Kedainių rajono savivaldybė

J. Basanavičiaus g. 36
57288 Kėdainiai
Kodas 188768545
Tel. (8 347) 69 500
Faks. (8 347) 61 125
El. paštas info@kedainiai.lt


  Meras
 • Darbotvarkė
 • Priėmimo valandos
 • Mero pavaduotojas
 •   Kairėje
 • Teisės aktų paieška
 • Kėdainių rajono savivaldybės piliečių chartija
 • Elektroninės paslaugos
 • Strateginis veiklos planas
 • Kėdainių miesto bendrasis planas 2010-2020 metams
 • E. Žemėlapis
 • Tarybos posėdžių transliacija
 •   Vertikalus meniu
 • Apklausa
 • Naujienos
 • Aktualijos
 • Struktūra ir kontaktai
 • Administracijos direktorius
  Administracijos struktūra
  Kontaktai
  Metų veiklos uždaviniai
  Įstaigos teikiančios viešąsias paslaugas
 • Savivalda
 • Meras
  Darbotvarkė
  Priimamojo darbo laikas
  Mero pavaduotojas
  Taryba
  Tarybos reglamentas
  Tarybos nariai
  Tarybos frakcijos
  Tarybos komitetai
  Komisijos ir tarybos
  Tarybos posėdžiai
  Tarybos sprendimų projektai
  Tarybos sprendimai
  Tarybos sprendimai (iki 2011-09-30)
  Tarybos veiklos ataskaitos
  Etikos komisijos sprendimai
  Priėmimas
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Apie mus
  Nuostatai ir veikla
  Seniūnaitijos
  Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Seniūnijos
 • Korupcijos prevencija
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Veiklos ataskaitos
  Veiklos sritys
  Darbo užmokestis
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Vadovų darbotvarkės
  Ūkio subjektų priežiūra
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Įstaigos istorija
  Administracinės naštos mažinimas
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Priimti įsipareigojimai
 • Veiklos sritys
 • Darbo ir priešgaisrinė sauga
  Aplinkosauga
  Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa
  Aplinkos monitoringas
  Aplinkos oras
  Atliekų tvarkymas
  Želdynų apsauga
  Saugomos teritorijos ir objektai
  Biologinė įvairovė
  Naudinga informacija
  Informacija apie tvarkomus želdinius
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba
  Jaunimo organizacijos
  Mokinių savivalda
  Finansavimo galimybės
  Atvirosios jaunimo erdvės
  Savanorystė
  Naudingos nuorodos
  Teisinė informacija
  Tyrimai
  Mobilizacija
  Kultūra
  Etninė kultūra
  Renginiai
  Kultūros ir meno taryba
  Kultūros centrai
  Kėdainių krašto muziejus
  Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka
  Mėgėjų meno kolektyvai
  Konkursų nuostatai
  Kultūros paveldas
  Aktualijos
  Nekilnojamosios kultūros vertybės
  Nekilnojamųjų kultūros vertybių stebėsena
  Teisės aktai
  Socialinė parama
  Kontaktai
  Informacija gyventojui
  Socialines paslaugas teikiančios įstaigos
  Teisinė informacija
  Sportas
  Sporto taryba
  Nevyriausybinės sporto organizacijos
  Sportas ir laisvalaikis
  Sporto renginiai
  Finansavimo galimybės
  Statybos ir turto ūkis
  Strateginis planavimas ir investicijos
  Sveikatos priežiūra
  Sveikatos priežiūros įstaigos
  Aktuali informacija
  Konkursai
  Ataskaitos
  Švietimas
  Veikla
  Švietimo taryba
  Bendrojo ugdymo mokyklos
  Neformaliojo švietimo mokyklos
  Ikimokyklinio ugdymo mokyklos
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos ataskaitos, vertinimai ir užduotys
  Turto valdymas
  Valstybinė kalba
  Viešieji pirkimai
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Teikiamų elektroninių paslaugų aprašymai
  Paslaugos verslui
  Services for Business
 • Projektai
 • Investuotojui (For investor)
  Įgyvendinami projektai
  Įgyvendinti projektai (iki 2016 m.)
  Pateiktos paraiškos
  Projektai įgyvendinti nuo 2016 metų
 • Savivaldybės įmonės, įstaigos
 • Nevyriausybinės organizacijos
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinių organizacijų taryba
  Bendruomeninių organizacijų taryba
  Finansavimo galimybės
  Kėdainių miesto VVG
  Kėdainių rajono VVG
  Bendruomeninės veiklos rėmimas
 • E. demokratija
 • Tarybos posėdžiai
  Tarybos sprendimų projektai
  E-iniciatyvos
  E-apklausos
  E-problemos (jungiamasi per Elektroninius valdžios vartus)
  E-peticijos (jungiamasi per Elektroninius valdžios vartus)
 • Konkursai
 • Konkursai į valstybės tarnybą
  Konkursai į įstaigų vadovų pareigas
  Atrankos į savivaldybės įmonių valdybos narius
 • Urbanistika ir architektūra
 • Teritorijų planavimas
  Statinių projektai
  Laisvos žemės plotai
  Leidimai ir rinkliavos
  Patvirtinti planai
  Bendrųjų planų stebėsena
 • Numerių suteikimas
 • Civilinė sauga
 • Vartotojų teisių apsauga
 • Ieškok pagalbos
 • Kėdainių miestas 360°
 • Nuorodos
 • Asmens duomenų apsauga
 • Savivaldybės vidinis kanalas
 •   Horizontalus meniu
 • Gyventojui
 • Asmenų aptarnavimo tvarka
  Atliekų tvarkymas
  Civilinė metrikacija ir archyvas
  Komunaliniai mokesčiai
  Ieškok pagalbos
  Teisinė pagalba
  Vyriausybės nariai priima
  Autobusų eismo tvarkaraščiai
  Traukinių tvarkaraštis
  Informacija apie bešeimininkį turtą
  Kėdainių rajono teritorijoje esančių kapinių sąrašas

 • Verslininkui
 • Parama smulkiam verslui
  Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras
  Ekonominė situacija
  Komisija
  Kėdainių laisvoji ekonominė zona
  Informacija verslui dėl COVID-19
 • Turistui
 • Kėdainių kraštas
  Įžymūs Kėdainių žmonės
  Istorinės datos
  Krašto istorija
  Kėdainių panoramos
  Kviečiame į Lietuvos centrą - Kėdainius!
  Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras

  KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTAS

  PATVIRTINTA
  Kėdainių rajono savivaldybės tarybos
  2011 m. gegužės 13 d. sprendimu Nr. TS-145

                                                        

  I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamente (toliau – reglamentas) nustatyta savivaldybės tarybos (toliau – taryba) veiklos tvarka ir formos, įgyvendinant Lietuvos Respublikos Konstitucijos (Žin., 1992, Nr. 33-1014) laiduotą savivaldos teisę, bei bendravimo su gyventojais formos ir būdai.
  2. Reglamentas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) ir kitų teisės aktų nuostatomis.

  II SKYRIUS. TARYBOS NARIAI

  3. Tarybą sudaro pagal Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymą išrinkti 27 tarybos nariai. Tarybai vadovauja Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo  nustatyta tvarka vienmandatėje rinkimų apygardoje tiesiogiai išrinktas savivaldybės tarybos narys – savivaldybės meras.
  Punkto pakeitimai:Nr. TS-35, 2015-02-13
  4. Pagal partijų ar jų koalicijų rinkimų sąrašus (toliau – rinkimų sąrašai) išrinkti tarybos nariai gali jungtis į savivaldybės tarybos narių frakcijas (toliau – frakcija) partijos politikai vykdyti. Frakciją gali sudaryti pagal vieną rinkimų sąrašą išrinkti tarybos nariai, pagal kelis rinkimų sąrašus išrinkti tarybos nariai arba dalis pagal vieną rinkimų sąrašą išrinktų tarybos narių.
  Frakcija gali būti įkurta, jeigu pareiškimą dėl jos įkūrimo pasirašo ne mažiau kaip 3 tarybos nariai ir pirmajame ar kitame tarybos posėdyje viešu pareiškimu, įteiktu tarybos posėdžio pirmininkui, deklaruoja, kad veiklą taryboje tęsia susivieniję į frakciją.
  5. Kiekvienas tarybos narys gali priklausyti tik vienai frakcijai. Savivaldybės tarybos nariai, nesusivieniję į savivaldybės tarybos narių frakcijas, vadinami savivaldybės tarybos narių grupe.

   

  III SKYRIUS. TARYBOS POSĖDŽIAI, JŲ ORGANIZAVIMO IR DARBO TVARKA

  I SKIRSNIS. PIRMASIS TARYBOS POSĖDIS


  6. Pagrindinė tarybos veiklos forma yra tarybos posėdžiai.
  7. Pirmąjį naujai išrinktos tarybos posėdį šaukia atitinkamos savivaldybės rinkimų  komisijos pirmininkas pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 2 dalyje nustatytus terminus ir joje nustatytą tvarką.
  8. Jeigu savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas  per nustatytą terminą naujai išrinktos tarybos posėdžio nesušaukia, tarybos nariai patys renkasi į tarybos posėdį kitą dieną pasibaigus šiam terminui. Šiuo atveju tarybos posėdžiui pirmininkauja meras arba, jeigu jo nėra, – vyriausias pagal amžių naujai išrinktos tarybos narys.
  9. Patalpas tarybos posėdžiui parengia savivaldybės administracija (turi būti parengtos vietos naujai išrinktiems tarybos nariams bei kitiems tarybos posėdžio dalyviams, patalpos aprūpintos garso bei įrašų aparatūra, jeigu nenaudojama slapto balsavimo elektroninė sistema, turi būti parengta balsadėžė bei vieta slaptam balsavimui, gali būti pasirūpinta transliacija per vietinį transliuotoją). Savivaldybės administracija yra atsakinga už tinkamą pasirengimą pirmajam naujai išrinktos tarybos posėdžiui.
  10. Pirmajam tarybos posėdžiui ir kitiems posėdžiams iki prisieks tarybos nariai,  pirmininkauja savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas arba jo įgaliotas savivaldybės rinkimų komisijos narys, arba 8 punkte nustatytu atveju meras arba, jeigu jo nėra, – vyriausias pagal amžių naujai išrinktos tarybos narys, o sekretoriauja savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Po tarybos narių (mero) priesaikos priėmimo posėdžiui pirmininkauja meras arba, jeigu jo nėra, – vyriausias pagal amžių tarybos narys.
  11. Pirmąjį tarybos posėdį pradeda posėdžio pirmininkas. Jis  skelbia naujai išrinktų tarybos narių registraciją. Tarybos posėdis tęsiamas, jeigu užsiregistravo daugiau kaip pusė išrinktų tarybos narių. Jeigu tarybos posėdyje dalyvauja mažiau kaip pusė išrinktų tarybos narių, posėdžio pirmininkas paskelbia kito tarybos posėdžio datą. Kitas tarybos posėdis turi būti sušauktas ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas po neįvykusio tarybos posėdžio.
  12. Taryba patvirtina tarybos posėdžio darbotvarkę. Pirmajame išrinktos naujos savivaldybės tarybos posėdyje:
  12.1.  prisiekia savivaldybės tarybos nariai;
  12.2. gali būti posėdžio pirmininkui įteikiami vieši pareiškimai dėl savivaldybės tarybos narių vienijimosi į frakcijas, dėl savivaldybės tarybos daugumos ir savivaldybės tarybos mažumos (opozicijos) sudarymo;
  12.3. priimamas sprendimas dėl savivaldybės administracijos direktoriaus (direktoriaus pavaduotojų) atleidimo iš pareigų, nes baigėsi jo (jų) įgaliojimų laikas, ir pavedimo administracijos direktoriui, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui ar kitam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui eiti savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas arba mero siūlymu dėl pavedimo savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui eiti savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas tol, kol bus paskirtas savivaldybės administracijos direktorius (direktoriaus pavaduotojai) naujai kadencijai.
  12.4. gali būti skiriamas mero pavaduotojas (pavaduotojai) ir savivaldybės administracijos direktorius. Mero pavaduotojas ir savivaldybės administracijos direktorius negali būti skiriami, jeigu pirmajame posėdyje meras neprisiekė. Jeigu per pirmąjį posėdį meras neprisiekė, savivaldybės taryba priima sprendimą dėl kito posėdžio datos. Jis turi įvykti ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas po pirmojo posėdžio, jam pirmininkauja 10 punkte nustatyti asmenys. Jeigu ir šiame posėdyje meras neprisiekė arba prisiekė, bet dėl laikinojo nedarbingumo ar kitų pateisinamų priežasčių laikinai negali eiti savo pareigų, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos  įstatymo 19 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka skiriamas tarybos narys laikinai eiti mero pareigas.
  13. Posėdžio pirmininkas, pradedant posėdį paskelbia, kad baigėsi ankstesnės kadencijos tarybos narių įgaliojimai.
  14. Jeigu nenaudojama slapto balsavimo elektroninė sistema, pirmajam posėdžiui išrenkama balsų skaičiavimo komisija, į kurią kiekviena rinkimus į tarybą laimėjusi partija ar jų koalicija gali deleguoti tarybos narį. Balsų skaičiavimo komisijos nariai laikomi išrinktais, jeigu už jų kandidatūras balsavo tarybos posėdyje dalyvaujančių tarybos narių dauguma. Balsų skaičiavimo komisija išsirenka komisijos pirmininką.
  15. Savivaldybės taryba savo įgaliojimų laikui iš tarybos narių mero siūlymu skiria mero pavaduotoją (pavaduotojus). Meras supažindina tarybos narius su mero pavaduotojo skyrimo procedūra.
  16. Mero pavaduotojo skyrimo procedūra:
  16.1. Mero pavaduotojo kandidatūrą iš išrinktų tarybos narių siūlo  meras;
  16.2. meras klausia kandidato į mero pavaduotojus, ar jis sutinka balotiruotis;
  16.3. meras sutikusiam balotiruotis kandidatui į mero pavaduotojo pareigas suteikia žodį prisistatymui ir atsakymams į tarybos narių klausimus;
  16.4. slaptai balsuojama reglamento 53−56 punktuose nustatyta tvarka;
  16.5. laikoma, kad mero pavaduotojas paskirtas, jeigu už jo kandidatūrą balsavo visų savivaldybės tarybos narių dauguma;
  16.6. jeigu už mero pasiūlytą kandidatą į mero pavaduotojo pareigas nebalsuoja visų tarybos narių dauguma, meras tą patį kandidatą į mero pavaduotojo pareigas šiame ar kitame posėdyje  gali siūlyti dar vieną kartą. Jeigu ir antrąjį kartą pasiūlytai tarybos nario kandidatūrai į mero pavaduotojo pareigas taryba nepritaria, meras turi siūlyti kitą kandidatą į mero pavaduotojo pareigas.
  17. Tarybos sprendimu pirmajame tarybos posėdyje gali būti skiriamas savivaldybės administracijos direktorius. Jis skiriamas reglamento 21 punkte nustatyta tvarka.
  Skirsnio pakeitimai:Nr. TS-35, 2015-02-13

  II SKIRSNIS. ANTRASIS TARYBOS POSĖDIS

  18. Antrojo tarybos posėdžio metu svarstomi mero pavaduotojo (pavaduotojų) ir savivaldybės administracijos direktoriaus (direktoriaus pavaduotojų) skyrimo klausimai, jei jie dar nepaskirti. Gali būti svarstomi savivaldybės tarybos komitetų (toliau – komitetas) bei savivaldybės tarybos komisijų (toliau – komisija) sudarymo klausimai.
  Punkto pakeitimai:Nr. TS-35, 2015-02-13
  19. Mero pavaduotojas skiriamas mero siūlymu tarybos slaptu balsavimu, visų tarybos narių balsų dauguma.
  20. Mero pavaduotojas (pavaduotojai) skiriamas reglamento 16 punkte nustatyta tvarka.
  Punkto pakeitimai:Nr. TS-35, 2015-02-13
  21. Savivaldybės administracijos direktorius į pareigas skiriamas slaptu balsavimu tarybos sprendimu mero teikimu.
  22. Paskirto mero pavaduotojo įgaliojimai prasideda, kai pasirašomas sprendimas dėl mero pavaduotojo skyrimo.
  Punkto pakeitimai:Nr. TS-35, 2015-02-13

  III SKIRSNIS. KITI TARYBOS POSĖDŽIAI

  23. Eiliniai tarybos posėdžiai paprastai šaukiami kartą per mėnesį (bet ne rečiau kaip kas 3 mėnesius) paskutinį mėnesio penktadienį 9 val. Prireikus gali būti kviečiami ir neeiliniai tarybos posėdžiai. Posėdžius šaukia meras, o kai jo nėra (mero atostogų, komandiruotės, laikinojo nedarbingumo ir kitais atvejais), – mero pavaduotojas, o kai šio nėra, – laikinai mero pareigas einantis tarybos narys.
  Punkto pakeitimai:Nr. TS-35, 2015-02-13
  24. Meras, o kai jo nėra, – mero pavaduotojas, o kai šio nėra, – laikinai mero pareigas einantis tarybos narys privalo sušaukti tarybos posėdį, jeigu ne mažiau kaip 1/3 išrinktų tarybos narių to reikalauja raštu, pateikdami svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais, ne vėliau kaip per 2 savaites nuo tarybos narių reikalavimo gavimo. Raštišką reikalavimą pasirašo visi tarybos nariai, inicijuojantys tarybos posėdžio sušaukimą.
  Punkto pakeitimai:Nr. TS-35, 2015-02-13
  25. Jeigu per nustatytą laiką meras ar jo pavaduotojas arba laikinai mero pareigas einantis tarybos narys tarybos posėdžio nesušaukia, jį gali sušaukti ne mažiau kaip 1/3 išrinktų tarybos narių.
  Punkto pakeitimai:Nr. TS-35, 2015-02-13
  26. Ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki tarybos posėdžio dienos meras, o kai jo nėra, – mero pavaduotojas, o kai šio nėra, – laikinai mero pareigas einantis arba įgaliojimus iš 1/3 išrinktų tarybos narių gavęs tarybos narys visiems tarybos nariams, gyventojams ir seniūnaičiui, kai svarstomi klausimai yra susiję su jo atstovaujama gyvenamosios vietovės bendruomene, taip pat seniūnui ir vietos gyventojų apklausos iniciatyvinės grupės atstovui (atstovams), kai svarstomi vietos gyventojų apklausos rezultatai ar klausimai dėl vietos gyventojų apklausai pateikto (pateiktų) klausimo (klausimų) reglamento 27 punkte nustatyta tvarka praneša apie šaukiamo tarybos posėdžio tikslų laiką (mėnuo, diena bei tarybos posėdžio pradžios valanda), svarstyti parengtus ir reglamento IX skyriuje nustatyta tvarka įregistruotus tarybos posėdžio darbotvarkės klausimus kartu su tarybos sprendimų projektais.
  Punkto pakeitimai:Nr. TS-56, 2013-02-22
                                Nr. TS-35, 2015-02-13
  27. Meras, mero pavaduotojas, o kai šio nėra, – laikinai mero pareigas einantis arba įgaliojimus iš 1/3 išrinktų tarybos narių gavęs tarybos narys turi užtikrinti, kad savivaldybės administracija apie tarybos posėdžio laiką, svarstyti parengtus ir reglamento IX skyriuje nustatyta tvarka įregistruotus tarybos posėdžio klausimus kartu su tarybos sprendimų projektais ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki tarybos posėdžio dienos paskelbs Kėdainių savivaldybės interneto svetainėje ir vietinėje spaudoje. Tarybos nariams apie tarybos posėdžio laiką papildomai pranešama elektroniniu paštu arba nusiuntus trumpąją žinutę į mobilųjį telefoną, kurio adresą arba numerį tarybos narys yra raštu nurodęs merui arba tarybos sekretoriui.
  Punkto pakeitimai:Nr. TS-35, 2015-02-13
  28. Kiekvieno tarybos posėdžio pradžioje registruojami tarybos nariai ir kiti į posėdį pakviesti asmenys. Tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja išrinktų tarybos narių dauguma.
  29. Jeigu tarybos narys negali atvykti į tarybos posėdį, apie tai jis raštu arba kitais būdais praneša merui, mero pavaduotojui, o kai šio nėra, – laikinai mero pareigas einančiam arba įgaliojimus iš 1/3 išrinktų tarybos narių gavusiam tarybos nariui ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki tarybos posėdžio dienos, nurodydamas priežastį. Jeigu likus 2 darbo dienoms iki tarybos posėdžio dienos iš tarybos narių raštiškų ar kitais būdais gautų pranešimų merui, mero pavaduotojui, o kai šio nėra, – laikinai mero pareigas einančiam arba įgaliojimus iš 1/3 išrinktų tarybos narių gavusiam tarybos nariui paaiškėja, kad tarybos posėdyje nedalyvaus tarybos narių dauguma, meras, mero pavaduotojas, o kai šio nėra, – laikinai mero pareigas einantys arba įgaliojimus iš 1/3 išrinktų tarybos narių gavęs tarybos narys paskiria kitą tarybos posėdžio datą ir apie tai reglamento 27 punkte nustatyta tvarka praneša tarybos nariams bei paskelbia per vietinius transliuotojus ir Kėdainių rajono savivaldybės interneto svetainėje.
  Punkto pakeitimai:Nr. TS-35, 2015-02-13
  30. Į tarybos posėdžius kviečiami savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius, administracijos direktoriaus pavaduotojai, su svarstomu klausimu susijusių savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių vadovai arba jų atstovai, seniūnaitis, kai svarstomi klausimai yra susiję su jo atstovaujama gyvenamosios vietovės bendruomene, taip pat seniūnai ir vietos gyventojų apklausos iniciatyvinės grupės atstovas (atstovai), kai svarstomi vietos gyventojų apklausos rezultatai ar klausimai dėl vietos gyventojų apklausai pateikto (pateiktų) klausimo (klausimų), gali būti kviečiami savivaldybės teritorijoje esančių valstybės institucijų padalinių vadovai arba jų atstovai bei kiti asmenys.
  Apie tarybos posėdžius raštu turi būti informuojamas Vyriausybės atstovas, elektroniniu paštu pateikiant jam visą preliminarią tarybos posėdžio medžiagą.
  Punkto pakeitimai:Nr. TS-56, 2013-02-22
  31. Tarybos posėdžiai yra atviri, paprastai vyksta J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiuose.
  31.1. Kai yra techninės galimybės, savivaldybės tarybos ir komitetų posėdžiai transliuojami tiesioginiu laiku internetiniu ryšiu, internetinis transliavimo adresas nurodomas savivaldybės interneto svetainėje iki posėdžio likus ne mažiau kaip 5 minutėms. Savivaldybės tarybos posėdis pradedamas transliuoti ir įrašinėti likus 5 min. iki posėdžio pradžios ir baigiamas jam pasibaigus. Posėdžių pertraukos nėra tiesiogiai transliuojamos ir įrašinėjamos.
  31.2. Savivaldybės tarybos posėdžių įrašai viešinami ne vėliau kaip per 7 darbo dienas po savivaldybės tarybos posėdžio. Kai dėl techninių trukdžių ar savivaldybės tarybos posėdžiams vykstant ne nuolatinėje savivaldybės tarybos posėdžių vietoje, negalima užtikrinti jų tiesioginio transliavimo, daromas posėdžio garso ir vaizdo įrašas. Savivaldybės tarybos posėdžio metu daromas jo garso ir (ar) vaizdo įrašas, išskyrus Įstatyme nurodytus atvejus, kai įrašai nedaromi. Savivaldybės tarybos posėdžių garso ir (ar) vaizdo įrašai yra vieši ir teisės aktų nustatyta tvarka saugomi informacinėse laikmenose bei skelbiami savivaldybės interneto svetainėje. Už garso ir (ar) vaizdo įrašo saugojimą atsako administracijos direktoriaus paskirtas savivaldybės administracijos tarnautojas.
  Punkto pakeitimai:Nr. TS-184, 2020-07-03
  32. Jei svarstomas klausimas yra susijęs su valstybės, tarnybos ar komercine paslaptimi, taryba nusprendžia, ar jį nagrinėti uždarame tarybos posėdyje.
  33. Tarybos posėdžiams pirmininkauja meras, o kai jo nėra (mero atostogų, komandiruotės, laikinojo nedarbingumo ir kitais atvejais), – mero pavaduotojas, o kai šio nėra, – laikinai mero pareigas einantis tarybos narys.
  Punkto pakeitimai:Nr. TS-35, 2015-02-13
  34. Tarybos posėdžio pirmininkas:
  34.1. skelbia tarybos posėdžio pradžią ir pabaigą. Kas 1 val. 30 min. posėdžio pirmininkas paprastai skelbia 15 min. pertrauką. Esant reikalui, posėdžio pirmininkas gali paskelbti tarybos posėdžio reglamente nenumatytą tarybos posėdžio pertrauką;
  34.2. tikrina, ar tarybos posėdyje dalyvauja išrinktų tarybos narių dauguma;
  34.3. prižiūri, kad tarybos posėdyje būtų laikomasi tarybos patvirtinto reglamento reikalavimų;
  34.4. suteikia žodį tarybos nariams, savivaldybės kontrolieriui, savivaldybės administracijos direktoriui, administracijos direktoriaus pavaduotojams, komitetų ir komisijų pirmininkams ar jų įgaliotiems atstovams, kitiems kviestiems asmenims, Vyriausybės atstovui ir, jeigu taryba neprieštarauja, kitiems tarybos posėdyje dalyvaujantiems asmenims, vadovauja klausimų svarstymo eigai.
  34.5.  Jeigu savivaldybės tarybos posėdyje svarstomas klausimas yra susijęs su kitais posėdyje dalyvaujančiais asmenimis, jiems leidžia užduoti klusimus pranešėjams ir kalbėti reglamento nustatyta tvarka. 
  34.6. stebi kalbų trukmę, jeigu ji viršijama, įspėja kalbėtoją, o po antro įspėjimo gali jo kalbą nutraukti;
  34.7. jeigu tarybos posėdžio darbotvarkės klausimas svarbus ir taryba neprieštarauja, gali pratęsti kalbėtojo pasisakymo laiką;
  34.8. jeigu kalbėtojas nukrypsta nuo svarstomo tarybos posėdžio darbotvarkės klausimo esmės, gali jį įspėti, o po antro įspėjimo gali jo kalbą nutraukti;
  34.9. remdamasis svarstymų rezultatais, formuluoja klausimus balsuoti, nustato balsavimo tvarką, skelbia balsavimo pradžią ir pagal balsų skaičiavimo komisijos ar elektroninės sistemos pateiktus duomenis skelbia balsavimo rezultatus;
  34.10. pareiškia tarybos nariams pastabas, jeigu jie nesilaiko tarybos patvirtinto reglamento arba triukšmauja salėje, įžeidinėja tarybą, tarybos narius, kitus asmenis ar kitaip trukdo tarybos darbui, teikia pasiūlymus tarybai dėl įspėjimo tarybos nariui įrašymo į tarybos posėdžio protokolą ar tarybos nario elgesio apsvarstymo Etikos komisijoje;
  34.11. priima sprendimą pašalinti iš tarybos posėdžių salės asmenis, jeigu šie trukdo tarybos posėdžiui.
  35. Tarybos posėdžiai vyksta lietuvių kalba. Jos nemokantys kviestieji asmenys turi teisę kalbėti kita kalba, jeigu ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki tarybos posėdžio dienos apie tai praneša merui, mero pavaduotojui ar įgaliojimus iš 1/3 išrinktų tarybos narių gavusiam tarybos nariui, kuris turi pasirūpinti vertimu.
  36. Tarybos posėdžiams, komitetams, merui aptarnauti, taip pat tarybos sprendimų projektams rengti, nagrinėti ir išvadų dėl tarybos sprendimų projektams rengti mero siūlymu steigiamos mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybės.
  37. Tarybos posėdžiuose sekretoriauja mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas. Jis gali sekretoriauti komitetų posėdžiuose, būti atsakingas už tarybos posėdžių protokolų rašymą, jų kokybę, protokolų saugojimą. Savivaldybės administracijos direktorius mero nurodymu gali skirti tarybos, komitetų ir komisijų posėdžiuose papildomai sekretoriauti savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ar darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį.
  38. Jeigu tarybos posėdyje dalyvauja išrinktų tarybos narių dauguma, meras arba kitas tarybos posėdžio pirmininkas skelbia tarybos posėdį pradėtą.
  39. Iš tarybos narių sudaroma 3 narių balsų skaičiavimo komisija. Balsų skaičiavimo komisija išsirenka balsų skaičiavimo komisijos pirmininką. Komisija dirba 3 mėnesius. Jeigu tarybos posėdyje svarstomi komisijos nario pateikti klausimai, su juo arba jo šeimos nariais ir artimaisiais giminaičiais susiję turtiniai bei finansiniai klausimai arba jei jo dalyvavimas balsų skaičiavimo komisijoje gali sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą, komisijos narys turi apie tai pranešti tarybai prieš klausimų svarstymą, kad vietoje jo būtų laikinai paskirtas kitas komisijos narys. Jei įrengta ir veikia elektroninė balsų skaičiavimo įranga, balsuojama ir balsai skaičiuojami elektroniniu būdu.
  40. Tarybos posėdžio darbotvarkė gali būti papildyta ar pakeista tarybos sprendimu, komiteto, komisijos, frakcijos ar 1/3 tarybos posėdyje dalyvaujančių tarybos narių siūlymu, jei dėl šių siūlymų tarybos sprendimų projektai įregistruoti ne vėliau kaip prieš 24 valandas iki tarybos posėdžio pradžios. Ši nuostata netaikoma siūlymams, susijusiems su norminio pobūdžio sprendimų projektų pateikimu, siūlymams, susijusiems su mero pavaduotojo (pavaduotojų), savivaldybės administracijos direktoriaus, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo (pavaduotojų), kontrolės komiteto ir vietos savivaldos įstatyme nustatytų komisijų pirmininkų kandidatūrų pateikimu, taip pat siūlymams,  susijusiems su nepasitikėjimo meru, mero  pavaduotoju (pavaduotojais), savivaldybės  administracijos direktoriumi, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju (pavaduotojais), kontrolės komiteto ir vietos savivaldos įstatyme nustatytų komisijų pirmininkų pareiškimu. Ekstremalių įvykių, atitinkančių vyriausybės patvirtintus kriterijus, atvejais meras turi teisę pateikti tarybai svarstyti klausimą ir siūlyti priimti sprendimą skubos tvarka.
  Punkto pakeitimai:Nr. TS-288, 2016-12-30
  41. Į patvirtintą tarybos posėdžio darbotvarkę įrašytus klausimus tarybos posėdyje pristato (iki 10 minučių, esant reikalui taryba gali pristatymo laiką pratęsti) klausimo rengėjas arba kitas asmuo (toliau – pranešėjas). Tai gali būti savivaldybės administracijos direktorius arba kitas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, jeigu tarybos sprendimo projektą svarstomu klausimu rengė savivaldybės administracija, komiteto pirmininkas arba komiteto atstovas, komisijos pirmininkas ar komisijos atstovas, savivaldybės kontrolierius ar savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atstovas, frakcijos, tarybos narių grupės atstovas arba bet kuris tarybos narys.
  42. Vėliau pranešėjas atsako į tarybos narių klausimus (iki 10 minučių). Vienas tarybos narys dėl vieno svarstomo tarybos posėdžio darbotvarkės klausimo gali paklausti pranešėjo ne daugiau kaip 2 kartus.
  43. Pagrindiniam pranešėjui atsakius į tarybos narių klausimus, žodis suteikiamas (iki 5 minučių) papildomam pranešėjui, jei toks yra numatytas tarybos posėdžio darbotvarkėje. Jis taip pat atsako į tarybos narių klausimus (iki 7 minučių).
  44. Pranešėjams atsakius į tarybos narių klausimus, išvadą dėl pateikto tarybos sprendimo projekto gali pateikti (iki 5 minučių) kuruojamos srities komiteto pirmininkas arba kai jo nėra, kitas komiteto narys.
  45. Diskusijose kiekvienu svarstomu klausimu gali pasisakyti (iki 3 minučių)  tarybos nariai. Be to, kiekvienu svarstomu klausimu frakcijos vardu turi teisę pasisakyti (iki 3 minučių) jos įgaliotas atstovas. Diskusijoje svarstomu klausimu vienas tarybos narys gali kalbėti 1 kartą. Tarybos posėdžio pirmininkas, tarybai sutikus, svarstomu klausimu iki 3 minučių gali leisti pasisakyti ir kitiems tarybos posėdyje dalyvaujantiems asmenims. Tik tarybos posėdžio pirmininkas gali nutraukti kalbėtoją.
  46. Tarybos posėdyje kiekvienu svarstomu klausimu turi teisę pasisakyti (iki 3 minučių) Vyriausybės atstovas arba jo įgaliotas Vyriausybės atstovo tarnybos valstybės tarnautojas, kuris, jei yra pagrindas, gali pranešti tarybos nariams, kad svarstomas tarybos sprendimo projektas neatitinka įstatymų ar Vyriausybės sprendimų.
  47. Teisė paklausti ir /ar pasisakyti privalo būti suteikta šio reglamento nustatyta tvarka  visiems tarybos nariams, kurie buvo pasiruošę kalbėti. Tarybos nariai, kurie buvo pasiruošę kalbėti, bet jiems nebuvo suteiktas žodis, pastabas ir pasiūlymus svarstomais tarybos posėdžio darbotvarkės klausimais pateikia raštu tarybos posėdžio pirmininkui. Šios pastabos ir pasiūlymai pridedami prie tarybos posėdžio protokolo.
  Punkto pakeitimai:Nr. TS-184, 2020-07-03
  48. Pasibaigus diskusijoms, pranešėjai ir papildomi pranešėjai turi teisę tarti baigiamąjį žodį (iki 3 minučių).
  49. Baigus diskusijas, dėl kiekvieno svarstomo tarybos posėdžio darbotvarkės klausimo balsavimu yra priimamas tarybos sprendimas. Balsavimo pradžią skelbia tarybos posėdžio pirmininkas. Balsuojant replikos ir pastabos dėl balsavimo motyvų neleidžiamos, taip pat negalima daryti jokio poveikio savivaldybės tarybos nario apsisprendimui dėl balsavimo. Pasibaigus balsavimui, savivaldybės tarybos narys gali svarstytu klausimu išsakyti repliką (1 kartą iki 1 minutės).
  Punkto pakeitimai:Nr. TS-184, 2020-07-03
  50. Tarybos sprendimai gali būti tokie: pritarti pateiktam tarybos sprendimo projektui, atmesti tarybos sprendimo projektą, atidėti tarybos sprendimo projekto svarstymą (redaguoti jį arba surinkti papildomos informacijos). Galutiniam tarybos sprendimo projektui parengti gali būti sudaroma komisija ir tarybos posėdžio pirmininko teikimu paskiriamas komisijos pirmininkas. Jis praneša tarybai komisijos darbo rezultatus ir pristato tarybai sprendimo projektą.
  51. Tarybos sprendimai priimami atviru, slaptu balsavimu. Balsuoti gali tik tarybos posėdyje dalyvaujantys tarybos nariai.
  52. Atvirai balsuojama rankos pakėlimu arba naudojama atviro balsavimo elektroninė sistema. Pastaruoju atveju balsavusių tarybos narių pavardės ir balsavimo rezultatai gali būti parodomi ekrane, jei to pageidauja frakcija arba ne mažiau kaip 3 tarybos nariai.
  53. Slaptai balsuojama Vietos savivaldos įstatyme ir tarybos patvirtintame reglamente nustatytais atvejais. Šiuo būdu paprastai balsuojama naudojant tarybos patvirtintos specialios formos balsavimo biuletenius arba naudojant slapto balsavimo elektroninę sistemą. Balsavimo biuletenius parengia mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai (jiems nesant – savivaldybės administracija), o tarybos nariams juos išduoda balsų skaičiavimo komisija. Balsuojant specialios formos balsavimo biuleteniais, balsavimo vietoje turi būti balsadėžė ir vieta slaptam balsavimui.
  54. Slapto balsavimo rezultatus skelbia balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas.
  55. Negaliojančiais pripažįstami nepatvirtinto pavyzdžio, neužpildyti ar neantspauduoti balsavimo biuleteniai, taip pat balsavimo biuleteniai, kuriuose papildomai įrašytos pavardės ar teiginiai, taip pat tie, kuriuose paliktų pavardžių skaičius viršija renkamų asmenų skaičių arba paliktas daugiau kaip vienas pasirinkti duotas teiginys.
  56. Visais atvejais balsavimo biuletenis turi turėti antraštę, aiškiai nurodančią, dėl ko balsuojama.
  57. Balsuojant rankos pakėlimu ar balsavimo biuleteniais, balsus skaičiuoja tarybos išrinkta balsų skaičiavimo komisija.
  58. Jei nagrinėtu klausimu tarybos posėdyje buvo balsuojama, bet tarybos sprendimas nebuvo priimtas, pakartotinai šis klausimas gali būti svarstomas tik kitame tarybos posėdyje.
  59. Balsavimui gali būti pateiktas vienas arba keli alternatyvūs teiginiai. Pirmuoju atveju balsuojama „už“, „prieš“ arba „susilaikoma“. Antruoju atveju vienas tarybos narys balsuoja tik už vieną pasirinktą teiginį. Kai balsuojama balsavimo biuleteniais, kiti teiginiai išbraukiami.
  60. Alternatyvūs teiginiai paprastai pateikiami balsavimui pagal pateikimo svarstyti eilės tvarką.
  61. Tarybos sprendimai priimami tarybos posėdyje dalyvaujančių tarybos narių balsų dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai (balsai laikomi pasiskirsčiusiais po lygiai tada, kai balsų „už“ gauta tiek pat, kiek „prieš“ ir „susilaikiusių“ kartu sudėjus), lemia mero balsas. Jeigu meras posėdyje nedalyvauja, o balsai pasiskirsto po lygiai, laikoma, kad sprendimas nepriimtas.
  Tarybos narys savivaldybės tarybos posėdyje prieš pradedant svarstyti klausimą, kuris jam sukelia interesų konfliktą, privalo informuoti savivaldybės tarybą apie esamą interesų konfliktą, pareikšti apie nusišalinimą ir, jeigu savivaldybės taryba nusišalinimą priima, jokia forma nedalyvauti toliau svarstant šį klausimą. Savivaldybės taryba gali motyvuotu sprendimu, vadovaudamasi Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos patvirtintais kriterijais, pareikšto nusišalinimo nepriimti ir įpareigoti tarybos narį dalyvauti toliau svarstant šį klausimą. Balsavimas dėl tarybos nario nusišalinimo nepriėmimo vyksta prieš pradedant svarstyti klausimą, kuris tarybos nariui sukelia interesų konfliktą. Duomenys apie sprendimą nepriimti pareikšto nusišalinimo kartu su svarstyto klausimo balsavimo rezultatais skelbiami savivaldybės interneto svetainėje ir per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos elektroninėmis priemonėmis pateikiami Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai jos nustatyta tvarka.
  Punkto pakeitimai:Nr. TS-235, 2012-06-29
                                Nr. TS-280, 2012-09-28
                                Nr. TS-280, 2015-11-27
                                Nr. TS-184, 2020-07-03
  62. Tarybos posėdžio metu galima keisti tarybos posėdžio darbotvarkę, jei už tai balsuoja tarybos posėdyje dalyvaujančių tarybos narių dauguma.

  IV SKYRIUS. MERO, MERO PAVADUOTOJO ĮGALIOJIMŲ NETEKIMAS PRIEŠ TERMINĄ


  63. Meras prieš terminą netenka savo įgaliojimų ir savivaldybės tarybos nario mandato savivaldybės tarybos sprendimu,  jeigu už tai balsuoja visų savivaldybės tarybos narių dauguma,  kai meras dėl laikinojo nedarbingumo neina pareigų daugiau kaip šimtą dvidešimt kalendorinių dienų iš eilės arba daugiau kaip šimtą keturiasdešimt dienų per paskutinius dvylika mėnesių. Inicijuoti svarstymą šiuo atveju gali frakcija arba ne mažiau kaip 5 tarybos nariai, pateikę raštą tarybai; informaciją apie nedarbingumą frakcijos arba ne mažiau kaip 5 tarybos narių prašymu tarybai privalo pateikti savivaldybės administracijos direktorius, pridėdamas faktą įrodančius dokumentus.
  64. Meras  netenka  savo įgaliojimų ir savivaldybės tarybos nario mandato, jeigu jis netenka Lietuvos Respublikos pilietybės.
  65. Meras visų savivaldybės tarybos narių balsų dauguma gali būti nušalinamas nuo pareigų, jeigu jam pareiškiami oficialūs įtarimai padarius nusikaltimą. Nušalinimas galioja iki teismo nuosprendžio, nutarties ar sprendimo, kuriuo baigiama byla, įsiteisėjimo arba ikiteisminio tyrimo nutraukimo. Nušalinimo laikotarpiu jis netenka visų merui suteiktų įgaliojimų. Nušalinimo laikotarpiu mero pareigas laikinai eina mero pavaduotojas, o jeigu jo nėra, – kitas savivaldybės tarybos paskirtas savivaldybės tarybos narys.
  66. Mero pavaduotojas prieš terminą netenka savo įgaliojimų tarybos sprendimu, jeigu už tai balsuoja visų tarybos narių dauguma:
  66.1. Vyriausybės arba Valstybės kontrolės siūlymu už įstatymų ar kitų teisės aktų pažeidimus, dėl kurių padaryta esminė žala valstybės ar savivaldybės interesams bei nuosavybei;
  66.2. kai dėl laikinojo nedarbingumo nedirba daugiau kaip 120 kalendorinių dienų iš eilės arba daugiau kaip 140 dienų per paskutinius 12 mėnesių; inicijuoti svarstymą šiuo atveju gali meras, frakcija arba ne mažiau kaip 5 tarybos nariai, pateikę raštą tarybai; informaciją apie nedarbingumą frakcijos arba ne mažiau kaip 5 tarybos narių prašymu tarybai privalo pateikti savivaldybės administracijos direktorius, pridėdamas faktą įrodančius dokumentus;
  66.3. kai pateikia atsistatydinimo prašymą.
  67. Mero pavaduotojas prieš terminą netenka savo įgaliojimų, jeigu ne mažiau kaip 1/3 visų tarybos narių motyvuotai raštu pareiškia nepasitikėjimą juo, taryba priima sprendimą atleisti mero pavaduotoją ir už tokį sprendimą slaptai balsuoja ne mažiau kaip 1/2 visų tarybos narių; jeigu sprendimas atleisti mero pavaduotoją dėl nepasitikėjimo nepriimamas, šį klausimą pakartotinai svarstyti galima tik po pusės metų.
  68. Mero pavaduotojas mero teikimu netenka įgaliojimų prieš terminą, jeigu už sprendimą atleisti mero pavaduotoją balsuoja visų tarybos narių dauguma.
  69. Mero pavaduotojo įgaliojimai nutrūksta, jeigu jis netenka Lietuvos Respublikos pilietybės arba savivaldybės tarybos nario mandato.
  70. Taryba, gavusi teikimą, raštą ar prašymą pagal reglamento 63, 65 punktus  arba raštišką pareiškimą dėl nepasitikėjimo mero pavaduotoju pagal reglamento 66.1-66.3, 67 punktus, privalo šį klausimą svarstyti pirmajame planuotame tarybos posėdyje arba šaukti neeilinį tarybos posėdį.
  71. Pirmiausia  taryba supažindinama (iki 10 minučių) su pasiūlymu, kurį pateikia Vyriausybė arba Valstybės kontrolė, arba raštu, kurį pateikia tarybos narys, gavęs raštiškus įgaliojimus iš svarstymą šiuo klausimu inicijuojančių tarybos narių, arba teikimu kurį pateikia meras, arba su raštišku  pareiškimu dėl nepasitikėjimo mero pavaduotoju, kurį pateikia tarybos narys, gavęs raštiškus įgaliojimus iš ne mažiau kaip 1/3 visų tarybos narių, reiškiančių nepasitikėjimą mero pavaduotoju.
  72. Vėliau tarybos narys  ar  meras išdėsto (iki 10 minučių) savo argumentus svarstomu klausimu.
  73.Tarybos posėdžio pirmininkas skelbia diskusiją, kurios metu gali kalbėti (iki 3 minučių) visi tarybos nariai. Baigus diskusiją, žodis suteikiamas (po 3 minutes) Vyriausybės ar Valstybės kontrolės atstovui arba tarybos nariui, kuriam tarybos nariai, reiškiantys nepasitikėjimą mero pavaduotoju, raštu suteikė įgaliojimus pristatyti pareiškimą dėl nepasitikėjimo mero pavaduotoju tarybos posėdyje 66.1-66.3, 67 punktuose ar meru 63, 65 punktuose nurodytais atvejais.
  74. Po šių pasisakymų tarybos posėdžio pirmininkas skelbia balsavimą.
  75. Savivaldybės tarybos nario ar savivaldybės tarybos nario – mero įgaliojimų netekimas savivaldybės tarybos sprendimu nustatytas  Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 25¹ straipsnyje.“
  Skyriaus pakeitimai:Nr. TS-35, 2015-02-13

  V SKYRIUS. TARYBOS ĮGALIOJIMAI

  76. Tarybos įgaliojimai prasideda, kai į pirmąjį tarybos posėdį susirenka išrinkti tarybos nariai, ir baigiasi, kai į pirmąjį tarybos posėdį susirenka naujai kadencijai išrinkti tarybos nariai.
  77. Tarybos įgaliojimai nustatyti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnyje. Mero, komiteto arba savivaldybės administracijos direktoriaus siūlymu taryba, priimdama sprendimą tarybos posėdyje, gali pavesti paprastosios savivaldybės tarybos kompetencijos konkrečius įgaliojimus vykdyti savivaldybės administracijos direktoriui ar savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojams.
  78. Komiteto, komisijos ar mero teikimu taryba savo sprendimu deleguoja tarybos narius į įstatymų nustatytas regionines tarybas, komisijas ir suteikia jiems įgaliojimus.
  79. Savivaldybės taryba tvirtina savivaldybės administracijos direktoriaus, jo pavaduotojo (pavaduotojų) ir savivaldybės kontrolieriaus pareigybių aprašymus Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.  Pareigybių aprašymai rengiami Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje pagal pareigybių aprašymų ruošinius.
  Punkto pakeitimai:Nr. TS-184, 2020-07-03

  VI SKYRIUS. MERO, MERO PAVADUOTOJO KOMPETENCIJA

  80. Mero ir mero pavaduotojo įgaliojimai nustatyti Vietos savivaldos įstatyme, kituose teisės aktuose ir šiame reglamente. Mero pavaduotojas savo veiklą vykdo mero potvarkiu jam nustatytose veiklos srityse.
  Punkto pakeitimai:Nr. TS-184, 2020-07-03
  81. Meras atstovauja pats arba suteikia teisės aktų nustatytos formos įgaliojimus kitiems asmenims atstovauti savivaldybei teisme, bendradarbiaujant su kitomis savivaldybėmis, valstybės ar užsienio šalių institucijomis, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis.  Meras ar mero pavaduotojas, kai meras negali eiti pareigų, pasirašo prašymus institucijoms dėl informacijos pateikimo apie asmenis, siekiančius eiti ar einančius pareigas savivaldybės įstaigoje ar įmonėje, kuriuos į pareigas skiria savivaldybės taryba.
  Punkto pakeitimai:Nr. TS-184, 2020-07-03
  82. Mero sprendimai įforminami potvarkiais.
  83. Meras negali būti savivaldybės tarybos sudaromų komitetų nariu.
  84. Merui ir mero pavaduotojui jų prašymu atostogos suteikiamos mero potvarkiu. Jeigu atostogos suteikiamos merui, potvarkiu nustatomas mero pavadavimas. Meras ir mero pavaduotojas turi teisę į 28 kalendorinių dienų trukmės kasmetines minimaliąsias atostogas. Vadovaujantis Darbo kodekso nuostatomis, merui ir mero pavaduotojui gali būti suteikiamos šios tikslinės atostogos: nėštumo ir gimdymo, tėvystės, mokymosi, valstybinėms ar visuomeninėms pareigoms atlikti, nemokamos. Nemokamos atostogos dėl dalyvavimo Seimo, Respublikos Prezidento rinkimuose, rinkimuose į Europos Parlamentą ar savivaldybių tarybų rinkimuose suteikiamos įstatymų nustatyta tvarka. Atostogų metu meras ir mero pavaduotojas neatlieka mero ar mero pavaduotojo pareigų, tačiau gali atlikti tarybos nario pareigas.
  Punkto pakeitimai:Nr. TS-221, 2013-07-05
  85. Meras ir mero pavaduotojas į komandiruotes vyksta mero potvarkiu. Potvarkyje dėl mero komandiruotės nustatoma, kas pavaduos merą. Komandiruotės išlaidos apmokamos pagal Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisykles. Informacija apie mero ir jo pavaduotojo komandiruotes, trunkančias ilgiau kaip 1 dieną, skelbiama savivaldybės interneto svetainėje.
  Punkto pakeitimai:Nr. TS-221, 2013-07-05
                                Nr. TS-131, 2016-04-29
  86. Mero pavaduotojas atlieka mero nustatytas funkcijas ir mero pavedimus. Meras mero pavaduotojo funkcijas nustato mero pavaduotojo kadencijos laikotarpiui ir gali jas keisti. Kai meras negali eiti pareigų, mero pavaduotojas ar laikinai mero pareigas einantis savivaldybės tarybos narys atlieka mero pareigas, kurios jiems priskirtos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 8 dalyje.
  Punkto pakeitimai:Nr. TS-35, 2015-02-13
                                Nr. TS-184, 2020-07-03
  87. Ypatingomis aplinkybėmis, kai nei meras, nei mero pavaduotojas negali eiti savo pareigų dėl nuo jų nepriklausančių priežasčių, tarybos posėdį šaukia laikinai mero pareigas einantis arba raštiškus įgaliojimus iš 1/3 visų tarybos  narių gavęs tarybos narys reglamento 26 punkte numatyta tvarka.
  Punkto pakeitimai:Nr. TS-35, 2015-02-13
                                Nr. TS-184, 2020-07-03
  88. Meras reglamento XV skyriuje nustatyta tvarka atsiskaito už savo veiklą tarybai ir bendruomenei.
  Punkto pakeitimai:Nr. TS-35, 2015-02-13

  VII SKYRIUS. KOMITETAI

  89. Komitetai sudaromi tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų, vykdomi tarybos sprendimai ir mero potvarkiai. Komitetų posėdžių darbotvarkės ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki komiteto posėdžio pradžios paskelbiamos savivaldybės interneto svetainėje. Apie komiteto posėdžio laiką ir svarstyti parengtus klausimus ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki komiteto posėdžio pradžios komiteto pirmininkas arba jo pavedimu tarybos sekretorius raštu (el. paštu ar kitomis ryšio priemonėmis) praneša visiems komiteto nariams ir suinteresuotiems asmenims.
  Nepaprastosios padėties, ekstremaliosios situacijos ar karantino metu, kai būtina neatidėliotinai spręsti savivaldybėms funkcijoms užtikrinti būtinus klausimus ir sprendimo nepriėmimas ar delsimas jį priimti nedelsiant lemtų neigiamus padarinius savivaldybės bendruomenei ar atskiriems jos nariams, mero sprendimu komitetų posėdžių darbotvarkės gali būti paskelbiamos savivaldybės interneto svetainėje ir apie komiteto posėdžio laiką ir jame svarstytinus klausimus visais šiais atvejais pranešama ne vėliau kaip prieš 24 valandas iki komiteto posėdžio pradžios.
  Jei dėl nepaprastosios padėties, ekstremaliosios situacijos ar karantino komiteto posėdis negali vykti komiteto nariams posėdyje dalyvaujant fiziškai, komiteto posėdis gali vykti nuotoliniu būdu. Nuotoliniu būdu vyksiančio savivaldybės tarybos komiteto posėdžio klausimai rengiami ir posėdis vyksta laikantis visų šiame straipsnyje nustatytų reikalavimų ir užtikrinant šiame įstatyme nustatytas savivaldybės tarybos nario teises. Nuotoliniu būdu priimant komiteto sprendimus, turi būti užtikrintas komiteto nario tapatybės ir jo balsavimo rezultatų nustatymas.
  Punkto pakeitimai:Nr. TS-184, 2020-07-03
  90. Taryba nustato komitetų skaičių, pavadinimus ir jų narių skaičių (ne mažiau kaip 3) bei kiekvieno komiteto, išskyrus Kontrolės komitetą, įgaliojimus.
  91. Komitetai sudaromi tik iš tarybos narių tarybos sprendimu.
  92. Komitetų darbe patariamojo balso teise reglamento nustatyta tvarka gali dalyvauti visuomenės atstovai–seniūnaičiai, išplėstinės seniūnaičių sueigos deleguoti atstovai, ekspertai, valstybės tarnautojai ir kiti suinteresuoti asmenys. Kai komiteto posėdyje svarstomas su valstybės, tarnybos ar komercine paslaptimi susijęs klausimas, komitetas gali nuspręsti jį nagrinėti uždarame posėdyje.
  Punkto pakeitimai:Nr. TS-56, 2013-02-22
                                Nr. TS-251, 2017-12-22
  93. Komitetai gali prašyti seniūnaičių, ekspertų ir savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų pateikti nuomonę komiteto posėdyje svarstomais klausimais.
  94. Savivaldybėje privaloma sudaryti Kontrolės komitetą. Į Kontrolės komitetą įeina vienodas visų savivaldybės tarybos narių frakcijų ir savivaldybės tarybos narių grupės, jeigu ją sudaro ne mažiau kaip 3 savivaldybės tarybos nariai, deleguotų atstovų skaičius. Kontrolės komiteto narys gali būti bet kurio kito komiteto nariu.
  95. Kontrolės komiteto pirmininką tarybos opozicijos rašytiniu siūlymu, pasirašytu daugiau kaip pusės visų savivaldybės tarybos opozicijos narių, skiria taryba. Kontrolės komiteto pirmininkas laikomas paskirtu, kai už jo kandidatūrą tarybos posėdyje balsavo visų tarybos narių dauguma. Jeigu tarybos nariai nepritaria tarybos opozicijos pasiūlytai Kontrolės komiteto pirmininko kandidatūrai, tarybos opozicija tą pačią kandidatūrą gali siūlyti dar kartą. Jei taryba tarybos opozicijos pasiūlytai Kontrolės komiteto pirmininko kandidatūrai nepritaria ir antrą kartą, tarybos opozicija privalo teikti kitą kandidatą į Kontrolės komiteto pirmininkus.
  Punkto pakeitimai:Nr. TS-184, 2020-07-03
  96. Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotoją iš Kontrolės komiteto narių mero siūlymu skiria taryba. Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojas laikomas paskirtu, kai už jo kandidatūrą balsavo visų tarybos narių dauguma. Jeigu tarybos nariai nepritaria mero pasiūlytai kandidatūrai, jis privalo teikti kitą kandidatą į Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojo postą.
  Jeigu savivaldybės tarybos mažuma (opozicija) nepasiūlo Kontrolės komiteto pirmininko kandidatūros arba jeigu taryboje nėra paskelbta tarybos mažuma (opozicija), Kontrolės komiteto pirmininką ir pirmininko pavaduotoją skiria taryba mero siūlymu, jei už mero pasiūlytą tiek Kontrolės komiteto pirmininko, tiek jo pavaduotojo kandidatūrą tarybos posėdyje balsuoja visų tarybos narių dauguma.
  97. Kontrolės komiteto kompetenciją nustato taryba tvirtindama komiteto veiklos nuostatus, remdamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 4 dalimi. Kontrolės komitetas dirba pagal savivaldybės tarybos patvirtintą veiklos programą ir kiekvienų metų pradžioje, pirmajame tarybos posėdyje, už savo veiklą atsiskaito savivaldybės tarybai.
  Punkto pakeitimai:Nr. TS-144, 2017-06-30
  98. Kontrolės komitetas svarsto savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos kitų metų veiklos  plano  projektą,  kurį iki einamųjų metų spalio 1 d. savivaldybės kontrolierius pateikia Kontrolės komitetui. Kontrolės komitetas per 10 darbo dienų teikia pasiūlymus savivaldybės kontrolieriui dėl savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos kitų metų veiklos plano projekto papildymo ir pakeitimo. Savivaldybės kontrolierius turi įvertinti  Kontrolės komiteto pateiktus pasiūlymus ir per 5 darbo dienas nuo šių pasiūlymų gavimo turi pateikti  Kontrolės komitetui patikslintą savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos kitų metų veiklos plano projektą bei argumentus. Patikslintą savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos kitų metų veiklos plano projektą Kontrolės komitetas svarsto posėdyje, kuriame dalyvauja Savivaldybės kontrolierius, ir iki einamųjų metų lapkričio 5 dienos grąžina savivaldybės kontrolieriui tvirtinti.
  Punkto pakeitimai:Nr. TS-184, 2020-07-03
  99. Kiekvienas komitetas vykdo tarybos nustatytus įgaliojimus:
  99.1. savo iniciatyva arba tarybos pavedimu pagal savo kompetenciją rengia tarybos sprendimų projektus;
  99.2. svarsto tarybai pateiktų tarybos sprendimų projektus, teikia pasiūlymus ir išvadas dėl jų;
  99.3. svarsto savivaldybės biudžeto projektą ir biudžeto įvykdymo apyskaitą;
  99.4. kontroliuoja pagal komiteto kompetenciją, kaip laikomasi įstatymų, kaip įgyvendinami tarybos sprendimai bei mero potvarkiai, kaip atsižvelgiama į komiteto rekomendacijas ir pasiūlymus;
  99.5. nagrinėja gyventojų, juridinių asmenų ir asociacijų pasiūlymus bei skundus savo veiklos srityse ir, jei reikia, su atitinkamomis rekomendacijomis perduoda juos savivaldybės administracijos direktoriui, merui arba pateikia svarstyti tarybai;
  99.6. išklauso savivaldybės institucijų, įstaigų, įmonių ir organizacijų informaciją apie tarybos sprendimų vykdymą.
  100. Komiteto veiklos forma yra komiteto posėdžiai.
  101. Kiekvienas tarybos narys privalo būti vieno komiteto (išskyrus Kontrolės komitetą) nariu. Tarybos komitetai sudaromi ne mažiau kaip iš 3 ir ne daugiau nei iš 6 tarybos narių. Tarybos komiteto narių skaičius nustatomas tarybos sprendimu. Kandidatus į komitetų narius siūlo partijos, frakcijos bei koalicijos. Tvirtinant komitetų sudėtį, laikomasi proporcinio daugumos ir mažumos atstovavimo principo.

  Punkto pakeitimai: Nr. TS-184, 2020-07-03
  102. Komitetų, išskyrus Kontrolės komitetą, pirmininkus ir jų pavaduotojus, mero siūlymu skiria komitetai. Tą pačią kandidatūrą meras gali siūlyti du kartus. Komiteto pirmininkas ir jo pavaduotojas laikomi išrinktais, jeigu už jų kandidatūras balsavo dauguma komiteto narių.
  Punkto pakeitimai:Nr. TS-35, 2015-02-13
  103. Komiteto pirmininkas:
  103.1. šaukia komiteto posėdžius, sudaro jų darbotvarkę, organizuoja jiems reikalingų dokumentų bei kitos medžiagos parengimą;
  103.2. duoda komiteto nariams pavedimus, pateikia jiems medžiagą ir dokumentus, susijusius su komiteto veikla;
  103.3. kviečia dalyvauti komiteto posėdžiuose reikalingus asmenis;
  103.4. pirmininkauja komiteto posėdžiams;
  103.5. organizuoja komiteto sprendimų vykdymą;
  103.6. informuoja komiteto narius apie tarybos sprendimų, mero potvarkių ir komiteto rekomendacijų vykdymą.
  104. Komiteto pirmininkui negalint eiti pareigų, jas eina komiteto pirmininko pavaduotojas, o jei jo nėra, – komiteto posėdyje dalyvaujančių komiteto narių sprendimu išrinktas komiteto narys.
  105. Komiteto posėdį taip pat gali sušaukti ne mažiau kaip pusė visų komiteto narių apie tai raštu, kuriame išdėstomi komiteto posėdžio sušaukimo motyvai ir komiteto posėdžio darbotvarkės klausimai, informavę komiteto pirmininką ir komiteto narius.
  106. Komiteto posėdžiai paprastai šaukiami antradienį ir trečiadienį prieš eilinį tarybos posėdį. Komiteto posėdyje svarstomi tarybos posėdžio darbotvarkės klausimai ir priimamos pastabos bei pasiūlymai dėl tarybos sprendimų projektų.
  107. Komiteto posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė visų komiteto narių.
  108. Komitetas pagal savo kompetenciją priima rekomendacinius sprendimus, pasiūlymus ir išvadas, kurie priimami komiteto posėdyje dalyvaujančių komiteto narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia komiteto pirmininko balsas. Jeigu komiteto narys nusišalina nuo svarstomo klausimo, tai prieš pradedant svarstyti klausimą jis privalo pranešti, kad nusišalina nuo šio klausimo svarstymo, ir informuoti, dėl kokių priežasčių nusišalina, po to išeiti iš salės ir tik įvykus balsavimui bei paskelbus balsavimo rezultatus grįžti į salę.
  Punkto pakeitimai:Nr. TS-280, 2015-11-27
  109. Komiteto rekomendacinius sprendimus, pasiūlymus, išvadas ir komiteto posėdžių protokolus pasirašo komiteto pirmininkas, o jo nesant – komiteto pirmininko pavaduotojas, o jei ir jo nėra, – komiteto posėdyje dalyvaujančių komiteto narių sprendimu išrinktas komiteto narys, pirmininkavęs komiteto posėdžiui.
  110. Komitetai, siūlydami tarybai tarybos sprendimų projektus, turi turėti raštu pateiktas savivaldybės administracijos išvadas apie siūlomo tarybos sprendimo įgyvendinimo galimybes ir galimus rezultatus.
  111. Komitetui pateikto tarybos sprendimo projekto rengėjas arba rengėjo tiesioginis vadovas privalo dalyvauti svarstant tarybos sprendimo projektą komiteto posėdyje.
  112. Komitetas turi teisę pasiūlyti tarybai papildyti arba pakeisti tarybos posėdžio darbotvarkę. Sprendimą dėl komiteto pasiūlymo priima taryba.
  113. Komiteto posėdžiai yra protokoluojami. Jeigu komiteto narys nusišalina nuo svarstomo klausimo, tai ir posėdžio protokole yra žymima nusišalinimo procedūra (kas ir dėl kokių priežasčių nusišalino, kada išėjo ir grįžo į posėdžių salę). Taryba gali nuspręsti, kad komitetų posėdžiams gali sekretoriauti vienas iš komiteto narių arba mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas.
  Punkto pakeitimai:Nr. TS-280, 2015-11-27
  114. Keli komitetai savo iniciatyva, prieš tai informavę tarybos sekretorių, komitetų pirmininkų susitarimu gali sušaukti bendrą komitetų posėdį. Bendrojo komiteto posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė, bendrąjį komitetą sudarančių, kelių komitetų visų narių. Bendram komitetų posėdžiui pirmininkauja vieno iš komitetų pirmininkas. Bendro komitetų posėdžio sprendimai priimami visų komitetų narių, dalyvaujančių bendrame komitetų posėdyje, balsų dauguma. Bendro komitetų posėdžio rekomendacinį sprendimą ir protokolą pasirašo visų komitetų, sušaukusių bendrą komitetų posėdį, pirmininkai, o jei jų nėra – pavaduotojai.
  Punkto pakeitimai:Nr. TS-184, 2020-07-03
  115. Komitetai, bendrame komitetų posėdyje svarstę klausimus ir kartu rengę tarybos sprendimų projektus, gali daryti bendrą pranešimą arba tarybai atskirai pateikti savo pastabas bei pasiūlymus.
  116. Komitetų pirmininkai arba komitetų atstovai tarybos posėdžiuose daro pranešimus komiteto kompetencijos klausimais ir gali daryti papildomus pranešimus visais svarstomais klausimais.
  117. Komitetai turi teisę pateikti tarybai pasiūlymus, kad tarybos sprendimų projektai bei kiti savivaldybės gyventojams ir juridiniams asmenims svarbūs klausimai būtų pateikti svarstyti visuomenei.
  118. Komitetų rekomendaciniai sprendimai teikiami savivaldybės administracijai, jo padaliniams, savivaldybės biudžetinėms ir viešosioms įstaigoms bei savivaldybės kontroliuojamoms įmonėms, kurie su jų veikla susijusius komitetų sprendimus per 2 savaites nuo jų gavimo dienos privalo apsvarstyti ir apie svarstymo rezultatus informuoti komitetą. Taip pat komitetų rekomendaciniai sprendimai, merui pritarus, gali būti teikiami savivaldybės teritorijoje esančioms valstybės įstaigoms bei visų nuosavybės formų įmonėms.
  119. Komitetas pagal savo kompetenciją turi teisę pakviesti į komiteto posėdžius savivaldybės administracijos direktorių arba jo įgaliotą atstovą, savivaldybės įstaigų bei savivaldybės kontroliuojamų įmonių vadovus ir pareikalauti iš jų pateikti paaiškinimus svarstomais klausimais.
  120. Tam tikrais atvejais, jeigu svarstomi klausimai yra susiję su kitų savivaldybės teritorijoje esančių įstaigų ir įmonių tiesiogine veikla, komitetas gali kviesti į komiteto posėdžius atitinkamų įmonių bei įstaigų vadovus ar jų atstovus ir prašyti iš jų paaiškinimų. Komitetas apie klausimų svarstymą ir kvietimą į komiteto posėdį turi pranešti kviečiamiems asmenims ne vėliau kaip prieš 2  darbo dienas iki komiteto posėdžio dienos.
  Punkto pakeitimai:Nr. TS-184, 2020-07-03
  121. Komitetai pagal savo kompetenciją turi teisę reikalauti iš savivaldybės administracijos direktoriaus, savivaldybės įstaigų ir kontroliuojamų įmonių vadovų ataskaitinių duomenų ar kitos klausimui nagrinėti reikalingos medžiagos, o savivaldybės administracijos direktorius ir įstaigų bei įmonių vadovai privalo reikalaujamus duomenis pateikti ne vėliau kaip per  3 darbo dienas. Esant poreikiui šis terminas gali būti pratęstas.
  Punkto pakeitimai:Nr. TS-184, 2020-07-03
  122. Komitetai pagal savo kompetenciją turi teisę teikti paklausimus visoms savivaldybės biudžetinėms ir viešosioms įstaigoms ir savivaldybės kontroliuojamoms įmonėms.
  123. Komiteto narys turi sprendžiamojo balso teisę svarstant visus klausimus komitete, taip pat turi teisę siūlyti svarstyti klausimus, dalyvauti juos rengiant, teikti pasiūlymus dėl savivaldybės institucijų, įstaigų ir savivaldybės kontroliuojamų įmonių veiklos patikrinimo.
  124. Komitetų veiklos organizacinį, informacinį ir techninį aptarnavimą atlieka savivaldybės administracija ir mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai.

  VIII SKYRIUS. KOMISIJOS

  125. Taryboje sudaromos nuolatinės ir laikinosios komisijos.
  126. Kėdainių rajono savivaldybės taryba savo įgaliojimų laikui sudaro nuolatines etikos, peticijų bei antikorupcijos komisijas.
  Punkto pakeitimai:Nr. TS-288, 2016-12-30
  127. Komisijų nuostatus tvirtina savivaldybės taryba.
  Punkto pakeitimai:Nr. TS-184, 2020-07-03
  128. Jei dėl nepaprastosios padėties, ekstremaliosios situacijos ar karantino komisijos posėdis negali vykti komisijos nariams posėdyje dalyvaujant fiziškai, posėdis gali vykti nuotoliniu būdu. Nuotoliniu būdu vyksiančio savivaldybės tarybos komisijos posėdžio klausimai rengiami ir posėdis vyksta laikantis visų šiame straipsnyje nustatytų reikalavimų ir užtikrinant šiame įstatyme nustatytas savivaldybės tarybos nario teises. Nuotoliniu būdu priimant komisijos sprendimus, turi būti užtikrintas komisijos nario tapatybės ir jo balsavimo rezultatų nustatymas.
  Punkto pakeitimai:Nr. TS-184, 2020-07-03
  129. Taryba sudaro Etikos komisiją. Etikos komisijų nariais gali būti tarybos nariai, valstybės tarnautojai, ekspertai gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovai-seniūnaičiai, išplėstinės seniūnaičių sueigos deleguoti atstovai, visuomenės atstovai (Lietuvos Respublikoje įregistruotų viešųjų juridinių asmenų, išskyrus valstybės ar savivaldybės institucijas ar įstaigas, įgalioti atstovai), bendruomeninių organizacijų atstovai, kiti savivaldybės gyventojai. Etikos komisijoje seniūnaičiai arba seniūnaičiai ir visuomenės atstovai turi sudaryti ne mažiau 1/3 komisijos narių. Po vieną kandidatą į Etikos komisiją gali siūlyti kiekviena partija, frakcija, koalicija ar tarybos narių grupė. Jeigu kandidatų pasiūloma daugiau negu taryba nusprendė skirti narių į Etikos komisiją, tarybos posėdyje balsuojama ir Etikos komisijos nariais tampa tie kandidatai, kurie surinko daugiausia balsų.
  Punkto pakeitimai:Nr. TS-251, 2017-12-22
  130. Etikos ir Antikorupcijos komisijų pirmininkų kandidatūras iš šių komisijos narių tarybai teikia meras tarybos opozicijos, jeigu ji yra paskelbta, rašytiniu siūlymu, pasirašytu daugiau kaip pusės visų savivaldybės tarybos opozicijos narių. Meras, gavęs opozicijos rašytinį siūlymą, Etikos ir Antikorupcijos komisijų pirmininkų kandidatūras teikia svarstyti artimiausiam savivaldybės tarybos posėdžiui, kartu su sprendimo projektu, parengtu reglamente nustatyta tvarka.  Etikos ir Antikorupcijos komisijų pirmininkai laikomi paskirti, kai už jų kandidatūras balsavo posėdyje dalyvaujančių tarybos narių dauguma. Jeigu tarybos nariai nepritaria mero teikiamai tarybos opozicijos pasiūlytai komisijos pirmininko kandidatūrai, meras tą pačią kandidatūrą gali teikti dar kartą. Jei taryba mero teikiamai Etikos ir Antikorupcijos komisijų pirmininkų kandidatūrai nepritaria ir antrąjį kartą, tarybos opozicija privalo siūlyti merui kitą kandidatą į Etikos ir Antikorupcijos komisijų pirmininkus, o meras šią kandidatūrą privalo teikti tarybai.
  Jei tarybos opozicija nėra paskelbta, Etikos ir Antikorupcijos komisijų pirmininkų kandidatūras iš komisijos narių tarybai tvirtinti teikia meras. Jeigu savivaldybės tarybos opozicija nepasiūlo Etikos ir Antikorupcijos komisijos pirmininkų kandidatūrų, Etikos komisijos ir Antikorupcijos komisijos pirmininkus savivaldybės taryba iš šių komisijų narių skiria mero teikimu.
  Komisijų atsakingųjų sekretorių pareigas atlieka savivaldybės administracijos direktoriaus paskirti valstybės tarnautojai, šios funkcijos įrašomos į jų pareigybės aprašymą.
  Punkto pakeitimai:Nr. TS-184, 2020-07-03
  131. Etikos ir Antikorupcijos komisijų įgaliojimai nustatyti Vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnyje ir šių komisijų nuostatuose.
  Punkto pakeitimai:Nr. TS-184, 2020-07-03
  132. Įstatymų nustatytais atvejais arba tarybos sprendimu gali būti sudaromos ir kitos nuolatinės (tos kadencijos laikotarpiui) bei laikinosios (tam tikriems klausimams nagrinėti) komisijos.
  Laikinosios komisijos pirmininką paprastai iš tarybos narių tarybai tvirtinti teikia meras. Taryba skiria komisijai užduotį ir nustato jai darbo trukmę. Komisija savo veikloje vadovaujasi įstatymais, tarybos patvirtintu reglamentu ir tarybos patvirtintais komisijos nuostatais.
  133. Savivaldybės tarybos sudaromų komisijų nariais gali būti savivaldybės tarybos nariai, valstybės tarnautojai, ekspertai, gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovai-seniūnaičiai, išplėstinės seniūnaičių sueigos deleguoti atstovai, visuomenės atstovai (Lietuvos Respublikoje įregistruotų viešųjų juridinių asmenų, išskyrus valstybės ar savivaldybės institucijas ar įstaigas, įgalioti atstovai), bendruomeninių organizacijų atstovai, kiti savivaldybės gyventojai. Etikos ir Antikorupcijos komisijoje seniūnaičiai arba seniūnaičiai ir visuomenės atstovai turi sudaryti ne mažiau kaip 1/3 komisijos narių.
  Punkto pakeitimai:Nr. TS-251, 2017-12-22
  134. Tarybos narius įtraukti į komisijos sudėtį gali siūlyti frakcijos, meras, valstybės tarnautojus, gyvenamųjų vietovių bendruomenių ir bendruomeninių organizacijų atstovus – tarybos nariai, frakcijos, meras, savivaldybės administracijos direktorius ir savivaldybės kontrolierius.

  IX SKYRIUS. TARYBOS POSĖDŽIUI TEIKIAMŲ SVARSTYTI KLAUSIMŲ RENGIMAS, REGISTRAVIMAS IR SVARSTYMAS. TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS RENGIMAS

  135. Inicijuoti klausimus svarstyti tarybos posėdyje gali meras, mero pavaduotojas, savivaldybės kontrolierius, komitetai, komisijos, frakcijos, tarybos narių grupės, tarybos nariai, savivaldybės administracijos direktorius, Vyriausybės atstovas, asociacijos ir gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovai – seniūnaičiai. Asociacijos, gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovai – seniūnaičiai ar gyventojai dėl siūlomo svarstyti tarybos posėdyje klausimo gali raštu kreiptis į merą, komitetą, tarybos narį ar savivaldybės administracijos direktorių. Savivaldybės kontrolierius, komitetai, komisijos, frakcijos, tarybos narių grupės ir tarybos nariai gali patys rengti tarybos sprendimų projektus inicijuojamais klausimais arba kreiptis į merą dėl jų rengimo. Meras siūlomiems svarstyti tarybos posėdyje klausimams parengti gali sudaryti komisiją, į kurią įtraukiami klausimų iniciatoriai, arba įpareigoti savivaldybės administraciją atitinkamu klausimu parengti tarybos sprendimo projektą.
  1351. Savivaldybės taryba priima sprendimus dėl papildomų ir planą viršijančių savivaldybės biudžeto pajamų ir kitų piniginių lėšų paskirstymo, tikslinės paskirties ir specializuotų fondų sudarymo ir naudojimo įvertinusi išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimus. Išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimai yra rekomendaciniai. Savivaldybės administracija, nepraleisdama 20 darbo dienų termino, vertina išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimus ir kartu su sprendimo projektu aiškinamajame rašte teikia savo vertinimus dėl išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimų.
  Papildyta punktu:Nr. TS-251, 2017-12-22
  136. Prie teikiamo tarybos sprendimo projekto pridedamas tarybos sprendimo projekto aiškinamasis raštas (toliau – aiškinamasis raštas). Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka ir atvejais turi būti pridedami antikorupcinio vertinimo klausimynai.
  Punkto pakeitimai:Nr. TS-56, 2013-02-22
  137. Numatomų svarstyti tarybos posėdyje sprendimų projektai, pasirašyti projekto rengėjo, administracijos direktoriaus (jei projektą teikia administracijos tarnautojai direktoriaus pavedimu), vizuoti Teisės ir personalo skyriaus vedėjo ar šio skyriaus vyriausiojo specialisto,  Bendrojo skyriaus vyriausiojo specialisto (kalbos tvarkytojo), Biudžeto ir finansų skyriaus vedėjo (jeigu sprendimui įgyvendinti reikalingos lėšos), pateikiami tarybos sekretoriui likus ne mažiau kaip 6 darbo dienoms iki tarybos posėdžio, sprendimų projektai registruojami ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje.
  Punkto pakeitimai:Nr. TS-184, 2020-07-03
  138. Kartu su sprendimų projektais pateikiami aiškinamieji raštai, kuriuose paprastai nurodomi projekto tikslai, esmė, numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas, lėšų poreikis sprendimui vykdyti ir kiti reikalingi paaiškinimai.
  Aiškinamojo rašto forma tvirtinama mero potvarkiu.
  Punkto pakeitimai:Nr. TS-357, 2013-12-13
  139. Teikiamą tarybos sprendimo projektą ir priedus (jeigu jų yra), taip pat aiškinamąjį raštą rengėjas pateikia merui, o tarybos sekretoriui – elektronine forma.
  Jei dėl tarybos sprendimo projekto buvo rengiama vietos gyventojų apklausa, prie tarybos sprendimo projekto (ir priedų, jeigu jų yra), taip pat aiškinamojo rašto papildomai pridedami apibendrinti vietos gyventojų apklausos rezultatai.
  Jei pateikti tarybos sprendimų projektai (ir priedai, jeigu jų yra, taip pat aiškinamieji raštai) atitinka reglamento 136, 137 ir 138 punktuose nurodytus reikalavimus, jie registruojami tarybos sprendimų projektų registravimo žurnale ir elektroninėje dokumentų registravimo sistemoje. Ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos sprendimų projektai (ir priedai, jeigu jų yra, taip pat aiškinamieji raštai) bei vietos gyventojų apklausos rezultatai, jei dėl tarybos sprendimo projekto buvo rengiama vietos gyventojų apklausa, skelbiami savivaldybės interneto svetainėje.
  Numatomų svarstyti tarybos posėdyje sprendimų projektai, lydimieji dokumentai ir kita informacija teisės aktų nustatyta tvarka tvarkoma ir skelbiama Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje.
  Papildyta pastraipa:Nr. TS-357, 2013-12-13
  140. Jeigu tarybos sprendimo projektas (ir priedai, jeigu jų yra, taip pat aiškinamasis raštas) neatitinka reglamento 136, 137 ir 138 punktuose nurodytų reikalavimų, tarybos sekretorius arba meras tarybos sprendimo projektą (ir priedus, jeigu jų yra, taip pat aiškinamąjį raštą) grąžina tarybos sprendimo projekto rengėjui patikslinti.
  141. Tarybos sprendimų projektai (ir priedai, jeigu jų yra, taip pat aiškinamieji raštai) bei vietos gyventojų apklausos rezultatai, jei dėl tarybos sprendimo projekto buvo rengiama vietos gyventojų apklausa, įregistruoti tarybos sprendimų projektų registravimo žurnale arba elektroninėje dokumentų registravimo sistemoje, teikiami svarstyti komitetams ir tarybai.
  142. Komitetai, apsvarstę tarybos sprendimų projektus komiteto posėdyje, pastabas ir pasiūlymus turi pateikti merui kitą darbo dieną po komiteto posėdžio.
  143. Tarybos posėdžio darbotvarkę sudaro meras. Ne vėliau kaip prieš 4 darbo dienas iki tarybos posėdžio svarstytinus klausimus kartu su įregistruotais sprendimų projektais meras privalo įtraukti į posėdžio darbotvarkę. Jei meras svarstytinų klausimų į posėdžio darbotvarkę neįtraukia, dėl jų įtraukimo į darbotvarkę sprendžia  taryba.
  144. Vietos gyventojų apklausos rezultatų svarstymas turi būti įtrauktas į artimiausio tarybos posėdžio darbotvarkę ir ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki tarybos posėdžio dienos meras  turi informuoti tarybos iniciatyvinę grupę, kuri teikė administracijos direktoriui prašymą dėl vietos gyventojų apklausos organizavimo, apie vietos gyventojų apklausos rezultatų svarstymo įtraukimą į tarybos posėdžio darbotvarkę. Vietos gyventojų apklausos rezultatai teikiami svarstyti komitetams, frakcijoms. Tarybos posėdyje vietos gyventojų apklausos rezultatus pristato tarybos iniciatyvinės grupės, kuri teikė administracijos direktoriui prašymą dėl vietos gyventojų apklausos organizavimo, narys. Nuomonę tarybos posėdyje dėl vietos gyventojų apklausos rezultatų gali pareikšti komitetai ir frakcijos.
  Seniūnas seniūnaičių sueigos pritarimu seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje  gali inicijuoti apklausą dėl jo kompetencijai priskirtų klausimų. Seniūnas, įgyvendindamas apklausos iniciatyvos teisę, pateikia administracijos direktoriui prašymą dėl vietos gyventojų apklausos organizavimo.
  Prašyme turi būti nurodytas vietos gyventojų apklausai teikiamo klausimo tekstas, siūlomas vietos gyventojų apklausos būdas ir jos teritorija.
  Administracijos direktorius, gavęs seniūno prašymą, per dvi darbo dienas  pateikia jį merui. Meras ne vėliau kaip per  vieną mėnesį gali  paskelbti apklausą ir apie tai informuoti seniūną.
  Po vietos gyventojų apklausos organizavimo reglamento nustatyta tvarka artimiausiame tarybos posėdyje turi būti pateiktas tarybos sprendimo projektas dėl pateikto (pateiktų) klausimo (klausimų), jeigu savo nuomonę pareiškė ne mažiau kaip 15 procentų apklausos teritorijos gyventojų, turinčių teisę dalyvauti apklausoje, išskyrus atrankinės apklausos atvejus.
  Gyventojai apklausos iniciatyvos teisę  įgyvendina tiesiogiai Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme nustatyta tvarka.
  Punkto pakeitimai:Nr. TS-56, 2013-02-22
                                Nr. TS-35, 2015-02-13
  145. Tarybos posėdžio darbotvarkėje turi būti nurodyta: tarybos posėdžio numeris, data ir valanda, svarstomieji klausimai ir pranešėjai.
  146. Jeigu gaunami keli alternatyvūs tarybos sprendimo projektai tuo pačiu klausimu, jie į tarybos posėdžio darbotvarkę įrašomi vienu punktu ir nagrinėjami kartu.
  147. Meras, parengęs tarybos posėdžio darbotvarkės projektą, padedant mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojams, organizuoja jo įteikimą ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki tarybos posėdžio dienos visiems tarybos nariams ir gyvenamosios vietovės bendruomenės atstovui – seniūnaičiui, kai svarstomi klausimai yra susiję su jo atstovaujama gyvenamosios vietovės bendruomene, ir jo paskelbimą gyventojams.
  148. Tarybos posėdžio darbotvarkė gali būti papildyta ar pakeista reglamento 40 punkte numatyta tvarka.
  149. Informacija apie tarybos posėdžių šaukimą skelbiama vietinėje spaudoje ir savivaldybės interneto svetainėje, nurodant tarybos posėdyje svarstytinus klausimus, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki posėdžio. 
  Punkto pakeitimai:Nr. TS-184, 2020-07-03

  X SKYRIUS. TARYBOS POSĖDYJE PRIIMTŲ DOKUMENTŲ ĮFORMINIMAS IR SKELBIMAS

  150. Tarybos posėdžiai yra protokoluojami. Posėdžių protokolus ir savivaldybės tarybos sprendimus privalo pasirašyti tam posėdžiui pirmininkavęs meras, jo pavaduotojas ar kitas tarybos narys. Savivaldybės tarybos posėdžių protokolus turi pasirašyti ir savivaldybės tarybos sekretorius, o jeigu jo nėra, – mero paskirtas politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas arba savivaldybės administracijos direktoriaus (kai yra gautas mero pritarimas) paskirtas valstybės tarnautojas arba darbuotojas, dirbantis savivaldybės administracijoje pagal darbo sutartį.
  Punkto pakeitimai:Nr. TS-35, 2015-02-13
  151. Tarybos posėdžio protokole nurodoma: tarybos pavadinimas, tarybos posėdžio vieta ir laikas, tarybos posėdžio eilės numeris, visų tarybos narių, dalyvavusių ir nedalyvavusių tarybos posėdyje, skaičius ir vardai bei pavardės, kviestųjų asmenų bei svečių vardai ir pavardės, tarybos posėdžio pirmininko vardas ir pavardė, tarybos posėdžio darbotvarkė, kiekvieno klausimo pranešėjo ir papildomo pranešėjo vardas, pavardė ir pareigos, diskusijose dalyvavusių asmenų vardai, pavardės ir pareigos, taip pat asmenų, pateikusių klausimus ar paklausimus (raštu ar žodžiu) pranešėjams ir papildomiems pranešėjams, vardai ir pavardės, trumpas šių klausimų ar paklausimų išdėstymas, priimti tarybos sprendimai ir balsavimo rezultatai.
  152. Prie tarybos posėdžio protokolo pridedama: tarybos priimti sprendimai ir su tarybos sprendimo projektu susiję dokumentai. Tarybos posėdžio sekretoriui perduodami tarybos narių raštu pateikti siūlymai ir pastabos, tarybos posėdyje dalyvavusių asmenų sąrašas, tarybos posėdyje nedalyvavusių tarybos narių sąrašas.
  153. Už priimtų dokumentų įforminimą ir protokolo sutvarkymą atsako tarybos posėdžio sekretorius.
  154. Tarybos posėdžių metu daromas garso ir vaizdo įrašas. Svarstant valstybės, tarnybos, komercinę paslaptį sudarančią, su asmens duomenimis, kurių viešinimas neatitiktų 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679) reikalavimų, susijusią informaciją ir (ar) teisės aktų, kuriuose yra valstybės, tarnybos, komercinę paslaptį sudarančios, su asmens duomenimis, kurių viešinimas neatitiktų Reglamento (ES) 2016/679 reikalavimų, susijusios informacijos, projektus, posėdžių garso ir vaizdo įrašai nedaromi. Savivaldybės tarybos posėdžių garso ir vaizdo įrašai yra vieši ir Reglamento (ES) 2016/679 ir Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka saugomi informacinėse laikmenose, ir skelbiami savivaldybės interneto svetainėje.
  Punkto pakeitimai:Nr. TS-184, 2020-07-03
  155. Tarybos posėdyje priimtą tarybos sprendimą tarybos posėdžio pirmininkas turi pasirašyti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po jo priėmimo tarybos posėdyje.
  156. Tarybos priimtų teisės aktų registravimo, skelbimo ir įsigaliojimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymas (Žin., 2012, Nr. 110-5564) ir kiti teisės aktai.
  Punkto pakeitimai:Nr. TS-357, 2013-12-13
  157. Gyventojams sudaromos sąlygos, susipažinti su tarybos sprendimais. Tarybos sprendimus atitinkamoms valstybės institucijoms, visuomeninėms organizacijoms, įmonėms, įstaigoms bei pareigūnams mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai perduoda ne vėliau kaip per vieną savaitę nuo jų įsigaliojimo dienos.
  Tarybos priimti sprendimai taip pat skelbiami savivaldybės interneto svetainėje ne vėliau kaip 3 darbo dienas po sprendimų priėmimo.
  Punkto pakeitimai:Nr. TS-184, 2020-07-03
  158. Tarybos posėdžio protokolas ir paskelbiamas savivaldybės interneto svetainėje ne vėliau kaip per 7 darbo dienas po savivaldybės tarybos posėdžio.
  Punkto pakeitimai:Nr. TS-184, 2020-07-03
  159. Tarybos nariai ir savivaldybės gyventojai gali kreiptis į tarybos sekretorių ir susipažinti su tarybos posėdžių protokolais ir jų priedais savivaldybės administracijos darbo laiku.
  160. Tarybos nariai gali pareikšti pretenzijas raštu tarybos sekretoriui dėl protokolo turinio. Jei yra neatitikimų tarybos posėdžio protokole, tarybos sekretorius, posėdžio pirmininkui pritarus, juos ištaiso. Neatitikimai tarybos priimtame sprendime svarstomi artimiausiame tarybos posėdyje. Savivaldybės taryba gali  priimti sprendimą, kuriuo šie neatitikimai ištaisomi.
  161. Tarybos posėdžio protokolo išrašas tarybos nariui daromas jo prašymu, kitais atvejais – tik mero sprendimu.
  162. Už tarybos raštvedybos tvarkymą atsakingas savivaldybės tarybos sekretorius.

  XI SKYRIUS. TARYBOS SPRENDIMŲ ĮGYVENDINIMAS IR KONTROLĖ

  163. Tarybos sprendimų įgyvendinimą ir įgyvendinimo kontrolę organizuoja meras.
  164. Už tarybos priimtų sprendimų įvykdymą savivaldybės administracijos direktorius atsiskaito merui.
  165. Tarybos priimtas sprendimas laikomas įvykdytu, kai yra išspręsti visi jame pateikti klausimai.
  166. Ne rečiau kaip kartą per metus tarybos posėdyje savivaldybės administracijos direktorius pateikia informaciją apie tarybos priimtų sprendimų vykdymą.

  XII SKYRIUS. TARYBOS NARIŲ PAKLAUSIMAI

  167. Paklausimu laikomas toks savivaldybės kompetencijai priskirtas klausimas, dėl kurio tarybos narys, frakcija ar tarybos narių grupė tarybos posėdžio metu (gali kreiptis raštu ir ne posėdžio metu) kreipiasi į merą, mero pavaduotoją, savivaldybės kontrolierių, savivaldybės administracijos direktorių, savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų ir savivaldybės kontroliuojamų įmonių vadovus ir valstybės tarnautojus. Šie raštai – paklausimai – turi būti įteikti atitinkamam vadovui ir valstybės tarnautojui, o jų kopijos – merui. Paklausimu gali būti laikomas ir klausimas, kurio reikšmingumą tarybos posėdyje balsuodama pripažįsta taryba.
  168. Paklausimo pateikėjas (pateikėjai) turi nurodyti konkretų 167 punkte nurodytą asmenį (toliau – asmuo), į kurį jis kreipiasi, išdėstyti problemos, dėl kurios jis kreipiasi, esmę ir kokio atsakymo – žodžiu ar raštu laukia.
  169. Atsakymo į paklausimą terminas negali viršyti 20 darbo dienų. Šis terminas gali būti pratęstas įstatymų nustatyta tvarka. 
  170. Ar paklausimo svarstymą įtraukti į tarybos posėdžio darbotvarkę, sprendžia taryba posėdyje priimdama sprendimą.
  171. Nagrinėjant paklausimą tarybos posėdyje, turi dalyvauti bent vienas iš paklausimo pateikėjų ir asmuo, kuriam buvo pateiktas paklausimas. Jeigu tarybos posėdyje nedalyvauja pateikėjas, paklausimo nagrinėjimas atidedamas.
  172. Pateikėjas negali pirmininkauti tarybos posėdžiui, kai nagrinėjamas jo paklausimas.
  173. Apsvarsčiusi asmens, kuriam pateiktas tarybos nario paklausimas, atsakymą, taryba priima dėl jo sprendimą. Sprendimo projektą pateikia paklausimo pateikėjas.
  174. Sprendimų dėl paklausimų vykdymą pagal kompetenciją kontroliuoja meras arba savivaldybės administracijos direktorius. Jie nuolat turi informuoti tarybą, kaip vykdomi sprendimai dėl tarybos narių paklausimų.

  XIII SKYRIUS. SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO RENGIMAS IR TVIRTINIMAS

  175. Savivaldybė turi savarankišką biudžetą, kuris sudaromas ir tvirtinamas vieneriems biudžetiniams metams. Savivaldybės biudžeto rengimo, svarstymo ir tvirtinimo procedūrą nustato Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai. Biudžetiniais metais taryba biudžetą gali tikslinti.
  176. Biudžeto projektą rengia savivaldybės administracija Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
  177. Administracijos direktorius, parengęs biudžeto projektą, sudaro sąlygas jį svarstyti savivaldybės gyventojams, paskelbiant biudžeto projektą savivaldybės interneto svetainėje. Informacija, kad parengtas biudžeto projektas bei yra galimybių su juo susipažinti savivaldybės interneto svetainėje, paskelbiama vietinėje spaudoje. Susipažinimui ir siūlymų teikimui skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų. Savivaldybės gyventojai ar juridiniai asmenys šiuo laikotarpiu gali teikti pastabas ir pasiūlymus dėl biudžeto projekto administracijai raštu arba elektroniniu paštu.
  Punkto pakeitimai:Nr. TS-184, 2020-07-03
  178. Administracijos direktorius, išanalizavęs ir apibendrinęs gautas gyventojų pastabas ir pasiūlymus, savivaldybės biudžeto projektą teikia merui. Savivaldybės biudžeto projektas svarstomas komitetuose Reglamente nustatyta tvarka. Komitetai, frakcijos ir savivaldybės tarybos nariai gali siūlyti didinti Biudžeto projekte numatytas išlaidas arba įtraukti naujų, tik nurodydami šių išlaidų finansavimo šaltinius. Ekonomikos ir biudžeto komitetas, atsižvelgęs į pateiktas gyventojų ir juridinių asmenų pastabas ir pasiūlymus, frakcijų nuomones bei komitetų sprendimus, teikia dėl siūlomo biudžeto išvadą savivaldybės administracijos direktoriui ir tarybai.
  Punkto pakeitimai:Nr. TS-184, 2020-07-03
  179. Tarybos posėdyje išklausomas administracijos direktoriaus ar jo pavedimu valstybės tarnautojo pranešimas dėl savivaldybės biudžeto projekto, informuojama, į kuriuos pasiūlymus bei pastabas buvo atsižvelgta, rengiant savivaldybės biudžeto projektą.
  180. Jei taryba tarybos posėdyje priima sprendimą taisyti savivaldybės administracijos direktoriaus pateiktą biudžeto projektą, jo svarstymas atidedamas iki artimiausio tarybos posėdžio. Per šį laiką pataisytas biudžeto projektas turi būti apsvarstytas komitetuose.
  181. Jei biudžetas iki biudžetinių metų pradžios nepatvirtinamas, jo išlaidos biudžetinių metų pradžioje kiekvieną mėnesį negali būti didesnės kaip 1/12 praėjusių metų biudžeto asignavimų.
  182. Pasibaigus biudžetiniams metams, tarybos sprendimu gali būti atliekamas nepriklausomas finansinis ir (ar) veiklos auditas. Jeigu nepriklausomas auditas atliekamas, audito ataskaita turi būti viešai apsvarstyta tarybos posėdyje ne vėliau kaip iki atitinkamų biudžetinių metų rugsėjo 1 dienos. 
  183. Metinį savivaldybės biudžeto ir savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį bei savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo ataskaitą rengia savivaldybės administracija įstatymų nustatyta tvarka ir terminais. Taryba, gavusi kontrolieriaus išvadas dėl ataskaitų rinkinių, jas tvirtina.
  Punkto pakeitimai:Nr. TS-184, 2020-07-03

  XIV SKYRIUS. TARYBOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS, ATLYGINIMAS (UŽMOKESTIS) TARYBOS NARIAMS

  184. Tarybos narys yra Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo nustatyta tvarka savivaldybės nuolatinių gyventojų išrinktas savivaldybės bendruomenės atstovas. Išrinktos naujos tarybos nario įgaliojimai prasideda, o ankstesnės kadencijos tarybos nario įgaliojimai baigiasi nuo tos dienos, kurią naujai išrinkta  taryba susirenka į pirmąjį posėdį ir tarybos narys jame prisiekia.
  185. Tarybos, komitetų, komisijų  posėdžių metu, taip pat, kai tarybos narys siunčiamas tarybos ar mero sprendimu atstovauti savivaldybei, ir kitais savivaldybės tarybos veiklos reglamente nustatytais atvejais, kurie susiję su tarybos nario pareigų atlikimu, tarybos narys atleidžiamas nuo tiesioginio darbo ar pareigų bet kurioje institucijoje, įstaigoje, įmonėje ar organizacijoje.
  Punkto pakeitimai:Nr. TS-184, 2020-07-03
  186. Tarybos narys turi teisę:
  186.1. nustatyta tvarka rinkti ir būti išrinktas į pareigas savivaldybės institucijose;
  186.2. siūlyti tarybai svarstyti klausimus, rengti tarybos sprendimų projektus, iš savivaldybės administracijos ar kitų savivaldybės įstaigų ir organizacijų gauti su  taryboje nagrinėjamais klausimais susijusią informaciją, dalyvauti diskusijoje svarstomais klausimais, raštu ir žodžiu pateikti pastabas dėl  tarybos sprendimų projektų, dėl tarybos darbo tvarkos ir kt., tarybos posėdžio metu klausti pranešėjų, pasisakyti dėl posėdžio vedimo tvarkos, kreiptis su paklausimais į savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos, kitų savivaldybės įstaigų, įmonių ir organizacijų, taip pat valstybės institucijų, kurios veikia savivaldybės teritorijoje, vadovus ir valstybės tarnautojus;
  186.3. dalyvauti ir pasisakyti komitetų ir komisijų posėdžiuose, kuriuose svarstomi jo pateikti klausimai arba su jo elgesiu susiję klausimai;
  186.4. jungtis į frakcijas;
  186.5. gauti iš savivaldybės administracijos vietą posėdžiui, techninę pagalbą ir priemones tarybos nario įgaliojimams vykdyti.
  187. Ne mažiau kaip 1/4 tarybos narių turi vietos gyventojų apklausos paskelbimo iniciatyvos teisę, kurią įgyvendina tokia tvarka:
  187.1. tarybos narių iniciatyvinė grupė pateikia administracijos direktoriui prašymą dėl vietos gyventojų apklausos organizavimo; prašymas turi būti pasirašytas visų iniciatyvinės grupės narių;
  Punkto pakeitimai:Nr. TS-56, 2013-02-22
  187.2. prašyme turi būti nurodytas vietos gyventojų apklausai teikiamo klausimo tekstas, siūlomas vietos gyventojų apklausos būdas ir jos teritorija bei tarybos iniciatyvinės grupės, teikiančios administracijos direktoriui prašymą dėl vietos gyventojų apklausos organizavimo, narys, atsakingas už tarybos sprendimo projekto rengimą ir pristatymą tarybai;
  Punkto pakeitimai:Nr. TS-56, 2013-02-22
  187.3. administracijos direktorius, gavęs prašymą, per dvi darbo dienas pateikia jį merui. Meras iniciatyvinės grupės prašymą, ir jei šis prašymas atitinka reglamento 187.1–187.2 punktuose nustatytus reikalavimus, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo šios grupės reikalavimo gavimo privalo paskelbti apklausą ir apie tai informuoti tarybos iniciatyvinės grupės, teikiančios administracijos direktoriui prašymą dėl vietos gyventojų apklausos organizavimo, narį;
  Punkto pakeitimai:Nr. TS-56, 2013-02-22
                                Nr. TS-35, 2015-02-13
  187.4. po vietos gyventojų apklausos organizavimo reglamento nustatyta tvarka artimiausiame tarybos posėdyje turi būti pateiktas tarybos sprendimo projektas, jeigu savo nuomonę pateiktu (pateiktais) klausimu (klausimais) pareiškė ne mažiau kaip 15 procentų apklausos teritorijos gyventojų, turinčių teisę dalyvauti apklausoje, išskyrus atrankinės apklausos atvejus;
  Punkto pakeitimai:Nr. TS-56, 2013-02-22
  187.5. tarybos sprendimo projekte dėl apklausai pateikto (pateiktų) klausimo (klausimų) turi būti nurodyti apklausos rezultatai (gyventojų nuomonė dėl apklausai pateikto (pateiktų) klausimo (klausimų) ir savivaldybės tarybos sprendimo priėmimo motyvai;
  Punkto pakeitimai:Nr. TS-56, 2013-02-22
  187.6. tarybos sprendimas dėl apklausai pateikto (pateiktų) klausimo (klausimų) turi būti paskelbtas per vietines (regiono) visuomenės informavimo priemones, savivaldybės interneto svetainėje ir seniūnijų, kurių teritorijoje įvyko apklausa, skelbimų lentose.
  Punkto pakeitimai:Nr. TS-56, 2013-02-22
  188. Tarybos nariams, išskyrus merą ir mero pavaduotoją, už darbo laiką atliekant tarybos nario pareigas yra atlyginama (apmokama). Šis atlyginimas yra apskaičiuojamas, atsižvelgiant į faktiškai dirbtą laiką. Tarybos nariams už darbą tarybos, komitetų ir komisijų posėdžiuose, taip pat tarybos nariams, pakviestiems į komitetų bei komisijų posėdžius, atlyginimas (užmokestis) mokamas pagal reglamento 189 punkte nustatytą tvarką.
  Tarybos narys turi teisę atsisakyti šio atlyginimo, merui  pateikdamas prašymą dėl savivaldybės tarybos nario pareigų atlikimo neatlygintinai (tai yra visuomeniniais pagrindais). Tokį prašymą pateikusiam tarybos nariui atlyginimas neskaičiuojamas ir nemokamas, taip pat neskaičiuojami ir nemokami teisės aktų nustatyti privalomi mokesčiai, valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokos.
  Punkto papildymas:  Nr. TS-56, 2013-02-22 
  189. Po tarybos, komiteto, komisijos posėdžio jo sekretorius sudaro posėdyje dalyvavusių tarybos narių sąrašą, kuriame turi būti nurodyta posėdžio data, tarybos narių, dalyvavusių posėdyje, vardai ir pavardės bei kiekvieno tarybos nario dalyvavimo posėdyje laikas.
  Sąrašą, kuriame nurodyti tarybos nariai, dalyvavę tarybos, komitetų ir komisijų posėdžiuose, pasirašo atitinkamai tarybos, komiteto ar komisijos posėdžio pirmininkas ir tarybos, komiteto ar komisijos posėdžio sekretorius. Sąrašas iki einamo mėnesio paskutinės darbo dienos įteikiamas atitinkamam savivaldybės administracijos padaliniui, kuris pagal šį sąrašą skaičiuoja tarybos nariams atlyginimą (užmokestį).
  190. Taryba, meras ir komiteto pirmininkas (to komiteto nariams), pavesdami tarybos nariams atlikti tam tikrus darbus, susijusius su tarybos veikla, pavedime nurodo per kiek laiko tie darbai turi būti atlikti.
  191. Tarybos nariams už faktišką laiką, susitinkant su savivaldybės gyventojais pagal tarybos patvirtintus grafikus, bei už laiką, dirbtą pagal tarybos ar mero pavedimus, turi būti atlyginama (apmokama), kaip nustatyta Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 1 dalyje.
  192. Tarybos narių susitikimams su gyventojais bei gyventojų priėmimui savivaldybės administracija turi parengti patalpas bei darbo vietas.
  193. Tarybos narius, atliekančius tarybos nario pareigas, aprūpinti patalpomis darbui ir gyventojų priėmimui su telefonu bei kanceliariniais reikmenimis turi savivaldybės administracija.
  194. Tarybos nariams atlyginimą už darbą, atliekant tarybos nario pareigas, savivaldybės administracija išmoka kartą per mėnesį.  Informacija apie darbo, atliekant tarybos nario pareigas, užmokestį skelbiama Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 25 d. nutarimu Nr. 1054 (Žin., 2006, Nr. 115-4376), nustatyta tvarka.
  195. Tarybos nariui su jo, kaip tarybos nario, veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto išlaidoms apmokėti, kiek jų nesuteikia ar neapmoka tiesiogiai savivaldybės administracija, kas mėnesį mokama išmoka atsiskaitytinai, kurios dydį tvirtina taryba.
  195¹. Tarybos nariams, išskyrus merą ir mero pavaduotoją, mokamas atlyginimas  už laiką, praleistą tarybos, komitetų, komisijų posėdžiuose, taip pat už laiką, praleistą vykdant kitas savivaldybės tarybos nario pareigas. Atlyginimas apskaičiuojamas  pagal skelbiamą VMDU dydį, atsižvelgiant į faktiškai dirbtą laiką.
  195². Tarybos narių atlyginimams už darbą tarybos, komitetų, komisijų posėdžiuose apskaičiuoti tarybos sekretorius kiekvieną mėnesį rengia ir pateikia Apskaitos skyriui darbo laiko apskaitos žiniaraštį.
  195³. Tarybos nariui su jo, kaip tarybos nario, veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto, biuro patalpų nuomos išlaidos, kiek jų nesuteikia ar tiesiogiai neapmoka savivaldybės administracija, kas mėnesį mokama iki 115,85 Eur išmoka atsiskaitytinai. Tarybos nariui apmokama pagal faktines išlaidas pateikus pateisinamus dokumentus, atitinkančius apskaitos dokumentams pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo reikalavimus, bet neviršijant telefono, interneto ryšio išlaidas tarybos nariui – 14,48 Eur.
  Punkto pakeitimai:Nr. TS-144, 2017-06-30
                                Nr. TS-184, 2020-07-03

  XV SKYRIUS. ATASKAITŲ PATEIKIMAS TARYBAI

  196. Meras ir savivaldybės kontrolierius ne rečiau kaip vieną kartą per metus atsiskaito tarybai už savo veiklą praėjusiais metais. Meras ir savivaldybės kontrolierius tarybos posėdyje pristato praėjusių metų veiklos ataskaitą ir atsako į tarybos narių ir kitų asmenų, dalyvaujančių tarybos posėdyje, klausimus.
  197. Savivaldybės administracijos direktorius už savo ir savivaldybės administracijos veiklą praėjusiais metais atsiskaito tarybai ir merui.
  198. Mero metų veiklos ataskaita turi būti pateikta tarybai iki einamųjų metų gegužės 1 d. Savivaldybės administracijos direktorius metų veiklos ataskaitą už savo ir savivaldybės administracijos veiklą turi pateikti tarybai iki einamųjų metų balandžio 1 d. Savivaldybės administracijos direktoriaus metų veiklos ataskaita už savo ir savivaldybės administracijos veiklą turi būti pateikta tarybai ir merui prieš mero ataskaitos pateikimą tarybai. Savivaldybės kontrolieriaus informacija apie jo rekomendacijų vykdymą praėjusiais metais turi būti pateikta anksčiau negu savivaldybės administracijos direktoriaus metų veiklos ataskaita už savo ir savivaldybės administracijos veiklą.
  199. Kitų laikotarpių arba konkrečios veiklos ataskaitas meras, savivaldybės administracijos direktorius už savo ir savivaldybės administracijos veiklą bei savivaldybės kontrolierius privalo pateikti, jeigu to reikalauja tarybos narių dauguma.
  200. Biudžetinių ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė ar dalininkė yra savivaldybė), savivaldybės kontroliuojamų įmonių ir organizacijų vadovų ataskaitas iki einamųjų metų kovo 1 d. savivaldybės administracija pateikia tarybos sekretoriui arba merui. Prieš šių ataskaitų pristatymą tarybos posėdyje jos svarstomos komitetuose. Per biudžetinių ir viešųjų įstaigų, savivaldybės kontroliuojamų įmonių ir organizacijų ir organizacijų ataskaitų pristatymą tarybos, komitetų posėdžiuose komitetų, mero ar administracijos kvietimu turi dalyvauti šių įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai arba jų įgalioti asmenys. 
  201. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba kiekvienais metais iki liepos 15 dienos parengia ir pateikia savivaldybės tarybai išvadą dėl pateikto tvirtinti Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, Savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo. Ši išvada  registruojama gautų dokumentų registre ir pateikiama tarybos sekretoriui. Savivaldybės administracija rengia sprendimo projektą dėl  pateikto tvirtinti savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio ir teikia savivaldybės tarybai svarstyti artimiausiame savivaldybės tarybos posėdyje.
  Punkto pakeitimai:Nr. TS-184, 2020-07-03
  202. Savivaldybės kontrolierius kasmet iki balandžio 1 dienos pateikia Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos ataskaitą Kontrolės komitetui, o po apsvarstymo šiame komitete parengia atitinkamą sprendimo projektą. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos ataskaita svarstoma artimiausiame savivaldybės tarybos posėdyje.  Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos ataskaita skelbiama savivaldybės interneto svetainėje.
  Punkto pakeitimai:Nr. TS-184, 2020-07-03

  XVI  SKYRIUS. TARYBOS, JOS SUDARYTŲ IR JAI ATSKAITINGŲ SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲJŲ  INSTITUCIJŲ IR TARYBOS NARIŲ BENDRAVIMO SU GYVENTOJAIS FORMOS IR BŪDAI BEI ATSISKAITYMAS GYVENTOJAMS

  203. Taryba, jos sudarytos ir jai atskaitingos savivaldybės vykdomosios institucijos ir tarybos nariai, kaip galima labiau atsižvelgdami į vietos sąlygas, pasirenka vieną ar kelias bendravimo su gyventojais formas ir būdus:
  203.1. gyventojų priėmimas (tarybos sprendimu patvirtintose vietose);
  203.2. asmenų prašymų nagrinėjimas ir jų aptarnavimas taikant vieno langelio principą;
  203.3. informacijos teikimas savivaldybės interneto svetainėje nurodytu elektroninio pašto adresu, kuriuo gyventojai, asociacijos ir kiti asmenys gali teikti pageidavimus ir pasiūlymus dėl tarybos sprendimų projektų ir kitų klausimų, susijusių su tarybos veikla;
  203.4. Tarybos narių, jos sudarytų ir jai atskaitingų savivaldybės vykdomųjų institucijų raštiški atsakymai į gyventojų prašymus. Jei pareiškėjo netenkina pateiktas atsakymas, jis gali užsiregistruoti į priėmimus pas merą arba pas mero pavaduotoją (-us). Asmenys į priėmimus pas merą asmeniniais klausimais registruojami, kai yra akivaizdūs klausimo sprendimo vilkinimo, biurokratizmo atvejai;
  Punkto pakeitimai:Nr. TS-288, 2016-12-30
  203.5. vieši tarybos, jos sudarytų ir jai atskaitingų savivaldybės vykdomųjų institucijų sprendimų projektų svarstymai;
  203.6. informacijos, susijusios su tarybos, jos sudarytų ir jai atskaitingų savivaldybės vykdomųjų institucijų veikla, skelbimas savivaldybės interneto svetainėje ir vietiniuose laikraščiuose;
  203.7. tarybos veiklos ataskaitos teikimas gyventojams;
  203.8. tarybos narių susitikimai su gyventojais;
  203.9. tarybos narių atsiskaitymas rinkėjams už savo veiklą ne rečiau kaip vieną kartą per metus;
  204. Komitetai, komisijos teikia informaciją merui iki kovo 1 dienos metinei tarybos veiklos ataskaitai rengti. Metinę tarybos veiklos ataskaitą taryba patvirtina sprendimu iki gegužės 1 dienos.
  205. Metinėje tarybos veiklos ataskaitoje turi būti apibūdinama tarybos, jos suformuotų komitetų ir komisijų veikla per metus.
  206. Taryba ir meras pateikia savivaldybės bendruomenei viešą savo veiklos ataskaitą. Meras savo ir tarybos veiklos ataskaitas pateikia susitikime su savivaldybės bendruomene. Be to, savivaldybės administracijos ir kiekvienos seniūnijos patalpose turi būti sudaryta galimybė savivaldybės gyventojams mero potvarkyje nustatytu laiku ir nustatytoje vietoje susipažinti su  ataskaitomis. Apie tai meras turi paskelbti per vietinius transliuotojus, vietinę spaudą ir savivaldybės interneto svetainėje. Veiklos ataskaitas gyventojams meras turi pateikti ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jų apsvarstymo taryboje.
  Punkto pakeitimai:Nr. TS-35, 2015-02-13
  207. Meras ne rečiau kaip vieną kartą per metus ne vėliau kaip iki birželio 1 dienos  rengia ir pateikia rinkėjams ir visai savivaldybės bendruomenei savivaldybės veiklos ataskaitą. Savivaldybės veiklos ataskaitą turi sudaryti mero, tarybos veiklos ataskaita, savivaldybės administracijos direktoriaus ataskaita už savo ir savivaldybės administracijos veiklą praėjusiais metais, savivaldybės kontrolieriaus ataskaita už praėjusius metus bei biudžetinių ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė ar dalininkė yra savivaldybė), savivaldybės kontroliuojamų įmonių ir organizacijų vadovų ataskaitos.
  Punkto pakeitimai:Nr. TS-35, 2015-02-13
  208. Savivaldybės administracijos ir kiekvienos seniūnijos patalpose turi būti sudaryta galimybė savivaldybės gyventojams mero potvarkyje nustatytu laiku ir nustatytoje vietoje susipažinti su savivaldybės veiklos ataskaita. Apie tai meras turi paskelbti per vietinius transliuotojus, vietinę spaudą ir savivaldybės interneto svetainėje. Savivaldybės veiklos ataskaita turi būti skelbiama savivaldybės interneto svetainėje.
  209. Savivaldybės administracijos direktorius apie savo veiklą ne rečiau kaip kartą per metus informuoja savivaldybės gyventojus. Savivaldybės tarybai priėmus sprendimą dėl savivaldybės administracijos direktoriaus ataskaitos, ji ne vėliau kaip per 10 darbo dienų paskelbiama savivaldybės interneto svetainėje.
  Punkto pakeitimai:Nr. TS-184, 2020-07-03

  XVII  SKYRIUS
  PASIŪLYMŲ NUSTATYTI AR PANAIKINTI GYVENAMĄSIAS VIETOVES, NUSTATYTI IR KEISTI JŲ TERITORIJŲ RIBAS, SUTEIKTI IR KEISTI PAVADINIMUS GYVENAMOSIOMS VIETOVĖMS TEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA

  210. Iniciatyvos teisę teikti pasiūlymą (-us) nustatyti ar panaikinti gyvenamąsias vietoves, nustatyti ir keisti jų teritorijų ribas, suteikti ir keisti pavadinimus gyvenamosioms vietovėms (toliau – pasiūlymai) gyvenamųjų vietovių vietos gyventojai, jose veikiantys juridiniai asmenys ir jose esančio nekilnojamojo turto savininkai ir savivaldybės institucijos įgyvendina šiame skyriuje  nustatyta tvarka.
  211. Gyventojų iniciatyvos teisę teikti šio Reglamento 210 punkte nurodytus pasiūlymus turi ne mažiau kaip 10 procentų atitinkamos gyvenamosios vietovės, dėl kurios teikiami pasiūlymai, gyventojų, turinčių teisę rinkti tarybą. Gyventojai argumentuotus pasiūlymus teikia savivaldybės administracijai, pagrįsdami pasiūlymų aktualumą ir reikalingumą bei pateikdami šiame punkte nurodytą kiekį gyventojų, pritariančių pasiūlymams, parašų. Gyventojai, pritariantys pasiūlymams, pasirašydami turi nurodyti savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą.
  212. Juridiniai asmenys, veikiantys gyvenamojoje vietovėje, dėl kurios teikiami pasiūlymai, kartu su pasiūlymais turi pateikti atitinkamo savo valdymo organo, kuris pagal atitinkamų juridinių asmenų veiklą reglamentuojančius teisės aktus, įstatus (nuostatus) yra kompetentingas atstovauti juridiniam asmeniui teikdamas analogiško pobūdžio siūlymus ir kreipimusis, rašytinį kreipimąsi, pasirašytą juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto asmens. Pasiūlymai turi būti argumentuoti, pagrįstas jų aktualumas ir reikalingumas. Juridiniai asmenys su pasiūlymais savivaldybės administracijai pateikia savo įregistravimo Juridinių asmenų registre išrašo kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat duomenis, kurie pagrįstų, kad juridinis asmuo vykdo veiklą atitinkamos gyvenamosios vietovės, dėl kurios teikiami pasiūlymai, teritorijoje. Taip pat pateikiamas dokumentas dėl juridinio asmens vadovo skyrimo, o jei pasiūlymus pasirašo įgaliotas asmuo – ir įgaliojimas pasirašyti pasiūlymus.
  213. Gyvenamojoje vietovėje esančio nekilnojamojo turto savininkai argumentuotus pasiūlymus teikia savivaldybės administracijai, pagrįsdami pasiūlymų aktualumą ir reikalingumą. Gyvenamojoje vietovėje esančio nekilnojamojo turto savininkai kartu su pasiūlymu turi pateikti teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą Nekilnojamojo turto registro išrašo kopiją, pagrindžiančią nekilnojamojo turto buvimą atitinkamoje gyvenamojoje vietovėje faktą.
  214. Savivaldybės administracijos direktorius pagrįstai manydamas, kad yra tikslinga teikti pasiūlymus, savo įsakymu sudaro darbo grupę iš savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, ir kitų asmenų, kurie yra kompetentingi nagrinėti klausimus, susijusius su gyvenamųjų vietovių nustatymu ir panaikinimu, jų teritorijų ribų nustatymu ir keitimu, pavadinimų gyvenamosioms vietovėms suteikimu ir keitimu, kuri ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo darbo grupės sudarymo dienos pateikia savivaldybės administracijos direktoriui rašytinį įvertinimą, ar pasiūlymai atitinka teisės aktų reikalavimus ir galimybes įgyvendinti šiuos pasiūlymus. Jei nustatomi trūkumai, savivaldybės administracijos direktorius motyvuotu raštu prašo pasiūlymus pateikusių subjektų per 5 darbo dienas pataisyti trūkumus. Jei trūkumai nustatytu laiku nepašalinami, pasiūlymai paliekami nenagrinėti.
  215. Savivaldybės taryba pasiūlymų iniciatyvos teisę įgyvendina ne mažiau kaip 1/4 tarybos narių reikalavimu, pateikus savivaldybės tarybai argumentuotus pasiūlymus, kuriuose išdėstoma problemos esmė, pagrindžiama, kodėl pasiūlymai yra aktualūs ir reikalingi.
  216. Savivaldybės administracijos direktorius, gavęs rašytinį darbo grupės įvertinimą, kad pasiūlymai atitinka teisės aktų reikalavimus, savivaldybės interneto svetainėje paskelbia konsultacijos vietą, laiką ir laikotarpį (nuo 1 iki 2 mėnesių), per kurį vietos gyventojai gali susipažinti su Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 651 „Dėl Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, 27.2 papunktyje nurodytais dokumentais ir pareikšti nuomonę apie teikiamus pasiūlymus.
  217. Gyventojai nuomonę pareiškia savivaldybės administracijos pateiktuose apklausos lapuose (Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 651 „Dėl Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, 1, 2, 3 priedai).
  218. Savivaldybės administracijos direktorius, prireikus organizuoja gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų planų (M 1:10000 ir M 1:50000) parengimą ir suderinimą su Aplinkos ministerija, Susisiekimo ministerija, Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos ir valstybės įmone Registrų centru.
  219. Savivaldybės administracijos direktorius atsižvelgdamas į išnagrinėtus pasiūlymus ir gyventojų nuomonę, organizuoja savivaldybės tarybos sprendimo projekto ir aiškinamojo rašto dėl pritarimo pasiūlymams nustatyti ar panaikinti gyvenamąsias vietoves, nustatyti ir keisti jų teritorijų ribas, suteikti ir keisti pavadinimus gyvenamosioms vietovėms parengimą ir pateikimą savivaldybės tarybai šio Reglamento nustatyta tvarka.
  Papildyta skyriumi:Nr. TS-184, 2020-07-03

  © Kėdainių rajono savivaldybės administracija, 2005.
  Sprendimas: Idamas, naudojant Smart Web sistema.