Kedainių rajono savivaldybė

J. Basanavičiaus g. 36
57288 Kėdainiai
Kodas 188768545
Tel. (8 347) 69 500
Faks. (8 347) 61 125
El. paštas info@kedainiai.lt


  Meras
 • Darbotvarkė
 • Priėmimo valandos
 • Mero pavaduotojas
 •   Kairėje
 • Teisės aktų paieška
 • Kėdainių rajono savivaldybės piliečių chartija
 • Elektroninės paslaugos
 • Strateginis veiklos planas
 • Kėdainių miesto bendrasis planas 2010-2020 metams
 • E. Žemėlapis
 • Tarybos posėdžių transliacija
 •   Vertikalus meniu
 • Apklausa
 • Naujienos
 • Aktualijos
 • Struktūra ir kontaktai
 • Administracijos direktorius
  Administracijos struktūra
  Kontaktai
  Metų veiklos uždaviniai
  Įstaigos teikiančios viešąsias paslaugas
 • Savivalda
 • Meras
  Darbotvarkė
  Priimamojo darbo laikas
  Mero pavaduotojas
  Taryba
  Tarybos reglamentas
  Tarybos nariai
  Tarybos frakcijos
  Tarybos komitetai
  Komisijos ir tarybos
  Tarybos posėdžiai
  Tarybos sprendimų projektai
  Tarybos sprendimai
  Tarybos sprendimai (iki 2011-09-30)
  Tarybos veiklos ataskaitos
  Etikos komisijos sprendimai
  Priėmimas
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Apie mus
  Nuostatai ir veikla
  Seniūnaitijos
  Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Seniūnijos
 • Korupcijos prevencija
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Veiklos ataskaitos
  Veiklos sritys
  Darbo užmokestis
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Vadovų darbotvarkės
  Ūkio subjektų priežiūra
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Įstaigos istorija
  Administracinės naštos mažinimas
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Priimti įsipareigojimai
 • Veiklos sritys
 • Darbo ir priešgaisrinė sauga
  Aplinkosauga
  Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa
  Aplinkos monitoringas
  Aplinkos oras
  Atliekų tvarkymas
  Želdynų apsauga
  Saugomos teritorijos ir objektai
  Biologinė įvairovė
  Naudinga informacija
  Informacija apie tvarkomus želdinius
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba
  Jaunimo organizacijos
  Mokinių savivalda
  Finansavimo galimybės
  Atvirosios jaunimo erdvės
  Savanorystė
  Naudingos nuorodos
  Teisinė informacija
  Tyrimai
  Mobilizacija
  Kultūra
  Etninė kultūra
  Renginiai
  Kultūros ir meno taryba
  Kultūros centrai
  Kėdainių krašto muziejus
  Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka
  Mėgėjų meno kolektyvai
  Konkursų nuostatai
  Kultūros paveldas
  Aktualijos
  Nekilnojamosios kultūros vertybės
  Nekilnojamųjų kultūros vertybių stebėsena
  Teisės aktai
  Socialinė parama
  Kontaktai
  Informacija gyventojui
  Socialines paslaugas teikiančios įstaigos
  Teisinė informacija
  Sportas
  Sporto taryba
  Nevyriausybinės sporto organizacijos
  Sportas ir laisvalaikis
  Sporto renginiai
  Finansavimo galimybės
  Statybos ir turto ūkis
  Strateginis planavimas ir investicijos
  Sveikatos priežiūra
  Sveikatos priežiūros įstaigos
  Aktuali informacija
  Konkursai
  Ataskaitos
  Švietimas
  Veikla
  Švietimo taryba
  Bendrojo ugdymo mokyklos
  Neformaliojo švietimo mokyklos
  Ikimokyklinio ugdymo mokyklos
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos ataskaitos, vertinimai ir užduotys
  Turto valdymas
  Valstybinė kalba
  Viešieji pirkimai
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Teikiamų elektroninių paslaugų aprašymai
  Paslaugos verslui
  Services for Business
 • Projektai
 • Investuotojui (For investor)
  Įgyvendinami projektai
  Įgyvendinti projektai (iki 2016 m.)
  Pateiktos paraiškos
  Projektai įgyvendinti nuo 2016 metų
 • Savivaldybės įmonės, įstaigos
 • Nevyriausybinės organizacijos
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinių organizacijų taryba
  Bendruomeninių organizacijų taryba
  Finansavimo galimybės
  Kėdainių miesto VVG
  Kėdainių rajono VVG
  Bendruomeninės veiklos rėmimas
 • E. demokratija
 • Tarybos posėdžiai
  Tarybos sprendimų projektai
  E-iniciatyvos
  E-apklausos
  E-problemos (jungiamasi per Elektroninius valdžios vartus)
  E-peticijos (jungiamasi per Elektroninius valdžios vartus)
 • Konkursai
 • Konkursai į valstybės tarnybą
  Konkursai į įstaigų vadovų pareigas
  Atrankos į savivaldybės įmonių valdybos narius
 • Urbanistika ir architektūra
 • Teritorijų planavimas
  Statinių projektai
  Laisvos žemės plotai
  Leidimai ir rinkliavos
  Patvirtinti planai
  Bendrųjų planų stebėsena
 • Numerių suteikimas
 • Civilinė sauga
 • Vartotojų teisių apsauga
 • Ieškok pagalbos
 • Kėdainių miestas 360°
 • Nuorodos
 • Asmens duomenų apsauga
 • Savivaldybės vidinis kanalas
 •   Horizontalus meniu
 • Gyventojui
 • Asmenų aptarnavimo tvarka
  Atliekų tvarkymas
  Civilinė metrikacija ir archyvas
  Komunaliniai mokesčiai
  Ieškok pagalbos
  Teisinė pagalba
  Vyriausybės nariai priima
  Autobusų eismo tvarkaraščiai
  Traukinių tvarkaraštis
  Informacija apie bešeimininkį turtą
  Kėdainių rajono teritorijoje esančių kapinių sąrašas

 • Verslininkui
 • Parama smulkiam verslui
  Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras
  Ekonominė situacija
  Komisija
  Kėdainių laisvoji ekonominė zona
  Informacija verslui dėl COVID-19
 • Turistui
 • Kėdainių kraštas
  Įžymūs Kėdainių žmonės
  Istorinės datos
  Krašto istorija
  Kėdainių panoramos
  Kviečiame į Lietuvos centrą - Kėdainius!
  Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras

  Ūkio subjektų priežiūra

  Ūkio subjektų priežiūrą Kėdainių rajone vykdo savivaldybės administracija ir VšĮ Kėdainių turizmo ir informacijos centras.
  Savivaldybės administracijos skyriai ir valstybės tarnautojai ūkio subjektų priežiūrą atlieka pagal skyriaus nuostatuose ir pareigybės aprašymuose priskirtas funkcijas. Jų vykdoma veikla, teikiamos paslaugos, leidimų/licencijų/pažymėjimų išdavimo tvarka yra vieša ir visa informacija yra skelbiama Kėdainių rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.kedainiai.lt.
  Savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyr. specialistas - kalbos tvarkytojas, įgyvendindamas valstybinę (perduotą savivaldybėms) valstybinės kalbos kontrolės funkciją, kontroliuoja, kaip savivaldybės teritorijoje vykdomas Valstybinės kalbos įstatymas, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimai ir kiti norminiai teisės aktai, nustatantys valstybinės kalbos vartojimo bei taisyklingumo reikalavimus.
  Savivaldybės administracijos vyr. specialistas (civilinei ir priešgaisrinei saugai) koordinuoja ir kontroliuoja savivaldybės teritorijoje esančių ūkio subjektų, įstaigų ir organizacijų, civilinės saugos tarnybų  pasirengimą ekstremalioms situacijoms; derina ūkio subjektų, įstaigų ir organizacijų ekstremalių situacijų valdymo planus, užtikrindamas planingą civilinės saugos vystymą; renka iš visų savivaldybės teritorijoje esančių ūkio subjektų informaciją, reikalingą civilinės saugos uždaviniams vykdyti, atnaujinant civilinės saugos parengties plano išteklių žinyną; kontroliuoja Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų civilinės saugos klausimais reikalavimų įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje, atlikdamas patikrinimus, organizuodamas pratybas; teikia informaciją, reikalingą civilinės saugos užduotims vykdyti, savivaldybės teritorijoje esantiems ūkio subjektams, siekiant užtikrinti parengtį ekstremalioms situacijoms; kontroliuoja rajono civilinės saugos perspėjimo sistemos stovį, planuoja jos plėtotę ir modernizavimą, teikdamas pasiūlymus Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui.
  Savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus valstybės tarnautojai organizuoja visuomeninio keleivinio kelių transporto vežimo paslaugas; koordinuoja ir kontroliuoja rajono keleivinio kelių transporto darbą; formuoja maršrutinį tinklą, pritaikymą jį moksleivių vežimui, kintamiems keleivių srautams ir kitoms sąlygoms; administruoja žemės nuomos mokestį.
  Savivaldybės administracijos Architektūros  ir  urbanistikos  skyriaus valstybės tarnautojai pagal kompetenciją atlieka savivaldybės teritorijoje išorinės reklamos įrengimo reikalavimų laikymosi kontrolę; vykdo savivaldybei priskirtas valstybės saugomų objektų apsaugos funkcijas; nustato žemės sklypų planų rengimo reikalavimus; konsultuoja ir informuoja fizinius ir juridinius asmenis apie teritorijų planavimo sąlygas ir procedūras, patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus; išduoda statybą leidžiančius dokumentus (leidimus) statiniui statyti arba griauti, vykdo statinių naudojimo priežiūrą, kaip numatyta Statybos įstatyme.
  Savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus valstybės tarnautojai atlieka nepriklausomą, objektyvią tyrimo, vertinimo ir konsultavimo veiklą, siekiant užtikrinti savivaldybės administracijos ir jai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų veiklos gerinimą; tikrina ir vertina, ar subjektų veikla atitinka įstatymus ir kitus norminius teisės aktus ir subjekto vietinių (lokalinių) norminių teisės aktų reikalavimus.
  Savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus valstybės tarnautojai, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu ir norėdamas užtikrinti sveiką Kėdainių rajono aplinką, reguliuoja gamtos išteklių bei kitų, turinčių įtaką aplinkai, objektų naudojimą; įgyvendinta savivaldybėje valstybės politiką žemės ūkio, melioracijos, aplinkosaugos, kaimo plėtros  srityse; teikia informaciją žemės ūkio subjektams paramai gauti; administruoja pieno gamybos kvotas, pieno gamybos kvotų aukcionus, paramos teikimą bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą; administruoja tiesiogines išmokas už žemės ūkio naudmenis ir kitus plotus;  administruoja  tiesiogines  išmokas už karves žindenes ir telyčias,  ėriavedes, paskerstus galvijus; tvarko Žemės ūkio ir kaimo verslo registrą.
  Savivaldybės administracijos Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus atsakingas valstybės tarnautojas ūkio subjektams teikia informaciją apie šilumos tiekimo licencijų išdavimą; dalyvauja ruošiant dokumentus šilumos tiekimo licencijų išdavimui; registruoja licencijas; kontroliuoja licencijuojamą veiklą; nagrinėja skundus dėl licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimų, kad tinkamai būtų įgyvendintos Šilumos ūkio įstatymo nuostatos; kontroliuoja sutarčių, sudarytų su šilumos paslaugas teikiančiomis organizacijomis vykdymą, kad užtikrintas kokybiškas centralizuotos šilumos ir karšto vandens tiekimas rajono vartotojams; konsultuoja ir teikia kitą pagalbą centralizuotos šilumos ir karšto vandens tiekimo klausimais.
  Ūkio subjektų priežiūrą atlieka ir seniūnijos. Tai struktūriniai savivaldybės administracijos padaliniai, veikiantys tam tikroje Kėdainių rajono savivaldybės teritorijos dalyje ir toje priskirtoje teritorijoje įgyvendinanti jai  pavestas viešojo administravimo funkcijas. Seniūnijos, neviršydamos savo įgaliojimų, jei priskirtoje teritorijoje organizuoja ir kontroliuoja savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą; pagal kompetenciją yra įgaliotos surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus, nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas; pagal savo kompetenciją nustatyta tvarka išduoda ūkio subjektams leidimus prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose; prižiūri prekybą viešosiose vietose.
  Kėdainių rajono savivaldybės administracija yra sertifikuota įstaiga ir, vykdydama viešąjį administravimą, organizuodama ir užtikrindama viešųjų paslaugų teikimą, vadovaujasi kokybės vadybos standarto LST EN ISO 9001:2008 reikalavimais ir rekomendacijomis bei nuolat tobulina teikiamų paslaugų kokybę. Elektroninėje erdvėje interesantai gali reikšti savo nuomonę, teikti siūlymus bei pastabas dėl teisės aktų projektų.
  Ūkio subjektų konsultavimą atlieka VšĮ Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras. Viešoji įstaiga teikia konsultacijas verslo pradžios, įmonės steigimo, planavimo, įmonės valdymo, buhalterinės apskaitos, darbo teisės, verslo finansavimo ir kitais klausimais; veda mokymus, seminarus norintiems pradėti bei plėtoti verslą; padeda verslo subjektams užmegzti tarptautinius bendradarbiavimo kontaktus; savo internetiniame puslapyje www.kedainiutvic.lt  talpina naujausią informaciją verslui aktualiais klausimais: įstatymų pakeitimus, mokesčių naujoves, rinkos tyrimų duomenis, finansavimo galimybes, ES struktūrinių fondų paramą ir kitą verslui aktualią informaciją.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
  © Kėdainių rajono savivaldybės administracija, 2005.
  Sprendimas: Idamas, naudojant Smart Web sistema.