdžių transliacija
 •   Vertikalus meniu
 • Apklausa
 • Apklausa: Renkame įdomiausią Kėdainių rajono savivaldybės istorinį vietovardį
 • Naujienos
 • Struktūra ir kontaktai
 • Administracijos direktorius
  Administracijos struktūra
  Kontaktai
  Metų veiklos uždaviniai
  Įstaigos teikiančios viešąsias paslaugas
  Komisijos ir darbo grupės
 • Savivalda
 • Meras
  Darbotvarkė
  Priimamojo darbo laikas
  Mero pavaduotojas
  Taryba
  Tarybos reglamentas
  Tarybos nariai
  Tarybos frakcijos
  Tarybos komitetai
  Komisijos ir tarybos
  Tarybos posėdžiai
  Tarybos sprendimų projektai
  Tarybos sprendimai
  Tarybos sprendimai (iki 2011-09-30)
  Tarybos veiklos ataskaitos
  Etikos komisijos sprendimai
  Priėmimas
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Apie mus
  Nuostatai ir veikla
  Seniūnaitijos
  Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Seniūnijos
 • Korupcijos prevencija
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Veiklos ataskaitos
  Veiklos sritys
  Darbo užmokestis
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Vadovų darbotvarkės
  Ūkio subjektų priežiūra
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Įstaigos istorija
  Administracinės naštos mažinimas
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Priimti įsipareigojimai
 • Veiklos sritys
 • Darbo ir priešgaisrinė sauga
  Aplinkosauga
  Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa
  Aplinkos monitoringas
  Aplinkos oras
  Atliekų tvarkymas
  Želdynų apsauga
  Saugomos teritorijos ir objektai
  Biologinė įvairovė
  Naudinga informacija
  Informacija apie šalinamus medžius
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba
  Jaunimo organizacijos
  Mokinių savivalda
  Finansavimo galimybės
  Teisinė informacija
  Naudingos nuorodos
  Tyrimai
  Atvirosios jaunimo erdvės
  Mobilizacija
  Kultūra
  Etninė kultūra
  Renginiai
  Kultūros centrai
  Kėdainių krašto muziejus
  Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka
  Mėgėjų meno kolektyvai
  Konkursų nuostatai
  Kultūros paveldas
  Aktualijos
  Nekilnojamosios kultūros vertybės
  Nekilnojamųjų kultūros vertybių stebėsena
  Teisės aktai
  Socialinė parama
  Kontaktai
  Informacija gyventojui
  Socialines paslaugas teikiančios įstaigos
  Teisinė informacija
  Sportas
  Kontaktai
  Veikla
  Klubai
  Sportas ir laisvalaikis
  Renginių kalendorius
  Programos ir projektai
  Statybos ir turto ūkis
  Strateginis planavimas ir investicijos
  Sveikatos priežiūra
  Sveikatos priežiūros įstaigos
  Aktuali informacija
  Konkursai
  Ataskaitos
  Švietimas
  Kontaktai
  Veikla
  Bendrojo ugdymo mokyklos
  Neformaliojo švietimo mokyklos
  Ikimokyklinio ugdymo mokyklos
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos ataskaitos, vertinimai ir užduotys
  Turto valdymas
  Valstybinė kalba
  Viešieji pirkimai
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Administracinės paslaugos
 • Projektai
 • Investuotojui (For investor)
  Įgyvendinami projektai
  Įgyvendinti projektai (iki 2016 m.)
  Pateiktos paraiškos
  Projektai įgyvendinti nuo 2016 metų
 • Savivaldybės įmonės, įstaigos
 • Nevyriausybinės organizacijos
 • Naujienos
  Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinių organizacijų taryba
  Kėdainių miesto VVG
  Kėdainių rajono VVG
  Naudingos nuorodos
  Bendruomeninės veiklos rėmimas (2017-2019)
 • E. demokratija
 • Tarybos posėdžiai
  Tarybos sprendimų projektai
  E-iniciatyvos
  E-apklausos
  E-problemos (jungiamasi per Elektroninius valdžios vartus)
  E-peticijos (jungiamasi per Elektroninius valdžios vartus)
 • Konkursai
 • Konkursai į valstybės tarnybą
  Konkursai į mokyklos direktoriaus pareigas
  Atrankos į savivaldybės įmonių valdybos narius
 • Urbanistika ir architektūra
 • Teritorijų planavimas
  Statinių projektai
  Laisvos žemės plotai
  Leidimai ir rinkliavos
  Patvirtinti planai
  Bendrųjų planų stebėsena
 • Numerių suteikimas
 • Civilinė sauga
 • Vartotojų teisių apsauga
 • Ieškok pagalbos
 • Kėdainių miestas 360°
 • Nuorodos
 • Asmens duomenų apsauga
 • Savivaldybės vidinis kanalas
 •   Horizontalus meniu
 • Gyventojui
 • Asmenų aptarnavimo tvarka
  Atliekų tvarkymas
  Civilinė metrikacija ir archyvas
  Komunaliniai mokesčiai
  Ieškok pagalbos
  Teisinė pagalba
  Vyriausybės nariai priima
  Autobusų eismo tvarkaraščiai
  Traukinių tvarkaraštis
  Informacija apie bešeimininkį turtą
  Kėdainių rajono teritorijoje esančių kapinių sąrašas
 • Verslininkui
 • Parama smulkiam verslui
  Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras
  Ekonominė situacija
  Komisija
  Kėdainių laisvoji ekonominė zona
 • Turistui
 • Kėdainių kraštas
  Įžymūs Kėdainių žmonės
  Istorinės datos
  Krašto istorija
  Kėdainių panoramos
  Kviečiame į Lietuvos centrą - Kėdainius!
  Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras

  Valstybinės reikšmės saugomos teritorijos Kėdainių rajone
  Pagal Saugomų teritorijų įstatymą (2001 m.) draustinių paskirtis yra:

  - išsaugoti gamtos ir kultūros paveldo teritorinius kompleksus (vertybes), vietoves;
  - užtikrinti kraštovaizdžio ir biologinę įvairovę bei ekologinę pusiausvyrą;
  - išsaugoti laukinių augalų, gyvūnų bei grybų buveines ir rūšis, genetiniu požiūriu vertingas jų populiacijas;
  - sudaryti sąlygas moksliniams tyrimams ir pažintiniam turizmui;
  - propaguoti gamtos ir kultūros paveldą.

  Pagal saugomų vertybių pobūdį draustiniai skirstomi į gamtinius (geologiniai, geomorfologiniai, hidrografiniai, pedologiniai, botaniniai, zoologiniai, botaniniai-zoologiniai, genetiniai, telmologiniai, talasologiniai), kultūrinius (archeologiniai, istoriniai, etnokultūriniai, urbanistiniai,  architektūriniai) ir kompleksinius (kraštovaizdžio, kartografiniai). Pagal steigimo ir veiklos organizavimo ypatumus skiriami:
  1) valstybiniai draustiniai,
  2) savivaldybių draustiniai,
  3) draustiniai, esantys valstybiniuose parkuose ar biosferos rezervatuose.

  Draustinių apsaugos ir tvarkymo ypatumus nustato Saugomų teritorijų įstatymas. Draustiniuose neleidžiama veikla, galinti pakenkti saugomiems kompleksams bei objektams. Įstatymu nustatytas veiklos reglamentavimas yra vienodas valstybiniuose ir savivaldybių draustiniuose, taip pat valstybiniuose parkuose ir biosferos rezervatuose esančiuose draustiniuose. Atsižvelgiant į draustinių ypatumus, jų nuostatai, apsaugos reglamentai, taip pat draustinių tvarkymo planai papildomai riboja kraštovaizdžio tvarkymą, gamtos išteklių naudojimą, statinių statybą, teritorijos lankymą ir kt.

  1960 m. pradėti steigti draustiniai iki paskutinio XX a. dešimtmečio (1992 m.) buvo pagrindinė pagal plotą saugomų teritorijų rūšis šalyje. Atgimusioje Lietuvoje jie užleido pozicijas valstybiniams parkams. Daug buvusių draustinių tapo sudėtine nacionalinių ir regioninių parkų dalimi. Draustiniams, tiek valstybiniams, tiek ir esantiems valstybiniuose parkuose, ir toliau tenka pagrindinis vaidmuo Lietuvos saugomų teritorijų sistemoje saugant kraštovaizdžio ir biologinę įvairovę. Kiek mažesnis šioje srityje savivaldybių draustinių indėlis. Savivaldybių draustinių tinklas dar labai atsilieka nuo valstybinių draustinių, nors kai kuriose savivaldybėse (Kaišiadorių r., Kėdainių r., Marijampolės r., Plungės r., Tauragės r., Ukmergės r., Kauno mst. ir Vilniaus mst.) jau pradėtas plėtoti.

  Kėdainių rajone yra dalis Krekenavos regioninio parko (Kėdainių ir Panevėžio raj.).

  Parkas įsteigtas 1992 m., plotas 11 968 ha, draustiniai užima 37 proc., rekreacinė zona – 2 proc.

  Krekenavos regioninis parkas įsteigtas išsaugoti Nevėžio vidurupio paslėnio kraštovaizdį bei kitas gamtos ir kultūros paveldo vertybes:
   Nevėžio senslėnį su senvagių kompleksais, Nevėžio, Upytės, Liaudies, Veišetos ir Linkavos upių slėnius, Gringalių, Pašilių ir Ramygalos miškų bei pelkių gamtinę ekosistemą, Pašilių stumbryną;
   kultūros paveldo vertybes;
   gamtinės ekosistemos stabilumą, biotos komponentus, savitą augaliją ir gyvūniją.

  Kraštovaizdžio ir biologinė įvairovė. Krekenavos regioniniame parke kraštovaizdžio įvairovę lemia vienam morfologiniam kraštovaizdžio rajonui priskiriami mažai miškingo stačiašlaičio išplautinio salpinio slėnio, negilaus sukultūrinto protakinio slėnio, mažai sukultūrintų erozinių slėniukų ir miškingos bei agrarinės moreninių lygumų kraštovaizdžio tipai. Europos

  Bendrijos svarbos teritorijos (kodas ir pavadinimas): 6 510 šienaujamos mezofitų pievos, 6 120 karbonatinių smėlynų smiltpievės, 6 210 stepinės pievos, 9 070 medžiais apaugusios ganyklos.

  Bendras augalų rūšių skaičius – 1 013, iš jų 1 saugoma Europos Bendrijos, 31 įrašyta į Lietuvos raudonąją knygą. Bendras gyvūnų rūšių skaičius – 844. Žinduolių – 44, iš jų 2 saugomos Europos Bendrijos, 8 įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą. Paukščių – 160, iš jų 23 saugomos Europos Bendrijos, 16 įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą. Žuvų – 22. Varliagyvių ir roplių – 14, iš jų 1 saugoma Europos Bendrijos, 2 įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą. Bestuburių – 604, iš jų 4 saugomos Europos Bendrijos, 7 įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą.

  Laučynės kraštovaizdžio draustinis. Įsteigtas išsaugoti būdingą Nevėžio moreninės lygumos kraštovaizdį. Draustinis yra Josvainių seniūnijos teritorijoje. Jo plotas 355 ha. Įsteigtas 1992 m. Draustinyje būdingi skroblynai, kurių nerasite rajono šiaurės rytinėje dalyje. Veši meškiniai česnakai, auga gebenės lipikės. Drėgnuose kirtimuose peri gervės.

  Šušvės kraštovaizdžio draustinis. Josvainių seniūnijos teritorijoje 1974 m. įsteigtas draustinis saugo raiškų upės slėnį su atodangomis. Įdomiausi gamtiniai objektai yra Šušvės moreninio priemolio atodangos. Čia gausu saugomų augalų ir gyvūnų rūšių: šalmuotųjų gegužraibių, melsvųjų gencijonų, totrinių maludžių. Žemupio sausose pievose auga boloniniai katilėliai. Šušvėje gyvena ūdros, pakrantėse įsikūrę tulžiai.

  Pajieslio geomorfologinis draustinis. Įsteigtas 1992 m., jo plotas 478 ha. Šis draustinis saugo labai įdomų geologinį objektą – deglacijacijos fazės metu suformuotą pakraštinio gūbrio fragmentą.

  Aluonos hidrografinis draustinis. Draustinis, įkurtas 1992 m., yra Josvainių seniūnijos teritorijoje, Aluonos upelio slėnyje nuo užtvankos ties Skaistgiriais iki Nevėžio slėnio. Jo plotas 180 ha (dalis priklauso Kauno rajonui). Įsteigtas norint išsaugoti gilaus slėnio su raiškiomis formomis Aluonos upelio žemupį bei vidurupį.

  © Kėdainių rajono savivaldybės administracija, 2005.
  Sprendimas: Idamas, naudojant Smart Web sistema.