Kedainių rajono savivaldybė

J. Basanavičiaus g. 36
57288 Kėdainiai
Kodas 188768545
Tel. (8 347) 69 500
Faks. (8 347) 61 125
El. paštas info@kedainiai.lt


  Meras
 • Darbotvarkė
 • Priėmimo valandos
 • Mero pavaduotojas
 •   Kairėje
 • Teisės aktų paieška
 • Viešojo administravimo kokybės politika
 • Elektroninės paslaugos
 • Strateginis veiklos planas
 • Kėdainių miesto bendrasis planas 2010-2020 metams
 • E. Žemėlapis
 • Tarybos posėdžių transliacija
 •   Vertikalus meniu
 • Apklausos rezultatas
 • Naujienos
 • Aktualijos
 • Struktūra ir kontaktai
 • Administracijos direktorius
  Administracijos struktūra
  Kontaktai
  Metų veiklos uždaviniai
  Įstaigos teikiančios viešąsias paslaugas
  Komisijos ir darbo grupės
 • Savivalda
 • Meras
  Darbotvarkė
  Priimamojo darbo laikas
  Mero pavaduotojas
  Taryba
  Tarybos reglamentas
  Tarybos nariai
  Tarybos frakcijos
  Tarybos komitetai
  Komisijos ir tarybos
  Tarybos posėdžiai
  Tarybos sprendimų projektai
  Tarybos sprendimai
  Tarybos sprendimai (iki 2011-09-30)
  Tarybos veiklos ataskaitos
  Etikos komisijos sprendimai
  Priėmimas
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Apie mus
  Nuostatai ir veikla
  Seniūnaitijos
  Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Seniūnijos
 • Korupcijos prevencija
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Veiklos sritys
  Darbo užmokestis
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Vadovų darbotvarkės
  Ūkio subjektų priežiūra
  Veiklos ataskaitos
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Įstaigos istorija
  Administracinės naštos mažinimas
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Priimti įsipareigojimai
 • Veiklos sritys
 • Aplinkosauga
  Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa
  Aplinkos monitoringas
  Aplinkos oras
  Atliekų tvarkymas
  Želdynų apsauga
  Saugomos teritorijos ir objektai
  Biologinė įvairovė
  Naudinga informacija
  Darbo ir priešgaisrinė sauga
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba
  Jaunimo organizacijos
  Mokinių savivalda
  Finansavimo galimybės
  Teisinė informacija
  Naudingos nuorodos
  Tyrimai
  Atvirosios jaunimo erdvės
  Mobilizacija
  Kultūra
  Etninė kultūra
  Renginiai
  Kultūros centrai
  Kėdainių krašto muziejus
  Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka
  Mėgėjų meno kolektyvai
  Konkursų nuostatai
  Kultūros paveldas
  Aktualijos
  Nekilnojamosios kultūros vertybės
  Nekilnojamųjų kultūros vertybių stebėsena
  Teisės aktai
  Socialinė parama
  Kontaktai
  Informacija gyventojui
  Socialines paslaugas teikiančios įstaigos
  Seniūnijų socialiniai darbuotojai
  Teisinė informacija
  Sportas
  Kontaktai
  Veikla
  Klubai
  Sportas ir laisvalaikis
  Renginių kalendorius
  Programos ir projektai
  Statyba ir komunalinis ūkis
  Strateginis planavimas ir investicijos
  Sveikatos priežiūra
  Sveikatos priežiūros įstaigos
  Aktuali informacija
  Konkursai
  Ataskaitos
  Švietimas
  Kontaktai
  Veikla
  Bendrojo ugdymo mokyklos
  Neformaliojo švietimo mokyklos
  Ikimokyklinio ugdymo mokyklos
  Turto valdymas
  Vaiko teisių apsauga
  Kontaktai
  Valstybinė kalba
  Viešieji pirkimai
  Žemės ūkis
  Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyrius
  Žemės ūkio specialistai seniūnijose
  Informacija
  Nuorodos
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Administracinės paslaugos
 • Projektai
 • Investuotojui (For investor)
  Įgyvendinami projektai
  Įgyvendinti projektai (iki 2016 m.)
  Pateiktos paraiškos
 • Savivaldybės įmonės, įstaigos
 • Nevyriausybinės organizacijos
 • Naujienos
  Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinių organizacijų taryba
  Kėdainių miesto VVG
  Kėdainių rajono VVG
  Naudingos nuorodos
  Bendruomeninės veiklos rėmimas (2017-2019)
 • E. demokratija
 • Tarybos posėdžiai
  Tarybos sprendimų projektai
  E-iniciatyvos
  E-apklausos
  E-problemos (jungiamasi per Elektroninius valdžios vartus)
  E-peticijos (jungiamasi per Elektroninius valdžios vartus)
 • Konkursai į valstybės tarnybą
 • Urbanistika ir architektūra
 • Teritorijų planavimas
  Patvirtinti planai
  Statinių projektai
  Bendrųjų planų stebėsena
 • Numerių suteikimas
 • Civilinė sauga
 • Ieškok pagalbos
 • Kėdainių miestas 360°
 • Nuorodos
 •   Horizontalus meniu
 • Gyventojui
 • Asmenų aptarnavimo tvarka
  Atliekų tvarkymas
  Civilinė metrikacija ir archyvas
  Komunaliniai mokesčiai
  Ieškok pagalbos
  Teisinė pagalba
  Vyriausybės nariai priima
  Autobusų eismo tvarkaraščiai
  Traukinių tvarkaraštis
  Informacija apie bešeimininkį turtą
  Kėdainių rajono teritorijoje esančių kapinių sąrašas
 • Verslininkui
 • Parama smulkiam verslui
  Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras
  Ekonominė situacija
  Komisija
  Formos
  Kėdainių laisvoji ekonominė zona
 • Turistui
 • Kėdainių kraštas
  Įžymūs Kėdainių žmonės
  Istorinės datos
  Krašto istorija
  Kėdainių panoramos
  Kviečiame į Lietuvos centrą - Kėdainius!
  Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras

  Parama smulkiajam verslui

  PATVIRTINTA
  Kėdainių rajono savivaldybės tarybos
  2011 m. liepos 1 d. sprendimu Nr. TS-257

  KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO NUOSTATAI

  I. FONDO PASKIRTIS IR SUDARYMAS

  1. Kėdainių rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondas (toliau – Fondas) skirtas finansinei paramai teikti smulkiojo verslo subjektams – labai mažoms ir mažoms įmonėms, atitinkančioms Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnyje nustatytas sąlygas, ir verslininkams, atitinkantiems Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 4 straipsnio nuostatas - įregistruotiems ir savo veiklą vykdantiems Kėdainių rajono savivaldybėje.
  2. Fondo steigėjas – Kėdainių rajono savivaldybė.
  3. Fondą sudaro:
  3.1. savivaldybės biudžeto tikslinės lėšos;
  3.2. įvairių rėmėjų tikslinės lėšos;
  3.3. užsienio ir tarptautinių organizacijų, fondų lėšos verslui plėtoti;
  3.4. kitų fondų lėšos;
  3.5. palūkanos už banke laikomas Fondo lėšas;
  3.6. paramos gavėjų grąžintos lėšos;
  3.7. kitos teisėtai įgytos lėšos.
  4. Fondo finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
  5. Fondas neturi juridinio asmens teisių. Fondas naudojasi Kėdainių rajono savivaldybės tarybos antspaudu ir atskira banko sąskaita.
  6. Fondo trukmė neribota. Veikla nutraukiama Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimu.
  7. Fondas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais ir šiais nuostatais.
  8. Fondas panaikinamas Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimu, sudarius komisiją iš tarybos narių ir Kėdainių rajono savivaldybės kontrolieriaus.
  9. Panaikinus Fondą, likusios lėšos paskirstomos Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimu.

  II. FONDO ADMINISTRAVIMAS

  10. Fondo veiklą administruoja ir sprendimus priima Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimu sudaryta 9 narių Smulkiojo verslo rėmimo fondo komisija (toliau – Komisija).
  11. Komisija savo sprendimus priima paprasta balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Komisijos pirmininko balsas.
  12. Komisijos sprendimai galioja tik tada, jei jie buvo priimti dalyvaujant ne mažiau kaip 2/3 visų Komisijos narių.
  13. Komisijos įgaliojimai savaime baigiasi pasibaigus Tarybos įgaliojimams. Taryba atskiru sprendimu gali sustabdyti Komisijos įgaliojimus arba atskirus jos sprendimus ir keisti jos sudėtį.
  14. Komisijos veiklą kontruoliuoją Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba.

  III. FONDO LĖŠŲ NAUDOJIMAS

  15. Fondo lėšos naudojamos:
  verslo rėmimo sistemai kurti; paramai naujoms smulkiojo verslo įmonėms, steigiančioms darbo vietas, teikti; veikiančių rajono įmonių potencialui išsaugoti; sukurtoms darbo vietoms išsaugoti; verslo plėtros ir investicijų pritraukimui skatinti.
  16. Fondo paramos skyrimas įforminamas Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimu, Komisijos siūlymu.Sprendimų projektams parengti reikalingus dokumentus pateikia VšĮ ,,Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras”.
  ___________
  16 punktas pakeistas 2012 m. gruodžio 7 d. sprendimu Nr. TS-348.

  17. Kalendoriniais metais nepanaudotos Fondo lėšos naudojamos kitais metais.

  IV. REMIAMOS VEIKLOS SRITYS

  18. Fondo lėšos naudojamos:
  18.1. Lengvatinėms paskoloms (beprocentėms) ne ilgesniam kaip 3 metų laikotarpiui.
  ___________
  18.1. punktas pakeistas 2012 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. TS-176.

  18.2. Palūkanoms kompensuoti, kai Savivaldybė įsipareigoja iš Dondo lėšų smulkiojo verslo subjektams padengti metų palūkanų dalį (iki 1 metų). Palūkanos kompensuojamos tik tiems verslo subjektams, kurių praėjusių finansinių metų pajamos neviršija 145 000 Eur ir einamųjų metš gautos pajamos ne didesnės kaip 145 000 Eur. Palūkanos kompensuojamos pagal kas ketvirtį pateiktą pažymą apie paskolos gavėjo sumokėtas palūkanas bankui ir taikytą palūkanų normą.
  ___________

  18.2. punktas pakeistas 2012 m. gruodžio 7 d. sprendimu Nr. TS-348.
  18.2 punktas pakeistas 2014 m. gruodžio 12 d. sprendimu Nr.TS-290.

  18.3. Seminarų, specialių mokymo kursų išlaidoms konsultavimo firmoms, teikiančioms paslaugas smulkiojo verslo įmonėms (fiziniams asmenims), padengti.
  18.4. Verslo planų, paraiškų finansinei paramai iš kitų fondų rengimo išlaidoms padengti.
  18.5. Verslo parodų, mugių, varžytuvių ir kitų renginių išlaidoms iš dalies padengti.
  18.6. Naujai įsteigtų įmonių pradinėms steigimosi išlaidoms iš dalies padengti, jei verslo subjektas kreipiasi nuo įmonės įregistravimo dienos per 1 (vienerius) metus.
  18.7. Internetinės svetainės sukūrimo išlaidoms iš dalies padengti, kai verslo subjektas veikia ne ilgiau kaip vienerius metus.
  __________________
  18.7. punktas (papildyta) 2016 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr.TS-265.

  19. Vienu metu galima taikyti ne daugiau kaip dvi šių nuostatų 18 punkte nurodytas finansinės paramos formas tam pačiam paramos gavėjui.
  20. Fondo finansine parama paramos gavėjas gali naudotis ne ilgiau kaip 3 metus.

  V. TEISĖ GAUTI FINANSINĘ PARAMĄ

  21. Parama teikiama smulkiojo verslo subjektams, t. y. mažoms įmonėms (tarp jų ir mikroįmonėms) bei fiziniams asmenims, įstatymų nustatyta tvarka turintiems teisę verstis savarankiška komercine, gamybine arba profesine ir kita panašaus pobūdžio veikla, įskaitant tą, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą (verslo liudijimo galiojimo laikotarpiu), ar vykdantiems individualią veiklą.
  22. Parama neteikiama smulkiojo verslo subjektams, jei (pagal Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymą) jie yra:
  22.1. valstybės ar savivaldybės įmonės;
  22.2. įmonės, kuriose valstybei ar savivaldybei priklauso daugiau kaip ½ įstatinio kapitalo ar balsavimo teisių;
  22.3. įmonės, kurių paskutinių finansinių metų pajamos iš valstybės neremtinos veiklos sudaro daugiau kaip 1/3 visų paskutinių finansinių metų įmonės pajamų. Šis apribojimas netaikomas tais atvejais, kai suteikiama pagalba bus panaudota konkrečiai veiklai pradėti ar plėtoti ir ši veikla nėra valstybės neremtina veikla;
  22.4. įmonėms, kurių ¼ ar daugiau balsavimo teisę suteikiančių akcijų priklauso kitoms, nepatenkančioms į smulkiųjų ir vidutinių įmonių kategoriją.

  VI. FONDO PRIORITETINĖS KRYPTYS

  23. Savivaldybė, teikdama paramą smulkiojo verslo subjektams, taiko prioritetus šiems verslo subjektams ir paramos formoms:
  23.1 Verslo subjektams, kurie kuria naujas darbo vietas (nauja darbo vieta – tai po paskolos gavimo sukurta darbo vieta ir/arba sukurta darbo vieta iki paskolos gavimo ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius);
  23.2. Asmenims pirmą kartą pradedantiems verslą;
  23.3. Jaunimui iki 29 metų;
  23.4. Verslo subjektams, paslaugas teikiantiems ir/ar vykdantiems gamybą kaimo teritorijoje;
  23.5. Kai verslo subjektas prašo lengvatinės paskolos iki 1 (vienerių) metų;
  23.6. Kai verslo subjektas, gavęs paskolą iš kredito įstaigos, prašo iš dalies padengti palūkanas.
  23.7. Verslo subjektams, kurie veiklą vykdo senamiestyje.

  VII. FINANSINĖS PARAMOS DYDIS

  24. Maksimali parama, teikiama iš Fondo, vienam paramos gavėjui:
  24.1. lengvatinės paskolos (beprocentes) maksimalus dydis – 30 000 Eur; papildoma lengvatinė paskola 1 darbo vietai sukurti – 2 500 Eur, finansuojant ne daugiau keip keturias darbo vietas.
  __________________
  24.1. punktas pakeistas 2012 m. gruodžio 7 d. sprendimu Nr. TS-348.
  24.1. punktas pakeistas 2014 m. gruožio 12 d. sprendimu Nr.TS-290.
  24.1. punktas pakeistas 2016 m.lapkričio 25 d. sprendimu Nr.TS-235.

  24.2. dengiama iki 4 proc. metinių palūkanų. Maksimali kreditoriaus (banko, savivaldybės ar kitos įstaigos) paskola palūkanoms padengti – 40 000 Eur.
  __________________
  24.2. punktas pakeistas 2014 m. gruožio 12 d. sprendimu Nr.TS-290.
  24.2. punktas pakeistas 2016 m.lapkričio 25 d. sprendimu Nr.TS-235.

  24.3. specialių mokymo kursų išlaidoms iš dalies padengti – iki 600 Eur;
  __________________
  24.3. punktas pakeistas 2014 m. gruožio 12 d. sprendimu Nr.TS-290.

  24.4. parodų, mugių, varžytuvių ir kitų renginių išlaidoms iš dalies padengti – ne daugiau kaip 1 200 Eur vienam renginiui;
  __________________
  24.4. punktas pakeistas 2014 m. gruožio 12 d. sprendimu Nr.TS-290.

  24.5. verslo planų, paraiškų finansinei paramai iš kitų fondų rengimo išlaidoms iš dalies padengti – ne daugiau kaip 900 Eur.
  __________________
  24.5. punktas pakeistas 2014 m. gruožio 12 d. sprendimu Nr.TS-290.

  24.6. naujai įsteigtų įmonių pradinėms steigimosi išlaidoms iš dalies padengti – iki 300 Eur.
  __________________
  24.6. punktas pakeistas 2014 m. gruožio 12 d. sprendimu Nr.TS-290.

  24.7. internetinės svetainės sukūrimo išlaidoms iš dalies padengti – ne daugiau kaip 300 Eur.
  __________________
  24.7. punktas (papildyta) 2016 m. gruožio 30 d. sprendimu Nr.TS-265.

  VIII. FINANSINĖS PARAMOS GAVIMO IR GRĄŽINIMO TVARKA

  25. Smulkiojo verslo subjektai – fiziniai asmenys, norintys gauti Fondo finansinę paramą, Komisijai pateikia:
  25.1. nustatytos formos prašymą;
  25.2. verslo planą (jei kreipiamasi dėl lengvatinės paskolos ir palūkanų dengimo);
  25.3. verslo liudijimo (ar kito dokumento, patvirtinančio teisę į veiklą) kopiją;
  25.4. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kėdainių skyriaus išduotą pažymą, kad asmuo neskolingas Socialinio draudimo fondui;
  25.5. paramai, nurodytai nuostatų 18.3. – 18.6. punktuose, gauti papildomai pateikiamos PVM sąskaitų faktūrų, sutarčių kopijos bei Komisijos prašymu kiti dokumentai.
  26. Smulkiojo verslo subjektai – individualios įmonės, norinčios gauti Fondo finansinę paramą, Komisijai pateikia:
  26.1. nustatytos formos prašymą;
  26.2. verslo planą (jei kreipiamasi dėl lengvatinės paskolos ar palūkanų dengimo);
  26.3. įmonės įregistravimo pažymėjimo arba Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopiją;
  26.4. nuostatų kopiją;
  26.5. Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Kėdainių skyriaus pažymą, kad įmonė neskolinga biudžetui;
  26.6. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kėdainių skyriaus pažymą, kad įmonė neskolinga socialinio draudimo fondui;
  26.7. paskutinių dvejų metų metines pelno ataskaitas (veikianti įmonė);
  26.8. paramai, nurodytai nuostatų 18.3. – 18.6. punktuose, gauti papildomai pateikiamos PVM sąskaitų faktūrų, sutarčių kopijos bei Komisijos prašymu kiti dokumentai.
  27. Smulkiojo verslo subjektai – tikrosios ūkinės bendrijos ir komanditinės ūkinės bendrijos, norinčios gauti Fondo finansinę paramą, Komisijai pateikia:
  27.1. nustatytos formos prašymą;
  27.2. verslo planą (jei kreipiasi dėl lengvatinės paskolos ar palūkanų dengimo);
  27.3. jungtinės veiklos sutarties kopiją;
  27.4. įmonės įregistravimo pažymėjimo arba Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopiją;
  27.5. Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Kėdainių skyriaus pažymą, kad įmonė neskolinga biudžetui;
  27.6. Valstybinio socialinio draudimo Kėdainių skyriaus pažymą, kad įmonė neskolinga socialinio draudimo fondui
  27.7. paskutinių dvejų metų metines pelno ataskaitas (veikianti įmonė).
  27.8. paramai, nurodytai nuostatų 18.3. – 18.6. punktuose, gauti papildomai pateikiamos PVM sąskaitų faktūrų, sutarčių kopijos bei Komisijos prašymu kiti dokumentai.
  28. Smulkiojo verslo subjektai – bendrovės (uždarosios akcinės, kooperatinės ir kitos), norinčios gauti Fondo finansinę paramą, Komisijai pateikia:
  28.1. nustatytos formos prašymą;
  28.2. verslo planą (jei kreipiamasi dėl lengvatinės paskolos ar palūkanų dengimo);
  28.3. įstatų kopiją;
  28.4. akcininkų (bendrovės narių) susirinkimo posėdžio, kuriame buvo nuspręsta prašyti finansinės paramos iš Fondo ir paskirtas įgaliotas asmuo, protokolo kopiją;
  28.5. įmonės įregistravimo pažymėjimo arba Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopiją;
  28.6. Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Kėdainių skyriaus pažymą, kad įmonė neskolinga biudžetui;
  28.7. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kėdainių skyriaus pažymą, kad įmonė neskolinga biudžetui.
  28.8. Paskutinių dvejų metų metines pelno ataskaitas (veikianti įmonė).
  28.9. Paramai, nurodytai 18.3. – 18.5. punktuose, gauti papildomai pateikiamos PVM sąskaitų faktūrų, sutarčių kopijos bei Komisijos prašymu kiti dokumentai.
  29. Paramos gavėjo, kol jis naudojasi finansine parama, veiklą turi teisę tikrinti Smulkaiojo verslo rėmimo komisija. Jei paramos gavėjas trukdo tokiems tikrinimams arba gautą finansinę paramą naudoja ne pagal paskirtį, jis privalo grąžinti visą gautą finansinę paramą.
  30. Priėmus Kėdainių rajono savivaldybės tarybai sprendimą suteikti paskolą, verslininkas turi atvykti pasirašyti sutartį per 60 kalendorinių dienų nuo sprendimo priėmimo dienos ir vykdyti sutartyje prisiimtus įsipareigojimus. Neatvykus – paskola nesuteikiama.
  __________________
  30. punktas pakeistas 2016 m.lapkričio 25 d. sprendimu Nr.TS-235.

  31. Visų prie prašymo (priedas Nr.1) pateikiamų dokumentų kopijos turi būti patvirtintos įmonės vadovo parašu ir antspaudu. Jei kopijas tvirtina įgaliotas asmuo, pateikiamas pareiškėjo įmonės vadovo įgaliojimas.

  IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  32. Fondo lėšas naudoti kitais tikslais, negu nustatyta šiuose nuostatuose, draudžiama.
  33. Šie nuostatai priimami, keičiami ir pripažįstami netekusiais galios Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimu.
  34. Fondo lėšų apskaitos ir naudojimo tvarką keičia ir papildo Kėdainių rajono savivaldybės taryba.
  35. Smulkiojo verslo rėmimo fondo lėšų buhalterinę apskaitą tvarko Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Apskaitos skyrius.
  _________________________________

  Nuostatų priedai (prašymas, anketa) >>>

  © Kėdainių rajono savivaldybės administracija, 2005.
  Sprendimas: Idamas, naudojant Smart Web sistema.