Kedainių rajono savivaldybė

J. Basanavičiaus g. 36
57288 Kėdainiai
Kodas 188768545
Tel. (8 347) 69 500
Faks. (8 347) 61 125
El. paštas info@kedainiai.lt


  Meras
 • Darbotvarkė
 • Priėmimo valandos
 • Mero pavaduotojas
 •   Kairėje
 • Teisės aktų paieška
 • Viešojo administravimo kokybės politika
 • Elektroninės paslaugos
 • Strateginis veiklos planas
 • Kėdainių miesto bendrasis planas 2010-2020 metams
 • E. Žemėlapis
 • Tarybos posėdžių transliacija
 •   Vertikalus meniu
 • Apklausos rezultatas
 • Naujienos
 • Struktūra ir kontaktai
 • Administracijos direktorius
  Administracijos struktūra
  Kontaktai
  Metų veiklos uždaviniai
  Įstaigos teikiančios viešąsias paslaugas
  Komisijos ir darbo grupės
 • Savivalda
 • Meras
  Darbotvarkė
  Priimamojo darbo laikas
  Mero pavaduotojas
  Taryba
  Tarybos reglamentas
  Tarybos nariai
  Tarybos frakcijos
  Tarybos komitetai
  Komisijos ir tarybos
  Tarybos posėdžiai
  Tarybos sprendimų projektai
  Tarybos sprendimai
  Tarybos sprendimai (iki 2011-09-30)
  Tarybos veiklos ataskaitos
  Etikos komisijos sprendimai
  Priėmimas
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Apie mus
  Nuostatai ir veikla
  Seniūnaitijos
  Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Seniūnijos
 • Korupcijos prevencija
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Veiklos sritys
  Darbo užmokestis
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Vadovų darbotvarkės
  Ūkio subjektų priežiūra
  Veiklos ataskaitos
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Įstaigos istorija
  Administracinės naštos mažinimas
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Priimti įsipareigojimai
 • Veiklos sritys
 • Aplinkosauga
  Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa
  Aplinkos monitoringas
  Aplinkos oras
  Atliekų tvarkymas
  Želdynų apsauga
  Saugomos teritorijos ir objektai
  Biologinė įvairovė
  Naudinga informacija
  Darbo ir priešgaisrinė sauga
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba
  Jaunimo organizacijos
  Mokinių savivalda
  Finansavimo galimybės
  Teisinė informacija
  Naudingos nuorodos
  Tyrimai
  Atvirosios jaunimo erdvės
  Mobilizacija
  Kultūra
  Etninė kultūra
  Renginiai
  Kultūros centrai
  Kėdainių krašto muziejus
  Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka
  Mėgėjų meno kolektyvai
  Konkursų nuostatai
  Kultūros paveldas
  Aktualijos
  Nekilnojamosios kultūros vertybės
  Nekilnojamųjų kultūros vertybių stebėsena
  Teisės aktai
  Socialinė parama
  Kontaktai
  Informacija gyventojui
  Socialines paslaugas teikiančios įstaigos
  Teisinė informacija
  Sportas
  Kontaktai
  Veikla
  Klubai
  Sportas ir laisvalaikis
  Renginių kalendorius
  Programos ir projektai
  Statyba ir komunalinis ūkis
  Strateginis planavimas ir investicijos
  Sveikatos priežiūra
  Sveikatos priežiūros įstaigos
  Aktuali informacija
  Konkursai
  Ataskaitos
  Švietimas
  Kontaktai
  Veikla
  Bendrojo ugdymo mokyklos
  Neformaliojo švietimo mokyklos
  Ikimokyklinio ugdymo mokyklos
  Turto valdymas
  Vaiko teisių apsauga
  Kontaktai
  Valstybinė kalba
  Viešieji pirkimai
  Žemės ūkis
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Administracinės paslaugos
 • Projektai
 • Investuotojui (For investor)
  Įgyvendinami projektai
  Įgyvendinti projektai (iki 2016 m.)
  Pateiktos paraiškos
  Projektai įgyvendinti nuo 2016 metų
 • Savivaldybės įmonės, įstaigos
 • Nevyriausybinės organizacijos
 • Naujienos
  Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinių organizacijų taryba
  Kėdainių miesto VVG
  Kėdainių rajono VVG
  Naudingos nuorodos
  Bendruomeninės veiklos rėmimas (2017-2019)
 • E. demokratija
 • Tarybos posėdžiai
  Tarybos sprendimų projektai
  E-iniciatyvos
  E-apklausos
  E-problemos (jungiamasi per Elektroninius valdžios vartus)
  E-peticijos (jungiamasi per Elektroninius valdžios vartus)
 • Konkursai į valstybės tarnybą
 • Urbanistika ir architektūra
 • Teritorijų planavimas
  Patvirtinti planai
  Statinių projektai
  Bendrųjų planų stebėsena
  Leidimai ir rinkliavos
 • Numerių suteikimas
 • Civilinė sauga
 • Ieškok pagalbos
 • Kėdainių miestas 360°
 • Nuorodos
 •   Horizontalus meniu
 • Gyventojui
 • Asmenų aptarnavimo tvarka
  Atliekų tvarkymas
  Civilinė metrikacija ir archyvas
  Komunaliniai mokesčiai
  Ieškok pagalbos
  Teisinė pagalba
  Vyriausybės nariai priima
  Autobusų eismo tvarkaraščiai
  Traukinių tvarkaraštis
  Informacija apie bešeimininkį turtą
  Kėdainių rajono teritorijoje esančių kapinių sąrašas
 • Verslininkui
 • Parama smulkiam verslui
  Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras
  Ekonominė situacija
  Komisija
  Kėdainių laisvoji ekonominė zona
 • Turistui
 • Kėdainių kraštas
  Įžymūs Kėdainių žmonės
  Istorinės datos
  Krašto istorija
  Kėdainių panoramos
  Kviečiame į Lietuvos centrą - Kėdainius!
  Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras

  Konkursai į valstybės tarnybą

  Kėdainių rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Viešosios įstaigos Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus pareigoms užimti

  Įstaigos buveinė – Budrio g. 5, 57164, Kėdainiai;

  įm.k. 1910457570;

  įstaigos interneto svetainė: http://www.kedainiupspc.lt

  Pareigos :  Direktorius

  Konkursą organizuojanti įstaiga Kėdainių rajono savivaldybės administracija

  Pareigų aprašymas

  Pareigybės paskirtis – organizuoti įstaigos veiklą, įgyvendinti pagrindinius įstaigos tikslus ir uždavinius, užtikrinti efektyvų įstaigai patikėto turto naudojimą, saugumą, organizuoti ir vykdyti įstaigos įstatuose numatytą veiklą, realizuoti įstaigos strategiją ir veiklos planą.

  Direktorius vykdo šias funkcijas:

  1. organizuoja  įstaigos veiklą ir veikia įstaigos vardu santykiuose su kitais  asmenimis, sudaro  ir nutraukia darbo sutartis su įstaigos darbuotojais;

  2. rengia įstaigos veiklos strategiją, veiklos ir finansines ataskaitas;

  3. organizuoja visuotinius dalininkų susirinkimus, dalyvaujant savininko įgaliotam asmeniui;

  4. įgyvendina savininko priimtus sprendimus;

  5. atidaro ir uždaro sąskaitas bankuose;

  6. užtikrina įstaigos turto efektyvų panaudojimą ir jo apsaugą;

  7. nustato įstaigos struktūrą, darbuotojų atlyginimus, skiria darbuotojams paskatinimus;

  8. tvirtina įstaigos vidaus tvarkos taisykles, darbuotojų pareigybių aprašymus, kitus vidaus tvarkomuosius dokumentus, užtikrinančius bendrąją tvarką, darbų saugą bei tinkamą darbą įstaigoje;

  9. užtikrina darbuotojams saugias ir tinkamas darbo sąlygas, darbų saugos, priešgaisrinės saugos, aplinkos apsaugos reikalavimų vykdymą

  10. sukuria  ir prižiūri  įstaigos vidaus kontrolės, įskaitant finansų sistemą. Jei įstaiga valdo, naudoja valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą ir juo disponuoja, vidaus kontrolės sistema turi būti kuriama, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo nuostatas;

  11. organizuoja  įstaigos aprūpinimą įranga, vaistais ir kitomis priemonėmis bei prekėmis būtinomis veiklos užtikrinimui. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka vykdo pirkimo procedūras;

  12. tik gavęs savininko sprendimą pasirašo sutartis dėl įstaigos ilgalaikio turto perleidimo, nuomos, perdavimo pagal panaudos sutartį, įkeitimo;

  13. atstovauja įstaigai santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis teisme, kitose institucijose, įstaigos vardu pasirašo dokumentus;

  14. turi kitų pareigų, kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams. 

  Kvalifikaciniai  reikalavimai

  Pretendentas turi atitikti šiuos bendruosius kvalifikacinius reikalavimus: 

  1. Būti Lietuvos Respublikos pilietis arba turėti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;

  2. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;

  3. turėti ne mažiau kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį ir biomedicinos mokslų ar socialinių mokslų srities aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį).

  Pretendentas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  1. Išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;

  2. išmanyti e. sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant ir planuojant sveikatinimo veiklą;

  3. žinoti e. sveikatos sistemos veikimo principus ir būti susipažinusiam su elektroniniais sveikatos duomenų tvarkymo technologiniais sprendimais, jų būdais ir jų plėtra;

  4. gebėti nustatyti rizikingas įstaigos (jos padalinio, filialo) veiklos sritis ir taikyti tinkamus krizių valdymo modelius;

  5. išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;

  6. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.);

  7. turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti visos įstaigos ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę atsižvelgiant į vadovaujamos Įstaigos (padalinio) funkcijas ir veiklos specifiškumą, taip pat prižiūrėti ir kontroliuoti Įstaigos (padalinio) darbą.

  Pretendentų papildoma kompetencija laikoma:

  1.Vadovavimo sveikatos sistemos subjektams (ar jų padaliniams, filialams) patirtis;

  2. kvalifikacijos tobulinimas ir (arba) mokslinės publikacijos sveikatos politikos, sveikatinimo veiklos strateginio planavimo, valdymo bei organizavimo, visuomenės sveikatos, sveikatos priežiūros reformos, sveikatos ekonomikos, vadybos, teisės, sveikatos mokymo ir ugdymo, socialinio darbo, informacinių technologijų, kitose su sveikatinimo veiklos organizavimu ir valdymu susijusiose srityse per paskutinius 5 metus (Pretendentui pateikus papildomos kvalifikacijos tobulinimą patvirtinančius pažymėjimus ar mokslinių publikacijų kopijas);

  3. darbdavio (-ių) ir (arba) aukštojo mokslo įstaigos vadovo rekomendacija (Pretendentui pateikus rekomendacinį raštą apie savo profesinę patirtį (vykdytą veiklą) ir darbo kokybę);

  4. Europos Sąjungos oficialių kalbų (anglų, vokiečių ar prancūzų) mokėjimas ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu (kalbos mokėjimo lygiai nustatomi vadovaujantis      2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 2241/204/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą (Europasas) (OL 2004 L 390, p. 6).

  Pretendentų dokumentai priimami 2018-05-21 – 2018-06-01 dienomis.

  Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

  Asmuo, norėdamas dalyvauti konkurse,  privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. Prašymą leisti dalyvauti Konkurse (Nuostatų 1 priedas);

  2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;

  3. gyvenimo aprašymą (nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);

  4. darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus ar šių dokumentų kopijas;

  5. privačių interesų deklaraciją;

  6. užpildytą Pretendento anketą (Nuostatų 2 priedas);

  7. papildomą kompetenciją įrodančius dokumentus ir (ar) jų kopijas;

  8. savo, kaip Įstaigos, kuriai vadovauti pretenduoja, vadovo, strateginės veiklos gaires;

  9. kitus dokumentus, patvirtinančius Pretendento atitiktį skelbime nurodytiems reikalavimams.

  Pretendentų atrankos būdas

  Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

  Informacijos apie konkursą teikimas

  Išsamesnė informacija:

  Adresas: J. Basanavičiaus g. 36, LT-57228  Kėdainiai; 310 Kab.

  Telefonas: +370 347 69 505; +37067954707

  El. paštas: ramune.kabosiene@kedainiai.lt

  Papildoma informacija

  Kilus pagrįstų abejonių dėl Pretendentų atitikties Konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir prireikus patikslinti ar papildyti pateiktus dokumentus Įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos vadovui  priėmus  sprendimą, terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentų prašoma pateikti papildomų duomenų.

  Konkurso į Kėdainių rajono savivaldybės biudžetinių ir viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovopareigoms užimti  nuostatai

  Pareigybės aprašymas

  _______________________________________________________________________________


  Kėdainių rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Viešosios įstaigos Kėdainių ligoninės direktoriaus pareigoms užimti

  Viešoji įstaiga  Kėdainių ligoninė

  Įstaigos buveinė – Budrio g. 5, 57164, Kėdainiai;

  įm.k. 191045561;

  Įstaigos interneto svetainė: http://www.kedainiuligonine.lt

  Pareigos :  Direktorius

  Konkursą organizuojanti įstaiga:  Kėdainių rajono savivaldybės administracija

   Pareigų aprašymas

   Pareigybės paskirtis – organizuoti įstaigos veiklą, įgyvendinti pagrindinius įstaigos tikslus ir uždavinius, užtikrinti efektyvų įstaigai patikėto turto naudojimą, saugumą, organizuoti ir vykdyti įstaigos įstatuose numatytą veiklą, realizuoti įstaigos strategiją ir veiklos planą.

  Direktorius vykdo šias funkcijas:

  1. organizuoja  įstaigos veiklą ir veikia įstaigos vardu santykiuose su kitais  asmenimis, sudaro  ir nutraukia darbo sutartis su įstaigos darbuotojais;

  2. rengia įstaigos veiklos strategiją, veiklos ir finansines ataskaitas;

  3. organizuoja visuotinius dalininkų susirinkimus, dalyvaujant savininko įgaliotam asmeniui;

  4. įgyvendina savininko priimtus sprendimus;

  5. atidaro ir uždaro sąskaitas bankuose;

  6. užtikrina įstaigos turto efektyvų panaudojimą ir jo apsaugą;

  7. nustato įstaigos struktūrą, darbuotojų atlyginimus, skiria darbuotojams paskatinimus;

  8. tvirtina įstaigos vidaus tvarkos taisykles, darbuotojų pareigybių aprašymus, kitus vidaus tvarkomuosius dokumentus, užtikrinančius bendrąją tvarką, darbų saugą bei tinkamą darbą įstaigoje;

  9. užtikrina darbuotojams saugias ir tinkamas darbo sąlygas, darbų saugos, priešgaisrinės saugos, aplinkos apsaugos reikalavimų vykdymą

  10. sukuria  ir prižiūri  įstaigos vidaus kontrolės, įskaitant finansų sistemą. Jei įstaiga valdo, naudoja valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą ir juo disponuoja, vidaus kontrolės sistema turi būti kuriama, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo nuostatas;

  11. organizuoja  įstaigos aprūpinimą įranga, vaistais ir kitomis priemonėmis bei prekėmis būtinomis veiklos užtikrinimui. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka vykdo pirkimo procedūras;

  12. tik gavęs savininko sprendimą pasirašo sutartis dėl įstaigos ilgalaikio turto perleidimo, nuomos, perdavimo pagal panaudos sutartį, įkeitimo;

  13. atstovauja įstaigai santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis teisme, kitose institucijose, įstaigos vardu pasirašo dokumentus;

  14. turi kitų pareigų, kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams. 

   Kvalifikaciniai  reikalavimai

   Pretendentas turi atitikti šiuos bendruosius kvalifikacinius reikalavimus: 

  1. Būti Lietuvos Respublikos pilietis arba turėti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;

  2. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;

  3. turėti ne mažiau kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį ir biomedicinos mokslų ar socialinių mokslų srities aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį).

  Pretendentas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  1. Išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;

  2. išmanyti e. sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant ir planuojant sveikatinimo veiklą;

  3. žinoti e. sveikatos sistemos veikimo principus ir būti susipažinusiam su elektroniniais sveikatos duomenų tvarkymo technologiniais sprendimais, jų būdais ir jų plėtra;

  4. gebėti nustatyti rizikingas įstaigos (jos padalinio, filialo) veiklos sritis ir taikyti tinkamus krizių valdymo modelius;

  5. išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;

  6. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.);

  7. turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti visos įstaigos ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę atsižvelgiant į vadovaujamos Įstaigos (padalinio) funkcijas ir veiklos specifiškumą, taip pat prižiūrėti ir kontroliuoti Įstaigos (padalinio) darbą.

  Pretendentų papildoma kompetencija laikoma:

  1.Vadovavimo sveikatos sistemos subjektams (ar jų padaliniams, filialams) patirtis;

  2. kvalifikacijos tobulinimas ir (arba) mokslinės publikacijos sveikatos politikos, sveikatinimo veiklos strateginio planavimo, valdymo bei organizavimo, visuomenės sveikatos, sveikatos priežiūros reformos, sveikatos ekonomikos, vadybos, teisės, sveikatos mokymo ir ugdymo, socialinio darbo, informacinių technologijų, kitose su sveikatinimo veiklos organizavimu ir valdymu susijusiose srityse per paskutinius 5 metus (Pretendentui pateikus papildomos kvalifikacijos tobulinimą patvirtinančius pažymėjimus ar mokslinių publikacijų kopijas);

  3. darbdavio (-ių) ir (arba) aukštojo mokslo įstaigos vadovo rekomendacija (Pretendentui pateikus rekomendacinį raštą apie savo profesinę patirtį (vykdytą veiklą) ir darbo kokybę);

  4. Europos Sąjungos oficialių kalbų (anglų, vokiečių ar prancūzų) mokėjimas ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu (kalbos mokėjimo lygiai nustatomi vadovaujantis      2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 2241/204/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą (Europasas) (OL 2004 L 390, p. 6).

   Pretendentų dokumentai priimami 2018-05-21 – 2018-06-01 dienomis.

  Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

  Asmuo, norėdamas dalyvauti konkurse,  privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. Prašymą leisti dalyvauti Konkurse (Nuostatų 1 priedas);

  2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;

  3. gyvenimo aprašymą (nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);

  4. darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus ar šių dokumentų kopijas;

  5. privačių interesų deklaraciją;

  6. užpildytą Pretendento anketą (Nuostatų 2 priedas);

  7. papildomą kompetenciją įrodančius dokumentus ir (ar) jų kopijas;

  8. savo, kaip Įstaigos, kuriai vadovauti pretenduoja, vadovo, strateginės veiklos gaires;

  9. kitus dokumentus, patvirtinančius Pretendento atitiktį skelbime nurodytiems reikalavimams.

  Pretendentų atrankos būdas

  Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

  Informacijos apie konkursą teikimas

  Išsamesnė informacija:

  Adresas: J. Basanavičiaus g. 36, LT-57228  Kėdainiai; 310 Kab.

  Telefonas: +370 347 69 505; +37067954707

  El. paštas: ramune.kabosiene@kedainiai.lt

   Papildoma informacija

  Kilus pagrįstų abejonių dėl Pretendentų atitikties Konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir prireikus patikslinti ar papildyti pateiktus dokumentus Įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos vadovui  priėmus  sprendimą, terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms,

  Konkurso į Kėdainių rajono savivaldybės biudžetinių ir viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovo pareigoms užimti  nuostatai

  Pareigybės aprašymas

  © Kėdainių rajono savivaldybės administracija, 2005.
  Sprendimas: Idamas, naudojant Smart Web sistema.