; ?>>; ?> Kėdainių rajono savivaldybė - straipsniai :Tremtinių palaikų pargabenimo iš Igarkos į Lietuvą 30-metis

Kedainių rajono savivaldybė

J. Basanavičiaus g. 36
57288 Kėdainiai
Kodas 188768545
Tel. (8 347) 69 500
Faks. (8 347) 61 125
El. paštas info@kedainiai.lt


  Meras
 • Darbotvarkė
 • Priėmimo valandos
 • Mero pavaduotojas
 •   Kairėje
 • Teisės aktų paieška
 • Viešojo administravimo kokybės politika
 • Elektroninės paslaugos
 • Strateginis veiklos planas
 • Kėdainių miesto bendrasis planas 2010-2020 metams
 • E. Žemėlapis
 • Tarybos posėdžių transliacija
 •   Vertikalus meniu
 • Apklausos rezultatas
 • Apklausa
 • Apklausa: Renkame gražiausią lietuvišką Kėdainių įmonės, įstaigos pavadinimą
 • Naujienos
 • Struktūra ir kontaktai
 • Administracijos direktorius
  Administracijos struktūra
  Kontaktai
  Metų veiklos uždaviniai
  Įstaigos teikiančios viešąsias paslaugas
  Komisijos ir darbo grupės
 • Savivalda
 • Meras
  Darbotvarkė
  Priimamojo darbo laikas
  Mero pavaduotojas
  Taryba
  Tarybos reglamentas
  Tarybos nariai
  Tarybos frakcijos
  Tarybos komitetai
  Komisijos ir tarybos
  Tarybos posėdžiai
  Tarybos sprendimų projektai
  Tarybos sprendimai
  Tarybos sprendimai (iki 2011-09-30)
  Tarybos veiklos ataskaitos
  Etikos komisijos sprendimai
  Priėmimas
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Apie mus
  Nuostatai ir veikla
  Seniūnaitijos
  Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Seniūnijos
 • Korupcijos prevencija
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Veiklos ataskaitos
  Veiklos sritys
  Darbo užmokestis
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Vadovų darbotvarkės
  Ūkio subjektų priežiūra
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Įstaigos istorija
  Administracinės naštos mažinimas
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Priimti įsipareigojimai
 • Veiklos sritys
 • Aplinkosauga
  Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa
  Aplinkos monitoringas
  Aplinkos oras
  Atliekų tvarkymas
  Želdynų apsauga
  Saugomos teritorijos ir objektai
  Biologinė įvairovė
  Naudinga informacija
  Darbo ir priešgaisrinė sauga
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba
  Jaunimo organizacijos
  Mokinių savivalda
  Finansavimo galimybės
  Teisinė informacija
  Naudingos nuorodos
  Tyrimai
  Atvirosios jaunimo erdvės
  Mobilizacija
  Kultūra
  Etninė kultūra
  Renginiai
  Kultūros centrai
  Kėdainių krašto muziejus
  Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka
  Mėgėjų meno kolektyvai
  Konkursų nuostatai
  Kultūros paveldas
  Aktualijos
  Nekilnojamosios kultūros vertybės
  Nekilnojamųjų kultūros vertybių stebėsena
  Teisės aktai
  Socialinė parama
  Kontaktai
  Informacija gyventojui
  Socialines paslaugas teikiančios įstaigos
  Teisinė informacija
  Sportas
  Kontaktai
  Veikla
  Klubai
  Sportas ir laisvalaikis
  Renginių kalendorius
  Programos ir projektai
  Statybos ir turto ūkis
  Strateginis planavimas ir investicijos
  Sveikatos priežiūra
  Sveikatos priežiūros įstaigos
  Aktuali informacija
  Konkursai
  Ataskaitos
  Švietimas
  Kontaktai
  Veikla
  Bendrojo ugdymo mokyklos
  Neformaliojo švietimo mokyklos
  Ikimokyklinio ugdymo mokyklos
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos ataskaitos, vertinimai ir užduotys
  Turto valdymas
  Valstybinė kalba
  Viešieji pirkimai
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Administracinės paslaugos
 • Projektai
 • Investuotojui (For investor)
  Įgyvendinami projektai
  Įgyvendinti projektai (iki 2016 m.)
  Pateiktos paraiškos
  Projektai įgyvendinti nuo 2016 metų
 • Savivaldybės įmonės, įstaigos
 • Nevyriausybinės organizacijos
 • Naujienos
  Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinių organizacijų taryba
  Kėdainių miesto VVG
  Kėdainių rajono VVG
  Naudingos nuorodos
  Bendruomeninės veiklos rėmimas (2017-2019)
 • E. demokratija
 • Tarybos posėdžiai
  Tarybos sprendimų projektai
  E-iniciatyvos
  E-apklausos
  E-problemos (jungiamasi per Elektroninius valdžios vartus)
  E-peticijos (jungiamasi per Elektroninius valdžios vartus)
 • Konkursai
 • Konkursai į valstybės tarnybą
  Konkursai į mokyklos direktoriaus pareigas
  Atrankos į savivaldybės įmonių valdybos narius
 • Urbanistika ir architektūra
 • Teritorijų planavimas
  Statinių projektai
  Laisvos žemės plotai
  Leidimai ir rinkliavos
  Patvirtinti planai
  Bendrųjų planų stebėsena
 • Numerių suteikimas
 • Civilinė sauga
 • Vartotojų teisių apsauga
 • Ieškok pagalbos
 • Kėdainių miestas 360°
 • Nuorodos
 • Savivaldybės vidinis kanalas
 •   Horizontalus meniu
 • Gyventojui
 • Asmenų aptarnavimo tvarka
  Atliekų tvarkymas
  Civilinė metrikacija ir archyvas
  Komunaliniai mokesčiai
  Ieškok pagalbos
  Teisinė pagalba
  Vyriausybės nariai priima
  Autobusų eismo tvarkaraščiai
  Traukinių tvarkaraštis
  Informacija apie bešeimininkį turtą
  Kėdainių rajono teritorijoje esančių kapinių sąrašas
 • Verslininkui
 • Parama smulkiam verslui
  Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras
  Ekonominė situacija
  Komisija
  Kėdainių laisvoji ekonominė zona
 • Turistui
 • Kėdainių kraštas
  Įžymūs Kėdainių žmonės
  Istorinės datos
  Krašto istorija
  Kėdainių panoramos
  Kviečiame į Lietuvos centrą - Kėdainius!
  Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras

  Naujienos
  2019-07-17
  Tremtinių palaikų pargabenimo iš Igarkos į Lietuvą 30-metis

  Liepos 28 d. Kėdainiuose minėsime tremtinių palaikų pargabenimo iš Igarkos į Lietuvą (Kėdainių karinį aerodromą) 30-metį.

   

  12 val. Šv. Mišių auka už gyvus ir mirusius tremtinius ir politinius kalinius, Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčioje.

  Veiks nuotraukų paroda. Po Šv. Mišių – Atminimo lentos šventinimas. 

  14 val. Daugiakultūriame centre (Senosios Rinkos a. 12, Kėdainiai ) Atminties valanda. 

  Žodžio ir muzikos dedikacija trėmimų aukoms atminti. 

  Filmas apie palaikų iškasimą Igarkoje ir pargabenimą į Lietuvą. 

  Agapė. 

  Nuo Šv. Jurgio bažnyčios pageidaujančius į Daugiakultūrį centrą veš autobusas. 

  Paminėjimą organizuoja Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Kėdainių filialas 

  Rėmėjai: Kėdainių rajono savivaldybė, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo aukų rėmimo ir atminties įamžinimo fondas 

  Istoriją būtina saugoti, net jei ji skausminga... 

  „Pavasarį paukščiai į tėviškę grįžta, o mes ar sugrįšim kada?“ (Iš tremtinių poezijos) 

  Į tremtį ir lagerius išvežtas maždaug kas dešimtas Lietuvos gyventojas, pasmerktas bado, Sibiro speigų mirčiai. Kiekvienas ištremtas, o tuo labiau tremtyje žuvęs žmogus pats savaime jau yra kaltinimo aktas sovietinio genocido byloje. Apie tai turime kalbėti ir liudyti dabarties žmogui ir ateities kartoms. Turime drąsiai kalbėti ir įvertinti skaudžius praeities įvykius, įspėti apie galimus būsimus pavojus žmonijai. To nebegalima nei nutylėti, nei sunaikinti, nei ištrinti. 

  Tai istorija 

  1989-jų liepos 28-toji diena. Kėdainiai. Pavakarys. Skambant varpams iš Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčios karinio aerodromo link pajuda gausi tikinčiųjų procesija. Nešamos gedulo kaspinais perrištos trispalvės ir bažnytinės vėliavos, procesijos dalyvių rankose žvakės ir gėlės. Miesto gatvėmis ją lydi gedulinga muzika. Į Kėdainių aerodromą niekas žmonių nekvietė, o suvažiavo mašinų kolonos, susirinko daugiatūkstantinė minia ir daug kunigų iš įvairių Lietuvos vietų. Susirinko sutikti ir pagerbti tremtinių palaikų, sugrįžtančių iš Igarkos, iš amžino įšalo žemės. Liūdnus ir susikaupusius įsileido mus aerodromo šeimininkai. Mūsų šalyje dar nebuvo matyta, kad karo galiūnai nusilenktų savo aukoms, bet tąkart taip jau įvyko. Pasigirsta galingų motorų gausmas. Betoniniu taku atrieda didžiulis karinis transporto lėktuvas, parvežantis 120 tremtinių palaikų iš Igarkos. Vienas po kito iš lėktuvo išnešami cinkuotos skardos karstai, visi uždengiami trispalvėmis, dedamos gėlės. Aidi maldos žodžiai, karstai pašventinami. Spontaniškai minia užgieda „Marija, Marija“. Susirinkusiųjų veiduose didžiulis skausmas, akyse ašaros, lūpose aimanos. Po trumpo mitingo karstai keliami į berželiais ir ąžuolų vainikais papuoštus sunkvežimius, abiejose Birutės gatvės pusėse stovintys kėdainiečiai su žvakelėmis rankose išlydi tremtinių palaikus į paskutinę kelionę – į amžino poilsio vietas Lietuvos miestų ir kaimų kapinėse. 

  Prieš tai – Igarka, skausmo ir kančių žemė... 

  Birželio 29 d. į Igarką išvyksta penkiolikos asmenų grupė, nesiruošė jie palaikų parvežimui, turėjo tikslą tik surasti kapus, tik atpažinti. Tačiau argi buvo galima atpažinus palikti!? Visus kaustė nerimas: suras, nesuras, ar atpažins... Ašaros rieda kėdainietės Antaninos Kvietkauskienės skruostais, netikėtai lengvai radusios sesers kapą. Kuomet Kėdainiuose iš lėktuvo iškels karstus, ant pirmojo bus jos sesers vardas – Stasė Tadarauskaitė.. Vienas po kito savo artimųjų kapus suranda dar šeši ekspedicijos nariai. Deja, trys grupės bendrakeleiviai taip ir nesurado lopinėlio Sibiro žemės, priglaudusios brangius jiems žmones. Nenoriai, oi kaip nenoriai amžino įšalo žemė atidavė mirusius tėvynainius. Įsimintini paskutinėmis ekspedicijos dienomis Igarkos kapinėse pasakyti vilnietės Nijolės Šimulionienės, suradusios savo močiutės palaikus, žodžiai: „Tikiu, jog niekada daugiau niekam nebereikės trikdyti mirusiųjų ramybės, ir jau visiems laikams atguls jie po išsvajotu Lietuvos dangum.“ 

  Medžiagą paruošė PKTS Kėdainių filialas

   

   

  Atgal  Atgal  
  Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai

  Prisijungti galite čia

  © Kėdainių rajono savivaldybės administracija, 2005.
  Sprendimas: Idamas, naudojant Smart Web sistema.