Kedainių rajono savivaldybė

J. Basanavičiaus g. 36
57288 Kėdainiai
Kodas 188768545
Tel. (8 347) 69 500
Faks. (8 347) 61 125
El. paštas info@kedainiai.lt


  Meras
 • Darbotvarkė
 • Priėmimo valandos
 • Mero pavaduotojas
 •   Kairėje
 • Teisės aktų paieška
 • Kėdainių rajono savivaldybės piliečių chartija
 • Elektroninės paslaugos
 • Strateginis veiklos planas
 • Kėdainių miesto bendrasis planas 2010-2020 metams
 • E. Žemėlapis
 • Tarybos posėdžių transliacija
 •   Vertikalus meniu
 • Apklausa
 • Naujienos
 • Aktualijos
 • Struktūra ir kontaktai
 • Administracijos direktorius
  Administracijos struktūra
  Kontaktai
  Metų veiklos uždaviniai
  Įstaigos teikiančios viešąsias paslaugas
 • Savivalda
 • Meras
  Darbotvarkė
  Priimamojo darbo laikas
  Mero pavaduotojas
  Taryba
  Tarybos reglamentas
  Tarybos nariai
  Tarybos frakcijos
  Tarybos komitetai
  Komisijos ir tarybos
  Tarybos posėdžiai
  Tarybos sprendimų projektai
  Tarybos sprendimai
  Tarybos sprendimai (iki 2011-09-30)
  Tarybos veiklos ataskaitos
  Etikos komisijos sprendimai
  Priėmimas
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Apie mus
  Nuostatai ir veikla
  Seniūnaitijos
  Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Seniūnijos
 • Korupcijos prevencija
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Veiklos ataskaitos
  Veiklos sritys
  Darbo užmokestis
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Vadovų darbotvarkės
  Ūkio subjektų priežiūra
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Įstaigos istorija
  Administracinės naštos mažinimas
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Priimti įsipareigojimai
 • Veiklos sritys
 • Darbo ir priešgaisrinė sauga
  Aplinkosauga
  Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa
  Aplinkos monitoringas
  Aplinkos oras
  Atliekų tvarkymas
  Želdynų apsauga
  Saugomos teritorijos ir objektai
  Biologinė įvairovė
  Naudinga informacija
  Informacija apie tvarkomus želdinius
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba
  Jaunimo organizacijos
  Mokinių savivalda
  Finansavimo galimybės
  Atvirosios jaunimo erdvės
  Savanorystė
  Naudingos nuorodos
  Teisinė informacija
  Tyrimai
  Mobilizacija
  Kultūra
  Etninė kultūra
  Renginiai
  Kultūros ir meno taryba
  Kultūros centrai
  Kėdainių krašto muziejus
  Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka
  Mėgėjų meno kolektyvai
  Konkursų nuostatai
  Kultūros paveldas
  Aktualijos
  Nekilnojamosios kultūros vertybės
  Nekilnojamųjų kultūros vertybių stebėsena
  Teisės aktai
  Socialinė parama
  Kontaktai
  Informacija gyventojui
  Socialines paslaugas teikiančios įstaigos
  Teisinė informacija
  Sportas
  Sporto taryba
  Nevyriausybinės sporto organizacijos
  Sportas ir laisvalaikis
  Sporto renginiai
  Finansavimo galimybės
  Statybos ir turto ūkis
  Strateginis planavimas ir investicijos
  Sveikatos priežiūra
  Sveikatos priežiūros įstaigos
  Aktuali informacija
  Konkursai
  Ataskaitos
  Švietimas
  Veikla
  Švietimo taryba
  Bendrojo ugdymo mokyklos
  Neformaliojo švietimo mokyklos
  Ikimokyklinio ugdymo mokyklos
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos ataskaitos, vertinimai ir užduotys
  Turto valdymas
  Valstybinė kalba
  Viešieji pirkimai
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Teikiamų elektroninių paslaugų aprašymai
  Paslaugos verslui
  Services for Business
 • Projektai
 • Investuotojui (For investor)
  Įgyvendinami projektai
  Įgyvendinti projektai (iki 2016 m.)
  Pateiktos paraiškos
  Projektai įgyvendinti nuo 2016 metų
 • Savivaldybės įmonės, įstaigos
 • Nevyriausybinės organizacijos
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinių organizacijų taryba
  Bendruomeninių organizacijų taryba
  Finansavimo galimybės
  Kėdainių miesto VVG
  Kėdainių rajono VVG
  Bendruomeninės veiklos rėmimas
 • E. demokratija
 • Tarybos posėdžiai
  Tarybos sprendimų projektai
  E-iniciatyvos
  E-apklausos
  E-problemos (jungiamasi per Elektroninius valdžios vartus)
  E-peticijos (jungiamasi per Elektroninius valdžios vartus)
 • Konkursai
 • Konkursai į valstybės tarnybą
  Konkursai į įstaigų vadovų pareigas
  Atrankos į savivaldybės įmonių valdybos narius
 • Urbanistika ir architektūra
 • Teritorijų planavimas
  Statinių projektai
  Laisvos žemės plotai
  Leidimai ir rinkliavos
  Patvirtinti planai
  Bendrųjų planų stebėsena
 • Numerių suteikimas
 • Civilinė sauga
 • Vartotojų teisių apsauga
 • Ieškok pagalbos
 • Kėdainių miestas 360°
 • Nuorodos
 • Asmens duomenų apsauga
 • Savivaldybės vidinis kanalas
 •   Horizontalus meniu
 • Gyventojui
 • Asmenų aptarnavimo tvarka
  Atliekų tvarkymas
  Civilinė metrikacija ir archyvas
  Komunaliniai mokesčiai
  Ieškok pagalbos
  Teisinė pagalba
  Vyriausybės nariai priima
  Autobusų eismo tvarkaraščiai
  Traukinių tvarkaraštis
  Informacija apie bešeimininkį turtą
  Kėdainių rajono teritorijoje esančių kapinių sąrašas

 • Verslininkui
 • Parama smulkiam verslui
  Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras
  Ekonominė situacija
  Komisija
  Kėdainių laisvoji ekonominė zona
  Informacija verslui dėl COVID-19
 • Turistui
 • Kėdainių kraštas
  Įžymūs Kėdainių žmonės
  Istorinės datos
  Krašto istorija
  Kėdainių panoramos
  Kviečiame į Lietuvos centrą - Kėdainius!
  Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras

  Teikiamų elektroninių paslaugų aprašymai

  KĖDAINIŲ RAJONO  SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TEIKIAMŲ ELEKTRONINIŲ PASLAUGŲ APRAŠYMAI

  KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TEIKIAMŲ ELEKTRONINIŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS

  Eil.Nr.

  Paslaugos pavadinimas

  1.

  Archyvinių pažymų juridiniams faktams patvirtinti iš Savivaldybės veiklos dokumentų išdavimas

  2.

  Archyvinių dokumentų išrašų, nuorašų ir kopijų, iš dokumentų, esančių likviduotų įmonių archyve išdavimas

  3.

  Savivaldybės veiklos dokumentų kopijų ir išrašų išdavimas

  4.

  Archyvinių pažymų juridiniams faktams patvirtinti iš likviduotų juridinių asmenų veiklos dokumentų išdavimas

  5.

  Pažymų apie likviduotų juridinių asmenų dokumentų perdavimą tolesniam saugojimui išdavimas

  6.

  Asmenų skundų ir pranešimų priėmimas ir nagrinėjimas

  7.

  Traktoriaus, savaeigės mašinos (priekabos) techninės apžiūros talono išdavimas

  8.

  Numerių pastatams, pastatų kompleksams, butams, patalpoms ir korpusams suteikimas ir keitimas

  9.

  Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikams skyrimas

  10.

  Paraiškų dėl lėšų skyrimo švietimo, kultūros ir sporto projektams priėmimas

  11.

  Ataskaitų iš vykdančių švietimo, kultūros ir sporto projektus priėmimas

  12.

  Fizinių ir juridinių asmenų prašymų dėl valstybinės žemės nuomos ir nekilnojamo turto mokesčių lengvatų priėmimas

  13.

  Prašymų dėl žemės nuomos mokesčio permokų grąžinimo bei dėl neteisingai sumokėtų mokesčių grąžinimo ir/ar užskaitymo priėmimas

  14.

  Juridinių asmenų valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų priėmimas ir tvirtinimas

  15.

  Fizinių ir juridinių asmenų prašymų dėl pažymų apie atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą išdavimo priėmimas

  16.

  Leidimų kirsti, persodinti, pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus

  17.

  Leidimų kasinėti ir aptverti pratęsimas

  18.

  Melioracijos statinių techninių dokumentų ir kitos informacijos pateikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams

  19.

  Prašymų įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą priėmimas

  20.

  Pažymos apie gyvenamosios patalpos savininkui (-ams) savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis išdavimas

  21.

  Pažymų apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą išdavimas

  22.

  Pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas

  23.

  Leidimo laidoti išdavimas

  24.

  Žemės ūkio valdų registravimas, atnaujinimas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre

  25.

  Leidimų važiuoti didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais savivaldybės
  keliais išdavimas

  26.

  Leidimų stovėti kelio ženklo „P“ (rezervuota) galiojimo zonoje išdavimas

  27.

  Licencijos ir licencijos dublikatų verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas,
  pakeitimas ir galiojimo laiko pratęsimas

  28.

  Licencijos kopijos keleiviams vežti naudojamai transporto priemonei vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas,
  pakeitimas ir galiojimo pratęsimas

  29.

  Leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimas

  30.

  Prašymų suteikti savivaldybės turtą pagal panaudos sutartį ar atnaujinti panaudos sutartį naujam terminui nagrinėjimas

  31.

  Duomenų keitimas, nusipirkus jau registruotą Lietuvoje žemės ūkio techniką

  32.

  Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimas, išregistravimas, registracijos liudijimo
  dublikato išdavimas

  33.

  Pranešimas apie žemės ūkio technikos pardavimą

  34.

  Prašymų, susijusių su saugaus eismo klausimais, nagrinėjimas

  35.

  Leidimų įrengti paslaugų ir informacinius kelio ženklus gyvenamųjų vietovių gatvėse ir vietinės reikšmės
  keliuose išdavimas

  36.

  Prašymas dėl automobilių stovėjimo neįgaliesiems kelio ženklų įrengimo

  37.

  Ūkininko ūkio registravimas

  38.

  Ūkininko ūkio išregistravimas iš Ūkininkų ūkių registro

  39.

  Medžiojamų gyvūnų padarytos žalos nustatymas

  40.

  Pažymos apie žemės dirbimą (Nacionalinei mokėjimų agentūrai)

  41.

  Išvados dėl nekilnojamojo ar kitokio turto įkeitimo, pardavimo, dovanojimo išdavimas

  42.

  Charakteristikų dėl leidimo laikyti ginklą išdavimas

  43.

  Leidimas verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis

  44.

  Leidimas verstis didmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis

  45.

  Leidimas verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais

  46.

  Leidimas verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais

  47.

  Leidimas verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, kurie tiekiami kaip kuro atsargos orlaiviams

  48.

  Leidimas verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, kurie tiekiami kaip kuro atsargos laivams

  49.

  Leidimas įsigyti, laikyti, veisti, dresuoti ir prekiauti agresyviais šunimis

  50.

  Leidimas organizuoti renginį

  51.

  Leidimas prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose

  52.

  Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais

  53.

  Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija
  neviršija 22 procentų

  54.

  Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos
  sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento

  55.

  Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija
  neviršija 22 procentų, kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų metu

  56.

  Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos
  sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų metu

  57.

  Vienkartinė licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais parodose ir mugėse, rengiamose
  stacionariuose pastatuose

  58.

  Vienkartinė licencija verstis mažmenine prekyba alumi ir alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo
  alkoholio koncentracija neviršija 13 procentų, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija
  neviršija 8,5 procento, parodose

  59.

  Vienkartinė licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios
  fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 6 procentų, masiniuose renginiuose ir mugėse

  60.

  Vienkartinė licencija verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė
  etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 procentų, parodose

  61.

  Vienkartinė licencija verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė
  etilo alkoholio koncentracija neviršija 6 procentų, masiniuose renginiuose ir mugėse

  62.

  Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

  63.

  Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais kurortinį, poilsio ir turizmo sezoną

  64.

  Šilumos tiekimo licencija

  65.

  Leidimas įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje


  Žingsniai, kaip gauti el. paslaugą?


  Apsilankykite Elektroninių valdžios vartų portale adresu https://www.epaslaugos.lt/
  - Į paieškos laukelį įveskite norimos užsisakyti paslaugos pavadinimo pradžią ir pasirinkite automatiškai pasiūlytą reikiamą paslaugą.
  - Vykdykite nurodymus priklausomai nuo situacijos (pasirinkite  savivaldybę, spauskite mygtuką „Užsakyti“, prisijunkite su el. parašu ar el. bankininkyste, pildykite formą, jei reikia papildomų dokumentų nufotografuokite ar nuskenuokite juos, pasirašykite el. parašu, apmokėkite ir pateikite).
  - Laukite paslaugos rezultato numatytu būdu.

  El. paslaugai gauti galite naudotis vienu iš žemiau išvardintu el. parašo variantų.

  Mobilusis el. parašas
  - Nuvykite į savo mobiliojo ryšio operatoriaus („Omnitel“, „Bitė“, „Tele2“, „Teledema“) saloną ir įsigykite SIM kortelę, turinčią mobilaus parašo funkciją.  Įsidėję išduotą SIM kortelę galėsite pasirašyti el. parašu turint vien tik mobilų telefoną.
  Daugiau informacijos rasite:
  • Bitė - http://www.bite.lt/verslui/paslaugos/elektroninis-parasas
  • Omnitel - http://www.omnitel.lt/eparasas  
  • Tele2 - http://tele2.lt/privatiems/ismaniosios-paslaugos/mobilusis-parasas  
  • Teledema - http://www.teledema.lt/papildomos-paslaugos/naudingos-asmenines-paslaugos

  Pastaba! Su mobiliuoju el. parašu galėsite ne tik pasirašyti prašymus paslaugai suteikti, bet ir jungtis praktiškai į visų Lietuvos bankų el. bankininkystės sistemas (nebereikės turėti ir nešiotis slaptažodžių kortelės ar slaptažodžio generatoriaus).

  Asmens tapatybės kortelė
  Nuo 2009 metų Lietuvos Respublikos piliečiams išduodamos lustinės asmens tapatybės kortelės su elektroniniu parašu. Jei Jūsų asmens tapatybės kortelė išduota iki 2009 metų, naują asmens tapatybės kortelę galite užsisakyti artimiausioje Migracijos tarnyboje (http://www.migracija.lt) .
  Daugiau informacijos adresu http://www.eid.lt
  Pastaba! kad pasirašyti kortele reikės papildomai įsigyti lustinių kortelių skaitytuvą ir į kompiuterį įsidiegti specialią programinę įrangą.

  El. parašas USB laikmenoje
  VĮ Registrų centras išduoda el. parašus lustinėse kortelėse ir saugiose USB laikmenose.
  Daugiau informacijos rasite:
  • VĮ Registrų centras – https://www.elektroninis.lt
  Pastaba! Jei norite pasirašyti kortele, reikia papildomai įsigyti lustinių kortelių skaitytuvą ir į kompiuterį įsidiegti specialią programinę įrangą; jei norite pasirašyti USB laikmena, reikia į kompiuterį įsidiegti specialią programinę įrangą.

      

  © Kėdainių rajono savivaldybės administracija, 2005.
  Sprendimas: Idamas, naudojant Smart Web sistema.