Kedainių rajono savivaldybė

J. Basanavičiaus g. 36
57288 Kėdainiai
Kodas 188768545
Tel. (8 347) 69 500
Faks. (8 347) 61 125
El. paštas info@kedainiai.lt


  Meras
 • Darbotvarkė
 • Priėmimo valandos
 • Mero pavaduotojas
 •   Kairėje
 • Teisės aktų paieška
 • Viešojo administravimo kokybės politika
 • Elektroninės paslaugos
 • Strateginis veiklos planas
 • Kėdainių miesto bendrasis planas 2010-2020 metams
 • E. Žemėlapis
 • Tarybos posėdžių transliacija
 •   Vertikalus meniu
 • Apklausa
 • Naujienos
 • Aktualijos
 • Struktūra ir kontaktai
 • Administracijos direktorius
  Administracijos struktūra
  Kontaktai
  Metų veiklos uždaviniai
  Įstaigos teikiančios viešąsias paslaugas
  Komisijos ir darbo grupės
 • Savivalda
 • Meras
  Darbotvarkė
  Priimamojo darbo laikas
  Mero pavaduotojas
  Taryba
  Tarybos reglamentas
  Tarybos nariai
  Tarybos frakcijos
  Tarybos komitetai
  Komisijos ir tarybos
  Tarybos posėdžiai
  Tarybos sprendimų projektai
  Tarybos sprendimai
  Tarybos sprendimai (iki 2011-09-30)
  Tarybos veiklos ataskaitos
  Etikos komisijos sprendimai
  Priėmimas
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Apie mus
  Nuostatai ir veikla
  Seniūnaitijos
  Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Seniūnijos
 • Korupcijos prevencija
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Veiklos ataskaitos
  Veiklos sritys
  Darbo užmokestis
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Vadovų darbotvarkės
  Ūkio subjektų priežiūra
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Įstaigos istorija
  Administracinės naštos mažinimas
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Priimti įsipareigojimai
 • Veiklos sritys
 • Darbo ir priešgaisrinė sauga
  Aplinkosauga
  Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa
  Aplinkos monitoringas
  Aplinkos oras
  Atliekų tvarkymas
  Želdynų apsauga
  Saugomos teritorijos ir objektai
  Biologinė įvairovė
  Naudinga informacija
  Informacija apie šalinamus medžius
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba
  Jaunimo organizacijos
  Mokinių savivalda
  Finansavimo galimybės
  Atvirosios jaunimo erdvės
  Savanorystė
  Naudingos nuorodos
  Teisinė informacija
  Tyrimai
  Mobilizacija
  Kultūra
  Etninė kultūra
  Renginiai
  Kultūros ir meno taryba
  Kultūros centrai
  Kėdainių krašto muziejus
  Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka
  Mėgėjų meno kolektyvai
  Konkursų nuostatai
  Kultūros paveldas
  Aktualijos
  Nekilnojamosios kultūros vertybės
  Nekilnojamųjų kultūros vertybių stebėsena
  Teisės aktai
  Socialinė parama
  Kontaktai
  Informacija gyventojui
  Socialines paslaugas teikiančios įstaigos
  Teisinė informacija
  Sportas
  Sporto taryba
  Sporto renginiai
  Finansavimo galimybės
  Statybos ir turto ūkis
  Strateginis planavimas ir investicijos
  Sveikatos priežiūra
  Sveikatos priežiūros įstaigos
  Aktuali informacija
  Konkursai
  Ataskaitos
  Švietimas
  Kontaktai
  Veikla
  Švietimo taryba
  Bendrojo ugdymo mokyklos
  Neformaliojo švietimo mokyklos
  Ikimokyklinio ugdymo mokyklos
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos ataskaitos, vertinimai ir užduotys
  Turto valdymas
  Valstybinė kalba
  Viešieji pirkimai
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Teikiamų elektroninių paslaugų aprašymai
  Paslaugos verslui
  Services for Business
 • Projektai
 • Investuotojui (For investor)
  Įgyvendinami projektai
  Įgyvendinti projektai (iki 2016 m.)
  Pateiktos paraiškos
  Projektai įgyvendinti nuo 2016 metų
 • Savivaldybės įmonės, įstaigos
 • Nevyriausybinės organizacijos
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinių organizacijų taryba
  Bendruomeninių organizacijų taryba
  Finansavimo galimybės
  Kėdainių miesto VVG
  Kėdainių rajono VVG
  Bendruomeninės veiklos rėmimas
 • E. demokratija
 • Tarybos posėdžiai
  Tarybos sprendimų projektai
  E-iniciatyvos
  E-apklausos
  E-problemos (jungiamasi per Elektroninius valdžios vartus)
  E-peticijos (jungiamasi per Elektroninius valdžios vartus)
 • Konkursai
 • Konkursai į valstybės tarnybą
  Konkursai į įstaigų vadovų pareigas
  Atrankos į savivaldybės įmonių valdybos narius
 • Urbanistika ir architektūra
 • Teritorijų planavimas
  Statinių projektai
  Laisvos žemės plotai
  Leidimai ir rinkliavos
  Patvirtinti planai
  Bendrųjų planų stebėsena
 • Numerių suteikimas
 • Civilinė sauga
 • Vartotojų teisių apsauga
 • Ieškok pagalbos
 • Kėdainių miestas 360°
 • Nuorodos
 • Asmens duomenų apsauga
 • Savivaldybės vidinis kanalas
 •   Horizontalus meniu
 • Gyventojui
 • Asmenų aptarnavimo tvarka
  Atliekų tvarkymas
  Civilinė metrikacija ir archyvas
  Komunaliniai mokesčiai
  Ieškok pagalbos
  Teisinė pagalba
  Vyriausybės nariai priima
  Autobusų eismo tvarkaraščiai
  Traukinių tvarkaraštis
  Informacija apie bešeimininkį turtą
  Kėdainių rajono teritorijoje esančių kapinių sąrašas
 • Verslininkui
 • Parama smulkiam verslui
  Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras
  Ekonominė situacija
  Komisija
  Kėdainių laisvoji ekonominė zona
 • Turistui
 • Kėdainių kraštas
  Įžymūs Kėdainių žmonės
  Istorinės datos
  Krašto istorija
  Kėdainių panoramos
  Kviečiame į Lietuvos centrą - Kėdainius!
  Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras

  Konkursai į valstybės tarnybą

  1. KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA ORGANIZUOJA KONKURSĄ SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO  PAREIGOMS UŽIMTI  (PAREIGINĖS ALGOS KOEFICIENTAS 8,4)


  I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
  1. Socialinės paramos skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

  II. PASKIRTIS
  2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti, užtikrinti būsto pritaikymą neįgaliesiems.

  III. VEIKLOS SRITIS
  3. Vyriausiasis specialistas vykdo jam pavestas funkcijas, veikdamas socialinės paramos teikimo srityje.

  IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
  4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
  4.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą.
  4.2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei kitų institucijų teisės aktais reglamentuojančiais valstybės paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti, kompensacijų skyrimą ir gyvenamųjų patalpų skyrimą asmenims ar šeimoms, būsto pritaikymą neįgaliesiems.
  4.3. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
  4.4. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles.
  4.5. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, socialinės paramos informacine sistema „SPIS“ ir socialinių išmokų apskaitos sistema „Parama“.

  Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
  Konkursų administravimo, organizavimo, dokumentų priėmimo funkcijas atlieka centralizuotai Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. Dokumentai priimami 10 darbo dienų nuo paskelbimo VTD puslapyje.

  2. KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA ORGANIZUOJA KONKURSĄ ŽEMĖS ŪKIO IR APLINKOSAUGOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO  PAREIGOMS UŽIMTI    (PAREIGINĖS ALGOS KOEFICIENTAS 7,4)

  I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
  1. Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
        
  II. PASKIRTIS
  2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti vietos savivaldos institucijoms įstatymais ir kitais norminiais aktais nurodytas funkcijas aplinkos apsaugos bei gamtinių išteklių naudojimo srityse.

  III. VEIKLOS SRITIS
  3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje – aplinkos apsaugos srityje.

  IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
  4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
  4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;
  4.2. turėti 1 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų organizavimo srityje;
  4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą ir aplinkos apsaugos veiklą, raštvedybos bei teisės aktų rengimo taisykles;
  4.4. mokėti dirbti MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer kompiuterinėmis programomis;
  4.5. mokėti savarankiškai planuoti, racionaliai organizuoti savo veiklą, mokėti kaupti, analitiškai įvertinti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
  4.6. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

  Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
  Konkursų administravimo, organizavimo, dokumentų priėmimo funkcijas atlieka centralizuotai Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. Dokumentai priimami 10 darbo dienų nuo paskelbimo VTD puslapyje.

   

  3. KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA ORGANIZUOJA KONKURSĄ TEISĖS IR PERSONALO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGOMS UŽIMTI (PAREIGINĖS ALGOS KOEFICIENTAS 8,5)

  I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
  1. Teisės ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

  II. PASKIRTIS
  2. Teisės ir personalo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga teikti pirminę teisinę pagalbą Kėdainių rajono savivaldybės gyventojams, konsultuoti savivaldybės darbuotojus teisės klausimais, prižiūrėti rengiamų savivaldybės institucijų sprendimų projektų teisėtumą, atstovauti savivaldybės ir savivaldybės administracijos interesus teismuose.

  III. VEIKLOS SRITIS
  3. Vyriausiasis specialistas vykdo jam pavestas funkcijas, veikdamas bendrosios veiklos – teisės srityje ir specialiosios veiklos – valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos srityje.

  IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS
  TARNAUTOJUI
  4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specifinius reikalavimus:
  4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį teisės krypties išsilavinimą;
  4.2. turėti vienerių metų teisinio darbo patirtį;
  4.3. gerai išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje teisės aktus reglamentuojančius teisinę pagalbą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, civilinę teisę, darbo teisę, valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimą;
  4.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
  4.5. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
  4.6. išmanyti raštvedybos taisykles, sklandžiai dėstyti mintis, žinoti teisės aktų rengimo tvarką;
  4.7. mokėti dirbti MS Office programų paketu, teisės aktų paieškos sistemomis.

  Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
  Konkursų administravimo, organizavimo, dokumentų priėmimo funkcijas atlieka centralizuotai Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. Dokumentai priimami 10 darbo dienų nuo paskelbimo VTD puslapyje.

  Adresas: J. Basanavičiaus, 36, LT-57228 KėdainiaiIšsamesnė informacija: Telefonas: 8 347 44210El. paštas: liole.poznekoviene@kedainiai.lt

     Paskutinis atnaujinimas: 2020-03-27 08:29:39

  © Kėdainių rajono savivaldybės administracija, 2005.
  Sprendimas: Idamas, naudojant Smart Web sistema.