Kedainių rajono savivaldybė

J. Basanavičiaus g. 36
57288 Kėdainiai
Kodas 188768545
Tel. (8 347) 69 500
Faks. (8 347) 61 125
El. paštas info@kedainiai.lt


  Meras
 • Darbotvarkė
 • Priėmimo valandos
 • Mero pavaduotojas
 •   Kairėje
 • Teisės aktų paieška
 • Viešojo administravimo kokybės politika
 • Elektroninės paslaugos
 • Strateginis veiklos planas
 • Kėdainių miesto bendrasis planas 2010-2020 metams
 • E. Žemėlapis
 • Tarybos posėdžių transliacija
 •   Vertikalus meniu
 • Apklausa
 • Apklausa: Renkame įdomiausią Kėdainių rajono savivaldybės istorinį vietovardį
 • Naujienos
 • Struktūra ir kontaktai
 • Administracijos direktorius
  Administracijos struktūra
  Kontaktai
  Metų veiklos uždaviniai
  Įstaigos teikiančios viešąsias paslaugas
  Komisijos ir darbo grupės
 • Savivalda
 • Meras
  Darbotvarkė
  Priimamojo darbo laikas
  Mero pavaduotojas
  Taryba
  Tarybos reglamentas
  Tarybos nariai
  Tarybos frakcijos
  Tarybos komitetai
  Komisijos ir tarybos
  Tarybos posėdžiai
  Tarybos sprendimų projektai
  Tarybos sprendimai
  Tarybos sprendimai (iki 2011-09-30)
  Tarybos veiklos ataskaitos
  Etikos komisijos sprendimai
  Priėmimas
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Apie mus
  Nuostatai ir veikla
  Seniūnaitijos
  Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Seniūnijos
 • Korupcijos prevencija
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Veiklos ataskaitos
  Veiklos sritys
  Darbo užmokestis
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Vadovų darbotvarkės
  Ūkio subjektų priežiūra
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Įstaigos istorija
  Administracinės naštos mažinimas
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Priimti įsipareigojimai
 • Veiklos sritys
 • Darbo ir priešgaisrinė sauga
  Aplinkosauga
  Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa
  Aplinkos monitoringas
  Aplinkos oras
  Atliekų tvarkymas
  Želdynų apsauga
  Saugomos teritorijos ir objektai
  Biologinė įvairovė
  Naudinga informacija
  Informacija apie šalinamus medžius
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba
  Jaunimo organizacijos
  Mokinių savivalda
  Finansavimo galimybės
  Teisinė informacija
  Naudingos nuorodos
  Tyrimai
  Atvirosios jaunimo erdvės
  Mobilizacija
  Kultūra
  Etninė kultūra
  Renginiai
  Kultūros ir meno taryba
  Kultūros centrai
  Kėdainių krašto muziejus
  Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka
  Mėgėjų meno kolektyvai
  Konkursų nuostatai
  Kultūros paveldas
  Aktualijos
  Nekilnojamosios kultūros vertybės
  Nekilnojamųjų kultūros vertybių stebėsena
  Teisės aktai
  Socialinė parama
  Kontaktai
  Informacija gyventojui
  Socialines paslaugas teikiančios įstaigos
  Teisinė informacija
  Sportas
  Sporto taryba
  Sporto renginiai
  Finansavimo galimybės
  Statybos ir turto ūkis
  Strateginis planavimas ir investicijos
  Sveikatos priežiūra
  Sveikatos priežiūros įstaigos
  Aktuali informacija
  Konkursai
  Ataskaitos
  Švietimas
  Kontaktai
  Veikla
  Švietimo taryba
  Bendrojo ugdymo mokyklos
  Neformaliojo švietimo mokyklos
  Ikimokyklinio ugdymo mokyklos
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos ataskaitos, vertinimai ir užduotys
  Turto valdymas
  Valstybinė kalba
  Viešieji pirkimai
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Teikiamų elektroninių paslaugų aprašymai
  Paslaugos verslui
  Services for Business
 • Projektai
 • Investuotojui (For investor)
  Įgyvendinami projektai
  Įgyvendinti projektai (iki 2016 m.)
  Pateiktos paraiškos
  Projektai įgyvendinti nuo 2016 metų
 • Savivaldybės įmonės, įstaigos
 • Nevyriausybinės organizacijos
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinių organizacijų taryba
  Bendruomeninių organizacijų taryba
  Finansavimo galimybės
  Kėdainių miesto VVG
  Kėdainių rajono VVG
  Bendruomeninės veiklos rėmimas (2017-2019)
 • E. demokratija
 • Tarybos posėdžiai
  Tarybos sprendimų projektai
  E-iniciatyvos
  E-apklausos
  E-problemos (jungiamasi per Elektroninius valdžios vartus)
  E-peticijos (jungiamasi per Elektroninius valdžios vartus)
 • Konkursai
 • Konkursai į valstybės tarnybą
  Konkursai į įstaigų vadovų pareigas
  Atrankos į savivaldybės įmonių valdybos narius
 • Urbanistika ir architektūra
 • Teritorijų planavimas
  Statinių projektai
  Laisvos žemės plotai
  Leidimai ir rinkliavos
  Patvirtinti planai
  Bendrųjų planų stebėsena
 • Numerių suteikimas
 • Civilinė sauga
 • Vartotojų teisių apsauga
 • Ieškok pagalbos
 • Kėdainių miestas 360°
 • Nuorodos
 • Asmens duomenų apsauga
 • Savivaldybės vidinis kanalas
 •   Horizontalus meniu
 • Gyventojui
 • Asmenų aptarnavimo tvarka
  Atliekų tvarkymas
  Civilinė metrikacija ir archyvas
  Komunaliniai mokesčiai
  Ieškok pagalbos
  Teisinė pagalba
  Vyriausybės nariai priima
  Autobusų eismo tvarkaraščiai
  Traukinių tvarkaraštis
  Informacija apie bešeimininkį turtą
  Kėdainių rajono teritorijoje esančių kapinių sąrašas
 • Verslininkui
 • Parama smulkiam verslui
  Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras
  Ekonominė situacija
  Komisija
  Kėdainių laisvoji ekonominė zona
 • Turistui
 • Kėdainių kraštas
  Įžymūs Kėdainių žmonės
  Istorinės datos
  Krašto istorija
  Kėdainių panoramos
  Kviečiame į Lietuvos centrą - Kėdainius!
  Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras

  Kompleksinė Josvainių miestelio viešosios infrastruktūros plėtra

  Projekto pavadinimas

  Kompleksinė Josvainių miestelio viešosios infrastruktūros plėtra (NR.VP3-1.2-VRM-01-R-21-013)

  Projekto tikslai ir uždaviniai

  Projekto tikslas - per viešosios infrastruktūros plėtrą Josvainių miestelyje didinti kaimo ir miesto sanglaudą, kompleksiškai spręsti aktualias kaimo vietovės problemas, gerinant gyvenamąją bei darbo aplinką, sudarant palankias bendruomeninės veiklos sąlygas. Projektu siekiama spręsti aktualias Kėdainių rajono kaimo vietovės viešosios infrastruktūros kokybės ir prieinamumo problemas.

  Uždavinys - rekonstruoti kultūros namus, gerinti bendruomeninę infrastruktūrą (sporto aikštyno su vaikų aktyvaus poilsio parku įrengimas), sutvarkyti aplinką (pėsčiųjų takelių, vejos, želdinių plotų prie kultūros namų suformavimas).

  Laukiami rezultatai

  Rekonstruoti kultūro namai, pagerinta bendruomeninė infrastruktūra, sutvarkyta aplinka.

  Įgyvendinimo laikotarpis

  2011-05-12 – 2015-06-30

  Bendra projekto vertė

  2 497 500,00 Lt (723.326,00 Eur)

  Savivaldybės lėšos

  187 312,50 Lt (54.249,45 Eur)

  Kontaktiniai asmenys

  Kristina Kemešienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja, tel. (8 347) 69512, el. p. kristina.kemesiene@kedainiai.lt

  Baigtas įgyvendinti projektasKompleksinė Josvainių miestelio viešosios infrastruktūros plėtra

   Kėdainių rajono savivaldybės administracija sėkmingai baigė įgyvendinti Europos regioninės plėtros fondo, Lietuvos valstybės bei Kėdainių rajono savivaldybės biudžetų lėšomis finansuojamą projektą „Kompleksinė Josvainių miestelio viešosios infrastruktūros plėtra“ (Nr. VP3-1.2-VRM-01-R-21-013) pagal 2007–2013 m. laikotarpio Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo priemonę VP3-1.2-VRM-01-R „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“.

   Projekto tikslas – sudaryti prielaidas spartinti ūkinės veiklos diversifikaciją Josvainių miestelyje. Projekto uždavinys – gerinti Josvainių miestelio gyvenamąją aplinką, modernizuojant viešuosius pastatus ir bendruomeninę infrastruktūrą.

   Įgyvendinant projekto tikslą ir uždavinį, sutvarkytas Josvainių miestelio viešosios infrastruktūros kompleksas. Projekto įgyvendinimo metu rekonstruotas kultūros centro pastatas, kuriame vyksta pagrindiniai kultūriniai bei pramoginiai renginiai – apšiltintas fasadas, stogas, cokolis, sutvarkyta inžinerinė infrastruktūra, įrengti pandusai ir turėklai neįgaliesiems, atlikta patalpų vidaus apdaila, atnaujinta didžioji scena, įsigytos naujos žiūrovų salės kėdės. Taip pat, gerinant bendruomeninės veiklos sąlygas įrengta vaikų aktyvaus poilsio zona, automobilių stovėjimo aikštelė ir pėsčiųjų takas prie Josvainių kultūros centro pastato.

   Džiugu, kad kompleksiškai atnaujintas kultūros centras ir sutvarkyta viešoji bendruomeninė infrastruktūra padėjo sukurti patrauklias ir kokybiškas sąlygas Josvainių miestelio ir aplinkinių gyvenviečių gyventojų savirealizacijai, saviveiklai, ūkinės veiklos diversifikavimui, kultūros puoselėjimui ir plėtrai, pagerėjo miestelio gyvenamoji ir rekreacinė aplinka.

   Projekto „Kompleksinė Josvainių miestelio viešosios infrastruktūros plėtravertė 723 326 Eur, iš kurių 669 076,55 Eur Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, 54 249,45 Eur – Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšos.

   

   
  Rekonstruotas Josvainių kultūros centras ir jo prieigos

  © Kėdainių rajono savivaldybės administracija, 2005.
  Sprendimas: Idamas, naudojant Smart Web sistema.