Spausdinti
Logotipai Versija neįgaliesiems
Kėdainių r. savivaldybės administracija
Biudžetinė įstaiga
J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Juridinių asmenų registras
Kodas 188768545
Tel. (8 347) 69 550, Faks. (8 347) 61 125
E.p. administracija@kedainiai.lt

Teisės aktų paieška
Viešojo administravimo kokybės politika
Elektroninės paslaugos
Strateginis veiklos planas
Kėdainių miesto bendrasis planas 2010-2020 metams
E. Žemėlapis
Tarybos posėdžių transliacija

Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
28293031010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293001
Lapkritis
    2019     
Naujienos
2019-10-29
Ieškoma Valstybės vaiko teisių apsaugos mobiliosios komandos narių visoje Lietuvoje: psichologo, socialinio darbuotojo bei specialisto, dirbančio su priklausomybių turinčiais asmenimis.

Norinčius kandidatuoti, prašome el. paštu atrankos@vaikoteises.lt pateikti gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką, nurodant, į kokį teritorinį skyrių ir kokias pareigas pretenduojama (pvz.: pretenduojama į specialisto (psichologo) pareigas, Alytaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius (Varėnoje), arba į specialisto (socialinio darbuotojo) pareigas, Marijampolės apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius (Šakiuose). Daugiau informacijos tel. 8695 64353.

Asmenims, pretenduojantiems į MK specialistų pareigas, taikomiVTAPĮ30 str.numatyti apribojimai (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e711b850aa6011e7a65c90dfe4655c64).

Išsilavinimoirdarbo patirtiesreikalavimai MK specialistams:

1. specialistas (psichologas) turi turėti aukštąjį universitetinį psichologijos krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) arba jam prilygintą išsilavinimą ir 2 metų psichologo darbo su vaikais ir (ar) suaugusiais, ir (ar) šeimomis darbo patirtį;

2. specialistas (socialinis darbuotojas) turi turėti aukštąjį universitetinį ar neuniversitetinį socialinio darbo ar edukologijos (socialinio pedagogo kvalifikacija) krypties išsilavinimąir ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį socialinio darbo su vaikais ir (ar) šeimomis srityjeir (ar) socialinių paslaugų teikimo srityje;

3. specialistas (dirbantis su priklausomybę arpriklausomybių sutrikimų simptomų turinčiaisasmenimis ir (ar) jų šeimomis) turi turėti aukštąjį universitetinį ar neuniversitetinį išsilavinimąir ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį su priklausomybę arpriklausomybių sutrikimų simptomųturinčiais asmenimis ir (ar) jų šeimomis srityje, ir (ar) socialinio darbo su vaikais ir (ar) šeimomis srityje, ir (ar) socialinių ar sveikatos priežiūros paslaugų srityje.

MK specialistas (dirbantis su priklausomybę arpriklausomybių sutrikimų simptomųturinčiais asmenimis ir (ar) jų šeimomis)be aukščiau nurodytų išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimų,turi turėti žinių darbo su priklausomybę arpriklausomybių sutrikimų simptomųturinčiais asmenimis ir (ar) jų šeimomis srityje, gebėti identifikuoti priklausomybės sutrikimų simptomus, jų įtaką asmens elgesiui, žinoti priklausomybės ligomis sergančių asmenų psichosocialinės reabilitacijos pagrindus, tikslus ir priemones.

Taip pat visiMK specialistai turi:

*išmanyti Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo, Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir kitų vaiko teisių apsaugą reguliuojančių nacionalinių bei tarptautinių teisės aktų nuostatas ir gebėti jas taikyti praktikoje;

* išmanyti vaikų raidos ypatumus įvairiais jų amžiaus tarpsniais ir su jais susijusius socialinius, emocinius poreikius, šeimos ir vaiko raidos dinamiką, gebėti užmegzti ir palaikyti kontaktą su vaiku ir šeima, įvertinti individualius vaiko ir (ar) šeimos poreikius;

* mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, žinoti taikomųjų kompiuterinių programų pagrindus;

* gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rinkti, sisteminti ir analizuoti informaciją, rengti išvada, teikti rekomendacijas;

* gebėti suteikti pirmąją pagalbą;

* žinoti bendravimo psichologijos, profesinės etikos ir elgesio kultūros pagrindus;

*turėti galiojantį vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones.

MK SPECIALISTŲ FUNKCIJOS

Bendrosios funkcijos:

1. informacijos rinkimo ir šeimos ir (ar) vaiko situacijos vertinimo:

1.1. renka informaciją apie šeimą ir (ar) vaiką ir atlieka visapusišką šeimos ir (ar) vaiko situacijos vertinimą (užpildo Aprašo 2 priedą). Vertindama šeimos ir (ar) vaiko situaciją, MK gali kreiptis į kitus fizinius bei juridinius asmenis dėl informacijos apie šeimą ir (ar) vaiką;

1.2. įvertina šeimos konteksto, struktūros ir gyvenimo ciklo įtaką esamoms problemoms;

1.3. darbo su šeima ir (ar) vaiku metu įvertina šeimos santykių, šeimos narių ir (ar) vaiko elgesio pokyčius;

2. intensyvios MK pagalbos šeimai ir (ar) vaikui – planavimo, organizavimo ir teikimo:

2.1. kartu su šeima ir (ar) vaiku iškelia praktiškai įgyvendinamus pagalbos šeimai ir (ar) vaikui tikslus ir uždavinius, numato jų sprendimo būdus ir priemones;

2.2. padeda šeimai ir (ar) vaikui valdyti krizę, spręsti konfliktines situacijas;

2.3. taiko motyvavimo technikas, kad padidintų asmens motyvaciją priimti pagalbą ir keisti savo elgesį;

2.4. taiko įgalinimo metodus, kad asmuo gebėtų spręsti iškilusias problemas;

2.5. taiko šeimos konsultavimo metodus, kad įvyktų teigiami pokyčiai šeimoje;

2.6. konsultuoja vaiko tėvus vaiko auklėjimo, drausminimo,poreikių patenkinimo, saugumo užtikrinimo ir vystymosi sąlygų sudarymoklausimais;

2.7. informuoja šeimos narius ir (ar) vaiką, kur galima gauti reikalingą pagalbą, paslaugas ar gydymą;

3. intensyvaus MK darbo organizavimo ir bendradarbiavimo su AV, valstybės ir (ar) savivaldybių institucijomis, įstaigomis, organizacijomis:

3.1. organizuoja ir dalyvauja MK organizuojamuose MK specialistų pasitarimuose, MK ir AV susitikimuose;

3.2. dalyvauja AV organizuojamuose atvejo nagrinėjimo posėdžiuose;

3.3. dirbdama su šeima ir (ar) vaiku keičiasi aktualia informacija su AV, siekiant MK darbo su šeima ir (ar) vaiku teikiamos pagalbos ir paslaugų efektyvumo ir ekonomiškumo;

3.4. baigusi darbą su šeima ir (ar) vaiku, MKparengia ir pateikia rekomendacijas AV dėl tolesnio darbo su šeima ir (ar) vaiku organizavimo.

Pretendentai turi pateikti gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką.

Formuojamos naujos mobiliosios komandos (toliau – MK) Tarnybos teritoriniuose skyriuose:

 1. Alytaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius (MK darbo vieta Varėnoje).
 2. Kauno apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius (MK planuojama darbo vieta Kėdainiuose).
 3. Kauno m. vaiko teisių apsaugos skyrius (MK darbo vieta Kaune).
 4. Klaipėdos apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius (MK darbo vieta Šilutėje).
 5. Marijampolės apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius (MK darbo vieta Šakiuose).
 6. Panevėžio apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius (MK darbo vieta Rokiškyje).
 7. Šiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius (MK darbo vieta Šiauliuose).
 8. Tauragės apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius (MK darbo vieta Šilalėje).
 9. Telšių apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius (MK planuojama darbo vieta vienoje iš
 
 
 
 
 
 
 

savivaldybių).

 1. Utenos apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius (MK darbo vieta Visagine).
 2. Vilniaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius (MK darbo vieta Vilniuje).
 3. Vilniaus m. vaiko teisių apsaugos skyrius (MK darbo vieta Vilniuje).
 
 

MK pagalbą šeimoms teikia jų gyvenamojoje vietoje arba kitoje su šeima sutartoje vietoje (pavyzdžiui, Krizių centre), taigi, dirbdama intensyvų MK darbą su šeimomis, MK važinėja po visą miesto ar apskrities teritoriją.

Be bendrųjų funkcijų, MK specialistai vykdospecialiąsias funkcijas:

Socialinis darbuotojas:

1. planuoja ir organizuoja MK darbą, vykdant Apraše nustatytas MKspecialistųfunkcijas;

2. derina MK ir AV veiksmus, organizuoja susitikimus ir kitais būdais bendradarbiauja su AV dėl šeimos ir (ar) vaiko situacijos aptarimo;

3. tvarko su intensyviu MK darbu susijusius duomenis.

Psichologastaiko streso įveikos ir kitus psichologinio konsultavimo metodus.

Specialistas,dirbantis su priklausomybę arpriklausomybių sutrikimų simptomųturinčiais asmenimis ir (ar) jų šeimomis:

1. identifikuoja galimus priklausomybės sutrikimų simptomus, jų įtaką asmens elgesiui;

2. įvertina šeimos narių priklausomybės tipą, motyvaciją keisti savo priklausomą elgesį;

3.taiko motyvavimo technikas, kadpriklausomybės ligomis sergantis ir (ar) priklausomybių sutrikimų simptomų turintis asmuo priimtų siūlomą pagalbą.

Taip pat ieškoma pretendentų papildyti šiuo metu veikiančias Tarnybos MK:

1. Kauno m. vaiko teisių apsaugos skyriaus (MK darbo vieta Kaune) specialisto (psichologo), terminuota DS iki grįš laikinai negalintis eiti pareigų darbuotojas

2. Šiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus (MK darbo vieta Šiauliuose) specialisto (psichologo), neterminuota DS

3. Telšių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus (MK darbo vieta Telšiuose), specialisto (psichologo), neterminuota DS

4. Tauragės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus (MK darbo vieta Tauragėje) specialisto (dirbančio su priklausomybę ar priklausomybių sutrikimų simptomų turinčiais asmenimis ir (ar) jų šeimomis), neterminuota DS.

Atgal  Atgal  
Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai

Prisijungti galite čia

 
 
   
   
           
© Kėdainių rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas, naudojama SmartWeb sistema