Kedainių rajono savivaldybė

J. Basanavičiaus g. 36
57288 Kėdainiai
Kodas 188768545
Tel. (8 347) 69 500
Faks. (8 347) 61 125
El. paštas info@kedainiai.lt


  Meras
 • Darbotvarkė
 • Priėmimo valandos
 • Mero pavaduotojas
 •   Kairėje
 • Teisės aktų paieška
 • Viešojo administravimo kokybės politika
 • Elektroninės paslaugos
 • Strateginis veiklos planas
 • Kėdainių miesto bendrasis planas 2010-2020 metams
 • E. Žemėlapis
 • Tarybos posėdžių transliacija
 •   Vertikalus meniu
 • Apklausa
 • Naujienos
 • Aktualijos
 • Struktūra ir kontaktai
 • Administracijos direktorius
  Administracijos struktūra
  Kontaktai
  Metų veiklos uždaviniai
  Įstaigos teikiančios viešąsias paslaugas
  Komisijos ir darbo grupės
 • Savivalda
 • Meras
  Darbotvarkė
  Priimamojo darbo laikas
  Mero pavaduotojas
  Taryba
  Tarybos reglamentas
  Tarybos nariai
  Tarybos frakcijos
  Tarybos komitetai
  Komisijos ir tarybos
  Tarybos posėdžiai
  Tarybos sprendimų projektai
  Tarybos sprendimai
  Tarybos sprendimai (iki 2011-09-30)
  Tarybos veiklos ataskaitos
  Etikos komisijos sprendimai
  Priėmimas
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Apie mus
  Nuostatai ir veikla
  Seniūnaitijos
  Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Seniūnijos
 • Korupcijos prevencija
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Veiklos ataskaitos
  Veiklos sritys
  Darbo užmokestis
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Vadovų darbotvarkės
  Ūkio subjektų priežiūra
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Įstaigos istorija
  Administracinės naštos mažinimas
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Priimti įsipareigojimai
 • Veiklos sritys
 • Darbo ir priešgaisrinė sauga
  Aplinkosauga
  Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa
  Aplinkos monitoringas
  Aplinkos oras
  Atliekų tvarkymas
  Želdynų apsauga
  Saugomos teritorijos ir objektai
  Biologinė įvairovė
  Naudinga informacija
  Informacija apie tvarkomus želdinius
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba
  Jaunimo organizacijos
  Mokinių savivalda
  Finansavimo galimybės
  Atvirosios jaunimo erdvės
  Savanorystė
  Naudingos nuorodos
  Teisinė informacija
  Tyrimai
  Mobilizacija
  Kultūra
  Etninė kultūra
  Renginiai
  Kultūros ir meno taryba
  Kultūros centrai
  Kėdainių krašto muziejus
  Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka
  Mėgėjų meno kolektyvai
  Konkursų nuostatai
  Kultūros paveldas
  Aktualijos
  Nekilnojamosios kultūros vertybės
  Nekilnojamųjų kultūros vertybių stebėsena
  Teisės aktai
  Socialinė parama
  Kontaktai
  Informacija gyventojui
  Socialines paslaugas teikiančios įstaigos
  Teisinė informacija
  Sportas
  Sporto taryba
  Nevyriausybinės sporto organizacijos
  Sportas ir laisvalaikis
  Sporto renginiai
  Finansavimo galimybės
  Statybos ir turto ūkis
  Strateginis planavimas ir investicijos
  Sveikatos priežiūra
  Sveikatos priežiūros įstaigos
  Aktuali informacija
  Konkursai
  Ataskaitos
  Švietimas
  Kontaktai
  Veikla
  Švietimo taryba
  Bendrojo ugdymo mokyklos
  Neformaliojo švietimo mokyklos
  Ikimokyklinio ugdymo mokyklos
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos ataskaitos, vertinimai ir užduotys
  Turto valdymas
  Valstybinė kalba
  Viešieji pirkimai
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Teikiamų elektroninių paslaugų aprašymai
  Paslaugos verslui
  Services for Business
 • Projektai
 • Investuotojui (For investor)
  Įgyvendinami projektai
  Įgyvendinti projektai (iki 2016 m.)
  Pateiktos paraiškos
  Projektai įgyvendinti nuo 2016 metų
 • Savivaldybės įmonės, įstaigos
 • Nevyriausybinės organizacijos
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinių organizacijų taryba
  Bendruomeninių organizacijų taryba
  Finansavimo galimybės
  Kėdainių miesto VVG
  Kėdainių rajono VVG
  Bendruomeninės veiklos rėmimas
 • E. demokratija
 • Tarybos posėdžiai
  Tarybos sprendimų projektai
  E-iniciatyvos
  E-apklausos
  E-problemos (jungiamasi per Elektroninius valdžios vartus)
  E-peticijos (jungiamasi per Elektroninius valdžios vartus)
 • Konkursai
 • Konkursai į valstybės tarnybą
  Konkursai į įstaigų vadovų pareigas
  Atrankos į savivaldybės įmonių valdybos narius
 • Urbanistika ir architektūra
 • Teritorijų planavimas
  Statinių projektai
  Laisvos žemės plotai
  Leidimai ir rinkliavos
  Patvirtinti planai
  Bendrųjų planų stebėsena
 • Numerių suteikimas
 • Civilinė sauga
 • Vartotojų teisių apsauga
 • Ieškok pagalbos
 • Kėdainių miestas 360°
 • Nuorodos
 • Asmens duomenų apsauga
 • Savivaldybės vidinis kanalas
 •   Horizontalus meniu
 • Gyventojui
 • Asmenų aptarnavimo tvarka
  Atliekų tvarkymas
  Civilinė metrikacija ir archyvas
  Komunaliniai mokesčiai
  Ieškok pagalbos
  Teisinė pagalba
  Vyriausybės nariai priima
  Autobusų eismo tvarkaraščiai
  Traukinių tvarkaraštis
  Informacija apie bešeimininkį turtą
  Kėdainių rajono teritorijoje esančių kapinių sąrašas
 • Verslininkui
 • Parama smulkiam verslui
  Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras
  Ekonominė situacija
  Komisija
  Kėdainių laisvoji ekonominė zona
  Informacija verslui dėl COVID-19
 • Turistui
 • Kėdainių kraštas
  Įžymūs Kėdainių žmonės
  Istorinės datos
  Krašto istorija
  Kėdainių panoramos
  Kviečiame į Lietuvos centrą - Kėdainius!
  Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras

  Europos Sąjungos reikšmės paukščiams svarbios teritorijos Kėdainių rajono savivaldybėje (NATURA 2000 tinklo dalis)
  2004-2005 m. saugomų teritorijų sistema papildyta Europos Bendrijos svarbos Natura 2000 teritorijomis, steigiamomis įgyvendinant Europos Sąjungos Paukščių ir Buveinių direktyvų reikalavimus. 41 Lietuvos saugoma teritorija arba jos dalis įtraukta į paukščių apsaugai svarbių teritorijų sąrašą, įsteigtos 32 naujos paukščių apsaugai svarbios teritorijos, parengti ribų planai dar 4-ioms paukščių apsaugai svarbioms teritorijoms įkurti. Aplinkos ministro įsakymu patvirtintas potencialių buveinių apsaugai svarbių teritorijų sąrašas. Natura 2000 teritorijų tinklas maksimaliai integruojamas į nacionalinių saugomų teritorijų sistemą. Šiuo metu Natura 2000 teritorijų statusas daugiausia yra suteiktas esamoms saugomoms teritorijoms (rezervatams, draustiniams, nacionaliniams ir regioniniams parkams, biosferos rezervatui) arba jų dalims.

  Kėdainių rajone yra trys NATURA 2000 teritorijos:

  Labūnava (Labūnavos miškai)
  Teritorijos plotas 5 662,7 ha.

  Apie 10 km į pietus nuo Kėdainių miesto nutolę miškų masyvai su vyraujančiais lapuočiais medžiais (daugiau kaip 70 %). XX a. šeštajame-aštuntajame dešimtmečiais giria buvo stipriai nusausinta, o gilūs drenažo grioviai funkcionuoja ir šiandien. Daugumoje pamiškės teritorijų vykdoma intensyvi žemės ūkio veikla.

  Ornitologinės vertybės: mažasis erelis rėksnys (Aquila pomarina) - 8-10 porų.

  Kitos ES svarbios rūšys: juodasis gandras (Ciconia nigra) - 3 poros, juodasis peslys (Milvus migrans) - 1 pora, griežlė (Crex crex), gervė (Grus grus) - 3-4 poros, baltanugaris genys (Dendrocopos leucotos) - 8 poros, vidutinis margasis genys (Dendrocopos medius) - 10 porų.

  Lančiūnava (Lančiūnavos miškai)
  Teritorijos plotas 5 222,29 ha.

  Apie 10 km į šiaurės rytus nuo Kėdainių miesto nutolę miškų masyvai su vyraujančiais lapuočiais medžiais (daugiau kaip 75 %). Trake gausiai auga lazdynai, sausmedžiai, ievos. XX a. šeštajame-aštuntajame dešimtmečiais miškai buvo stipriai nusausinti, natūralūs upeliai kanalizuoti. Daugelyje  pamiškės teritorijų vykdoma intensyvi žemės ūkio veikla, buvusios natūralios pievos sukultūrintos arba paverstos ariamąja žeme.

  Ornitologinės vertybės: mažasis erelis rėksnys (Aquila pomarina - 8-10 porų, pilkoji meleta (Picus canus) - 10-14 porų, vidutinis margasis genys (Dendrocopos medius) - 20-30 porų, baltanugaris genys (Dendrocopos leucotos) - 20-25 poros.

  Kitos ES svarbios rūšys: juodasis gandras (Ciconia nigra) - 1 pora, jūrinis erelis (Haliaetus albicilla) - 1 pora, vapsvaėdis (Pernis apivorus) - 2 poros, jerubė (Bonasia bonasia) - 10 porų, griežlė (Crex crex), gervė (Grus grus) - 12-16 porų. 

  Dotnuva (Dotnuvos ir Josvainių miškai)
  Teritorijos plotas 5 781,8 ha.

  Apie 15 km į vakarus nuo Kėdainių miesto nutolę miškų masyvai su vyraujančiais lapuočiais medžiais (daugiau kaip 75 %). Trake gausiai auga lazdynai, sausmedžiai, ievos. XX a. šeštajame-aštuntajame dešimtmečiais miškai buvo stipriai nusausinti. Nors dauguma upelių kanalizuoti, išliko nemažai natūralių jų ruožų.

  Ornitologinės vertybės: juodasis gandras (Ciconia nigra) - 6-8 poros, vidutinis margasis genys (Dendrocopos medius) - 20-30 porų.

  Kitos ES svarbios rūšys: mažasis erelis rėksnys (Aquila pomarina - 13-17 porų, vapsvaėdis (Pernis apivorus) - 1 pora, pievinė lingė (Circus pygargus) - 1-2 poros, jerubė (Bonasia bonasia) - 10 porų, gervė (Grus grus) - 10 porų, juodoji meleta (Dryocopus martius) 5-8 poros, pilkoji meleta (Picus canus) - 1-3 poros, baltanugaris genys (Dendrocopos leucotos) - 5-8 poros, mažoji musinukė (Ficedula parva) - 10 porų, paprastoji medšarkė (Lanius colurio) - 10 porų.

   

   

  juodasis gandras

   

   

   

   

  vidutinis genys

   

   

   

   

   

   

   jūrinis erelis

   


   

   

   

   

  mažasis erelis rėksnys

   

   

   

   

   

  © Kėdainių rajono savivaldybės administracija, 2005.
  Sprendimas: Idamas, naudojant Smart Web sistema.