Spausdinti
Logotipai Versija neįgaliesiems
eng
Kėdainių r. savivaldybės administracija
Biudžetinė įstaiga
J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Juridinių asmenų registras
Kodas 188768545
Tel. (8 347) 69 550, Faks. (8 347) 61 125
E.p. administracija@kedainiai.lt

Teisės aktų paieška
Viešojo administravimo kokybės politika
Elektroninės paslaugos
Strateginis veiklos planas
Kėdainių miesto bendrasis planas 2010-2020 metams
E. Žemėlapis
Tarybos posėdžių transliacija

Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303101020304
Sausis
    2018     
Parama smulkiajam verslui

PATVIRTINTA
Kėdainių rajono savivaldybės tarybos
2011 m. liepos 1 d. sprendimu Nr. TS-257

KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO NUOSTATAI

I. FONDO PASKIRTIS IR SUDARYMAS

1. Kėdainių rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondas (toliau – Fondas) skirtas finansinei paramai teikti smulkiojo verslo subjektams – labai mažoms ir mažoms įmonėms, atitinkančioms Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnyje nustatytas sąlygas, ir verslininkams, atitinkantiems Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 4 straipsnio nuostatas - įregistruotiems ir savo veiklą vykdantiems Kėdainių rajono savivaldybėje.
2. Fondo steigėjas – Kėdainių rajono savivaldybė.
3. Fondą sudaro:
3.1. savivaldybės biudžeto tikslinės lėšos;
3.2. įvairių rėmėjų tikslinės lėšos;
3.3. užsienio ir tarptautinių organizacijų, fondų lėšos verslui plėtoti;
3.4. kitų fondų lėšos;
3.5. palūkanos už banke laikomas Fondo lėšas;
3.6. paramos gavėjų grąžintos lėšos;
3.7. kitos teisėtai įgytos lėšos.
4. Fondo finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
5. Fondas neturi juridinio asmens teisių. Fondas naudojasi Kėdainių rajono savivaldybės tarybos antspaudu ir atskira banko sąskaita.
6. Fondo trukmė neribota. Veikla nutraukiama Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimu.
7. Fondas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais ir šiais nuostatais.
8. Fondas panaikinamas Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimu, sudarius komisiją iš tarybos narių ir Kėdainių rajono savivaldybės kontrolieriaus.
9. Panaikinus Fondą, likusios lėšos paskirstomos Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimu.

II. FONDO ADMINISTRAVIMAS

10. Fondo veiklą administruoja ir sprendimus priima Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimu sudaryta 9 narių Smulkiojo verslo rėmimo fondo komisija (toliau – Komisija).
11. Komisija savo sprendimus priima paprasta balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Komisijos pirmininko balsas.
12. Komisijos sprendimai galioja tik tada, jei jie buvo priimti dalyvaujant ne mažiau kaip 2/3 visų Komisijos narių.
13. Komisijos įgaliojimai savaime baigiasi pasibaigus Tarybos įgaliojimams. Taryba atskiru sprendimu gali sustabdyti Komisijos įgaliojimus arba atskirus jos sprendimus ir keisti jos sudėtį.
14. Komisijos veiklą kontruoliuoją Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba.

III. FONDO LĖŠŲ NAUDOJIMAS

15. Fondo lėšos naudojamos:
verslo rėmimo sistemai kurti; paramai naujoms smulkiojo verslo įmonėms, steigiančioms darbo vietas, teikti; veikiančių rajono įmonių potencialui išsaugoti; sukurtoms darbo vietoms išsaugoti; verslo plėtros ir investicijų pritraukimui skatinti.
16. Fondo paramos skyrimas įforminamas Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimu, Komisijos siūlymu.Sprendimų projektams parengti reikalingus dokumentus pateikia VšĮ ,,Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras”.
___________
16 punktas pakeistas 2012 m. gruodžio 7 d. sprendimu Nr. TS-348.

17. Kalendoriniais metais nepanaudotos Fondo lėšos naudojamos kitais metais.

IV. REMIAMOS VEIKLOS SRITYS

18. Fondo lėšos naudojamos:
18.1. Lengvatinėms paskoloms (beprocentėms) ne ilgesniam kaip 3 metų laikotarpiui.
___________
18.1. punktas pakeistas 2012 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. TS-176.

18.2. Palūkanoms kompensuoti, kai Savivaldybė įsipareigoja iš Dondo lėšų smulkiojo verslo subjektams padengti metų palūkanų dalį (iki 1 metų). Palūkanos kompensuojamos tik tiems verslo subjektams, kurių praėjusių finansinių metų pajamos neviršija 145 000 Eur ir einamųjų metš gautos pajamos ne didesnės kaip 145 000 Eur. Palūkanos kompensuojamos pagal kas ketvirtį pateiktą pažymą apie paskolos gavėjo sumokėtas palūkanas bankui ir taikytą palūkanų normą.
___________

18.2. punktas pakeistas 2012 m. gruodžio 7 d. sprendimu Nr. TS-348.
18.2 punktas pakeistas 2014 m. gruodžio 12 d. sprendimu Nr.TS-290.

18.3. Seminarų, specialių mokymo kursų išlaidoms konsultavimo firmoms, teikiančioms paslaugas smulkiojo verslo įmonėms (fiziniams asmenims), padengti.
18.4. Verslo planų, paraiškų finansinei paramai iš kitų fondų rengimo išlaidoms padengti.
18.5. Verslo parodų, mugių, varžytuvių ir kitų renginių išlaidoms iš dalies padengti.
18.6. Naujai įsteigtų įmonių pradinėms steigimosi išlaidoms iš dalies padengti, jei verslo subjektas kreipiasi nuo įmonės įregistravimo dienos per 1 (vienerius) metus.
18.7. Internetinės svetainės sukūrimo išlaidoms iš dalies padengti, kai verslo subjektas veikia ne ilgiau kaip vienerius metus.
__________________
18.7. punktas (papildyta) 2016 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr.TS-265.

19. Vienu metu galima taikyti ne daugiau kaip dvi šių nuostatų 18 punkte nurodytas finansinės paramos formas tam pačiam paramos gavėjui.
20. Fondo finansine parama paramos gavėjas gali naudotis ne ilgiau kaip 3 metus.

V. TEISĖ GAUTI FINANSINĘ PARAMĄ

21. Parama teikiama smulkiojo verslo subjektams, t. y. mažoms įmonėms (tarp jų ir mikroįmonėms) bei fiziniams asmenims, įstatymų nustatyta tvarka turintiems teisę verstis savarankiška komercine, gamybine arba profesine ir kita panašaus pobūdžio veikla, įskaitant tą, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą (verslo liudijimo galiojimo laikotarpiu), ar vykdantiems individualią veiklą.
22. Parama neteikiama smulkiojo verslo subjektams, jei (pagal Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymą) jie yra:
22.1. valstybės ar savivaldybės įmonės;
22.2. įmonės, kuriose valstybei ar savivaldybei priklauso daugiau kaip ½ įstatinio kapitalo ar balsavimo teisių;
22.3. įmonės, kurių paskutinių finansinių metų pajamos iš valstybės neremtinos veiklos sudaro daugiau kaip 1/3 visų paskutinių finansinių metų įmonės pajamų. Šis apribojimas netaikomas tais atvejais, kai suteikiama pagalba bus panaudota konkrečiai veiklai pradėti ar plėtoti ir ši veikla nėra valstybės neremtina veikla;
22.4. įmonėms, kurių ¼ ar daugiau balsavimo teisę suteikiančių akcijų priklauso kitoms, nepatenkančioms į smulkiųjų ir vidutinių įmonių kategoriją.

VI. FONDO PRIORITETINĖS KRYPTYS

23. Savivaldybė, teikdama paramą smulkiojo verslo subjektams, taiko prioritetus šiems verslo subjektams ir paramos formoms:
23.1 Verslo subjektams, kurie kuria naujas darbo vietas (nauja darbo vieta – tai po paskolos gavimo sukurta darbo vieta ir/arba sukurta darbo vieta iki paskolos gavimo ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius);
23.2. Asmenims pirmą kartą pradedantiems verslą;
23.3. Jaunimui iki 29 metų;
23.4. Verslo subjektams, paslaugas teikiantiems ir/ar vykdantiems gamybą kaimo teritorijoje;
23.5. Kai verslo subjektas prašo lengvatinės paskolos iki 1 (vienerių) metų;
23.6. Kai verslo subjektas, gavęs paskolą iš kredito įstaigos, prašo iš dalies padengti palūkanas.
23.7. Verslo subjektams, kurie veiklą vykdo senamiestyje.

VII. FINANSINĖS PARAMOS DYDIS

24. Maksimali parama, teikiama iš Fondo, vienam paramos gavėjui:
24.1. lengvatinės paskolos (beprocentes) maksimalus dydis – 30 000 Eur; papildoma lengvatinė paskola 1 darbo vietai sukurti – 2 500 Eur, finansuojant ne daugiau keip keturias darbo vietas.
__________________
24.1. punktas pakeistas 2012 m. gruodžio 7 d. sprendimu Nr. TS-348.
24.1. punktas pakeistas 2014 m. gruožio 12 d. sprendimu Nr.TS-290.
24.1. punktas pakeistas 2016 m.lapkričio 25 d. sprendimu Nr.TS-235.

24.2. dengiama iki 4 proc. metinių palūkanų. Maksimali kreditoriaus (banko, savivaldybės ar kitos įstaigos) paskola palūkanoms padengti – 40 000 Eur.
__________________
24.2. punktas pakeistas 2014 m. gruožio 12 d. sprendimu Nr.TS-290.
24.2. punktas pakeistas 2016 m.lapkričio 25 d. sprendimu Nr.TS-235.

24.3. specialių mokymo kursų išlaidoms iš dalies padengti – iki 600 Eur;
__________________
24.3. punktas pakeistas 2014 m. gruožio 12 d. sprendimu Nr.TS-290.

24.4. parodų, mugių, varžytuvių ir kitų renginių išlaidoms iš dalies padengti – ne daugiau kaip 1 200 Eur vienam renginiui;
__________________
24.4. punktas pakeistas 2014 m. gruožio 12 d. sprendimu Nr.TS-290.

24.5. verslo planų, paraiškų finansinei paramai iš kitų fondų rengimo išlaidoms iš dalies padengti – ne daugiau kaip 900 Eur.
__________________
24.5. punktas pakeistas 2014 m. gruožio 12 d. sprendimu Nr.TS-290.

24.6. naujai įsteigtų įmonių pradinėms steigimosi išlaidoms iš dalies padengti – iki 300 Eur.
__________________
24.6. punktas pakeistas 2014 m. gruožio 12 d. sprendimu Nr.TS-290.

24.7. internetinės svetainės sukūrimo išlaidoms iš dalies padengti – ne daugiau kaip 300 Eur.
__________________
24.7. punktas (papildyta) 2016 m. gruožio 30 d. sprendimu Nr.TS-265.

VIII. FINANSINĖS PARAMOS GAVIMO IR GRĄŽINIMO TVARKA

25. Smulkiojo verslo subjektai – fiziniai asmenys, norintys gauti Fondo finansinę paramą, Komisijai pateikia:
25.1. nustatytos formos prašymą;
25.2. verslo planą (jei kreipiamasi dėl lengvatinės paskolos ir palūkanų dengimo);
25.3. verslo liudijimo (ar kito dokumento, patvirtinančio teisę į veiklą) kopiją;
25.4. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kėdainių skyriaus išduotą pažymą, kad asmuo neskolingas Socialinio draudimo fondui;
25.5. paramai, nurodytai nuostatų 18.3. – 18.6. punktuose, gauti papildomai pateikiamos PVM sąskaitų faktūrų, sutarčių kopijos bei Komisijos prašymu kiti dokumentai.
26. Smulkiojo verslo subjektai – individualios įmonės, norinčios gauti Fondo finansinę paramą, Komisijai pateikia:
26.1. nustatytos formos prašymą;
26.2. verslo planą (jei kreipiamasi dėl lengvatinės paskolos ar palūkanų dengimo);
26.3. įmonės įregistravimo pažymėjimo arba Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopiją;
26.4. nuostatų kopiją;
26.5. Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Kėdainių skyriaus pažymą, kad įmonė neskolinga biudžetui;
26.6. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kėdainių skyriaus pažymą, kad įmonė neskolinga socialinio draudimo fondui;
26.7. paskutinių dvejų metų metines pelno ataskaitas (veikianti įmonė);
26.8. paramai, nurodytai nuostatų 18.3. – 18.6. punktuose, gauti papildomai pateikiamos PVM sąskaitų faktūrų, sutarčių kopijos bei Komisijos prašymu kiti dokumentai.
27. Smulkiojo verslo subjektai – tikrosios ūkinės bendrijos ir komanditinės ūkinės bendrijos, norinčios gauti Fondo finansinę paramą, Komisijai pateikia:
27.1. nustatytos formos prašymą;
27.2. verslo planą (jei kreipiasi dėl lengvatinės paskolos ar palūkanų dengimo);
27.3. jungtinės veiklos sutarties kopiją;
27.4. įmonės įregistravimo pažymėjimo arba Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopiją;
27.5. Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Kėdainių skyriaus pažymą, kad įmonė neskolinga biudžetui;
27.6. Valstybinio socialinio draudimo Kėdainių skyriaus pažymą, kad įmonė neskolinga socialinio draudimo fondui
27.7. paskutinių dvejų metų metines pelno ataskaitas (veikianti įmonė).
27.8. paramai, nurodytai nuostatų 18.3. – 18.6. punktuose, gauti papildomai pateikiamos PVM sąskaitų faktūrų, sutarčių kopijos bei Komisijos prašymu kiti dokumentai.
28. Smulkiojo verslo subjektai – bendrovės (uždarosios akcinės, kooperatinės ir kitos), norinčios gauti Fondo finansinę paramą, Komisijai pateikia:
28.1. nustatytos formos prašymą;
28.2. verslo planą (jei kreipiamasi dėl lengvatinės paskolos ar palūkanų dengimo);
28.3. įstatų kopiją;
28.4. akcininkų (bendrovės narių) susirinkimo posėdžio, kuriame buvo nuspręsta prašyti finansinės paramos iš Fondo ir paskirtas įgaliotas asmuo, protokolo kopiją;
28.5. įmonės įregistravimo pažymėjimo arba Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopiją;
28.6. Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Kėdainių skyriaus pažymą, kad įmonė neskolinga biudžetui;
28.7. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kėdainių skyriaus pažymą, kad įmonė neskolinga biudžetui.
28.8. Paskutinių dvejų metų metines pelno ataskaitas (veikianti įmonė).
28.9. Paramai, nurodytai 18.3. – 18.5. punktuose, gauti papildomai pateikiamos PVM sąskaitų faktūrų, sutarčių kopijos bei Komisijos prašymu kiti dokumentai.
29. Paramos gavėjo, kol jis naudojasi finansine parama, veiklą turi teisę tikrinti Smulkaiojo verslo rėmimo komisija. Jei paramos gavėjas trukdo tokiems tikrinimams arba gautą finansinę paramą naudoja ne pagal paskirtį, jis privalo grąžinti visą gautą finansinę paramą.
30. Priėmus Kėdainių rajono savivaldybės tarybai sprendimą suteikti paskolą, verslininkas turi atvykti pasirašyti sutartį per 60 kalendorinių dienų nuo sprendimo priėmimo dienos ir vykdyti sutartyje prisiimtus įsipareigojimus. Neatvykus – paskola nesuteikiama.
__________________
30. punktas pakeistas 2016 m.lapkričio 25 d. sprendimu Nr.TS-235.

31. Visų prie prašymo (priedas Nr.1) pateikiamų dokumentų kopijos turi būti patvirtintos įmonės vadovo parašu ir antspaudu. Jei kopijas tvirtina įgaliotas asmuo, pateikiamas pareiškėjo įmonės vadovo įgaliojimas.

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

32. Fondo lėšas naudoti kitais tikslais, negu nustatyta šiuose nuostatuose, draudžiama.
33. Šie nuostatai priimami, keičiami ir pripažįstami netekusiais galios Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimu.
34. Fondo lėšų apskaitos ir naudojimo tvarką keičia ir papildo Kėdainių rajono savivaldybės taryba.
35. Smulkiojo verslo rėmimo fondo lėšų buhalterinę apskaitą tvarko Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Apskaitos skyrius.
_________________________________

Nuostatų priedai (prašymas, anketa) >>>

 
 
       
           
Iš viso apsilankė: 12627618
Šiandien apsilankė: 3078
Dabar naršo: 48
© Kėdainių rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas, naudojama SmartWeb sistema