Spausdinti
Logotipai Versija neįgaliesiems
English
Kėdainių r. savivaldybės administracija
Biudžetinė įstaiga
J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Juridinių asmenų registras
Kodas 188768545
Tel. (8 347) 69 550, Faks. (8 347) 61 125
E.p. administracija@kedainiai.lt

Teisės aktų paieška
Viešojo administravimo kokybės politika
Elektroninės paslaugos
Strateginis veiklos planas
Kėdainių miesto bendrasis planas 2010-2020 metams
E. Žemėlapis
Tarybos posėdžių transliacija
 
 
tel. 8 615 88 088


 
 
 
 

 

 


 

Informacija apie darbo užmokestį

Eil. Nr.

Pareigybė

2017 m.

2018 m. IV ketvirtis

Vidutinis mėn.
paskirtasis darbo
užmokestis

Pareigybių
skaičius

Vidutinis mėn.
paskirtasis darbo
užmokestis

Pastaba

1.

Meras

2369,47

1

2464,84

 

2.

Mero pavaduotojas

2043,12

1

1859,67

 

3.

Tarybos sekretorius

1022,24

1

1277,07

 

4.

Mero padėjėjas

896,48

1

1054,17

 

5.

Mero patarėjas (ryšiams su visuomene)

1038,36

1

1403,22

 

6.

Mero patarėjas

923,84

1

992,55

 

7.

Administracijos direktorius

2046,29

1

2122,38

 

8.

Administracijos direktoriaus
pavaduotojas

1583,25

2

1627,44

 

9.

Skyriaus vedėjas

1426,78

14

1625,45

 

10.

Vedėjo pavaduotojas

1310,03

2

1409,40

 

11.

Vyriausias (-ioji) specialistas (-ė)

846,72

74

1001,11

 

12.

Vyresnysis (-ioji) specialistas (-ė)

740,32

7

884,00

 

13.

Specialistas

-

1

634,41

 

14.

Vyriausiasis hidrotechnikas

726,40

1

830,78

 

15.

Archyvaras

439,36

3

698,38

 

16.

Buhalteris

719,03

4

877,08

 

17.

Aplinkos gerinimo specialistas

-

3

728,96

 

18.

Ūkvedys(ė)

703,42

2

779,76

 

19.

Telefono ryšio technikas

464,34

1

505,74

 

20.

Sekretorė-referentė

545,23

4

628,70

 

21.

Vairuotojas

674,91

3

969,74

 

22.

Sargas

419,41

4

447,64

 

23.

Darbininkas

413,42

2

500,00

 

24.

Valytojas

381,55

4,5

400,00

 


Kėdainių miesto seniūnijos vidutinio darbo užmokesčio ataskaita

Eilės Nr. Pareigybė 2018 m. 2019 m. I ketvirtis
Vidutinis mėn. paskirtasis darbo užmokestis Pareigybių skaičius Vidutinis mėn. paskirtasis darbo užmokestis
1 Seniūnas 1597,18 1 2146,79
2 Vyr. specialistas 955,36 0/1 1417,22
3 Vyr. specialistas 864,18 2 1336,10
4 Darbo organizavimo inžinierius 694,36 1 989,56
5  Buhalteris 642,63 2 1128,50
6 Apskaitininkas 502,48 2/1 809,64
7 Apskaitininko padėjėjas 0,00 0/1 635,60
8 Duomenų bazių specialistas 417,22 1 625,68
9 Sekretorius 612,64 1 799,62
10 Apskaitininkas kasininkas 413,40 1 591,72
11 Aplinkos gerinimo specialistas 515,41 2 675,69
12 Vyresnysis specialistas soc. paramai - valstybės tarnautojas 725,41 1 951,35
13 Socialinio darbo specialistas
(dirbantis seniūnijoje)
700,86 3/2 894,55
14 Socialinių išmokų specialistas 584,08 3 733,45
15 Kapinių prižiūrėtojai 401,34 3,75 555,00
16 Automobilio vairuotojas 426,23 2 613,98
17 Traktorininkas 44271,00 2 613,98
18 Nekvalifikuoti atsitiktinių darbų darbininkai 400,31 6 555,00
19 Valytoja 402,50 1 555,00
  Iš viso: x 39,75/35,75 xDotnuvos seniūnijos vidutinio darbo užmokesčio ataskaita

Eil.

 

2018 m.

2019 m. I ketvirtis

Nr.

Pareigybė

Vidutinis mėn.
paskirtasis darbo
užmokestis

Pareigybių
skaičius

Vidutinis mėn.
paskirtasis darbo
užmokestis

1.

Seniūnas

1186

1

1765

2.

Vyriausioji specialistė

neskelbiami

1

neskelbiami

3.

Specialistas

3908

6,25

6362

5.

Tarnautojas

338

0,3

340

6.

Darbininkas

3443

12,45

5828

 

Viso:

X

22

X


Gudžiūnų seniūnijos darbuotojų  vidutinio darbo užmokesčio ataskaita

Eil.

 

2017 m.

2018 m. IV ketvirtis

Nr.

Pareigybė

Vidutinis mėn. paskirtasis
darbo užmokestis

Pareigybių
skaičius

Vidutinis mėn. paskirtasis
darbo užmokestis

1.

Seniūnas

1063

1

1185

2.

Seniūno pavaduotojas

795

1

946

3.

Specialistas

614

6,15

616

4.

Darbininkas

374

11,2

401


Josvainių seniūnijos vidutinio darbo užmokesčio ataskaita

Eil.

Pareigų (pareigybės)
pavadinimas

Etatų 
skaičius

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Nr.

   

2018 m. IV ketvirtis

 

1

Seniūnas

1,00

1372,93

 

2

Seniūno pavaduotojas

1,00

Neskelbiama

 

3

Specialistai

5,2

3565,95

 

4

Darbininkai

8,15

2753,65

 

Krakių seniūnijos vidutinio darbo užmokesčio ataskaita

Eilės Nr.

Pareigybė

2018 m. IV ketvirtis

Pareigybių
skaičius

Vidutinis mėn.
paskirtasis
darbo užmokestis

1.

Seniūnijos seniūnas

1

1483,83

2.

Specialistai

7

5823,34

3.

Darbininkai

5,28

2425,97

4.

Nekvalifikuoti atsitiktinių darbų darbininkai

2,5

1050,75

 

Iš viso:

15,78

x


Pelėdnagių seniūnijos vidutinio darbo užmokesčio ataskaita

Ei.nr.

Pareigų(pareigybės)pavadinimas

Etatų skaičius

Vidutinis mėnesinis bruto
darbo
užmokestis
(Eur) 2017 m.

Vidutinis mėnesinis
bruto darbo užmokestis (Eur)
2018 m. IV ketvirtis

1

Seniūnas

1

999,32

1277,78

2

Seniūno pavaduotoja

1

813,19

919,91

3

Specialistai

6,5

4079,10

3443,60

4

Tarnautojas

0,7

323,95

207,55

5

Darbininkai

7

2637,15

1388,09

 

viso

16,20

x

x


Pernaravos seniūnijos vidutinio darbo  užmokesčio ataskaita

Eil.

 

2017 m.

2018 m IV ketvirtis

Nr.

Pareigybė

Vidutinis mėn.
bruto darbo užmokestis

Pareigybių
skaičius

Vidutinis mėn.
bruto darbo
užmokestis

1.

Seniūnas

1026,07

1

1357,56

2.

Seniūno pavaduotoja

630,30

1

847,41

3.

Specialistas / ė /

583,23

4,45

685,07

4.

Tarnautojas / a /

307,89

0,7

343,72

5.

Darbininkas / ė /

410,23

3,42

500,73


Surviliškio seniūnijos vidutinio darbo užmokesčio ataskaita

Pareigybės pavadinimas

Žmonių
skaičius

2018 m. IV ketv.
vidutinis darbo užmokestis Eur.

Seniūnijos seniūnas

1

neskelbia

Seniūno pavaduotojas

1

neskelbia

Buhalteris

1

neskelbia

Socialinio darbo specialistas

1

neskelbia

Socialinis darbuotojas, dirbantis su šeimomis

1

neskelbia

Ūkvedys

1

neskelbia

Elektros energetikos technikas

1

neskelbia

Sporto instruktorius

1

neskelbia

Žemės ūkio specialistas

1

neskelbia

Apskaitininkas-kasininkas

1

neskelbia

Traktorininkas

1

neskelbia

Valytojas

1

neskelbia

Kapinių prižiūrėtojas

1

neskelbia

Asmens priežiūros namuose darbuotojas

4

140,92

Kūrikas

2

389,26

Seniūno, seniūno pavaduotojo, buhalterio, ūkvedžio, elektros energetikos techniko, sporto instruktoriaus, žemės ūkio specialisto, apskaitininko-kasininko, traktorininko, valytojo, kapinių prižiūrėtojo darbo užmokestis neskelbiamas vadovaujantis 2003 m. balandžio 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 480 ,,Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ III skyriaus 18 punktu, ,, Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą“.


Šėtos seniūnijos vidutinio darbo užmokesčio ataskaita

Eil. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų
skaičius

Vidutinis mėnesinis bruto
darbo užmokestis (Eur)

Nr.     2018 m. IV ketvirtis  
1 Seniūnas 1,00 1337,84  
2 Seniūno pavaduotojas 1,00 807,13  
3 Specialistai 6,73 5199,58  
4 Tarnautojas 0,70 292,52  
5 Darbininkai 5,50 2520,32  


Truskavos seniūnijos vidutinio darbo užmokesčio ataskaita

Eil.
Nr.

Pareigybė

2017m.

2018m. IV ketvirtis

Vidutinis mėn.
bruto darbo
užmokestis

Pareigybių
skaičius

Vidutinis mėn.
bruto darbo
užmokestis

1.

Seniūnijos seniūnas

1122,15

1

1327,75

2.

Seniūnijos seniūno pavaduotojas

775,88

1

857,94

3.

Buhalteris

623,78

1

743,39

4.

Socialinių išmokų darbuotojas

572,41

1

583,82

5.

Socialinis darbuotojas

745,05

1,5

915,33

6.

Žemės ūkio specialistas

535,57

0,8

655,54

7.

Elektros energetikos technikas

434,89

0,5

477,00

8.

Apskaitininkas kasininkas

414,71

0,7

469,04

9.

Kapinių prižiūrėtojas

394,24

1,25

410,00

10.

Traktorininkas

418,34

1

427,19

11.

Valytojas

394,86

1

447,56

12.

Katilinės kūrikas

395,56

2

465,98

13.

Asmens priežiūros namuose darbuotojas

404,36

0,75

466,00

14.

Poilsio organizavimo administratorius

395,40

0,25

417,36

15.

Aplinkos tvarkytojas

380,00

0,2

400,00

 

Iš viso:

X

13,95

x


Vilainių seniūnijos vidutinio darbo užmokesčio ataskaita

Eil.

 

2017

2018 m. IV ketvirtis

Nr.

Pareigybė

Vidutinis mėn. paskirtasis
darbo užmokestis

Pareigybių skaičius

Vidutinis mėn.
paskirtasis darbo
užmokestis

1.

Seniūnas

1303,52

1

1477,50

2

Seniūno pavaduotojas

663,98

1

laisvas

3

Buhalteris

713,00

1

747,70

4

Viešojo administravimo specialistas

684,39

1

742,00

5

Socialinio darbo specialistas

651,41

1,5

795,00

6

Socialinis darbuotojas

699,67

2

864,84

7

Elektros energijos technikas

449,96

1

483,89

8

Žemės ūkio specialistas

492,19

1

556,50

9

Apskaitininkas-kasininkas

428,26

0,7

460,57

11

Ūkvedys

406,54

3

430,89

13

Katilinės kūrikas

392,54

3,5

416,05

14

Valytojas

380

3,5

400

16

Traktorininkas

402,50

1

421,35

17

Kapinių prižiūrėtojas

380,0

2

400

18

Aplinkos tvarkytojas

380,0

4,75

400

19

Poilsio organizavimo administratorius

434,26

0,25

445,20

Paskutinis atnaujinimas: 2019-04-19 13:33:22
Valentinas Tamulis
Kėdainių r. savivaldybės meras
Darbotvarkė
Priėmimo valandos
Mero pavaduotojas
Prisijungimas gyventojams
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29300102030405
Balandis
    2019     
KALBOS KLAUSIMAS

  Kaip būtų taisyklinga?

Padarytas darbas atitinka keliamiems reikalavimams

Padarytas darbas atitinka keliamus reikalavimus

 

Naujienų prenumerata
Norėdami pirmieji gauti mūsų naujienas - įveskite savo el. pašto adresą:
RSS naujienos  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
   
   
           
© Kėdainių rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas, naudojama SmartWeb sistema