Kedainių rajono savivaldybė

J. Basanavičiaus g. 36
57288 Kėdainiai
Kodas 188768545
Tel. (8 347) 69 500
Faks. (8 347) 61 125
El. paštas info@kedainiai.lt


  Meras
 • Darbotvarkė
 • Priėmimo valandos
 • Mero pavaduotojas
 •   Kairėje
 • Teisės aktų paieška
 • Kėdainių rajono savivaldybės piliečių chartija
 • Elektroninės paslaugos
 • Strateginis veiklos planas
 • Kėdainių miesto bendrasis planas 2010-2020 metams
 • E. Žemėlapis
 • Tarybos posėdžių transliacija
 •   Vertikalus meniu
 • Apklausa
 • Naujienos
 • Aktualijos
 • Struktūra ir kontaktai
 • Administracijos direktorius
  Administracijos struktūra
  Kontaktai
  Metų veiklos uždaviniai
  Įstaigos teikiančios viešąsias paslaugas
 • Savivalda
 • Meras
  Darbotvarkė
  Priimamojo darbo laikas
  Mero pavaduotojas
  Taryba
  Tarybos reglamentas
  Tarybos nariai
  Tarybos frakcijos
  Tarybos komitetai
  Komisijos ir tarybos
  Tarybos posėdžiai
  Tarybos sprendimų projektai
  Tarybos sprendimai
  Tarybos sprendimai (iki 2011-09-30)
  Tarybos veiklos ataskaitos
  Etikos komisijos sprendimai
  Priėmimas
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Apie mus
  Nuostatai ir veikla
  Seniūnaitijos
  Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Seniūnijos
 • Korupcijos prevencija
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Veiklos ataskaitos
  Veiklos sritys
  Darbo užmokestis
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Vadovų darbotvarkės
  Ūkio subjektų priežiūra
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Įstaigos istorija
  Administracinės naštos mažinimas
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Priimti įsipareigojimai
 • Veiklos sritys
 • Darbo ir priešgaisrinė sauga
  Aplinkosauga
  Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa
  Aplinkos monitoringas
  Aplinkos oras
  Atliekų tvarkymas
  Želdynų apsauga
  Saugomos teritorijos ir objektai
  Biologinė įvairovė
  Naudinga informacija
  Informacija apie tvarkomus želdinius
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba
  Jaunimo organizacijos
  Mokinių savivalda
  Finansavimo galimybės
  Atvirosios jaunimo erdvės
  Savanorystė
  Naudingos nuorodos
  Teisinė informacija
  Tyrimai
  Mobilizacija
  Kultūra
  Etninė kultūra
  Renginiai
  Kultūros ir meno taryba
  Kultūros centrai
  Kėdainių krašto muziejus
  Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka
  Mėgėjų meno kolektyvai
  Konkursų nuostatai
  Kultūros paveldas
  Aktualijos
  Nekilnojamosios kultūros vertybės
  Nekilnojamųjų kultūros vertybių stebėsena
  Teisės aktai
  Socialinė parama
  Kontaktai
  Informacija gyventojui
  Socialines paslaugas teikiančios įstaigos
  Teisinė informacija
  Sportas
  Sporto taryba
  Nevyriausybinės sporto organizacijos
  Sportas ir laisvalaikis
  Sporto renginiai
  Finansavimo galimybės
  Statybos ir turto ūkis
  Strateginis planavimas ir investicijos
  Sveikatos priežiūra
  Sveikatos priežiūros įstaigos
  Aktuali informacija
  Konkursai
  Ataskaitos
  Švietimas
  Veikla
  Švietimo taryba
  Bendrojo ugdymo mokyklos
  Neformaliojo švietimo mokyklos
  Ikimokyklinio ugdymo mokyklos
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos ataskaitos, vertinimai ir užduotys
  Turto valdymas
  Valstybinė kalba
  Viešieji pirkimai
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Teikiamų elektroninių paslaugų aprašymai
  Paslaugos verslui
  Services for Business
 • Projektai
 • Investuotojui (For investor)
  Įgyvendinami projektai
  Įgyvendinti projektai (iki 2016 m.)
  Pateiktos paraiškos
  Projektai įgyvendinti nuo 2016 metų
 • Savivaldybės įmonės, įstaigos
 • Nevyriausybinės organizacijos
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinių organizacijų taryba
  Bendruomeninių organizacijų taryba
  Finansavimo galimybės
  Kėdainių miesto VVG
  Kėdainių rajono VVG
  Bendruomeninės veiklos rėmimas
 • E. demokratija
 • Tarybos posėdžiai
  Tarybos sprendimų projektai
  E-iniciatyvos
  E-apklausos
  E-problemos (jungiamasi per Elektroninius valdžios vartus)
  E-peticijos (jungiamasi per Elektroninius valdžios vartus)
 • Konkursai
 • Konkursai į valstybės tarnybą
  Konkursai į įstaigų vadovų pareigas
  Atrankos į savivaldybės įmonių valdybos narius
 • Urbanistika ir architektūra
 • Teritorijų planavimas
  Statinių projektai
  Laisvos žemės plotai
  Leidimai ir rinkliavos
  Patvirtinti planai
  Bendrųjų planų stebėsena
 • Numerių suteikimas
 • Civilinė sauga
 • Vartotojų teisių apsauga
 • Ieškok pagalbos
 • Kėdainių miestas 360°
 • Nuorodos
 • Asmens duomenų apsauga
 • Savivaldybės vidinis kanalas
 •   Horizontalus meniu
 • Gyventojui
 • Asmenų aptarnavimo tvarka
  Atliekų tvarkymas
  Civilinė metrikacija ir archyvas
  Komunaliniai mokesčiai
  Ieškok pagalbos
  Teisinė pagalba
  Vyriausybės nariai priima
  Autobusų eismo tvarkaraščiai
  Traukinių tvarkaraštis
  Informacija apie bešeimininkį turtą
  Kėdainių rajono teritorijoje esančių kapinių sąrašas

 • Verslininkui
 • Parama smulkiam verslui
  Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras
  Ekonominė situacija
  Komisija
  Kėdainių laisvoji ekonominė zona
  Informacija verslui dėl COVID-19
 • Turistui
 • Kėdainių kraštas
  Įžymūs Kėdainių žmonės
  Istorinės datos
  Krašto istorija
  Kėdainių panoramos
  Kviečiame į Lietuvos centrą - Kėdainius!
  Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras

  Planavimo dokumentai

  STRATEGINIO PLANAVIMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE ORGANIZAVIMAS

  Strateginis planavimas savivaldybėje – procesas, kurio metu nustatomos veiklos kryptys ir būdai, kaip vykdyti savivaldybės misiją, pasiekti numatytus tikslus ir rezultatus, veiksmingai panaudojant finansinius, materialinius ir žmogiškuosius išteklius.

   

   Strateginio planavimo Kėdainių rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos APRAŠAS (aktuali redakcija)

   

  Strateginio planavimo KOMISIJA  

  Strateginio planavimo komisijos NUOSTATAI


  Pagrindiniai strateginio planavimo dokumentai savivaldybėje:  

  • savivaldybės strateginis plėtros planas, kurį tvirtina savivaldybės taryba;

  • savivaldybės atskiros ūkio šakos (sektoriaus) plėtros programa (-os), kurią tvirtina savivaldybės taryba;

  • savivaldybės strateginis veiklos planas, kurį tvirtina savivaldybės taryba;

  • metiniai veiklos planai, iš kurių savivaldybės administracijos ir seniūnijų metinius veiklos planus tvirtina savivaldybės administracijos direktorius, o savivaldybės biudžetinių įstaigų metinius veiklos planus, suderinęs su savivaldybės administracijos padaliniais, tvirtina biudžetinės įstaigos vadovas.


  KĖDAINIŲ RAJONO STRATEGINIS PLĖTROS PLANAS  IKI 2030 METŲ


  Kėdainių rajono strateginis plėtros planas iki 2030 metų patvirtintas 2019-10-25 Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.TS-217.

  Plėtros planas, kurio įgyvendinimo laikotarpis 2020 2030 metai, yra kompleksinis teisinis strateginio planavimo dokumentas, kuriuo nustatoma bendroji Kėdainių rajono savivaldybės plėtros strategija: plėtros prioritetai, tikslai, uždaviniai ir priemonės strategijai įgyvendinti bei įgyvendinimo etapai. SPP sudaro galimybes nustatyti dabartinę rajono vietą ir reikšmę šalies ekonominiame bei socialiniame gyvenime, įvertinti nuolat kintančias plėtros tendencijas, išanalizuoti jų reikšmę savivaldybės vykdomai politikai.

  Plėtros planas įsigalioja nuo 2020 m. sausio 1 d.

  Strateginis plėtros planas iki 2030 metų (pdf)       Tarybos sprendimas


  KĖDAINIŲ RAJONO STRATEGINIS PLĖTROS PLANAS  IKI 2020 METŲ

  Strateginis plėtros planas iki 2020 metų (2012-02-10 Nr.TS-3) (pdf.(ppt.)

  Strateginio plėtros plano iki 2020 metų santrauka (LT)    (EN)    (RU)


  Strateginio plėtros plano iki 2020 metų PRIEMONIŲ PLANAS (su pakeitimais)

  Strateginio plėtros plano iki 2020 m. stebėsenos ataskaita už 2012-2014 m.

   Strateginio plėtros plano iki 2020 m. stebėsenos ataskaita už 2015-2017 m. 

   

  STRATEGINIAI VEIKLOS PLANAI IR JŲ ATASKAITOS

  2020-2022 metų strateginis veiklos planas (aprašomoji dalis)  (asignavimai)    Patikslinimas


   Administracijos 2020 m. veiklos planas (aktuali redakcija)

   

  2019-2021 metų strateginis veiklos planas (aprašomoji dalis)   (asignavimai)     Patikslinimas     Ataskaita už 2019 m.   (asignavimai) 

  Administracijos 2019 m. veiklos planas (aktuali redakcija)   Ataskaita


  2018-2020 metų strateginis veiklos planas (aprašomoji dalis)  (asignavimai)   Ataskaita už 2018 m. (asignavimai)

  Administracijos 2018 metų veiklos planas (su pakeitimais)  (ataskaita)


  2017-2019 metų strateginis veiklos planas (aprašomoji dalis) (aisgnavimai)    Patikslinimas     Ataskaita už 2017 m.  (asignavimai)

  Administracijos 2017 m. veiklos planas (su pakeitimais)

  Administracijos 2017 m. veiklos plano ataskaita


  VALSTYBĖS INVESTICIJŲ PROGRAMA

  Investicijų projektai, siūlomi įtraukti į Valstybės kapitalo investicijų 2021-2023 programą

   

  KĖDAINIŲ MIESTO DARNAUS JUDUMO PLANAS

  Planavimo tikslai:

  1. Užtikrinti Kėdainių miesto ir priemiesčiuose gyvenančių gyventojų, turistų ir įmonių susisiekimo poreikį, sukuriant integruotą įvairių transporto rūšių susisiekimo sistemą.
  2.Siekti, kad susisiekimo sistemos sprendiniai atitiktų tvarumo, ekonominio gyvybingumo, socialinės lygybės, sveikatos ir aplinkos kokybės poreikių suderinamumo reikalavimus.
  3.Užtikrinti racionalų ir veiksmingą susisiekimo infrastruktūros ir viešojo transporto maršrutinį tinklo panaudojimą, nustatant racionaliausias ir ekonomiškai pagrįstas miesto urbanistinės plėtros kryptis, darbo vietų kūrimą šalia gyvenamųjų rajonų.
  4.Gerinti eismo saugą ir saugumą, didinti aplinkos patrauklumą ir gyvenimo kokybę. Mažinti oro taršą ir energijos vartojimą mažinant lengvųjų automobilių eismą, eliminuojant tranzitinį transportą iš miesto centrinės dalies.
  5.Įgyvendinti baltosios knygos rekomendacijas miestų transporto srityje, prisidėti prie transeuropinio transporto tinklo gerinimo.

   

  Plano rengimo tvarka. Kėdainių miesto darnaus judumo plano komiteto protokoliniais sprendimais buvo pritarta: Esamos judumo situacijos mieste analizei (2017-01-19 protokolas Nr. 2017/1), Teminių dalių analizei, judumo mieste variantui (iki 2030 m.) ir veiksmų planui (iki 2020 m.) (2017-05-31 protokolas Nr. 2017/2).

   

  Plano rengimo pagrindas. Darnaus judumo mieste planų rengimo gairės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. 3-108 (1.5 E) „Dėl darnaus judumo mieste planų rengimo gairių patvirtinimo“.
  Kėdainių miesto darnaus judumo planas patvirtintas Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. TS-180 "Dėl Kėdainių miesto darnaus judumo plano tvirtinimo".


  LR susisiekimo ministerijos Darnaus judumo mieste planų komisijos 2015-09-23 posėdžio protokolas Nr. 100-6-222.

  Kėdainių miesto darnaus judumo plano parengimo komitetas ir jo nuostatai

  Kėdainių miesto darnaus judumo planas (esama padėtis)  (sprendiniai)  Paskutinis atnaujinimas: 2020-12-02 18:07:43

  © Kėdainių rajono savivaldybės administracija, 2005.
  Sprendimas: Idamas, naudojant Smart Web sistema.