Kedainių rajono savivaldybė

J. Basanavičiaus g. 36
57288 Kėdainiai
Kodas 188768545
Tel. (8 347) 69 500
Faks. (8 347) 61 125
El. paštas info@kedainiai.lt


  Meras
 • Darbotvarkė
 • Priėmimo valandos
 • Mero pavaduotojas
 •   Kairėje
 • Teisės aktų paieška
 • Viešojo administravimo kokybės politika
 • Elektroninės paslaugos
 • Strateginis veiklos planas
 • Kėdainių miesto bendrasis planas 2010-2020 metams
 • E. Žemėlapis
 • Tarybos posėdžių transliacija
 •   Vertikalus meniu
 • Apklausa
 • Naujienos
 • Aktualijos
 • Struktūra ir kontaktai
 • Administracijos direktorius
  Administracijos struktūra
  Kontaktai
  Metų veiklos uždaviniai
  Įstaigos teikiančios viešąsias paslaugas
  Komisijos ir darbo grupės
 • Savivalda
 • Meras
  Darbotvarkė
  Priimamojo darbo laikas
  Mero pavaduotojas
  Taryba
  Tarybos reglamentas
  Tarybos nariai
  Tarybos frakcijos
  Tarybos komitetai
  Komisijos ir tarybos
  Tarybos posėdžiai
  Tarybos sprendimų projektai
  Tarybos sprendimai
  Tarybos sprendimai (iki 2011-09-30)
  Tarybos veiklos ataskaitos
  Etikos komisijos sprendimai
  Priėmimas
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Apie mus
  Nuostatai ir veikla
  Seniūnaitijos
  Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Seniūnijos
 • Korupcijos prevencija
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Veiklos ataskaitos
  Veiklos sritys
  Darbo užmokestis
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Vadovų darbotvarkės
  Ūkio subjektų priežiūra
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Įstaigos istorija
  Administracinės naštos mažinimas
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Priimti įsipareigojimai
 • Veiklos sritys
 • Darbo ir priešgaisrinė sauga
  Aplinkosauga
  Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa
  Aplinkos monitoringas
  Aplinkos oras
  Atliekų tvarkymas
  Želdynų apsauga
  Saugomos teritorijos ir objektai
  Biologinė įvairovė
  Naudinga informacija
  Informacija apie tvarkomus želdinius
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba
  Jaunimo organizacijos
  Mokinių savivalda
  Finansavimo galimybės
  Atvirosios jaunimo erdvės
  Savanorystė
  Naudingos nuorodos
  Teisinė informacija
  Tyrimai
  Mobilizacija
  Kultūra
  Etninė kultūra
  Renginiai
  Kultūros ir meno taryba
  Kultūros centrai
  Kėdainių krašto muziejus
  Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka
  Mėgėjų meno kolektyvai
  Konkursų nuostatai
  Kultūros paveldas
  Aktualijos
  Nekilnojamosios kultūros vertybės
  Nekilnojamųjų kultūros vertybių stebėsena
  Teisės aktai
  Socialinė parama
  Kontaktai
  Informacija gyventojui
  Socialines paslaugas teikiančios įstaigos
  Teisinė informacija
  Sportas
  Sporto taryba
  Nevyriausybinės sporto organizacijos
  Sportas ir laisvalaikis
  Sporto renginiai
  Finansavimo galimybės
  Statybos ir turto ūkis
  Strateginis planavimas ir investicijos
  Sveikatos priežiūra
  Sveikatos priežiūros įstaigos
  Aktuali informacija
  Konkursai
  Ataskaitos
  Švietimas
  Veikla
  Švietimo taryba
  Bendrojo ugdymo mokyklos
  Neformaliojo švietimo mokyklos
  Ikimokyklinio ugdymo mokyklos
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos ataskaitos, vertinimai ir užduotys
  Turto valdymas
  Valstybinė kalba
  Viešieji pirkimai
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Teikiamų elektroninių paslaugų aprašymai
  Paslaugos verslui
  Services for Business
 • Projektai
 • Investuotojui (For investor)
  Įgyvendinami projektai
  Įgyvendinti projektai (iki 2016 m.)
  Pateiktos paraiškos
  Projektai įgyvendinti nuo 2016 metų
 • Savivaldybės įmonės, įstaigos
 • Nevyriausybinės organizacijos
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinių organizacijų taryba
  Bendruomeninių organizacijų taryba
  Finansavimo galimybės
  Kėdainių miesto VVG
  Kėdainių rajono VVG
  Bendruomeninės veiklos rėmimas
 • E. demokratija
 • Tarybos posėdžiai
  Tarybos sprendimų projektai
  E-iniciatyvos
  E-apklausos
  E-problemos (jungiamasi per Elektroninius valdžios vartus)
  E-peticijos (jungiamasi per Elektroninius valdžios vartus)
 • Konkursai
 • Konkursai į valstybės tarnybą
  Konkursai į įstaigų vadovų pareigas
  Atrankos į savivaldybės įmonių valdybos narius
 • Urbanistika ir architektūra
 • Teritorijų planavimas
  Statinių projektai
  Laisvos žemės plotai
  Leidimai ir rinkliavos
  Patvirtinti planai
  Bendrųjų planų stebėsena
 • Numerių suteikimas
 • Civilinė sauga
 • Vartotojų teisių apsauga
 • Ieškok pagalbos
 • Kėdainių miestas 360°
 • Nuorodos
 • Asmens duomenų apsauga
 • Savivaldybės vidinis kanalas
 •   Horizontalus meniu
 • Gyventojui
 • Asmenų aptarnavimo tvarka
  Atliekų tvarkymas
  Civilinė metrikacija ir archyvas
  Komunaliniai mokesčiai
  Ieškok pagalbos
  Teisinė pagalba
  Vyriausybės nariai priima
  Autobusų eismo tvarkaraščiai
  Traukinių tvarkaraštis
  Informacija apie bešeimininkį turtą
  Kėdainių rajono teritorijoje esančių kapinių sąrašas

 • Verslininkui
 • Parama smulkiam verslui
  Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras
  Ekonominė situacija
  Komisija
  Kėdainių laisvoji ekonominė zona
  Informacija verslui dėl COVID-19
 • Turistui
 • Kėdainių kraštas
  Įžymūs Kėdainių žmonės
  Istorinės datos
  Krašto istorija
  Kėdainių panoramos
  Kviečiame į Lietuvos centrą - Kėdainius!
  Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras

  Ona Auškalnienė

  2001 metų Kėdainių krašto kultūros premija už etnokultūros puoselėjimą, lietuviškos tautosakos sklaidą, tradicijų bei papročių saugojimą ir jaunimo tautiškumo ugdymą įteikta ONAI AUŠKALNIENEI

  Gimė 1963 m. rugsėjo 11 d. Alytaus mieste. 1970 metais pradėjo lankyti Alytaus 2 vidurinę mokyklą, kurią 1981 metais baigė. Tais pačiais metais įstojo į Lietuvos žemės ūkio akademiją (dabar Stulginskio universitetas).

   Ilgus metus Akademijos kultūros centro folkloro ansambliui „Seklyčia“ vadovaujanti LAMMC Žemdirbystės instituto vyresnioji mokslo darbuotoja, daktarė Ona Auškalnienė, didesnę laisvalaikio dalį skirianti etnokultūrinei veiklai, kuri yra ne tik hobis, bet ir gyvenimo dalis. O.Auškalnienės vadovaujamas kolektyvas tapo vienu brandžiausių folkloro ansamblių rajone. Kolektyvas aktyviai koncertuoja – per metus surengiama daugiau nei 20 pasirodymų – tai nuolatinis Pasaulio Lietuvių dainų švenčių, tarptautinių folkloro festivalių: Baltica, Skamba skamba kankliai, Atataria lamzdžiai, Trys ratilėliu ir kitų dalyvis. Didelis vadovės nuopelnas, kad Lietuvos liaudies kultūros centro sprendimu ansambliui suteikta II kategorija.
  Ona Auškalnienė aktyviai dalyvauja etnokultūrinėje veikloje ne tik kaip ansamblio vadovė, ar dainininkė, bet ir daug dėmesio skiria kitoms etnokultūros sklaidos formoms – parengė ir sėkmingai įgyvendino Kėdainių rajono savivaldybės, Kauno apskrities viršininko administracijos, LR Kultūros ministerijos remtus etninės kultūros sklaidai skirtus projektus. Paminėtini: „Metų laikai – gyvoji tradicija”, 2005 m., „Žmogaus būtis – gyvoji tradicija“, 2006 m., „Pasaulio medis – gyvosios tradicijos tąsa“ 2007 m., „Tu girela Lietuvos“ 2009 m. Visos minėtos projektinės veiklos tikslas – pritaikyti tradicinę etninę kultūrą bendruomenės gyvenime, įtraukti į veiklą daugiau bendruomenės narių, kad jie būtų ne tik stebėtojai, bet ir tradicijų kūrėjai. Visa projektinė veikla skirta saugoti ir puoselėti etnokultūrą.
  2008 metais O.Auškalnienė parengė ir įgyvendino projektą, skirtą ansamblio „Seklyčia“ atliekamos liaudies kūrybos kompaktinės plokštelės leidybai. Plokštelėje skamba įvairių žanrų tradicinės Kėdainių regiono dainos: vestuvių, jaunimo ir meilės, šeimos, karo, rugiapjūtės, šienapjūtės. Leidybos tikslas buvo gyvosios tradicijos židinių išsaugojimas, tradicijų perimamumas, etninės kultūros paveldo sklaida. Plokštelės išleidimas užpildė Kėdainių krašto dainų, tradicinės instrumentinės muzikos sklaidos spragą.
  Labai svarbi ansamblio vadovės darbo dalis – vaikų įtraukimas į folkloro ansamblio veiklą. Pasak pačios O.Auškalnienės, autentiškas folkloras turi tapti priimtinu ne vien tik entuziastų saujelei, bet ir platesnei, ypač vaikų, auditorijai, nes tik taip ir galima išsaugoti savo tautos kalbą, kultūrą, papročius. Todėl dabar ansamblio veikloje dalyvauja grupė vaikų. Vaikai dalyvavo 2009 metais Pasaulio lietuvių Dainų šventės programoje, o 2010 ir 2011 metais tarptautinių folkloro festivalių „Atataria lamzdžiai“ Kaune ir „Skamba skamba kankliai“ Vilniuje programose.
  Sunku būtų rasti rajone žmogų labiau prisidėjusį prie etnokultūros puoselėjimo. Be „Seklyčios“ su kuria ši vadovė nesiskiria 23 metus, O.Auškalnienė daugiau nei 10 metų vadovavo folkloro ansambliui Jorija (Kėdainiai), konsultavo ir prisidėjo prie Krakių kultūros centro folkloro ansamblio „Žiedupė“ sėkmingos veiklos.

  © Kėdainių rajono savivaldybės administracija, 2005.
  Sprendimas: Idamas, naudojant Smart Web sistema.