Kedainių rajono savivaldybė

J. Basanavičiaus g. 36
57288 Kėdainiai
Kodas 188768545
Tel. (8 347) 69 500
Faks. (8 347) 61 125
El. paštas info@kedainiai.lt


  Meras
 • Darbotvarkė
 • Priėmimo valandos
 • Mero pavaduotojas
 •   Kairėje
 • Teisės aktų paieška
 • Viešojo administravimo kokybės politika
 • Elektroninės paslaugos
 • Strateginis veiklos planas
 • Kėdainių miesto bendrasis planas 2010-2020 metams
 • E. Žemėlapis
 • Tarybos posėdžių transliacija
 •   Vertikalus meniu
 • Apklausos rezultatas
 • Naujienos
 • Struktūra ir kontaktai
 • Administracijos direktorius
  Administracijos struktūra
  Kontaktai
  Metų veiklos uždaviniai
  Įstaigos teikiančios viešąsias paslaugas
  Komisijos ir darbo grupės
 • Savivalda
 • Meras
  Darbotvarkė
  Priimamojo darbo laikas
  Mero pavaduotojas
  Taryba
  Tarybos reglamentas
  Tarybos nariai
  Tarybos frakcijos
  Tarybos komitetai
  Komisijos ir tarybos
  Tarybos posėdžiai
  Tarybos sprendimų projektai
  Tarybos sprendimai
  Tarybos sprendimai (iki 2011-09-30)
  Tarybos veiklos ataskaitos
  Etikos komisijos sprendimai
  Priėmimas
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Apie mus
  Nuostatai ir veikla
  Seniūnaitijos
  Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Seniūnijos
 • Korupcijos prevencija
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Veiklos ataskaitos
  Veiklos sritys
  Darbo užmokestis
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Vadovų darbotvarkės
  Ūkio subjektų priežiūra
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Įstaigos istorija
  Administracinės naštos mažinimas
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Priimti įsipareigojimai
 • Veiklos sritys
 • Aplinkosauga
  Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa
  Aplinkos monitoringas
  Aplinkos oras
  Atliekų tvarkymas
  Želdynų apsauga
  Saugomos teritorijos ir objektai
  Biologinė įvairovė
  Naudinga informacija
  Darbo ir priešgaisrinė sauga
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba
  Jaunimo organizacijos
  Mokinių savivalda
  Finansavimo galimybės
  Teisinė informacija
  Naudingos nuorodos
  Tyrimai
  Atvirosios jaunimo erdvės
  Mobilizacija
  Kultūra
  Etninė kultūra
  Renginiai
  Kultūros centrai
  Kėdainių krašto muziejus
  Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka
  Mėgėjų meno kolektyvai
  Konkursų nuostatai
  Kultūros paveldas
  Aktualijos
  Nekilnojamosios kultūros vertybės
  Nekilnojamųjų kultūros vertybių stebėsena
  Teisės aktai
  Socialinė parama
  Kontaktai
  Informacija gyventojui
  Socialines paslaugas teikiančios įstaigos
  Teisinė informacija
  Sportas
  Kontaktai
  Veikla
  Klubai
  Sportas ir laisvalaikis
  Renginių kalendorius
  Programos ir projektai
  Statybos ir turto ūkis
  Strateginis planavimas ir investicijos
  Sveikatos priežiūra
  Sveikatos priežiūros įstaigos
  Aktuali informacija
  Konkursai
  Ataskaitos
  Švietimas
  Kontaktai
  Veikla
  Bendrojo ugdymo mokyklos
  Neformaliojo švietimo mokyklos
  Ikimokyklinio ugdymo mokyklos
  Turto valdymas
  Vaiko teisių apsauga
  Kontaktai
  Valstybinė kalba
  Viešieji pirkimai
  Žemės ūkis
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Administracinės paslaugos
 • Projektai
 • Investuotojui (For investor)
  Įgyvendinami projektai
  Įgyvendinti projektai (iki 2016 m.)
  Pateiktos paraiškos
  Projektai įgyvendinti nuo 2016 metų
 • Savivaldybės įmonės, įstaigos
 • Nevyriausybinės organizacijos
 • Naujienos
  Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinių organizacijų taryba
  Kėdainių miesto VVG
  Kėdainių rajono VVG
  Naudingos nuorodos
  Bendruomeninės veiklos rėmimas (2017-2019)
 • E. demokratija
 • Tarybos posėdžiai
  Tarybos sprendimų projektai
  E-iniciatyvos
  E-apklausos
  E-problemos (jungiamasi per Elektroninius valdžios vartus)
  E-peticijos (jungiamasi per Elektroninius valdžios vartus)
 • Konkursai į valstybės tarnybą
 • Urbanistika ir architektūra
 • Teritorijų planavimas
  Patvirtinti planai
  Statinių projektai
  Bendrųjų planų stebėsena
  Leidimai ir rinkliavos
 • Numerių suteikimas
 • Civilinė sauga
 • Ieškok pagalbos
 • Kėdainių miestas 360°
 • Nuorodos
 •   Horizontalus meniu
 • Gyventojui
 • Asmenų aptarnavimo tvarka
  Atliekų tvarkymas
  Civilinė metrikacija ir archyvas
  Komunaliniai mokesčiai
  Ieškok pagalbos
  Teisinė pagalba
  Vyriausybės nariai priima
  Autobusų eismo tvarkaraščiai
  Traukinių tvarkaraštis
  Informacija apie bešeimininkį turtą
  Kėdainių rajono teritorijoje esančių kapinių sąrašas
 • Verslininkui
 • Parama smulkiam verslui
  Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras
  Ekonominė situacija
  Komisija
  Kėdainių laisvoji ekonominė zona
 • Turistui
 • Kėdainių kraštas
  Įžymūs Kėdainių žmonės
  Istorinės datos
  Krašto istorija
  Kėdainių panoramos
  Kviečiame į Lietuvos centrą - Kėdainius!
  Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras

  Konkursai į valstybės tarnybą

  1. KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA ORGANIZUOJA KONKURSĄ BENDROJO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGOMS UŽIMTI

  I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Bendrojo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
  2. Pareigybės lygis – A.
  3. Pareigybės kategorija – 11.

  II. PASKIRTIS

  4. Bendrojo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemas, būtinas teritorijoje susidarančioms komunalinėms atliekoms tvarkyti, užtikrinti tų sistemų funkcionavimą, organizuoti viešuosius pirkimus komunalinių atliekų tvarkymo srityje, administruoti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimą.

  III. VEIKLOS SRITIS

  5. Šias pareigas einantis vyriausiasis specialistas vykdo funkcijas specialiojoje - komunalinių atliekų tvarkymo srityje.

  IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

  6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
  6.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.
  6.2. Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.
  6.3. Išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, civilinę teisę, raštvedybos bei teisės aktų rengimo taisykles. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais atliekų tvarkymą ir administravimą.
  6.4. Gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
  6.5. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Outlook, Internet Explorer.
  6.6. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą.
  6.7. Mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles.
  6.8. Gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas. 

  Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį) 14  darbo dienų nuo paskelbimo VŽ/VTD.

  Pretendentas, norintis dalyvauti atrankoje, turi būti išlaikęs bendrųjų gebėjimų testą ir per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą privalo pateikti:
  1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
  2. gyvenimo aprašymą pagal 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 2241/2004/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant  užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą  (Europasas) ( OL2004 L 390, p.6);
  3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją. 

  Adresas – J. Basanavičiaus, 36, LT-57228 Kėdainiai
  Išsamesnė informacija:
  Telefonas (8 347) 44210
  El. paštas liole.poznekoviene@kedainiai.lt 

  ____________________________________________________________________

  2. KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA ORGANIZUOJA KONKURSĄ BENDROJO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGOMS UŽIMTI

  I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Bendrojo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
  2. Pareigybės lygis – A.
  3. Pareigybės kategorija – 10.

  II. PASKIRTIS

  4. Bendrojo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemas, būtinas teritorijoje susidarančioms komunalinėms atliekoms tvarkyti, užtikrinti tų sistemų funkcionavimą, organizuoti viešuosius pirkimus komunalinių atliekų tvarkymo srityje, administruoti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimą.

  III. VEIKLOS SRITIS

  5. Šias pareigas einantis vyriausiasis specialistas vykdo funkcijas specialiojoje - komunalinių atliekų tvarkymo srityje.

  IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

  6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
  6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
  6.2. turėti pusės metų darbo viešojo administravimo įstaigoje patirties;
  6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, civilinę teisę, raštvedybos bei teisės aktų rengimo taisykles. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais atliekų tvarkymą ir administravimą;
  6.4. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
  6.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Outlook, Internet Explorer;
  6.6. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
  6.7. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles;
  6.8. gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

  Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį) 14  darbo dienų nuo paskelbimo VŽ/VTD.

  Pretendentas, norintis dalyvauti atrankoje, turi būti išlaikęs bendrųjų gebėjimų testą ir per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą privalo pateikti:
  1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
  2. gyvenimo aprašymą pagal 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 2241/2004/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant  užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą  (Europasas) ( OL2004 L 390, p.6);
  3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją.

  Adresas – J. Basanavičiaus, 36, LT-57228 Kėdainiai
  Išsamesnė informacija:
  Telefonas (8 347) 44210
  El. paštas liole.poznekoviene@kedainiai.lt

  ________________________________________________________________________________

  3. KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA ORGANIZUOJA ATRANKĄ APSKAITOS SKYRIAUS BUHALTERIO PAREIGOMS UŽIMTI

  I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
  1. Apskaitos skyriaus buhalteris (darbuotojas dirbantis pagal darbo sutartį) yra specialistų grupės.
  2. Pareigybės lygis – A2

  II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI
  Pretendentas į buhalterio pareigas turi atitikti šiuos reikalavimus:
  1. turėti aukštąjį neuniversitetinį arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą, buhalterio ar finansininko profesinę kvalifikaciją;
  2. turėti vienerių metų darbo biudžetinėje įstaigoje patirties;
  3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo ir Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais įstaigų ūkinę-finansinę veiklą ir mokėti juos taikyti praktikoje.
   4. mokėti dirbti MS Office programiniu paketu, teisės aktų ir kitų duomenų paieškos sistemomis.
   5. mokėti savarankiškai planuoti, racionaliai organizuoti savo veiklą, mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas

  Atrankos vykdymo būdas:
  Pretendentas, norintis dalyvauti atrankoje, elektroniniu paštu  administracija@kedainiai.lt iki 2018 m. liepos 31 d. privalo pateikti:
  1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
  2. gyvenimo aprašymą pagal 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 2241/2004/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant  užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą  (Europasas) ( OL2004 L 390, p.6).
  Atrankos data ir laikas kiekvienam pretendentui, atitinkančiam nustatytus reikalavimus, bus pranešti asmeniškai.

  Išsamesnė informacija:
  Telefonas: 8 347 69540

  _________________________________________________________________________________

  KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA ORGANIZUOJA KONKURSĄ ŽEMĖS ŪKIO IR APLINKOSAUGOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGOMS UŽIMTI

  I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
  1. Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
  2. Lygis - A
  3. Kategorija-10
  II. PASKIRTIS
  4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga registruoti valstybinei traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registracijai ir techninei priežiūrai atlikti.

  III. VEIKLOS SRITIS
  5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje - žemės ūkio technikos registravimo ir techninės priežiūros srityje.

  IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
  6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
  6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities mechanikos inžinerijos krypties išsilavinimą, inžinieriaus profesinę kvalifikaciją;
  6.2. turėti 1 metų darbo patirtį žemės ūkio inžinerijos srityje;
  6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, ES ir kitus teisės aktus, susijusius su valstybės informacinių išteklių valdymu, traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų registru, jų atitikties įvertinimu, tipo patvirtinimu, techninėmis apžiūromis, saugiu eismu ir gebėti juos taikyti praktiškai;
  6.4. išmanyti traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų konstrukcijas, veikimo principus ir saugaus eksploatavimo reikalavimus;
  6.5. gebėti konsultuoti technikos savininkus įvairiais technikos panaudojimo registravimo, techninės būklės, įsigijimo, saugių darbo sąlygų klausimais;
  6.6. mokėti savarankiškai planuoti, racionaliai organizuoti savo veiklą, mokėti kaupti, analitiškai įvertinti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
  6.7. gebėti rengti dokumentus pagal Dokumentų rengimo taisykles ir teisės aktų rengimo rekomendacijas;
  6.8. mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu;
  6.9. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

  Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
  Dokumentai priimami 14 darbo dienų nuo paskelbimo VŽ/VTD.
  Asmuo, norėdamas dalyvauti konkurse, turi būti išlaikęs bendrųjų gebėjimų testą ir per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą privalo pateikti:
  1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami asmens tapatybei nustatyti Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas, kuriuo bus pateikta informacija;
  2. gyvenimo aprašymą pagal 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 2241/2004/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant  užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą  (Europasas) ( OL2004 L 390, p.6);
  3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją.

  Adresas: J. Basanavičiaus, 36, LT-57228 Kėdainiai
  Išsamesnė informacija:
  Telefonas:  8 347 44210
  El. paštas: liole.poznekoviene@kedainiai.lt  Paskutinis atnaujinimas: 2018-07-19 10:36:55

  © Kėdainių rajono savivaldybės administracija, 2005.
  Sprendimas: Idamas, naudojant Smart Web sistema.