Kedainių rajono savivaldybė

J. Basanavičiaus g. 36
57288 Kėdainiai
Kodas 188768545
Tel. (8 347) 69 500
Faks. (8 347) 61 125
El. paštas info@kedainiai.lt


  Meras
 • Darbotvarkė
 • Priėmimo valandos
 • Mero pavaduotojas
 •   Kairėje
 • Teisės aktų paieška
 • Viešojo administravimo kokybės politika
 • Elektroninės paslaugos
 • Strateginis veiklos planas
 • Kėdainių miesto bendrasis planas 2010-2020 metams
 • E. Žemėlapis
 • Tarybos posėdžių transliacija
 •   Vertikalus meniu
 • Apklausa
 • Naujienos
 • Aktualijos
 • Struktūra ir kontaktai
 • Administracijos direktorius
  Administracijos struktūra
  Kontaktai
  Metų veiklos uždaviniai
  Įstaigos teikiančios viešąsias paslaugas
  Komisijos ir darbo grupės
 • Savivalda
 • Meras
  Darbotvarkė
  Priimamojo darbo laikas
  Mero pavaduotojas
  Taryba
  Tarybos reglamentas
  Tarybos nariai
  Tarybos frakcijos
  Tarybos komitetai
  Komisijos ir tarybos
  Tarybos posėdžiai
  Tarybos sprendimų projektai
  Tarybos sprendimai
  Tarybos sprendimai (iki 2011-09-30)
  Tarybos veiklos ataskaitos
  Etikos komisijos sprendimai
  Priėmimas
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Apie mus
  Nuostatai ir veikla
  Seniūnaitijos
  Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Seniūnijos
 • Korupcijos prevencija
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Veikla
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Veiklos sritys
  Darbo užmokestis
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Vadovų darbotvarkės
  Ūkio subjektų priežiūra
  Veiklos ataskaitos
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Įstaigos istorija
  Administracinės naštos mažinimas
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Priimti įsipareigojimai
 • Sritys
 • Aplinkosauga
  Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa
  Aplinkos monitoringas
  Aplinkos oras
  Atliekų tvarkymas
  Želdynų apsauga
  Saugomos teritorijos ir objektai
  Biologinė įvairovė
  Naudinga informacija
  Darbo ir priešgaisrinė sauga
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba
  Jaunimo organizacijos
  Mokinių savivalda
  Finansavimo galimybės
  Teisinė informacija
  Naudingos nuorodos
  Tyrimai
  Atvirosios jaunimo erdvės
  Mobilizacija
  Kultūra
  Etninė kultūra
  Renginiai
  Kultūros centrai
  Kėdainių krašto muziejus
  Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka
  Mėgėjų meno kolektyvai
  Konkursų nuostatai
  Kultūros paveldas
  Aktualijos
  Nekilnojamosios kultūros vertybės
  Nekilnojamųjų kultūros vertybių stebėsena
  Teisės aktai
  Socialinė parama
  Kontaktai
  Informacija gyventojui
  Socialines paslaugas teikiančios įstaigos
  Seniūnijų socialiniai darbuotojai
  Teisinė informacija
  Sportas
  Kontaktai
  Veikla
  Klubai
  Sportas ir laisvalaikis
  Renginių kalendorius
  Programos ir projektai
  Statyba ir komunalinis ūkis
  Strateginis planavimas ir investicijos
  Sveikatos priežiūra
  Sveikatos priežiūros įstaigos
  Aktuali informacija
  Konkursai
  Ataskaitos
  Švietimas
  Kontaktai
  Veikla
  Bendrojo ugdymo mokyklos
  Neformaliojo švietimo mokyklos
  Ikimokyklinio ugdymo mokyklos
  Turto valdymas
  Vaiko teisių apsauga
  Kontaktai
  Valstybinė kalba
  Viešieji pirkimai
  Žemės ūkis
  Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyrius
  Žemės ūkio specialistai seniūnijose
  Informacija
  Nuorodos
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Administracinės paslaugos
 • Projektai
 • Investuotojui (For investor)
  Įgyvendinami projektai
  Įgyvendinti projektai (iki 2016 m.)
  Pateiktos paraiškos
 • Savivaldybės įmonės, įstaigos
 • Nevyriausybinės organizacijos
 • Naujienos
  Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinių organizacijų taryba
  Kėdainių miesto VVG
  Kėdainių rajono VVG
  Naudingos nuorodos
  Bendruomeninės veiklos rėmimas (2017-2019)
 • E. demokratija
 • Tarybos posėdžiai
  Tarybos sprendimų projektai
  E-iniciatyvos
  E-apklausos
  E-problemos (jungiamasi per Elektroninius valdžios vartus)
  E-peticijos (jungiamasi per Elektroninius valdžios vartus)
 • Konkursai į valstybės tarnybą
 • Urbanistika ir architektūra
 • Teritorijų planavimas
  Patvirtinti planai
  Statinių projektai
  Bendrųjų planų stebėsena
 • Numerių suteikimas
 • Civilinė sauga
 • Ieškok pagalbos
 • Kėdainių miestas 360°
 • Nuorodos
 •   Horizontalus meniu
 • Gyventojui
 • Asmenų aptarnavimo tvarka
  Atliekų tvarkymas
  Civilinė metrikacija ir archyvas
  Komunaliniai mokesčiai
  Ieškok pagalbos
  Teisinė pagalba
  Vyriausybės nariai priima
  Autobusų eismo tvarkaraščiai
  Traukinių tvarkaraštis
  Informacija apie bešeimininkį turtą
  Kėdainių rajono teritorijoje esančių kapinių sąrašas
 • Verslininkui
 • Parama smulkiam verslui
  Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras
  Ekonominė situacija
  Komisija
  Formos
  Kėdainių laisvoji ekonominė zona
 • Turistui
 • Kėdainių kraštas
  Įžymūs Kėdainių žmonės
  Istorinės datos
  Krašto istorija
  Kėdainių panoramos
  Kviečiame į Lietuvos centrą - Kėdainius!
  Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras

  Kėdainių miesto vietos veiklos grupė

  Kėdainių miesto VVG atvira bendradarbiavimui

  Kėdainių miesto vietos grupė įgyvendina projektą „Kėdainių miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos parengimas“, pagal veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“ 08.6.1-ESFA-T-909 priemonę „Vietos plėtros strategijų rengimas“ finansuojamą Europos Sąjungos investicijų fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės bei rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.

  Vienas iš VVG įsteigimo tikslų: ne tik atstovauti vietos gyventojų poreikius ir lūkesčius, bet ir skatinti bendradarbiavimo veiklas ir, veikiant kartu spręsti miesto socialines, ekonomines, užimtumo ir kitas problemas, bei didinti socialiai pažeidžiamų grupių asmenų įsitraukimą į bendras veiklas. Tuo tikslu Kėdainių miesto VVG pasirašė bendradarbiavimo sutartis su Panevėžio, Jonavos ir Raseinių miestų vietos veiklos grupėmis, su kuriomis drauge sieks bendrai įgyvendinamų Strategijose numatytų veiklų, padėsiančių spręsti atitinkamų vietovių socialinės atskirties problemas, didins jų bendruomenių socialinę integraciją bei pagyvins tarpusavio bendruomeninius ryšius.

  Kėdainių miesto seniūnijos gyventojų poreikių ir lūkesčių tyrimas

  Kviečiame dalyvauti valdybos posėdyje

  Kviečiame Kėdainių miesto VVG valdybos narius dalyvauti posėdyje, kuris vyks 2016 m. sausio 21 d., ketvirtadienį, 17.00 val. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos posėdžių salėje, adresu: J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai.
  Darbotvarkė:
  1. Parengto Kėdainių miesto VVG vietos plėtros strategijos projekto pristatymas;
  2. Kiti klausimai.


  Kvietimas dalyvauti visuotiniame susirinkime

  Kviečiame Kėdainių miesto VVG narius dalyvauti visuotiniame narių susirinkime, kuris vyks 2016 m. sausio 21 d., ketvirtadienį, 18.00 val. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos posėdžių salėje, adresu: J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai.
  Darbotvarkė:
  1. Dėl Kėdainių miesto VVG vietos plėtros strategijos tvirtinimo;
  2. Kiti klausimai.


  Kviečiame dalyvauti viešame susirinkime!

  2016 m. sausio 21 d., ketvirtadienį, 18.00 val. Kėdainių miesto VVG organizuoja viešą susirinkimas su Kėdainių miesto bendruomene. Susirinkimas vyks Kėdainių rajono savivaldybės tarybos posėdžių salėje, adresu: J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai. Susirinkimo metu bus pristatyti gyventojų anketinės apklausos rezultatai, VVG teritorijos SSGG analizė, Strategijos prioritetai, priemonės, veiklų sritys ir finansinis planas ir t.t.


  Kviečiame miestelėnus teikti projektų idėjas Kėdainių miesto vietos plėtros strategijai

  Kėdainių miesto vietos veiklos grupė įgyvendina projektą Nr. 08.6.1-ESFA-T-909-01-0019 „Kėdainių miesto vietos plėtros strategijos parengimas“, finansuojamą Europos Sąjungos investicijų fondų lėšomis, ir kviečia juridinius asmenis, bendruomenines ir nevyriausybines organizacijas, asocijuotas verslo struktūras ir (ar) įmones bei įstaigas dalyvauti rengiant vietos plėtros strategiją ir teikti projektų idėjas iki 2016 m. sausio 25 d. 19:00 val. elektroniniu paštu kedainiu.miesto.vvg@gmail.com;

  Kėdainių miesto vietos plėtros strategija, jos prioritetai, numatyti vykdyti veiksmai bei planuojamos patirti išlaidos privalo atitikti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – ministerija) keliamus reikalavimus, kurie pateikiami atmintinėje (pridedama) apie numatomas projektų finansavimo pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų  veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ sąlygas. Todėl prašome rengiant projektų idėjas/pasiūlymus vadovautis Atmintinėje pateikiamomis nuostatomis bei reikalavimais. 
  Atmintinė
  Daugiau informacijos teikiama: el.p.:  kedainiu.miestovvg@gmail.com arba mob.tel.: 8 677 72888


  Kėdainių miesto VVG pakvietė miestelėnus bendrai diskusijai

  Lapkričio 20 dieną į Kėdainių rajono savivaldybę buvo sukviesti miesto gyventojai viešam vietos plėtros strategijos rengimo susirinkimui- konsultacijai, kurios metu buvo pristatyti strategijos rengimo tikslai, tinkami pareiškėjai, tinkamos finansuoti pagal strategiją veiklos ir projektai bei išlaidų kategorijos, kurioms gali būti skiriamas Europos Sąjungos investicijų fondų finansavimas. Susitikimo metu buvo atsakyta į gyventojams, įstaigų ir organizacijų atstovams iškilusius klausimus, išklausytos pastabos ir pasiūlymai.

  Primename, jog vietos plėtros strategija bus rengiama atsižvelgiant į Kėdainių miesto gyventojų bei įmonių ir organizacijų poreikius bei pasiūlymus.
  Kviečiame visus aktyviai dalyvauti apklausoje ir iki 2015 m. gruodžio 31 d. užpildyti anketą, kurią rasite Čia
  Daugiau informacijos teikiama: el.p.:  kedainiu.miestovvg@gmail.com arba mob.tel.: 8 677 72888


  Kviečiame dalyvauti viešuose (konsultaciniuose) susirinkimuose

  Kėdainių miesto VVG gruodžio 15 ir 16 dienomis nuo 10 iki 17 val.  adresu: Didžioji g. 8, Kėdainiai organizuoja viešus susirinkimus (konsultacijas) dėl Kėdainių miesto VVG vietos plėtros parengimo ir kviečia juridinius asmenis, bendruomenines ir nevyriausybines organizacijas, asocijuotas verslo struktūras ir (ar) įmones bei įstaigas dalyvauti rengiant vietos plėtros strategiją.

  Kėdainių miesto vietos veiklos grupė ir Europos socialinio fondo agentūra, pasirašiusi iš Europos Sąjungos investicijų fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-909-01-0019 “Kėdainių miesto vietos plėtros strategijos parengimas” sutartį, įgyvendina projektą, kurio tikslas parengti Kėdainių miesto vietos plėtros strategiją, siekiant pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius. Vietos plėtros strategija rengiama atsižvelgiant į Kėdainių miesto gyventojų bei įmonių ir organizacijų poreikius bei pasiūlymus.
  Daugiau informacijos teikiama: el.p.:  kedainiu.miestovvg@gmail.com, arba mob.tel.: 8 677 72888


  Kviečiamas darbo grupės susirinkimas

  Kėdainių miesto vietos veiklos grupė kviečia į VVG darbo grupės susitikimą, kuris vyks š. m. gruodžio 16 d. (ketvirtadienį) 17:00 val. Adresu: Didžioji g.8, Kėdainiai

  Renginio tema – Strategijos rengimo problemų  indentifikavimas, miesto bendruomenės poreikiai, galimos bei remiamos veiklos, paramos lėšų viešinimo būdai ir galimybės.

  Daugiau informacijos teikiama: el.p.:  kedainiu.miestovvg@gmail.com, arba mob.tel.: 8 677 72888


  Kviečiame į konsultacinį vieša susirinkimą

  Sausio 14d. 10 val. Kėdainių miesto VVG organizuoja trečiąjį konsultacinį viešą susirinkimą dėl vietos plėtros strategijos parengimo. Susirinkimas vyks adresu: Didžioji g.8, Kėdainiai.

   

  Kėdainių miesto vietos plėtros strategija turi būti parengta iki 2016 m. vasario 15d., todėl iki sausio 25d. kviečiame visus Kėdainių miesto seniūnijos teritorijos gyventojus, verslininkus, valdžios atstovus, išsakyti ir pateikti mums savo idėjas, poreikį, kuris atsispindės parengtoje Kėdainių miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijoje.
  Pateikti savo idėjas ir pasiūlymus galima el.p.: kedainiu.miestovvg@gmail.com, taip pat atėjus į Kėdainių miesto VVG būstinę adresu: Didžioji 8, Kėdainiai. Konsultacijos teikiamos darbo dienomis nuo 8 iki17val. Informacija teikiama mob. tel. 8 677 72888.
  Daugiau informacijos teikiama: el.p.:  kedainiu.miestovvg@gmail.com, arba mob.tel.: 8 677 72888

   

   

  Kėdainių miesto VVG naujienos
  Kėdainių miesto vietos veiklos grupės įstatai
  Prašymas tapti Kėdainių miesto vietos veiklos grupės nariu

  Kėdainių miesto VVG nariai
  Kėdainių miesto VVG valdybos nariai
  VVG posėdžių protokolai

  Atmintinė
  Kėdainių miesto gyventojų nuomonės tyrimas (anketa)
  Apklausos rezultatai
  Kėdainių miesto VVG viešieji pirkimai

  Kėdainių miesto vietos veiklos grupė įsteigta 2015 m. birželio 11 d., rengia Kėdainių miesto vietos veiklos grupės 2016 - 2022 m. vietos plėtros strategiją, kurios tikslas – pagerinti įsidarbinimo galimybes ir padidinti vietos bendruomenės socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius.

  Kėdainių miesto vietos veiklos grupės steigėjai:
  - Kėdainių rajono savivaldybės administracija;
  - Asociacija Kėdainių senamiesčio bendruomenė;
  - Asociacija Kėdainių trečiojo amžiaus universitetas;
  - UAB „Ergasa“.

  Kėdainių miesto VVG siekia išsiaiškinti Kėdainių miesto seniūnijos teritorijos gyventojų poreikius, kuriuos tinkamai išnaudojus būtų galima pagerinti įsidarbinimo galimybes, didinti socialinę integraciją bei gyventojų verslumą. Poreikių ir esamų problemų sprendimui nuspręsta rengti vietos plėtros strategiją, įtraukiant kuo daugiau Kėdainių miesto VVG teritorijos gyventojų. Projekto dėka pirmą kartą sudaryta galimybė skirtingų sektorių atstovams ir visai Kėdainių miesto bendruomenei kartu identifikuoti aktualias visiems problemas ir ieškoti drauge pačių efektyviausių sprendimo būdų.
  Kviečiame visus juridinius asmenis, atstovaujančius bendruomenines ir nevyriausybines organizacijas, asocijuotas verslo struktūras ir (arba) įmones susipažinti su projektų įgyvendinimo ir finansavimo galimybėmis (žr. „Atmintinė“) bei dalyvauti visose vietos plėtros strategijos rengimo etapuose ir įgyvendinime.

  Numatomi šie Strategijos rengimo etapai:
  1. Poreikių tyrimas (anketinė apklausa, 3 vieši susirinkimai);
  2. Esamos situacijos ir SSGG analizė;
  3. Strategijos prioritetų, priemonių ir veiklos sričių identifikavimas;
  4. Finansinio plano parengimas;
  5. Viešas Strategijos projekto pristatymas Kauno regiono plėtros taryboje, Kėdainių rajono savivaldybės taryboje ir tvirtinimas Kėdainių miesto VVG visuotiniame susirinkime.

  Vietos plėtros strategija rengiama, įgyvendinant projektą Nr. 08.6.1-ESFA-T-909-01-0019 „Kėdainių miesto vietos plėtros strategijos parengimas“, finansuojamą Europos Sąjungos investicijų fondų lėšomis  (8 prioriteto „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“ 08.6.1-ESFA-T-909 priemonė „Vietos plėtros strategijų rengimas“). Projekto įgyvendinimo pabaiga - 2016 m. vasario 15 d.

  Strategijos įgyvendinimo metu, numatoma remti šias priemones:
  1. Bendruomenės inicijuojamos veiklos, skirtos mažinti vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijos gyventojų (toliau – gyventojai) esamą socialinę atskirtį:
  1.1. bendrųjų socialinių paslaugų (pvz., maitinimo, transporto, asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimo, sociokultūrinių, savipagalbos grupių), specialiųjų socialinės priežiūros paslaugų (pagalbos į namus, psichosocialinės ir intensyvios krizių įveikimo pagalbos, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo) ir kitų reikalingų paslaugų socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams teikimas;
  1.2. informacijos apie įvairiose organizacijose prieinamas socialines ir kitas reikalingas paslaugas sklaida socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams ir tarpininkavimas šias paslaugas gaunant;
  2. Bedarbių ir neaktyvių darbingų gyventojų užimtumui didinti skirtų iniciatyvų įgyvendinimas, siekiant pagerinti šių asmenų padėtį darbo rinkoje:
  2.1. naujų profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių įgijimas (neformalus švietimas (įskaitant neformalųjį profesinį mokymą);  savanoriška veikla (savanorystė); praktinių darbo įgūdžių įgijimas, ugdymas darbo vietoje);
  2.2. informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ar kita pagalba įdarbinant, įtraukiant į neformalųjį švietimą (įskaitant neformalųjį profesinį mokymą), praktikos atlikimą, visuomeninę ir (ar) kultūrinę veiklą (pvz.,  profesinis orientavimas, motyvavimas imtis aktyvios veiklos);
  3. Gyventojų verslumui didinti (t. y., verslo kūrimui ir pradedamo verslo plėtojimui reikalingiems gebėjimams stiprinti) skirtų neformalių iniciatyvų įgyvendinimas, siekiant pagerinti darbingų vietos veiklos grupės teritorijos gyventojų padėtį darbo rinkoje  (pvz., besikuriančio verslo (įskaitant savarankišką veiklą pradedančius asmenis) konsultavimas, pagalba randant tiekėjus, klientus; verslui (įskaitant savarankišką veiklą pradedančius asmenis) pradėti reikalingų priemonių suteikimas; mentorystė ,,verslas verslui“, teikiant konsultacijas konkretaus verslo kūrimo ir plėtros klausimais);
  4. Bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklų, reikalingų 1 –3 veiklų vykdymui, vietos plėtros strategijos ir (ar) jai įgyvendinti skirtų projektų tikslų pasiekimui užtikrinti, kūrimas ir palaikymas (įskaitant bendradarbiavimą su kitų miestų, kaimo vietovių, žuvininkystės regionų vietos veiklos grupėmis);
  5. Gyventojų savanoriškos veiklos skatinimas, atlikimo organizavimas ir savanorių mokymas, remiama tiek, kiek reikalinga 1-4 veiklomis vykdyti.

  Kilus klausimams, prašome kreiptis:
  Kėdainių miesto VVG pirmininkė Kristina Vainauskienė
  Tel. 8 677 72888, el. paštas kedainiu.miestovvg@gmail.com
  Projekto koordinatorė Kristina Kulbienė
  El. paštas kedainiu.miestovvg@gmail.com


   

   
   
   
   
   


  Paskutinis atnaujinimas: 2016-06-01 22:24:41

  © Kėdainių rajono savivaldybės administracija, 2005.
  Sprendimas: Idamas, naudojant Smart Web sistema.