$new_lang_name = 'lit'; $mod_rewrite_link = '/l.php?tmpl_into[0]=index&tmpl_name[0]=m_site_index2&tmpl_into[1]=middle&tmpl_id[1]=144&_m_e_id=14&_menu_i_id=349'; ?>$new_lang_name = 'lit'; $mod_rewrite_link = '/l.php?tmpl_into[0]=index&tmpl_name[0]=m_site_index2&tmpl_into[1]=middle&tmpl_id[1]=144&_m_e_id=14&_menu_i_id=349'; ?> Kėdainių rajono savivaldybė - Konkursai į valstybės tarnybą

Kedainių rajono savivaldybė

J. Basanavičiaus g. 36
57288 Kėdainiai
Kodas 188768545
Tel. (8 347) 69 500
Faks. (8 347) 61 125
El. paštas info@kedainiai.lt


  Meras
 • Darbotvarkė
 • Priėmimo valandos
 • Mero pavaduotojas
 •   Kairėje
 • Teisės aktų paieška
 • Viešojo administravimo kokybės politika
 • Elektroninės paslaugos
 • Strateginis veiklos planas
 • Kėdainių miesto bendrasis planas 2010-2020 metams
 • E. Žemėlapis
 • Tarybos posėdžių transliacija
 •   Vertikalus meniu
 • Apklausos rezultatas
 • Apklausa
 • Apklausa: Renkame gražiausią lietuvišką Kėdainių įmonės, įstaigos pavadinimą
 • Naujienos
 • Struktūra ir kontaktai
 • Administracijos direktorius
  Administracijos struktūra
  Kontaktai
  Metų veiklos uždaviniai
  Įstaigos teikiančios viešąsias paslaugas
  Komisijos ir darbo grupės
 • Savivalda
 • Meras
  Darbotvarkė
  Priimamojo darbo laikas
  Mero pavaduotojas
  Taryba
  Tarybos reglamentas
  Tarybos nariai
  Tarybos frakcijos
  Tarybos komitetai
  Komisijos ir tarybos
  Tarybos posėdžiai
  Tarybos sprendimų projektai
  Tarybos sprendimai
  Tarybos sprendimai (iki 2011-09-30)
  Tarybos veiklos ataskaitos
  Etikos komisijos sprendimai
  Priėmimas
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Apie mus
  Nuostatai ir veikla
  Seniūnaitijos
  Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Seniūnijos
 • Korupcijos prevencija
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Veiklos ataskaitos
  Veiklos sritys
  Darbo užmokestis
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Vadovų darbotvarkės
  Ūkio subjektų priežiūra
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Įstaigos istorija
  Administracinės naštos mažinimas
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Priimti įsipareigojimai
 • Veiklos sritys
 • Aplinkosauga
  Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa
  Aplinkos monitoringas
  Aplinkos oras
  Atliekų tvarkymas
  Želdynų apsauga
  Saugomos teritorijos ir objektai
  Biologinė įvairovė
  Naudinga informacija
  Darbo ir priešgaisrinė sauga
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba
  Jaunimo organizacijos
  Mokinių savivalda
  Finansavimo galimybės
  Teisinė informacija
  Naudingos nuorodos
  Tyrimai
  Atvirosios jaunimo erdvės
  Mobilizacija
  Kultūra
  Etninė kultūra
  Renginiai
  Kultūros centrai
  Kėdainių krašto muziejus
  Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka
  Mėgėjų meno kolektyvai
  Konkursų nuostatai
  Kultūros paveldas
  Aktualijos
  Nekilnojamosios kultūros vertybės
  Nekilnojamųjų kultūros vertybių stebėsena
  Teisės aktai
  Socialinė parama
  Kontaktai
  Informacija gyventojui
  Socialines paslaugas teikiančios įstaigos
  Teisinė informacija
  Sportas
  Kontaktai
  Veikla
  Klubai
  Sportas ir laisvalaikis
  Renginių kalendorius
  Programos ir projektai
  Statybos ir turto ūkis
  Strateginis planavimas ir investicijos
  Sveikatos priežiūra
  Sveikatos priežiūros įstaigos
  Aktuali informacija
  Konkursai
  Ataskaitos
  Švietimas
  Kontaktai
  Veikla
  Bendrojo ugdymo mokyklos
  Neformaliojo švietimo mokyklos
  Ikimokyklinio ugdymo mokyklos
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos ataskaitos, vertinimai ir užduotys
  Turto valdymas
  Valstybinė kalba
  Viešieji pirkimai
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Administracinės paslaugos
 • Projektai
 • Investuotojui (For investor)
  Įgyvendinami projektai
  Įgyvendinti projektai (iki 2016 m.)
  Pateiktos paraiškos
  Projektai įgyvendinti nuo 2016 metų
 • Savivaldybės įmonės, įstaigos
 • Nevyriausybinės organizacijos
 • Naujienos
  Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinių organizacijų taryba
  Kėdainių miesto VVG
  Kėdainių rajono VVG
  Naudingos nuorodos
  Bendruomeninės veiklos rėmimas (2017-2019)
 • E. demokratija
 • Tarybos posėdžiai
  Tarybos sprendimų projektai
  E-iniciatyvos
  E-apklausos
  E-problemos (jungiamasi per Elektroninius valdžios vartus)
  E-peticijos (jungiamasi per Elektroninius valdžios vartus)
 • Konkursai
 • Konkursai į valstybės tarnybą
  Konkursai į mokyklos direktoriaus pareigas
 • Urbanistika ir architektūra
 • Teritorijų planavimas
  Statinių projektai
  Laisvos žemės plotai
  Leidimai ir rinkliavos
  Patvirtinti planai
  Bendrųjų planų stebėsena
 • Numerių suteikimas
 • Civilinė sauga
 • Vartotojų teisių apsauga
 • Ieškok pagalbos
 • Kėdainių miestas 360°
 • Nuorodos
 •   Horizontalus meniu
 • Gyventojui
 • Asmenų aptarnavimo tvarka
  Atliekų tvarkymas
  Civilinė metrikacija ir archyvas
  Komunaliniai mokesčiai
  Ieškok pagalbos
  Teisinė pagalba
  Vyriausybės nariai priima
  Autobusų eismo tvarkaraščiai
  Traukinių tvarkaraštis
  Informacija apie bešeimininkį turtą
  Kėdainių rajono teritorijoje esančių kapinių sąrašas
 • Verslininkui
 • Parama smulkiam verslui
  Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras
  Ekonominė situacija
  Komisija
  Kėdainių laisvoji ekonominė zona
 • Turistui
 • Kėdainių kraštas
  Įžymūs Kėdainių žmonės
  Istorinės datos
  Krašto istorija
  Kėdainių panoramos
  Kviečiame į Lietuvos centrą - Kėdainius!
  Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras

  Konkursai į valstybės tarnybą

  1. KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA ORGANIZUOJA KONKURSĄ SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGOMS UŽIMTI

  I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
  1. Socialinės paramos skyriaus vyriausiasis specialistas yra viešojo administravimo karjeros valstybės tarnautojas.

  II. PASKIRTIS
  2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius šalpos išmokų, tikslinių kompensacijų, transporto išlaidų kompensacijų, išmokų neįgaliesiems skyrimą ir mokėjimą.
  III. VEIKLOS SRITIS
  3. Vyriausiasis specialistas vykdo jam pavestas funkcijas, veikdamas socialinės paramos ir socialinių paslaugų organizavimo srityje.

  III. SPECIALŪS  REIKALAVIMAI  ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
  4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
  4.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą.
  4.2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei kitų institucijų teisės aktais dėl šalpos išmokų, tikslinių kompensacijų, transporto išlaidų kompensacijų, išmokų neįgaliesiems skyrimo ir mokėjimo, gebėti juos taikyti.
  4.3. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
  4.4. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles.
  4.5. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, socialinės paramos informacine sistema „SPIS“ ir socialinių išmokų apskaitos sistema „Parama“.

  Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
  Konkursų administravimo, organizavimo, dokumentų priėmimo funkcijas atlieka centralizuotai Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

  Adresas: J. Basanavičiaus, 36, LT-57228 Kėdainiai
  Išsamesnė informacija: Telefonas:  8 347 44210

   

  2. KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA ORGANIZUOJA KONKURSĄ APSKAITOS SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGOMS UŽIMTI

  I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
  1. Apskaitos skyriaus vedėjas ( toliau vedėjas ) yra karjeros valstybės tarnautojas.

  II. PASKIRTIS
  2. Vedėjo pareigybė reikalinga vadovauti skyriui, organizuoti Savivaldybės administracijos buhalterinę apskaitą, kontroliuoti, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami darbo, materialiniai ir finansiniai ištekliai, užtikrinti, kad ataskaitiniai duomenys būtų teisingi ir atskaitomybė laiku pateikiama finansuojančiai įstaigai.
  III. VEIKLOS SRITIS
   3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – finansų valdyme ir apskaitoje.
  III. SPECIALŪS  REIKALAVIMAI  ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
  4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
  4.1. Turėti aukštąjį universitetinį Socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos krypties arba jam prilygintą išsilavinimą.
  4.2. Turėti vienerių metų buhalterinio darbo patirtį biudžetinėje įstaigoje.
  4.3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo ir Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais įstaigų ūkinę-finansinę veiklą ir mokėti juos taikyti praktikoje.
  4.4. Mokėti dirbti MS Office programiniu paketu, teisės aktų ir kitų duomenų paieškos sistemomis ir buhalterinės apskaitos programa „Biudžetas VS“.
  4.5. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gerai žinoti raštvedybos, norminių aktų rengimo ir įforminimo taisykles, būti pareigingam, darbščiam, gebėti bendrauti.
  4.6. Mokėti savarankiškai planuoti, racionaliai organizuoti savo veiklą, mokėti kaupti, analitiškai įvertinti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas.
  4.7. Turėti gerus organizacinio darbo ir bendravimo įgūdžius.


  Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
  Konkursų administravimo, organizavimo, dokumentų priėmimo funkcijas atlieka centralizuotai Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

  Adresas: J. Basanavičiaus, 36, LT-57228 Kėdainiai
  Išsamesnė informacija: Telefonas:  8 347 44210

  3. KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA ORGANIZUOJA KONKURSĄ ARCHITEKTŪROS IR URBANISTIKOS SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGOMS UŽIMTI

  I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
  1. Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas (vyriausiasis architektas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

  II. PASKIRTIS
  2. Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjo (vyriausiojo architekto) pareigybė reikalinga teritorijų planavimo, architektūros, statybos, žemės, reklamos, nekilnojamojo kultūros paveldo teisės aktuose savivaldybės kompetencijai priskirtoms funkcijoms vykdyti ir organizuoti.

  III. VEIKLOS SRITIS
  3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas architektūros ir urbanistikos, statybos, teritorijų planavimo, kraštotvarkos, nekilnojamojo kultūros paveldo teritorijos planavimo ir reklamos srityse.

  III. SPECIALŪS  REIKALAVIMAI  ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
  4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
  4.1. turi būti baigęs ne trumpesnes kaip penkerių metų (ne mažiau kaip 300 studijų kreditų apimties) universitetines architektūros krypties nuolatinės formos studijas ir įgijęs atitinkamą magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;
  4.2. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldos veiklą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, teritorijų planavimą, statinių   projektavimą, statybą,  teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą, nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkymą;
  4.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų bendrojo darbo patirtį bei 2 metų darbo patirtį vykdant atestuoto architekto veiklą bent vienoje iš žemiau nurodytų sričių:
  4.3.1. Statybos įstatyme nustatytais atvejais statinio projekto rengimo, vadovavimo statinio statybos techninės veiklos pagrindinėms sritims (statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo pareigų atlikimas);
  4.3.2. Teritorijų planavimo įstatyme nustatytais atvejais teritorijų planavimo dokumentų rengimo, vadovavimo teritorijų planavimo dokumentų rengimui;
  4.3.3. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme nustatytais atvejais veiklos, susijusios su nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga vykdymo: tvarkybos darbų projektų rengimo ir vadovavimo tvarkybos darbų projektavimui, nekilnojamojo kultūros paveldo statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo pareigų vykdymo, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo, vadovavimo nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimui;  
  4.3.4. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatyme nustatytais atvejais saugomų teritorijų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir vadovavimo saugomų teritorijų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimui;
  4.4. gebėti planuoti ir organizuoti savo bei skyriaus veiklą, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
  4.5. mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu, mokėti dirbti Auto CAD programa.

  Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
  Konkursų administravimo, organizavimo, dokumentų priėmimo funkcijas atlieka centralizuotai Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

  Adresas: J. Basanavičiaus, 36, LT-57228 Kėdainiai
  Išsamesnė informacija: Telefonas:  8 347 44210
  Paskutinis atnaujinimas: 2019-05-22 16:31:53

  © Kėdainių rajono savivaldybės administracija, 2005.
  Sprendimas: Idamas, naudojant Smart Web sistema.