Kedainių rajono savivaldybė

J. Basanavičiaus g. 36
57288 Kėdainiai
Kodas 188768545
Tel. (8 347) 69 500
Faks. (8 347) 61 125
El. paštas info@kedainiai.lt


  Meras
 • Darbotvarkė
 • Priėmimo valandos
 • Mero pavaduotojas
 •   Kairėje
 • Teisės aktų paieška
 • Kėdainių rajono savivaldybės piliečių chartija
 • Elektroninės paslaugos
 • Strateginis veiklos planas
 • Kėdainių miesto bendrasis planas 2010-2020 metams
 • E. Žemėlapis
 • Tarybos posėdžių transliacija
 •   Vertikalus meniu
 • Apklausa
 • Naujienos
 • Aktualijos
 • Struktūra ir kontaktai
 • Administracijos direktorius
  Administracijos struktūra
  Kontaktai
  Metų veiklos uždaviniai
  Įstaigos teikiančios viešąsias paslaugas
 • Savivalda
 • Meras
  Darbotvarkė
  Priimamojo darbo laikas
  Mero pavaduotojas
  Taryba
  Tarybos reglamentas
  Tarybos nariai
  Tarybos frakcijos
  Tarybos komitetai
  Komisijos ir tarybos
  Tarybos posėdžiai
  Tarybos sprendimų projektai
  Tarybos sprendimai
  Tarybos sprendimai (iki 2011-09-30)
  Tarybos veiklos ataskaitos
  Etikos komisijos sprendimai
  Priėmimas
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Apie mus
  Nuostatai ir veikla
  Seniūnaitijos
  Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Seniūnijos
 • Korupcijos prevencija
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Veiklos ataskaitos
  Veiklos sritys
  Darbo užmokestis
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Vadovų darbotvarkės
  Ūkio subjektų priežiūra
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Įstaigos istorija
  Administracinės naštos mažinimas
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Priimti įsipareigojimai
 • Veiklos sritys
 • Darbo ir priešgaisrinė sauga
  Aplinkosauga
  Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa
  Aplinkos monitoringas
  Aplinkos oras
  Atliekų tvarkymas
  Želdynų apsauga
  Saugomos teritorijos ir objektai
  Biologinė įvairovė
  Naudinga informacija
  Informacija apie tvarkomus želdinius
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba
  Jaunimo organizacijos
  Mokinių savivalda
  Finansavimo galimybės
  Atvirosios jaunimo erdvės
  Savanorystė
  Naudingos nuorodos
  Teisinė informacija
  Tyrimai
  Mobilizacija
  Kultūra
  Etninė kultūra
  Renginiai
  Kultūros ir meno taryba
  Kultūros centrai
  Kėdainių krašto muziejus
  Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka
  Mėgėjų meno kolektyvai
  Konkursų nuostatai
  Kultūros paveldas
  Aktualijos
  Nekilnojamosios kultūros vertybės
  Nekilnojamųjų kultūros vertybių stebėsena
  Teisės aktai
  Socialinė parama
  Kontaktai
  Informacija gyventojui
  Socialines paslaugas teikiančios įstaigos
  Teisinė informacija
  Sportas
  Sporto taryba
  Nevyriausybinės sporto organizacijos
  Sportas ir laisvalaikis
  Sporto renginiai
  Finansavimo galimybės
  Statybos ir turto ūkis
  Strateginis planavimas ir investicijos
  Sveikatos priežiūra
  Sveikatos priežiūros įstaigos
  Aktuali informacija
  Konkursai
  Ataskaitos
  Švietimas
  Veikla
  Švietimo taryba
  Bendrojo ugdymo mokyklos
  Neformaliojo švietimo mokyklos
  Ikimokyklinio ugdymo mokyklos
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos ataskaitos, vertinimai ir užduotys
  Turto valdymas
  Valstybinė kalba
  Viešieji pirkimai
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Teikiamų elektroninių paslaugų aprašymai
  Paslaugos verslui
  Services for Business
 • Projektai
 • Investuotojui (For investor)
  Įgyvendinami projektai
  Įgyvendinti projektai (iki 2016 m.)
  Pateiktos paraiškos
  Projektai įgyvendinti nuo 2016 metų
 • Savivaldybės įmonės, įstaigos
 • Nevyriausybinės organizacijos
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinių organizacijų taryba
  Bendruomeninių organizacijų taryba
  Finansavimo galimybės
  Kėdainių miesto VVG
  Kėdainių rajono VVG
  Bendruomeninės veiklos rėmimas
 • E. demokratija
 • Tarybos posėdžiai
  Tarybos sprendimų projektai
  E-iniciatyvos
  E-apklausos
  E-problemos (jungiamasi per Elektroninius valdžios vartus)
  E-peticijos (jungiamasi per Elektroninius valdžios vartus)
 • Konkursai
 • Konkursai į valstybės tarnybą
  Konkursai į įstaigų vadovų pareigas
  Atrankos į savivaldybės įmonių valdybos narius
 • Urbanistika ir architektūra
 • Teritorijų planavimas
  Statinių projektai
  Laisvos žemės plotai
  Leidimai ir rinkliavos
  Patvirtinti planai
  Bendrųjų planų stebėsena
 • Numerių suteikimas
 • Civilinė sauga
 • Vartotojų teisių apsauga
 • Ieškok pagalbos
 • Kėdainių miestas 360°
 • Nuorodos
 • Asmens duomenų apsauga
 • Savivaldybės vidinis kanalas
 •   Horizontalus meniu
 • Gyventojui
 • Asmenų aptarnavimo tvarka
  Atliekų tvarkymas
  Civilinė metrikacija ir archyvas
  Komunaliniai mokesčiai
  Ieškok pagalbos
  Teisinė pagalba
  Vyriausybės nariai priima
  Autobusų eismo tvarkaraščiai
  Traukinių tvarkaraštis
  Informacija apie bešeimininkį turtą
  Kėdainių rajono teritorijoje esančių kapinių sąrašas

 • Verslininkui
 • Parama smulkiam verslui
  Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras
  Ekonominė situacija
  Komisija
  Kėdainių laisvoji ekonominė zona
  Informacija verslui dėl COVID-19
 • Turistui
 • Kėdainių kraštas
  Įžymūs Kėdainių žmonės
  Istorinės datos
  Krašto istorija
  Kėdainių panoramos
  Kviečiame į Lietuvos centrą - Kėdainius!
  Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras

  Kontaktinė informacija

  Kėdainių rajono savivaldybės administracija, J. Basanavičiaus g. 36, 619 kab.


  Telefonai: 8 (347) 69503, mob. 8 614 14989
  Mentorius Stasys Okunevičius
  el.p. stasys.okunevicius@kedainiai.lt

  Civilinė sauga – veikla, apimanti valstybės ir savivaldybių institucijų, visų ūkio subjektų, visuomeninių organizacijų bei gyventojų pasirengimą ekstremaliajai situacijai, veiksmus jai susidarius ir padarinių šalinimą, visų valstybės išteklių panaudojimą gyventojams išgyventi, šalies ūkio gyvybingumui palaikyti, turtui ir aplinkai nuo susidariusios ekstremaliosios situacijos poveikio apsaugoti, aktyviai šiuose procesuose dalyvaujant piliečiams.
  Civilinės saugos sistemos tikslas – paruošti visuomenę ekstremaliosioms situacijoms. Užtikrinti prevencinių priemonių ekstremaliosioms situacijoms išvengti arba susidarymo galimybėms sumažinti vykdymą ir įgyvendinimą. Užtikrinti sklandų perėjimą nuo kasdienės veiklos prie veiklos ekstremaliųjų situacijų metu bei sumažinti valstybės ekonominius nuostolius ekstremaliųjų situacijų atvejais. Išsaugoti žmonių gyvybę, sveikatą, turtą ir apsaugoti aplinką. Skatinti visuomenės iniciatyvą šiose srityse ir stiprinti pasitikėjimą civilinės saugos sistemos veikla.


  Vyriausiasis specialistas civilinei ir priešgaisrinei saugai organizuodamas civilinę saugą savivaldybės teritorijoje vykdo šias funkcijas:
  1. Prognozuoja savivaldybės teritorijoje galimas ekstremalias situacijas ir planuoja atsakomuosius veiksmus, siekiant suvaldyti galimas grėsmes;
  2. Organizuoja civilinės saugos ekstremaliųjų situacijų valdymo plano rengimą ir nuolatinį jo atnaujinimą, įtraukdamas į šį darbą reikalingas tarnybas ir organizacijas;
  3. Nustato seniūnijoms, subjektams civilinės saugos uždavinius, užtikrindamas planingą civilinės saugos vystymą;
  4. Organizuoja ir vykdo savivaldybės administracijos ir seniūnijų darbuotojų civilinės saugos mokymą, užtikrindamas jo tęstinumą;
  5. Renka iš visų savivaldybės teritorijoje esančių ūkio subjektų informaciją, reikalingą civilinės saugos uždaviniams vykdyti, atnaujinant civilinės saugos parengties plano išteklių žinyną;
  6. Kontroliuoja Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų civilinės saugos klausimais reikalavimų įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje, atlikdamas patikrinimus, organizuodamas pratybas;
  7. Teikia informaciją, reikalingą civilinės saugos užduotims vykdyti, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui, savivaldybės teritorijoje esantiems ūkio subjektams, siekiant užtikrinti parengtį ekstremalioms situacijoms;
  8. Kontroliuoja rajono civilinės saugos perspėjimo sistemos stovį, planuoja jos plėtotę ir modernizavimą, teikdamas pasiūlymus Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui;
  9. Rengia rajono Tarybos, administracijos direktoriaus teisės aktų projektus civilinės saugos klausimais, užtikrinant aktualių uždavinių sprendimą;
  10.  Dalyvauja savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos darbe, organizuodamas ekstremaliųjų situacijų operacijų  centro darbą;
  11. Kontroliuoja savivaldybės priešgaisrinės tarnybos parengtį, materialinį techninį aprūpinimą.

   

  DARBUOTOJO SAUGOS IR SVEIKATOS ĮVADINĖ INSTRUKCIJA

  SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACINIO PASTATO PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS  INSTRUKCIJA

  LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ IR MIKROAUTOBUSŲ VAIRUOTOJŲ SAUGOS  IR SVEIKATOS INSTRUKCIJA

  PATALPŲ VALYTOJŲ SAUGOS IR  SVEIKATOS  INSTRUKCIJA

  KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ KILUS GAISRUI PLANAS


  http://www.vpgt.lt/
   

  Paskutinis atnaujinimas: 2020-05-28 13:25:05

  © Kėdainių rajono savivaldybės administracija, 2005.
  Sprendimas: Idamas, naudojant Smart Web sistema.