Kedainių rajono savivaldybė

J. Basanavičiaus g. 36
57288 Kėdainiai
Kodas 188768545
Tel. (8 347) 69 500
Faks. (8 347) 61 125
El. paštas info@kedainiai.lt


  Meras
 • Darbotvarkė
 • Priėmimo valandos
 • Mero pavaduotojas
 •   Kairėje
 • Teisės aktų paieška
 • Viešojo administravimo kokybės politika
 • Elektroninės paslaugos
 • Strateginis veiklos planas
 • Kėdainių miesto bendrasis planas 2010-2020 metams
 • E. Žemėlapis
 • Tarybos posėdžių transliacija
 •   Vertikalus meniu
 • Apklausa
 • Apklausa: Renkame įdomiausią Kėdainių rajono savivaldybės istorinį vietovardį
 • Naujienos
 • Struktūra ir kontaktai
 • Administracijos direktorius
  Administracijos struktūra
  Kontaktai
  Metų veiklos uždaviniai
  Įstaigos teikiančios viešąsias paslaugas
  Komisijos ir darbo grupės
 • Savivalda
 • Meras
  Darbotvarkė
  Priimamojo darbo laikas
  Mero pavaduotojas
  Taryba
  Tarybos reglamentas
  Tarybos nariai
  Tarybos frakcijos
  Tarybos komitetai
  Komisijos ir tarybos
  Tarybos posėdžiai
  Tarybos sprendimų projektai
  Tarybos sprendimai
  Tarybos sprendimai (iki 2011-09-30)
  Tarybos veiklos ataskaitos
  Etikos komisijos sprendimai
  Priėmimas
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Apie mus
  Nuostatai ir veikla
  Seniūnaitijos
  Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Seniūnijos
 • Korupcijos prevencija
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Veiklos ataskaitos
  Veiklos sritys
  Darbo užmokestis
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Vadovų darbotvarkės
  Ūkio subjektų priežiūra
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Įstaigos istorija
  Administracinės naštos mažinimas
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Priimti įsipareigojimai
 • Veiklos sritys
 • Darbo ir priešgaisrinė sauga
  Aplinkosauga
  Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa
  Aplinkos monitoringas
  Aplinkos oras
  Atliekų tvarkymas
  Želdynų apsauga
  Saugomos teritorijos ir objektai
  Biologinė įvairovė
  Naudinga informacija
  Informacija apie šalinamus medžius
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba
  Jaunimo organizacijos
  Mokinių savivalda
  Finansavimo galimybės
  Teisinė informacija
  Naudingos nuorodos
  Tyrimai
  Atvirosios jaunimo erdvės
  Mobilizacija
  Kultūra
  Etninė kultūra
  Renginiai
  Kultūros ir meno taryba
  Kultūros centrai
  Kėdainių krašto muziejus
  Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka
  Mėgėjų meno kolektyvai
  Konkursų nuostatai
  Kultūros paveldas
  Aktualijos
  Nekilnojamosios kultūros vertybės
  Nekilnojamųjų kultūros vertybių stebėsena
  Teisės aktai
  Socialinė parama
  Kontaktai
  Informacija gyventojui
  Socialines paslaugas teikiančios įstaigos
  Teisinė informacija
  Sportas
  Sporto taryba
  Sporto renginiai
  Finansavimo galimybės
  Statybos ir turto ūkis
  Strateginis planavimas ir investicijos
  Sveikatos priežiūra
  Sveikatos priežiūros įstaigos
  Aktuali informacija
  Konkursai
  Ataskaitos
  Švietimas
  Kontaktai
  Veikla
  Švietimo taryba
  Bendrojo ugdymo mokyklos
  Neformaliojo švietimo mokyklos
  Ikimokyklinio ugdymo mokyklos
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos ataskaitos, vertinimai ir užduotys
  Turto valdymas
  Valstybinė kalba
  Viešieji pirkimai
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Teikiamų elektroninių paslaugų aprašymai
  Paslaugos verslui
  Services for Business
 • Projektai
 • Investuotojui (For investor)
  Įgyvendinami projektai
  Įgyvendinti projektai (iki 2016 m.)
  Pateiktos paraiškos
  Projektai įgyvendinti nuo 2016 metų
 • Savivaldybės įmonės, įstaigos
 • Nevyriausybinės organizacijos
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinių organizacijų taryba
  Bendruomeninių organizacijų taryba
  Finansavimo galimybės
  Kėdainių miesto VVG
  Kėdainių rajono VVG
  Bendruomeninės veiklos rėmimas (2017-2019)
 • E. demokratija
 • Tarybos posėdžiai
  Tarybos sprendimų projektai
  E-iniciatyvos
  E-apklausos
  E-problemos (jungiamasi per Elektroninius valdžios vartus)
  E-peticijos (jungiamasi per Elektroninius valdžios vartus)
 • Konkursai
 • Konkursai į valstybės tarnybą
  Konkursai į įstaigų vadovų pareigas
  Atrankos į savivaldybės įmonių valdybos narius
 • Urbanistika ir architektūra
 • Teritorijų planavimas
  Statinių projektai
  Laisvos žemės plotai
  Leidimai ir rinkliavos
  Patvirtinti planai
  Bendrųjų planų stebėsena
 • Numerių suteikimas
 • Civilinė sauga
 • Vartotojų teisių apsauga
 • Ieškok pagalbos
 • Kėdainių miestas 360°
 • Nuorodos
 • Asmens duomenų apsauga
 • Savivaldybės vidinis kanalas
 •   Horizontalus meniu
 • Gyventojui
 • Asmenų aptarnavimo tvarka
  Atliekų tvarkymas
  Civilinė metrikacija ir archyvas
  Komunaliniai mokesčiai
  Ieškok pagalbos
  Teisinė pagalba
  Vyriausybės nariai priima
  Autobusų eismo tvarkaraščiai
  Traukinių tvarkaraštis
  Informacija apie bešeimininkį turtą
  Kėdainių rajono teritorijoje esančių kapinių sąrašas
 • Verslininkui
 • Parama smulkiam verslui
  Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras
  Ekonominė situacija
  Komisija
  Kėdainių laisvoji ekonominė zona
 • Turistui
 • Kėdainių kraštas
  Įžymūs Kėdainių žmonės
  Istorinės datos
  Krašto istorija
  Kėdainių panoramos
  Kviečiame į Lietuvos centrą - Kėdainius!
  Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras

  Kėdainių nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija, nuotekų ir vandens tiekimo tinklų išplėtimas

  Projekto pavadinimas

  Kėdainių nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija, nuotekų ir vandens tiekimo tinklų išplėtimas (2002/LT/16/P/PE009)

  Projekto tikslai ir uždaviniai

  Projekto tikslas – išplėsti vandens ir nuotėkų tinklus Kėdainių mieste ir aplinkinėse gyvenvietėse, renovuoti senus vandentiekio ir kanalizacijos tinklus, rekonstruoti miesto valymo įrenginius ir nuotėkų siurblines.

  Laukiami rezultatai

  Sumažės gruntinio vandens užterštumas, nutekamųjų vandenų infiltracija, neapskaitomo vandens kiekis, sumažės eksploatacinės išlaidos, pagerės valymo įrenginių išvalymo rodikliai, bus pagerintas dumblo sausinimas. 

  Įgyvendinimo laikas

  2003 m. kovo mėn. - 2009 m. rugsėjo mėn.

  Projekto vertė

  10 400 000 Eurų

  Skirta parama

  8 840 000 Eurų iš Sanglaudos fondo ir valstybės biudžeto lėšų

  Savivaldybės lėšos

  1 560 000 Eurų  iš UAB ,,Kėdainių vandenys“ lėšų

  Kontaktiniai asmenys

  Kęstutis Vaitkevičius, projekto įgyvendinimo vadovas, UAB ,,Kėdainių vandenys” direktorius, tel. (8~347) 51341, el. p. admin@kedainiuvandenys.lt

   

  „Europos Sąjungos Sanglaudos fondas: žingsnis į mūsų gerovę“

   

  Lietuva yra viena iš šalių, kurioms teikiama parama per Sanglaudos fondą. Lietuva yra parengusi strategiją, nustatančią prioritetinius tikslus ir priemones Sanglaudos fondo tikslų pasiekimui, o taip pat ir apibrėžusi nacionalinę strategiją aplinkosaugos srityje. Visa programa yra sukoncentruota į atliekų ir nuotekų tvarkymą bei vandens kokybės gerinimą ir jo tiekimo infrastruktūros tobulinimą.

   

  INFORMACIJA APIE ES SANGLAUDOS FONDO PROJEKTO

  „KĖDAINIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ REKONSTRUKCIJA, NUOTEKŲ IR VANDENS TIEKIMO TINKLŲ IŠPLĖTIMAS (Nr. 2002/LT/16/P/PE/009)

  ĮGYVENDINIMĄ

   

  Ši projektas yra skirtas pagerinti vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo paslaugas Kėdainių mieste ir aplinkinėse vietovėse, įskaitant naują nuotekų valymo įrenginių rekonstrukciją, siurblinių atnaujinimą ir paslaugų išplėtimą iki Babėnų. Vandentiekio ir nuotekų siurblinių statyba bei rekonstrukcija sumažins energijos sunaudojimą, pagerins patikimumą, sumažins avarijų padarinių likvidavimo kaštus, sumažins užterštumo riziką. Vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo paslaugų išplėtimas sumažins gruntinio vandens užterštumą, potencialią riziką sveikatai dėl vandens sukeliamų ligų, nebekels grėsmės gyventojų sveikatai.

   

  Procentais

  Lėšos,eurais

  Projekto vertė

  100 %

  10.400.000

  Sanglaudos fondo dalis

  65 %

  6.760.000

  LR biudžeto dalis*

  35 %

  3.640.000

  * LR biudžeto dalį sudaro ir UAB „Kėdainių vandenys“ lėšos.
  UAB „Kėdainių vandenys“ savo dalies apmokėjimui įgyvendinat projektą yra paėmusi 6.356.000 litų ilgalaikę (7metų) paskolą.

  ĮGYVENDINTOS PROJEKTO APIMTYS:
  I dalis. Kėdainių nuotekų ir vandens tiekimo tinklų išplėtimas.
  Vandentiekio tinklai nutiesti: Vyšnių g., Kosmonautų g., Pergalės g, Elevatoriaus g., Draugystės g., S.Dariaus ir S.Girėno g., Žibuoklių g., Saulėlydžio g., Ąžuolų g., Žibuoklių g., Šviesos g., Daukšos g.), Paobelio gyv. (Nevėžio g., Gėlių g., Lauko g., Kedainių g.), įrengtas diukeris per Nevėžio upę.
  Viso vandentiekio tinklų nutiesta - 9.155,22 m.
  Pastatytos 2 naujos geriamojo vandens siurblinės, 5 geriamojo vandens siurblinės – rekonstruotos.

  Nuotekų tinklai nutiesti: Elevatoriaus g., Kosmonautų g., Ąžuolų g., Daukšos g., Saulėlydžio g., Draugystės g., S.Dariaus ir S.Girėno g., Šviesos g., Ateities g., Žilvičių g., Sodininkų g., Vyšnių g., Jubiliejaus g., Pergalės g., Žibuoklių g., A.Kanapinsko g., Akacijų g., Jazminų g., Uosių g., Kadagių g., Klevų g., Dvaro g., Tilto g.
  Viso nuotekų tinklų nutiesta - 19.135,95 m.
  Pastatytos 6 naujos nuotekų siurblinės, 2 nuotekų siurblinės – rekonstruotos.

  II dalis. Kėdainių nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija.
  Rekonstruotų nuotekų valymo įrenginių našumas 8200 m3/parą. Rekonstruoti valymo įrenginiai pagerins dumblo tvarkymą ir sausinimą. Įrengimai yra su prailgintu aeravimu ir biologiškai skaidomu medžiagų šalinimu, sumažins išleidžiamą BDS5 iki 15 mg/l, azoto iki 15 mg/l ir fosforo iki 2 mg/l kiekį.

  © Kėdainių rajono savivaldybės administracija, 2005.
  Sprendimas: Idamas, naudojant Smart Web sistema.