Kedainių rajono savivaldybė

J. Basanavičiaus g. 36
57288 Kėdainiai
Kodas 188768545
Tel. (8 347) 69 500
Faks. (8 347) 61 125
El. paštas info@kedainiai.lt


  Meras
 • Darbotvarkė
 • Priėmimo valandos
 • Mero pavaduotojas
 •   Kairėje
 • Teisės aktų paieška
 • Viešojo administravimo kokybės politika
 • Elektroninės paslaugos
 • Strateginis veiklos planas
 • Kėdainių miesto bendrasis planas 2010-2020 metams
 • E. Žemėlapis
 • Tarybos posėdžių transliacija
 •   Vertikalus meniu
 • Apklausa
 • Apklausa: Renkame įdomiausią Kėdainių rajono savivaldybės istorinį vietovardį
 • Naujienos
 • Struktūra ir kontaktai
 • Administracijos direktorius
  Administracijos struktūra
  Kontaktai
  Metų veiklos uždaviniai
  Įstaigos teikiančios viešąsias paslaugas
  Komisijos ir darbo grupės
 • Savivalda
 • Meras
  Darbotvarkė
  Priimamojo darbo laikas
  Mero pavaduotojas
  Taryba
  Tarybos reglamentas
  Tarybos nariai
  Tarybos frakcijos
  Tarybos komitetai
  Komisijos ir tarybos
  Tarybos posėdžiai
  Tarybos sprendimų projektai
  Tarybos sprendimai
  Tarybos sprendimai (iki 2011-09-30)
  Tarybos veiklos ataskaitos
  Etikos komisijos sprendimai
  Priėmimas
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Apie mus
  Nuostatai ir veikla
  Seniūnaitijos
  Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Seniūnijos
 • Korupcijos prevencija
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Veiklos ataskaitos
  Veiklos sritys
  Darbo užmokestis
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Vadovų darbotvarkės
  Ūkio subjektų priežiūra
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Įstaigos istorija
  Administracinės naštos mažinimas
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Priimti įsipareigojimai
 • Veiklos sritys
 • Darbo ir priešgaisrinė sauga
  Aplinkosauga
  Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa
  Aplinkos monitoringas
  Aplinkos oras
  Atliekų tvarkymas
  Želdynų apsauga
  Saugomos teritorijos ir objektai
  Biologinė įvairovė
  Naudinga informacija
  Informacija apie šalinamus medžius
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba
  Jaunimo organizacijos
  Mokinių savivalda
  Finansavimo galimybės
  Teisinė informacija
  Naudingos nuorodos
  Tyrimai
  Atvirosios jaunimo erdvės
  Mobilizacija
  Kultūra
  Etninė kultūra
  Renginiai
  Kultūros ir meno taryba
  Kultūros centrai
  Kėdainių krašto muziejus
  Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka
  Mėgėjų meno kolektyvai
  Konkursų nuostatai
  Kultūros paveldas
  Aktualijos
  Nekilnojamosios kultūros vertybės
  Nekilnojamųjų kultūros vertybių stebėsena
  Teisės aktai
  Socialinė parama
  Kontaktai
  Informacija gyventojui
  Socialines paslaugas teikiančios įstaigos
  Teisinė informacija
  Sportas
  Kontaktai
  Veikla
  Klubai
  Sportas ir laisvalaikis
  Renginių kalendorius
  Programos ir projektai
  Statybos ir turto ūkis
  Strateginis planavimas ir investicijos
  Sveikatos priežiūra
  Sveikatos priežiūros įstaigos
  Aktuali informacija
  Konkursai
  Ataskaitos
  Švietimas
  Kontaktai
  Veikla
  Švietimo taryba
  Bendrojo ugdymo mokyklos
  Neformaliojo švietimo mokyklos
  Ikimokyklinio ugdymo mokyklos
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos ataskaitos, vertinimai ir užduotys
  Turto valdymas
  Valstybinė kalba
  Viešieji pirkimai
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Teikiamų elektroninių paslaugų aprašymai
  Paslaugos verslui
 • Projektai
 • Investuotojui (For investor)
  Įgyvendinami projektai
  Įgyvendinti projektai (iki 2016 m.)
  Pateiktos paraiškos
  Projektai įgyvendinti nuo 2016 metų
 • Savivaldybės įmonės, įstaigos
 • Nevyriausybinės organizacijos
 • Naujienos
  Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinių organizacijų taryba
  Kėdainių miesto VVG
  Kėdainių rajono VVG
  Naudingos nuorodos
  Bendruomeninės veiklos rėmimas (2017-2019)
 • E. demokratija
 • Tarybos posėdžiai
  Tarybos sprendimų projektai
  E-iniciatyvos
  E-apklausos
  E-problemos (jungiamasi per Elektroninius valdžios vartus)
  E-peticijos (jungiamasi per Elektroninius valdžios vartus)
 • Konkursai
 • Konkursai į valstybės tarnybą
  Konkursai į įstaigų vadovų pareigas
  Atrankos į savivaldybės įmonių valdybos narius
 • Urbanistika ir architektūra
 • Teritorijų planavimas
  Statinių projektai
  Laisvos žemės plotai
  Leidimai ir rinkliavos
  Patvirtinti planai
  Bendrųjų planų stebėsena
 • Numerių suteikimas
 • Civilinė sauga
 • Vartotojų teisių apsauga
 • Ieškok pagalbos
 • Kėdainių miestas 360°
 • Nuorodos
 • Asmens duomenų apsauga
 • Savivaldybės vidinis kanalas
 •   Horizontalus meniu
 • Gyventojui
 • Asmenų aptarnavimo tvarka
  Atliekų tvarkymas
  Civilinė metrikacija ir archyvas
  Komunaliniai mokesčiai
  Ieškok pagalbos
  Teisinė pagalba
  Vyriausybės nariai priima
  Autobusų eismo tvarkaraščiai
  Traukinių tvarkaraštis
  Informacija apie bešeimininkį turtą
  Kėdainių rajono teritorijoje esančių kapinių sąrašas
 • Verslininkui
 • Parama smulkiam verslui
  Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras
  Ekonominė situacija
  Komisija
  Kėdainių laisvoji ekonominė zona
 • Turistui
 • Kėdainių kraštas
  Įžymūs Kėdainių žmonės
  Istorinės datos
  Krašto istorija
  Kėdainių panoramos
  Kviečiame į Lietuvos centrą - Kėdainius!
  Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras

  Planavimo dokumentai

  KĖDAINIŲ RAJONO STRATEGINIS PLĖTROS PLANAS  IKI 2020 METŲ

  Kėdainių rajono strateginis plėtros planas iki 2020 metų parengtas įgyvendinant Europos Sąjungos projektą „Kėdainių rajono plėtros strateginio plano iki 2020 m. parengimas“ (Nr.VPl-4.2-VRM-02-R-21-012), pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ priemonę „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“ .  

  Strateginis plėtros planas iki 2020 metų (2012-02-10 Nr.TS-3) (pdf.(ppt.)

  Strateginio plėtros plano iki 2020 metų santrauka (LT)    (EN)    (RU)


  Strateginio plėtros plano iki 2020 metų PRIEMONIŲ PLANAS (su pakeitimais)

  Strateginio plėtros plano iki 2020 m. stebėsenos ataskaita už 2012-2014 m.

   Strateginio plėtros plano iki 2020 m. stebėsenos ataskaita už 2015-2017 m. 

   

  Strateginio planavimo Kėdainių rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos APRAŠAS

  Strateginio planavimo komisija ir jos nuostatai


  STRATEGINIAI VEIKLOS PLANAI IR JŲ ATASKAITOS

   

  2019-2021 metų strateginis veiklos planas (aprašomoji dalis)   (asignavimai)     Patikslinimas    

  Administracijos 2019 metų veiklos planas


  2018-2020 metų strateginis veiklos planas (aprašomoji dalis)  (asignavimai)   Ataskaita už 2018 m. (asignavimai)

  Administracijos 2018 metų veiklos planas (su pakeitimais)  (ataskaita)  2017-2019 metų strateginis veiklos planas (aprašomoji dalis) (aisgnavimai)    Patikslinimas     Ataskaita už 2017 m.  (asignavimai)

  Administracijos 2017 m. veiklos planas (su pakeitimais)

  Administracijos 2017 m. veiklos plano ataskaita


  2016-2018 metų strateginis veiklos planas (aprašymas)   Suvestinė    Patikslinimas      Ataskaita už 2016 m. (asignavimai)

  Administracijos 2016 metų veiklos planas (su pakeitimais) 

  Administracijos 2016 m. plano įgyvendinimo ataskaita

   

  2015-2017 metų strateginis veiklos planas   (aprašymas)   Suvestinė    Patikslinimas   Ataskaita už 2015 m. (asignavimai)

   Administracijos 2015 metinis veiklos planas (su pakeitimais)     

  2014-2016 metų strateginis veiklos planas    SuvestinePatikslinimas     2014 m. vykdymo ataskaita (asignavimai) 


  VALSTYBĖS INVESTICIJŲ PROGRAMA (sąrašas 2020-2022 m.) 

   

  KĖDAINIŲ MIESTO DARNAUS JUDUMO PLANAS

  Atsižvelgdama į 2015 m. kovo 13 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymą Nr. 3-108 (1.5 E) „Dėl darnaus judumo mieste planų rengimo gairių patvirtinimo", kuriuo Susisiekimo ministerija rekomenduoja rengti darnaus judumo mieste planus šalies savivaldybėms, turinčioms miestus su daugiau kaip 25 tūkst. gyventojų, Kėdainių rajono savivaldybės administracija parengė Kėdainių miesto darnaus judumo plano rengimo paslaugų techninės užduoties projektą, kuris 2015 m. rugsėjo 23 d. buvo pristatytas Darnaus judumo mieste planų komisijai. Plano komisija, sudaryta iš LR Susisiekimo, Aplinkos ir Sveikatos apsaugos ministerijų, taip pat Lietuvos savivaldybių asociacijos, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos, Neįgaliųjų reikalų tarybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Lietuvos dviratininkų bendrijos atstovų, pritarė techninės užduoties projektui. Ši komisija ir toliau prižiūrės Darnaus judumo plano rengimą
  Darnaus judumo mieste planas – tai strateginio planavimo dokumentas, papildantis savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius. Numatoma, kad darnaus judumo plane apibrėžtoms priemonėms įgyvendinti dalį lėšų savivaldybė galės gauti iš Europos Sąjungos fondų.
  LR susisiekimo ministerijos Darnaus judumo mieste planų komisijos 2015-09-23 posėdžio protokolas Nr. 100-6-222.

  Kėdainių miesto darnaus judumo plano parengimo komitetas ir jo nuostatai  Paskutinis atnaujinimas: 2019-10-29 11:30:09

  © Kėdainių rajono savivaldybės administracija, 2005.
  Sprendimas: Idamas, naudojant Smart Web sistema.