Kedainių rajono savivaldybė

J. Basanavičiaus g. 36
57288 Kėdainiai
Kodas 188768545
Tel. (8 347) 69 500
Faks. (8 347) 61 125
El. paštas info@kedainiai.lt


  Meras
 • Darbotvarkė
 • Priėmimo valandos
 • Mero pavaduotojas
 •   Kairėje
 • Teisės aktų paieška
 • Viešojo administravimo kokybės politika
 • Elektroninės paslaugos
 • Strateginis veiklos planas
 • Kėdainių miesto bendrasis planas 2010-2020 metams
 • E. Žemėlapis
 • Tarybos posėdžių transliacija
 •   Vertikalus meniu
 • Apklausa
 • Naujienos
 • Aktualijos
 • Struktūra ir kontaktai
 • Administracijos direktorius
  Administracijos struktūra
  Kontaktai
  Metų veiklos uždaviniai
  Įstaigos teikiančios viešąsias paslaugas
  Komisijos ir darbo grupės
 • Savivalda
 • Meras
  Darbotvarkė
  Priimamojo darbo laikas
  Mero pavaduotojas
  Taryba
  Tarybos reglamentas
  Tarybos nariai
  Tarybos frakcijos
  Tarybos komitetai
  Komisijos ir tarybos
  Tarybos posėdžiai
  Tarybos sprendimų projektai
  Tarybos sprendimai
  Tarybos sprendimai (iki 2011-09-30)
  Tarybos veiklos ataskaitos
  Etikos komisijos sprendimai
  Priėmimas
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Apie mus
  Nuostatai ir veikla
  Seniūnaitijos
  Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Seniūnijos
 • Korupcijos prevencija
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Veikla
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Veiklos sritys
  Darbo užmokestis
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Vadovų darbotvarkės
  Ūkio subjektų priežiūra
  Veiklos ataskaitos
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Įstaigos istorija
  Administracinės naštos mažinimas
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Priimti įsipareigojimai
 • Sritys
 • Aplinkosauga
  Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa
  Aplinkos monitoringas
  Aplinkos oras
  Atliekų tvarkymas
  Želdynų apsauga
  Saugomos teritorijos ir objektai
  Biologinė įvairovė
  Naudinga informacija
  Darbo ir priešgaisrinė sauga
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba
  Jaunimo organizacijos
  Mokinių savivalda
  Finansavimo galimybės
  Teisinė informacija
  Naudingos nuorodos
  Tyrimai
  Atvirosios jaunimo erdvės
  Mobilizacija
  Kultūra
  Etninė kultūra
  Renginiai
  Kultūros centrai
  Kėdainių krašto muziejus
  Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka
  Mėgėjų meno kolektyvai
  Konkursų nuostatai
  Kultūros paveldas
  Aktualijos
  Nekilnojamosios kultūros vertybės
  Nekilnojamųjų kultūros vertybių stebėsena
  Teisės aktai
  Socialinė parama
  Kontaktai
  Informacija gyventojui
  Socialines paslaugas teikiančios įstaigos
  Seniūnijų socialiniai darbuotojai
  Teisinė informacija
  Sportas
  Kontaktai
  Veikla
  Klubai
  Sportas ir laisvalaikis
  Renginių kalendorius
  Programos ir projektai
  Statyba ir komunalinis ūkis
  Strateginis planavimas ir investicijos
  Sveikatos priežiūra
  Sveikatos priežiūros įstaigos
  Aktuali informacija
  Konkursai
  Ataskaitos
  Švietimas
  Kontaktai
  Veikla
  Bendrojo ugdymo mokyklos
  Neformaliojo švietimo mokyklos
  Ikimokyklinio ugdymo mokyklos
  Turto valdymas
  Vaiko teisių apsauga
  Kontaktai
  Valstybinė kalba
  Viešieji pirkimai
  Žemės ūkis
  Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyrius
  Žemės ūkio specialistai seniūnijose
  Informacija
  Nuorodos
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Administracinės paslaugos
 • Projektai
 • Investuotojui (For investor)
  Įgyvendinami projektai
  Įgyvendinti projektai
  Pateiktos paraiškos
 • Savivaldybės įmonės, įstaigos
 • Nevyriausybinės organizacijos
 • Naujienos
  Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinių organizacijų taryba
  Kėdainių miesto VVG
  Kėdainių rajono VVG
  Naudingos nuorodos
  Vietos bendruomenių metai
 • E. demokratija
 • Tarybos posėdžiai
  Tarybos sprendimų projektai
  E-iniciatyvos
  E-apklausos
  E-problemos (jungiamasi per Elektroninius valdžios vartus)
  E-peticijos (jungiamasi per Elektroninius valdžios vartus)
 • Konkursai į valstybės tarnybą
 • Urbanistika ir architektūra
 • Teritorijų planavimas
  Patvirtinti planai
  Statinių projektai
  Bendrųjų planų stebėsena
 • Numerių suteikimas
 • Civilinė sauga
 • Ieškok pagalbos
 • Kėdainių miestas 360°
 • Nuorodos
 •   Horizontalus meniu
 • Gyventojui
 • Asmenų aptarnavimo tvarka
  Atliekų tvarkymas
  Civilinė metrikacija ir archyvas
  Komunaliniai mokesčiai
  Ieškok pagalbos
  Teisinė pagalba
  Vyriausybės nariai priima
  Autobusų eismo tvarkaraščiai
  Traukinių tvarkaraštis
  Informacija apie bešeimininkį turtą
  Kėdainių rajono teritorijoje esančių kapinių sąrašas
 • Verslininkui
 • Parama smulkiam verslui
  Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras
  Ekonominė situacija
  Komisija
  Formos
  Kėdainių laisvoji ekonominė zona
 • Turistui
 • Kėdainių kraštas
  Įžymūs Kėdainių žmonės
  Istorinės datos
  Krašto istorija
  Kėdainių panoramos
  Kviečiame į Lietuvos centrą - Kėdainius!
  Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras

  Pateiktos paraiškos

  Trumpi pateiktų projektų paraiškų aprašymai:

   

  Projekto pavadinimas

  Kėdainių r. savivaldybės pastato Didžiosios Rinkos a. 4, Kėdainiuose rekonstravimas, įrengiant M. Daukšos bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyrių

  Projekto tikslai ir uždaviniai

  Tikslas - didinti kultūros paslaugų prieinamumą ir interaktyvumą, skatinti papildomus lankytojų srautus, didinti patrauklumą investicijoms, verslo plėtrai, atnaujinant Kėdainių rajono savivaldybės pastatą ir jame įrengiant Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos vaikų ir jaunimo skyrių.

  Uždavinys - atnaujinti Kėdainių rajono savivaldybės pastatą, siekiant didinti bibliotekos teikiamų kultūros paslaugų prieinamumą vaikams ir jaunimui Kėdainių mieste

  Laukiami rezultatai

  Projekto rezultatai:

  1. Perkėlus ir įrengus Vaikų ir jaunimo skyrių į atnaujintą bibliotekos infrastruktūrą, pradėjus teikti kokybiškesnes ir interaktyvias kultūros paslaugas, apsilankymų skaičius padidės 1 865, renginių ir užsiėmimų dalyvių skaičius - 937, nuolatinių lankytojų skaičius - 60 .

  2. Projekto įgyvendinimo metu bus atliekami šie darbai: statinio I ir II aukštų rekonstrukcija; statinio fasado ir stogo sutvarkymas; terasos įrengimas; RFID sistemos įrengimas.

  Įgyvendinimo laikas

  2017 m. balandžio mėn. – 2017 m. gruodžio mėn.

  Projekto vertė

  269 854,62 Eur

  Savivaldybės lėšos

   40 478,19 Eur

  Kontaktiniai asmenys

  Danguolė Paulauskė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė, tel. (8~347) 69548, el. paštas danguole.paulauske@kedainiai.lt


  Projekto pavadinimas

  Josvainių socialinio ir ugdymo centro atnaujinimas bei savarankiško gyvenimo namų jame įkūrimas

  Projekto tikslai ir uždaviniai

  Projektu siekiama gerinti socialinių paslaugų prieinamumą, mažinti regioninius skirtumus, plėtojant socialinių paslaugų infrastruktūrą. Įgyvendinant projektą bus naujai įrengti savarankiško gyvenimo namai, kuriuose planuojama apgyvendinti 10 suaugusių ir senyvo amžiaus asmenų. Taip pat planuojama atnaujinti esamo socialinio pastato infrastruktūrą. Projekto įgyvendinimas leis sumažinti socialinių paslaugų prieinamumo skirtumus, bus  pagerinta socialinių paslaugų kokybė, įdiegtos naujos socialinės paslaugos. Esama socialinio centro pastato infrastruktūra ir socialinių paslaugų pasiūlos nepakankamumas – pagrindinė projekto problema. Projekto tikslas –  užtikrinti kokybišką socialinių paslaugų teikimą ir įkurti naujus savarankiško gyvenimo namus. Įgyvendinus siekiamus tikslus, padidėtų bendruomenėje teikiamų socialinių paslaugų kiekis ir kokybė, nes būtų sukurti savarankiško gyvenimo namai.

  Laukiami rezultatai

  Projekto rezultatai:

  1. Naujai įrengti savarankiško gyvenimo namai, kuriuose planuojama apgyvendinti 10 suaugusių ir senyvo amžiaus asmenų;

  2. Įsigyta nauja įranga ir baldai, naujai įrengtiems savarankiško gyvenimo namams;

  3. Atnaujinta esamo socialinio pastato infrastruktūrą.

  Įgyvendinimo laikas

  2017 m. birželio mėn. – 2019 m. birželio mėn.

  Projekto vertė

  501 448,14 Eur

  Savivaldybės lėšos

   75 217,22 Eur

  Kontaktiniai asmenys

  Reda Ivanauskienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė, tel. (8~347) 44 202, el. paštas reda.ivanauskiene@kedainiai.lt

    


  Projekto pavadinimas

  Kėdainių miesto Didžiosios Rinkos aikštės modernizavimas, pritaikant vietos bendruomenei

  Projekto tikslai ir uždaviniai

  Tikslas - prisidėti prie palankių sąlygų paslaugų sektoriui skatinimo bei prie gyvenimo kokybės ir aplinkos gerinimo Kėdainių mieste.

  Uždavinys - modernizuoti Didžiosios Rinkos aikštę Kėdainių mieste, pritaikant vietos bendruomenei

  Laukiami rezultatai

  Projekto rezultatas -  sutvarkyta Didžiosios Rinkos aikštė (1 objektas).

  Įgyvendinimo laikas

  2017 m. liepos mėn. − 2018 m. sausio mėn.

  Projekto vertė

  475 016,00 Eur

  Savivaldybės lėšos

    35 626,00 Eur

  Kontaktiniai asmenys

  Danguolė Paulauskė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė, tel. (8~347) 69548, el. paštas danguole.paulauske@kedainiai.lt

   

   

  Projekto pavadinimas

  Bešeimininkių apleistų pastatų likvidavimas Kėdainių rajone

  Projekto tikslai ir uždaviniai

  Tikslas - didinti kraštovaizdžio vizualinį potencialą, likviduojant bešeimininkius apleistus pastatus Kėdainių rajone

  Uždavinys - likviduoti bešeimininkius apleistus pastatus ir sutvarkyti jų teritorijas

  Laukiami rezultatai

  Numatoma likviduoti 38 bešeimininkius apleistus pastatus, sutvarkyti jų teritorijas Kėdainių rajone, tokiu būdu siekiant gerinti rajono kraštovaizdžio kokybę. Visi šiame projekte teiktini likviduoti bešeimininkiai pastatai yra Kėdainių apylinkės teismo sprendimu pripažinti bešeimininkiais ir perduoti Kėdainių rajono savivaldybės nuosavybėn. Pastatai yra Kėdainių rajono kaimiškose vietovėse (Rėgulių, Petraičių, Vaiškonių, Vincgalio, Šlapaberžės, Vikaičių k., Dotnuvos mstl.). Tai menkaverčiai, apleisti statiniai, darkantys kraštovaizdį, keliantys pavojų ten galinčių būti žmonių saugumui. Tai buvusios kolūkinės sistemos palikimas – griūvančios fermos, siloso tranšėjos, buvę sandėliai, saugyklos ir pan. Įgyvendinus projektą, likvidavus 38 apleistus pastatus bei sutvarkius jų teritorijas padidės kraštovaizdžio vizualinis potencialas, pagerės estetinė aplinkos kokybė.

  Įgyvendinimo laikas

  2017 m. liepos mėn. − 2018 m. rugpjūčio mėn.

  Projekto vertė

  208.262,51 Eur, iš jų 177.023,13 Eur Europos Sąjungos lėšos

  Savivaldybės lėšos

   31.239,38 Eur

  Kontaktiniai asmenys

  Aušra Čiukienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė, tel. (8~347) 44201, el. paštas ausra.ciukiene@kedainiai.lt

     Paskutinis atnaujinimas: 2017-05-19 09:02:19

  © Kėdainių rajono savivaldybės administracija, 2005.
  Sprendimas: Idamas, naudojant Smart Web sistema.