Kedainių rajono savivaldybė

J. Basanavičiaus g. 36
57288 Kėdainiai
Kodas 188768545
Tel. (8 347) 69 500
Faks. (8 347) 61 125
El. paštas info@kedainiai.lt


  Meras
 • Darbotvarkė
 • Priėmimo valandos
 • Mero pavaduotojas
 •   Kairėje
 • Teisės aktų paieška
 • Kėdainių rajono savivaldybės piliečių chartija
 • Elektroninės paslaugos
 • Strateginis veiklos planas
 • Kėdainių miesto bendrasis planas 2010-2020 metams
 • E. Žemėlapis
 • Tarybos posėdžių transliacija
 •   Vertikalus meniu
 • Apklausa
 • Naujienos
 • Aktualijos
 • Struktūra ir kontaktai
 • Administracijos direktorius
  Administracijos struktūra
  Kontaktai
  Metų veiklos uždaviniai
  Įstaigos teikiančios viešąsias paslaugas
 • Savivalda
 • Meras
  Darbotvarkė
  Priimamojo darbo laikas
  Mero pavaduotojas
  Taryba
  Tarybos reglamentas
  Tarybos nariai
  Tarybos frakcijos
  Tarybos komitetai
  Komisijos ir tarybos
  Tarybos posėdžiai
  Tarybos sprendimų projektai
  Tarybos sprendimai
  Tarybos sprendimai (iki 2011-09-30)
  Tarybos veiklos ataskaitos
  Etikos komisijos sprendimai
  Priėmimas
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Apie mus
  Nuostatai ir veikla
  Seniūnaitijos
  Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Seniūnijos
 • Korupcijos prevencija
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Veiklos ataskaitos
  Veiklos sritys
  Darbo užmokestis
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Vadovų darbotvarkės
  Ūkio subjektų priežiūra
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Įstaigos istorija
  Administracinės naštos mažinimas
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Priimti įsipareigojimai
 • Veiklos sritys
 • Darbo ir priešgaisrinė sauga
  Aplinkosauga
  Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa
  Aplinkos monitoringas
  Aplinkos oras
  Atliekų tvarkymas
  Želdynų apsauga
  Saugomos teritorijos ir objektai
  Biologinė įvairovė
  Naudinga informacija
  Informacija apie tvarkomus želdinius
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba
  Jaunimo organizacijos
  Mokinių savivalda
  Finansavimo galimybės
  Atvirosios jaunimo erdvės
  Savanorystė
  Naudingos nuorodos
  Teisinė informacija
  Tyrimai
  Mobilizacija
  Kultūra
  Etninė kultūra
  Renginiai
  Kultūros ir meno taryba
  Kultūros centrai
  Kėdainių krašto muziejus
  Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka
  Mėgėjų meno kolektyvai
  Konkursų nuostatai
  Kultūros paveldas
  Aktualijos
  Nekilnojamosios kultūros vertybės
  Nekilnojamųjų kultūros vertybių stebėsena
  Teisės aktai
  Socialinė parama
  Kontaktai
  Informacija gyventojui
  Socialines paslaugas teikiančios įstaigos
  Teisinė informacija
  Sportas
  Sporto taryba
  Nevyriausybinės sporto organizacijos
  Sportas ir laisvalaikis
  Sporto renginiai
  Finansavimo galimybės
  Statybos ir turto ūkis
  Strateginis planavimas ir investicijos
  Sveikatos priežiūra
  Sveikatos priežiūros įstaigos
  Aktuali informacija
  Konkursai
  Ataskaitos
  Švietimas
  Veikla
  Švietimo taryba
  Bendrojo ugdymo mokyklos
  Neformaliojo švietimo mokyklos
  Ikimokyklinio ugdymo mokyklos
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos ataskaitos, vertinimai ir užduotys
  Turto valdymas
  Valstybinė kalba
  Viešieji pirkimai
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Teikiamų elektroninių paslaugų aprašymai
  Paslaugos verslui
  Services for Business
 • Projektai
 • Investuotojui (For investor)
  Įgyvendinami projektai
  Įgyvendinti projektai (iki 2016 m.)
  Pateiktos paraiškos
  Projektai įgyvendinti nuo 2016 metų
 • Savivaldybės įmonės, įstaigos
 • Nevyriausybinės organizacijos
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinių organizacijų taryba
  Bendruomeninių organizacijų taryba
  Finansavimo galimybės
  Kėdainių miesto VVG
  Kėdainių rajono VVG
  Bendruomeninės veiklos rėmimas
 • E. demokratija
 • Tarybos posėdžiai
  Tarybos sprendimų projektai
  E-iniciatyvos
  E-apklausos
  E-problemos (jungiamasi per Elektroninius valdžios vartus)
  E-peticijos (jungiamasi per Elektroninius valdžios vartus)
 • Konkursai
 • Konkursai į valstybės tarnybą
  Konkursai į įstaigų vadovų pareigas
  Atrankos į savivaldybės įmonių valdybos narius
 • Urbanistika ir architektūra
 • Teritorijų planavimas
  Statinių projektai
  Laisvos žemės plotai
  Leidimai ir rinkliavos
  Patvirtinti planai
  Bendrųjų planų stebėsena
 • Numerių suteikimas
 • Civilinė sauga
 • Vartotojų teisių apsauga
 • Ieškok pagalbos
 • Kėdainių miestas 360°
 • Nuorodos
 • Asmens duomenų apsauga
 • Savivaldybės vidinis kanalas
 •   Horizontalus meniu
 • Gyventojui
 • Asmenų aptarnavimo tvarka
  Atliekų tvarkymas
  Civilinė metrikacija ir archyvas
  Komunaliniai mokesčiai
  Ieškok pagalbos
  Teisinė pagalba
  Vyriausybės nariai priima
  Autobusų eismo tvarkaraščiai
  Traukinių tvarkaraštis
  Informacija apie bešeimininkį turtą
  Kėdainių rajono teritorijoje esančių kapinių sąrašas

 • Verslininkui
 • Parama smulkiam verslui
  Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras
  Ekonominė situacija
  Komisija
  Kėdainių laisvoji ekonominė zona
  Informacija verslui dėl COVID-19
 • Turistui
 • Kėdainių kraštas
  Įžymūs Kėdainių žmonės
  Istorinės datos
  Krašto istorija
  Kėdainių panoramos
  Kviečiame į Lietuvos centrą - Kėdainius!
  Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras

  Informacija gyventojams

  Informacija apie Kėdainių rajono savivaldybės Socialinės globos įstaigas.
  Savivaldybės eilėje ilgalaikei socialinei globai gauti asmenų skaičius – 6.

  Nr.

  Globos įstaigos pavadinimas 

  Socialinės globos kaina (1 asmeniui)

  Planinis vietų
  skaičius 

  Laisvos
  vietos

  1

  Dotnuvos slaugos namai

  Be sunkios negalios – 849 Eur/mėn.

  Su sunkia negalia – 983 Eur/mėn.

  45

  -

  2

  Josvainių socialinis
  ir ugdymo centras

  Be sunkios negalios – 821 Eur/mėn.

  Su sunkia negalia – 976 Eur/mėn.

  40

  -

  3

  Šėtos socialinis
  ir ugdymo centras

  Be sunkios negalios – 852 Eur/mėn.

  Su sunkia negalia – 985  Eur/mėn.

  40

  -

  4

  Kėdainių pagalbos šeimai centras

  Centre globojami vaikai – 1673,00 Eur/mėn.

  Bendruomeniniuose vaikų globos namuose globojamų (rūpinamų) vaikų – 1074 Eur/mėn.

  24

  -


  Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos 2020-11-13 posėdžio darbotvarkė

  Socialinių paslaugų plano projektas 2020 m. 

  Informacija apie Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 16 straipsnio 8 dalyje numatytais atvejais išnuomotus būstus  

  Lėšų paskirstymas 2020 m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti

  Kėdainių rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašas

  Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašas    

  Dėl Kėdainių rajono savivaldybės asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašo tvarkymo ir tikslinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

  Dėl finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms  

  Kėdainių rajono savivaldybės 2019 m. socialinių paslaugų plano projektas

  Kompleksinės socialinės reabilitacijos paslaugos akliesiems

  Lėšų paskirstymas 2019 m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti

  Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašas

  Gaunančių būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją asmenų sąrašas (tokių asmenų savivaldybėje nėra)

  2019 m. būsto pritaikymas žmonėms su negalia 

  2018 m. būsto pritaikymas žmonėms su negalia 

  2017 m. būsto pritaikymas žmonėms su negalia   

  2016 m. būsto pritaikymas žmonėms su negalia  

  Dėl būsto pritaikymo neįgaliems vaikams su sunkia negalia   

  Kėdainių rajono  savivaldybės 2017 m. socialinių paslaugų plano projektas

  Informacija apie institucinės globos pertvarkos planą Lietuvoje

  Nauja paramos forma būsto neturintiems asmenims        

  Nauja paramos forma - nuomos mokesčio ar jo dalies kompensavimas  

  Valstybės iš dalies kompensuojami būsto kreditai  

  Informacija jaunoms šeimoms, ketinančioms įsigyti būstą   

  Kompensacijų už komunalines paslaugas nedirbantiems neįgaliesiems (auginantiems vaikus iki 18 metų) mokėjimas

  Kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms teikimas

  Teikiamos kompleksinės paslaugos akliesiems

  Atvejo vadybininkų Kėdainių rajono savivaldybėje kontaktai

  1.  Alina Šnirienė - 8 606 91 389,  alina.sniriene@kedainiai.lt;
  2. Rima Titiškė - 8 627 18 410,  rima.titiske@kedainiai.lt;
  3. Sonata Rindokienė - 8 606 92 171,  sonata.rindokiene@kedainiai.lt;
  4. Asta Junčienė – 8 606 84192, asta.junciene@kedainiai.lt;
  5. Rūta Šukiene – 8 625 128 11, ruta.sukiene@kedainiai.lt;
  6. Sonata Kriščiūnienė - 8 606 913 41, sonata.krisciuniene@kedainiai.lt;
  7. Jūratė Grigonienė - 8 688 18297, jurate.grigoniene@kedainiai.l;
  8. Rena Pranckevičienė - 8 605 60391, renata.pranckeviciene@kedainiai.lt.

  ----------------------------------------------------------------

  Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 16 straipsnio 11 dalimi, Kėdainių rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo, patvirtinto Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. TS-60 ,,Dėl Kėdainių rajono savivaldybės  būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo tvirtinimo“ 21.5 papunkčiu, 2019 m. balandžio 4 d. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD-1-385 ,, Dėl savivaldybės socialinio buto nuomos V. B.  išnuomotas 50,13  kv. m bendrojo naudingojo ploto savivaldybės socialinis butas adresu Respublikos g. 10-32, Kėdainiai.

  -----------------------------------------------------------------

  Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 16 straipsnio 11 dalimi, Kėdainių rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo, patvirtinto Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. TS-60 ,,Dėl Kėdainių rajono savivaldybės  būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo tvirtinimo“ 21.2 papunkčiu, 2019 m. sausio 22 d. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD-1-92 ,, Dėl savivaldybės socialinio buto nuomos I. F. išnuomotas 31,46 kv. m bendrojo naudingojo ploto savivaldybės socialinis butas adresu Respublikos g. 36-57, Kėdainiai,  pareiškėjai, turinčiai nuo 0 iki 25 procentų darbingumo lygį.
  -------------------------------------------------------------------

  Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 16 straipsnio 11 dalimi, Kėdainių rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo, patvirtinto Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. TS-60 ,,Dėl Kėdainių rajono savivaldybės  būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo tvirtinimo“ 21.1 papunkčiu, 2018 m. gruodžio 5 d. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD-1-1389 ,, Dėl savivaldybės socialinio buto nuomos E. S. išnuomotas 48,63 kv. m bendrojo naudingojo ploto savivaldybės socialinis butas adresu Josvainių g. 45-34, Kėdainiai,  pareiškėjai, netekusiai būsto po gaisro.

  ----------------------------------------------------------------------------------

  Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 16 straipsnio 11 dalimi, Kėdainių rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo, patvirtinto Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. TS-60 ,,Dėl Kėdainių rajono savivaldybės  būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo tvirtinimo“ 21.2 papunkčiu, 2018 m. lapkričio 27 d. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD-1-1359 ,, Dėl savivaldybės socialinio buto nuomos E. Š. išnuomotas 49,49 kv. m bendrojo naudingojo ploto savivaldybės socialinis butas adresu Respublikos g. 28-26, Kėdainiai,  pareiškėjai, turinčiai nuo 0 iki 25 proc. neįgalumą.   

  -------------------------------------------------------------------------

  Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 16 straipsnio 11 dalimi, Kėdainių rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo, patvirtinto Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. TS-60 ,,Dėl Kėdainių rajono savivaldybės  būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo tvirtinimo“ 21.5 papunkčiu 2018m. rugsėjo 14 d. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD-1-1058 ,, Dėl savivaldybės socialinio buto nuomos L. Č. išnuomotas 41,01 kv. m bendrojo naudingojo ploto savivaldybės socialinis būstas adresu Žemaitės g. 18-24 , Kėdainiai, neįgaliajai, vienai auginančiai vaikus. 

  -------------------------------------------------------------------------

  KVIEČIAME TEIKTI PROJEKTŲ PARAIŠKAS
  Kėdainių rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti 2019 m.
  Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. spalio  4 d. įsakymu Nr. A1-545  patvirtintu Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems  bendruomenėje 2019 metų projektų  finansavimo  tvarkos  aprašu.  Projektų  paraiškos priimamos nuo 2018 m. spalio 8 d. iki 2018 m.  lapkričio 5 d.  darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. (penktadieniais – iki 15 val. 45 min.) adresu J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai (414 kab., IV aukštas), taip pat gali būti atsiųstos paštu arba įteiktos pašto kurjerio.

  Projektų finansavimo tvarka

  Projektams įgyventi 2019 m. yra skirta 89610 eurų.
  Konsultacijas paraiškų pildymo klausimais darbo metu teikia Socialinės paramos skyriaus specialistas Donatas Stelmokas tel. (8 347) 69528 donatas.stelmokas@kedainiai.lt , jam nesant Socialinės paramos skyriaus vedėja Jūratė Blinstrubaitė, tel. (8 347) 69580, jurate.blinstrubaite@kedainiai.lt

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 16 straipsnio 11 dalimi, Kėdainių rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo, patvirtinto Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. TS-60 ,,Dėl Kėdainių rajono savivaldybės  būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo tvirtinimo“ 21.3 papunkčiu, 2018 m. liepos 26 d. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD-1-924 ,, Dėl savivaldybės socialinio buto nuomos I.L išnuomotas 83,72 kv. m bendrojo naudingojo ploto savivaldybės socialinis butas adresu J. Basanavičiaus g. 17-9, Kėdainiai,  pareiškėjai, kuri augina šešis vaikus.  
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-04-17 įsakymu Nr.  AD-1-467  „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-12-12 įsakymo Nr. AD-1484 "Dėl lėšų paskirstymo 2018 m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti“ pakeitimo" paskirstytos papildomos lėšos projektams finansuoti 2018 m.:
  1. Kėdainių rajono neįgaliųjų draugijos projektui –  27812,00 Eur; 2. Kėdainių rajono paraplegikų asociacijos projektui –  17351,00 Eur; 3. Kėdainių rajono sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos projektui –
  6506,00 Eur;
  4. VšĮ Kauno ir Marijampolės regionų aklųjų centro projektui –  11604,00 Eur; 5. Lietuvos kurčiųjų draugijos Kauno teritorinės valdybos Kėdainių pirminės organizacijos projektui –  15508,00 Eur; 6. VšĮ „Gyvenimo namai sutrikusio intelekto asmenims“ projektui –  9652,00 Eur.
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-12-12 įsakymu Nr.  AD-1-1484  „Dėl lėšų paskirstymo 2018 m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti“ paskirstytos lėšos projektams finansuoti 2018 m.:
  1. Kėdainių rajono neįgaliųjų draugijos projektui –  25646,00 Eur;
  2. Kėdainių rajono paraplegikų asociacijos projektui –  16000,00 Eur;
  3. Kėdainių rajono sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos projektui – 6000,00 Eur;
  4. VšĮ Kauno ir Marijampolės regionų aklųjų centro projektui –  10700,00 Eur;
  5. Lietuvos kurčiųjų draugijos Kauno teritorinės valdybos Kėdainių pirminės organizacijos projektui –  14300,00 Eur;
  6. VšĮ „Gyvenimo namai sutrikusio intelekto asmenims“ projektui –  8900,00 Eur;

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 16 straipsnio 11 dalimi, Kėdainių rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo, patvirtinto Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. TS-60 ,,Dėl Kėdainių rajono savivaldybės  būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo tvirtinimo“ 21.2 papunkčiu, 2018 m. vasario 22 d. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD-1-169 „Dėl savivaldybės socialinio buto nuomos S. G.“, išnuomotas 32,14 kv. m bendrojo naudingojo ploto savivaldybės būstas adresu Respublikos g. 28-59, Kėdainiai,  pareiškėjai, turinčiai 0-25 proc. neįgalumo lygį.
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------   

  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 16 straipsnio 11 dalimi, Kėdainių rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo, patvirtinto Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. TS-60 ,,Dėl Kėdainių rajono savivaldybės  būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo tvirtinimo“ 21.2 papunkčiu, 2018 m. sausio 25 d. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD-1-65 Dėl savivaldybės socialinio buto nuomos V.K." išnuomotas 24,30 kv. m bendrojo naudingojo ploto savivaldybės socialinis butas adresu P. Lukšio g. 2-130, Kėdainiai, pareiškėjai, turinčiai nuo 0 iki 25 procentų darbingumo lygį.

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 16 straipsnio 11 dalimi, Kėdainių rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo, patvirtinto Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. TS-60 ,,Dėl Kėdainių rajono savivaldybės  būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo tvirtinimo“ 21.2 papunkčiu, 2017 m. lapkričio 15 d. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD-1-1342 ,,Dėl savivaldybės socialinio buto nuomos K.P." išnuomotas 33,24 kv. m bendrojo naudingojo ploto savivaldybės socialinis butas adresu S. Jaugelio Telegos  g. 30-59, Kėdainiai,  pareiškėjai, turinčiai nuo 0-25 proc. neįgalumo lygį.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui iki 2017 m. spalio 13 d. buvo teikiamos socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų paraiškos.
  2018 m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų paraiškas pateikė šios organizacijos:
  1. VšĮ Kauno ir Marijampolės regionų aklųjų centras;
  2. Kėdainių rajono neįgaliųjų draugija;
  3. Kėdainių rajono sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija;
  4. Kėdainių rajono paraplegikų asociacija;
  5. Lietuvos kurčiųjų draugijos Kauno teritorinės valdybos Kėdainių pirminė organizacija;
  6. VšĮ „Gyvenimo namai sutrikusio intelekto asmenims“;
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Kėdainių rajono savivaldybėje

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 16 straipsnio 11 dalimi, Kėdainių rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo, patvirtinto Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. TS-60 ,,Dėl Kėdainių rajono savivaldybės  būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo tvirtinimo“ 21.5 papunkčiu, 2017 m. balandžio 26 d. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD-1-539 ,,Dėl savivaldybės socialinio buto nuomos N. V." išnuomotas 49,95 kv. m bendrojo naudingojo ploto savivaldybės socialinis butas adresu S. Jaugelio Telegos  g. 17-15, Kėdainiai,  neįgaliai, vienai auginančiai vaikus.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 16 straipsnio 11 dalimi, Kėdainių rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo, patvirtinto Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. TS-60 ,,Dėl Kėdainių rajono savivaldybės  būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo tvirtinimo“ 21.3 papunkčiu, 2017 m. balandžio 13 d. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD-1-495 ,,Dėl savivaldybės socialinio buto nuomos A.R."  išnuomotas 209,89 kv. m bendrojo naudingojo ploto savivaldybės socialinis butas adresu Šilo g. 8, Šėtos mstl., Šėtos sen.,  Kėdainių r.,  šeimai, auginančiai penkis vaikus.

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 16 straipsnio 11 dalimi, Kėdainių rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo, patvirtinto Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. TS-60 ,,Dėl Kėdainių rajono savivaldybės  būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo tvirtinimo“ 21.2 ir 21.5 papunkčiais, 2017 m. kovo 20 d. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD-1-371 ,,Dėl savivaldybės socialinio buto nuomos J.Š."  išnuomotas 47,45 kv. m bendrojo naudingojo ploto savivaldybės socialinis butas adresu Vilties g. 7-3, Dotnuvos mstl., Dotnuvos sen., Kėdainių r.,  pareiškėjai, kuriai yra nustatytas 0-25 procentų darbingumo lygis, ir kuri neįgali, viena augina tris vaikus.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 16 straipsnio 11 dalimi, Kėdainių rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo, patvirtinto Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. TS-60 ,,Dėl Kėdainių rajono savivaldybės  būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo tvirtinimo“ 21.2 papunkčiu, 2017 m. kovo 16 d. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD-1-355 ,,Dėl savivaldybės socialinio buto nuomos S. K.“ išnuomotas 33,51 kv.m bendrojo naudingojo ploto savivaldybės socialinis butas adresu Šėtos g. 99-50, Kėdainiai pareiškėjai, kuria yra nustatytas 0-25 procentų darbingumo lygis.

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-12-13 įsakymu Nr.  AD-1-1244  „Dėl lėšų paskirstymo 2017 m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti“ paskirstytos lėšos projektams finansuoti 2017 m.:
  1. Kėdainių rajono neįgaliųjų draugijos projektui – 26 tūkst. eurų;
  2. Kėdainių rajono paraplegikų asociacijos projektui – 18 tūkst. eurų;
  3. Kėdainių rajono sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos projektui – 6 tūkst. eurų;
  4. VšĮ Kauno ir Marijampolės regionų aklųjų centro projektui – 10,5 tūkst. eurų;
  5. Lietuvos kurčiųjų draugijos Kauno teritorinės valdybos Kėdainių pirminės organizacijos projektui – 10,5 tūkst. eurų;
  6. VšĮ „Gyvenimo namai sutrikusio intelekto asmenims“ – 10,707 tūkst. eurų;

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  SOCIALINIAI GLOBĖJAI –ALTRENATYVA INSTITUCINEI VAIKŲ GLOBAI
  Daugiau nei  9 tūkstančiai  vaikų yra netekę tėvų globos,  iš kurių 3262 vaikai auga globos institucijose. Siekiant sumažinti skaičių vaikų, patiriančių skaudžių išgyvenimų netenkant tėvų globos ir patenkančių į institucinę globą, yra numatyta įteisinti socialinio globėjo institutą.
  Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendindama projekto „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje"  uždavinį – parengti vaikams bei jų šeimoms skirtų ir jų individualius poreikius atitinkančių naujų formų bendruomeninių paslaugų metodinį pagrindą ir pagerinti esamų socialinių paslaugų prieinamumą bei kokybę, Centrinės informacinės viešųjų pirkimų sistemos tinklapyje paskelbė techninių specifikacijų projektą socialinių globėjų paslaugoms teikti  http://cvpp.lt/index.php?option=com_vpt&theme=new&task=view&tender_id=316215.
  Socialiniai globėjai - tai asmenys, išklausę globėjų ir įtėvių mokymus bei konsultavimo kursus, pasirengę į savo šeimą priimti vieną ar keletą vaikų, netekusių tėvų globos. Šeimos pagrindais grindžiamos paslaugos yra pranašesnės nei stacionarios globos paslaugos, užtikrinančios kokybišką ir tinkamą vaiko vystymąsi.
  Daugiau informacijos apie institucinės globos pertvarkos įgyvendinimą galite rasti tinklapyje www.pertvarka.lt

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui iki 2016 m. spalio 17 d. buvo teikiamos socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų paraiškos.
  2017 m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų paraiškas pateikė šios organizacijos:
  1. VšĮ Kauno ir Marijampolės regionų aklųjų centras;
  2. Kėdainių rajono neįgaliųjų draugija;
  3. Kėdainių rajono sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija;
  4. Kėdainių rajono paraplegikų asociacija;
  5. Lietuvos kurčiųjų draugijos Kauno teritorinės valdybos Kėdainių pirminė organizacija;
  6. VšĮ „Gyvenimo namai sutrikusio intelekto asmenims“;

  ------------------------------------------------------------------
  Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 16 straipsnio 11 dalimi, Kėdainių rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo, patvirtinto Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. TS-60 ,,Dėl Kėdainių rajono savivaldybės  būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo tvirtinimo“ 21. 3 papunkčiu, 2016 m. rugsėjo 26 d. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD-1-959 ,,Dėl savivaldybės socialinio buto nuomos G.N."  išnuomotas  savivaldybės socialinis būstas adresu J. Telegos g. 28-303, Kėdainiai.  
  -------------------------------------------------------------------------------------------
  Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 16 straipsnio 11 dalimi, Kėdainių rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo, patvirtinto Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. TS-60 ,,Dėl Kėdainių rajono savivaldybės  būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo tvirtinimo“ 21.2 papunkčiu, 2016 m. rugsėjo 09 d. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD-1-909 ,,Dėl savivaldybės socialinio buto nuomos V. A. P.  išnuomotas  savivaldybės socialinis būstas adresu Šėtos g. 93-6, Kėdainiai.  
  -----------------------------------------------------------------------------------------
  Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 16 straipsnio 11 dalimi, Kėdainių rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo, patvirtinto Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. TS-60 ,,Dėl Kėdainių rajono savivaldybės  būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo tvirtinimo“ 21.2 papunkčiu, 2016 m. rugsėjo 06 d. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD-1-895,, Dėl savivaldybės socialinio buto nuomos K.A. išnuomotas  savivaldybės socialinis būstas adresu Gegučių g. 17-52, Kėdainiai. 
  -------------------------------------------------------------------------------------------
  Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 16 straipsnio 11 dalimi, Kėdainių rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo, patvirtinto Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. TS-60 ,,Dėl Kėdainių rajono savivaldybės  būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo tvirtinimo“ 21.2 papunkčiu, 2016 m. balandžio 15 d. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD-1-428  ,, Dėl savivaldybės socialinio buto nuomos S.B..“ išnuomotas 28,50 kv.m bendrojo naudingojo ploto savivaldybės socialinis butas adresu Jaugelio Telegos g. 21-20, Kėdainiai asmeniui, kuriam yra nustatytas 0-25 procentų darbingumo lygis.

  ------------------------------------------------------------------------------------------
  Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 16 straipsnio 11 dalimi, Kėdainių rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo, patvirtinto Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. TS-60 ,,Dėl Kėdainių rajono savivaldybės  būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo tvirtinimo“ 21. 5 papunkčiu, 2016 m. kovo 17 d. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD-1-288 ,, Dėl savivaldybės socialinio buto nuomos R.B.“ išnuomotos  80,92 kv. m. bendro ploto  patalpos gyvenamajame name adresu Kėdainių g. 8 (1), Surviliškio mstl., Surviliškio sen., Kėdainių r., kaip neįgaliajai vienai auginančiai vaiką.
  --------------------------------------------------------------------------------------------
  Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 16 straipsnio 11 dalimi, Kėdainių rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo, patvirtinto Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. TS-60 ,,Dėl Kėdainių rajono savivaldybės  būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo tvirtinimo“ 21.2 papunkčiu, 2016 m. kovo 15 d. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD-1-274 ,, Dėl savivaldybės socialinio buto nuomos K. S.“ išnuomotas 36,47 kv.m bendrojo naudingojo ploto savivaldybės socialinis butas adresu  Bališkių g. 12-3, Surviliškio mstl., Surviliškio sen., Kėdainių r. asmeniui, kuriam yra nustatytas 0-25 procentų darbingumo lygis.
  ----------------------------------------------------------------------------------------------
  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 16 straipsnio 11 dalimi ir Kėdainių rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto 2015 m. kovo 27 d. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-60 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos  tvarkos aprašo 21.5 punktu, 2016 m. vasario 19 d. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD-1-167 „Dėl savivaldybės socialinio būsto nuomos Z.T.“, išnuomotas savivaldybės socialinis būstas adresu J. Basanavičiaus g. 54-3, Kėdainiai asmeniui, neįgaliajam, vienam auginančiam vaikus.
  -----------------------------------------------------------------------------------------------

  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 16 straipsnio 11 dalimi ir 2015 m. kovo 27 d. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-60 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo tvirtinimo“ 21.1 punktu, 2016 m. sausio 13 d. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD-1-39 „Dėl savivaldybės socialinio būsto nuomos A.K.“, išnuomotas savivaldybės socialinis būstas adresu Sodų g. 6-3, Dotnuvos sen., Dotnuvos mstl., Kėdainių r. sav., asmeniui, netekusiam turimo būsto dėl gaisro.

  -----------------------------------------------------------------------------------------------

  Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-12-02 įsakymu Nr. AD-1-1304 „Dėl lėšų paskirstymo 2016 m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti“ paskirstytos lėšos projektams finansuoti 2016 m.:
  1. Kėdainių rajono neįgaliųjų draugijos projektui – 26368,00 Eur;
  2. Kėdainių rajono paraplegikų asociacijos projektui – 12200,00 Eur;
  3. Kėdainių rajono sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos projektui – 6515,00 Eur;
  4. VšĮ Kauno ir Marijampolės regionų aklųjų centro projektui – 10468,00 Eur;
  5. Lietuvos kurčiųjų draugijos Kauno teritorinės valdybos Kėdainių pirminės organizacijos projektui – 7000,00 Eur;
  6. VšĮ „Gyvenimo namai sutrikusio intelekto asmenims“ – 10270,00 Eur;
  ----------------------------------------------------------------------------------------------
  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti  įstatymo 16 straipsnio 11 dalimi ir 2015 m. kovo 27 d. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-60 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo tvirtinimo“, 2015 m. lapkričio 24 d. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD-1-1245 „ Dėl savivaldybės socialinio būsto nuomos R.M.“, išnuomotas savivaldybės socialinis būstas adresu Kęstučio g. 9-20,Kėdainiai šeimai, auginančiai penkis vaikus.
  -------------------------------------------------------------------------------------------------
  Nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas Nr. XII-1215 (toliau – Įstatymas). Naujasis Įstatymas numato nemažai naujovių tiek laukiantiems socialinio būsto, tiek ir socialinio būsto nuomininkams. Į Savivaldybės asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti sąrašą asmenys ir šeimos, iki šiol laukę eilės socialiniam būstui išsinuomoti viename iš šešių sąrašų, perrašomi į naująjį sąrašą pagal prašymo užregistravimo Savivaldybės vykdomojoje institucijoje datą ir laiką. Socialinis būstas bus nuomojamas, atsižvelgiant į eilėje lauktą laiką.
  Pageidaujantys pasinaudoti parama socialiniam būstui išsinuomoti arba jau socialinį būstą nuomojantys asmenys ir šeimos privalo kasmet deklaruoti kalendorinių metų turtą (įskaitant gautas pajamas) Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka, t.y. pateikti turto ir pajamų deklaracijas Valstybinei mokesčių inspekcijai kasmet iki gegužės 1 d. Nepateikę minėtų deklaracijų bus išbraukiami iš sąrašų, o su socialinio būsto nuomininkais, nepateikusiais deklaracijų bus nutraukiamos socialinio būsto nuomos sutartys.

  Atsižvelgdami į naujojo Įstatymo nuostatas, prašome visų, įrašytųjų į Savivaldybės asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą, patikslinti savo kontaktinius duomenis. Primename, kad nepateikus informacijos apie pasikeitusį adresą, pranešimai bus siunčiami paskutiniu, Savivaldybės administracijai žinomu, adresu. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad nepatikslinus adresų, Kėdainių savivaldybės administracija neturės galimybės tinkamai pateikti Jums reikalingos informacijos.
  ------------------------------------------------------------------------------------------------

  Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 16 straipsnio 11 dalimi, Kėdainių rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo, patvirtinto Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. TS-60 ,,Dėl Kėdainių rajono savivaldybės  būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo tvirtinimo“, 21.5 papunkčiu Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. AD-1-1225,, Dėl savivaldybės socialinio būsto nuomos L.B. “ išnuomotas savivaldybės socialinis būstas adresu Liepų g. 1, Pelėdnagių k., Pelėdnagių sen., Kėdainių r. sav.
  -------------------------------------------------------------------------------------------------

  Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui iki 2015 m. spalio 15 d. buvo teikiamos
  socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų paraiškos.

  2016 m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų paraiškas pateikė šios organizacijos:
  1.   VšĮ Kauno ir Marijampolės regionų aklųjų centras;
  2.   Kėdainių rajono neįgaliųjų draugija;
  3.   Kėdainių rajono sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija;
  4.   Kėdainių rajono paraplegikų asociacija;
  5.   Lietuvos kurčiųjų draugijos Kauno teritorinės valdybos Kėdainių pirminė
  organizacija;
  6.   VšĮ „Gyvenimo namai sutrikusio intelekto asmenims“;
  ------------------------------------------------------------------------------------------------

  Pastatų amortizacinių atskaitymų normatyvo (metais) ir rinkos pataisos koeficiento Kėdainių rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčiui apskaičiuoti nustatymas  

  -----------------------------------------------------------------------------------------------

  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti  įstatymo 16 straipsnio 11 dalimi ir 2015 m. kovo 27 d. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-60 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo tvirtinimo“, 2015 m. rugsėjo 4 d. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD-1-957 „Dėl savivaldybės buto nuomos J.I.“, išnuomotas savivaldybės socialinis būstas adresu Vytauto g. 62-5, Dotnuvos  sen., Kėdainių r., šeimai, auginančiai penkis vaikus.

  -----------------------------------------------------------------------------------------------
  Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 16 straipsnio 11 dalimi, Kėdainių rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo, patvirtinto Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. TS-60 ,,Dėl Kėdainių rajono savivaldybės  būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo tvirtinimo“ 21.2 papunkčiu, 2015 m. liepos 2 d. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD-1-782 ,, Dėl buto nuomos S. B.“ išnuomotas 40,38 kv.m bendrojo naudingojo ploto savivaldybės socialinis butas adresu  Šėtos g. 116-104, Kėdainiai, asmenims, kai yra nustatytas 0-25 procentų darbingumo lygis.

  -------------------------------------------------------------------------------------------------

  Informacija ketinantiems nuomotis socialinį būstą ar gauti valstybės remiamą būsto kreditą
  Šiemet iš esmės pasikeitus Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymui, dėl ypač didelio interesantų srauto labai pasunkėjo įstatyme numatytų nuostatų vykdymas. Todėl interesantų, besikreipiančių dėl bendrabučio skyrimo, socialinio būsto nuomos ar valstybės remiamų būsto kreditų priėmimo laikas Socialinės paramos skyriuje, 415 kab. nustatomas toks: antradieniais ir  trečiadieniais nuo 8  iki 17 val. pietų pertrauka 12.00 iki 12.45 val.

  Prašymai savivaldybės administracijos direktoriui priimami kiekvieną darbo dieną I a., 101 kab.
  Taip pat informuojame, kad įsigaliojus naujam Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymui, asmenys (šeimos), įrašyti į sąrašus asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą socialiniam būstui išsinuomoti ir socialinio būsto nuomininkai ( sudarę sutartis nuo 2003 metų)  kasmet iki gegužės 1 dienos  Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka valstybinei mokesčių inspekcijai privalo pateikti Metines gyventojo (šeimos) turto (įskaitant gautas pajamas) deklaracijas (FR0001 v. 1), užpildant jose duomenis apie asmens (šeimos) turimą turtą, skolintas lėšas bei pajamas.  

  Dėl išsamesnės informacijos skambinti tel. 8 347 69581 arba el. paštu ingrida.zukauskiene@kedainiai.lt
  Kėdainių rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus informacija
  -------------------------------------------------------------------------------------------------

  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti  įstatymo 16 straipsnio 11 dalimi ir 2009 m. vasario 27 d. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-34 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos tvarkos patvirtinimo“, 2015 m. vasario 25 d. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD-1-227 „Dėl savivaldybės buto nuomos A.S.“, išnuomotas savivaldybės socialinis butas Dotnuvėlės g. 3-8, Gudžiūnų mstl., Gudžiūnų  sen., Kėdainių r., daugiavaikei šeimai.
  -------------------------------------------------------------------------------------------------
  Informacija asmenims, pageidaujantiems išsinuomoti savivaldybės socialinį būstą ir gyvenantiems savivaldybės socialiniuose būstuose

  Priėmus naująjį Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti 2014 m. spalio 9 d. įstatymą Nr. XII-1215, asmenys ir šeimos, kuriems šiame įstatyme nustatyta tvarka siūloma išsinuomoti socialinį būstą ir kurie rašytiniame pasiūlyme nustatytu laiku be svarbių priežasčių du kartus neatvyksta į savivaldybę dėl socialinio būsto nuomos ir raštu neišreiškia sutikimo ar nesutikimo nuomotis siūlomą socialinį būstą, išbraukiami iš asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašo. Antras pasiūlymas išsinuomoti socialinį būstą be svarbių priežasčių laiku neatvykusiems į savivaldybę ir raštu neišreiškusiems sutikimo ar nesutikimo nuomotis siūlomą socialinį būstą asmenims ir šeimoms pateikiamas ne anksčiau kaip po 15 kalendorinių dienų nuo ankstesnio pasiūlymo pateikimo dienos.
  Socialinis būstas nuomojamas laikantis eiliškumo šeimoms ir asmenims įrašytiems į sąrašus socialiniam būstui išsinuomoti.
  Tiek socialinį būstą nuomojantys asmenys ir šeimos, tiek pageidaujantys išsinuomoti socialinį būstą, kasmet iki gegužės 1 dienos valstybinei mokesčių inspekcijai privalės pateikti metines turto ir pajamų deklaracijas. Nepateikusieji minėtų deklaracijų bus išbraukiami iš sąrašų socialiniam būstui nuomoti.
  Socialinės paramos skyriaus informacija, parengė vyr. specialistė Ingrida Žukauskienė
  -------------------------------------------------------------------------------------------------
  Informuojame, kad Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 2013 m. gruodžio mėnesį išleido elektroninį leidinį "Gyvenimas ir darbas Lietuvoje", kuriame susistemintai pateikta informacija apie darbą, verslo pradžią, mokesčius, socialines garantijas, sveikatos apsaugą, socilainį būstą, švietimą, jaunimo politiką, Lietuvos Respublikos pilietybės klausimus, asmens dokumentus, taip pat teisinę informaciją bei kitus klausimus, kurie yra aktualūs iš Lietuvos emigravusiems ir ketinantiems, ar bent svarstantiems galimybę, sugrįžti į Lietuvą tautiečiams.
  Su leidiniu galite susipažinti čia.

  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams namams modernizuoti įstatymo 11 straipsnio 6 dalimi ir 2009 m. vasario 27 d. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-34 „ Dėl Kėdainių rajono savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos tvarkos patvirtinimo“, 2014 m. lapkričio 13 d. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD-1-1292 „Dėl savivaldybės buto nuomos L.K..“, išnuomotas savivaldybės socialinis butas Respublikos g. 48-58, Kėdainiai; šeimai, netekusiai būsto dėl gaisro.

  -------------------------------------------------------------------------------------------------

  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams namams modernizuoti įstatymo 11 straipsnio 6 dalimi ir 2009 m. vasario 27 d. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-34 „ Dėl Kėdainių rajono savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos tvarkos patvirtinimo“, 2014 m. liepos 9 d. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD-1-839 „Dėl savivaldybės buto nuomos S. D.“, išnuomotas savivaldybės socialinis butas Alkupio g. 6-8, Apytalaukio k., Vilainių sen., Kėdainių r., daugiavaikei šeimai.
  -------------------------------------------------------------------------------------------------

  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams namams modernizuoti įstatymo 11 straipsnio 6 dalimi ir 2009 m. vasario 27 d. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-34 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos tvarkos patvirtinimo“, 2014 m. kovo 27 d. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD-1-416 „Dėl savivaldybės buto nuomos J.A.“, išnuomotas savivaldybės socialinis butas Žemaičių k., Dotnuvos sen., Kėdainių r., daugiavaikei šeimai.

  -------------------------------------------------------------------------------------------------

  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams namams modernizuoti įstatymo 11 straipsnio 6 dalimi ir 2009 m. vasario 27 d. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-34 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos tvarkos patvirtinimo“, 2012 m. balandžio 19 d. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD-1-531 „Dėl savivaldybės buto nuomos G.J.“, išnuomotas savivaldybės socialinis butas Rudžių k., Vilainių sen., Kėdainių r., daugiavaikei šeimai.

  -------------------------------------------------------------------------------------------------

  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams namams modernizuoti įstatymo 11 straipsnio 6 dalimi ir 2009 m. vasario 27 d. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-34 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos tvarkos patvirtinimo“, 2011 m. lapkričio 24 d. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD-1-2859 „Dėl savivaldybės buto nuomos G.P.“, išnuomotas savivaldybės socialinis butas Miškų g. 1-2, Šlapaberžės kaime, Dotnuvos sen., Kėdainių r., daugiavaikei šeimai.
  -------------------------------------------------------------------------------------------------

  Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. AD-1-798 „Dėl išmokų vaikams mokėjimo tvarkos tvirtinimo“ patvirtinta nauja išmokų vaikams mokėjimo tvarka. Daugiau>>>

  ------------------------------------------------------------------------------------------------

   

  Paskutinis atnaujinimas: 2020-11-23 15:19:54

  © Kėdainių rajono savivaldybės administracija, 2005.
  Sprendimas: Idamas, naudojant Smart Web sistema.