Kedainių rajono savivaldybė

J. Basanavičiaus g. 36
57288 Kėdainiai
Kodas 188768545
Tel. (8 347) 69 500
Faks. (8 347) 61 125
El. paštas info@kedainiai.lt


  Meras
  • Darbotvarkė
  • Priėmimo valandos
  • Mero pavaduotojas
  •   Kairėje
  • Teisės aktų paieška
  • Viešojo administravimo kokybės politika
  • Elektroninės paslaugos
  • Strateginis veiklos planas
  • Kėdainių miesto bendrasis planas 2010-2020 metams
  • E. Žemėlapis
  • Tarybos posėdžių transliacija
  •   Vertikalus meniu
  • Apklausos rezultatas
  • Naujienos
  • Struktūra ir kontaktai
  • Administracijos direktorius
    Administracijos struktūra
    Kontaktai
    Metų veiklos uždaviniai
    Įstaigos teikiančios viešąsias paslaugas
    Komisijos ir darbo grupės
  • Savivalda
  • Meras
    Darbotvarkė
    Priimamojo darbo laikas
    Mero pavaduotojas
    Taryba
    Tarybos reglamentas
    Tarybos nariai
    Tarybos frakcijos
    Tarybos komitetai
    Komisijos ir tarybos
    Tarybos posėdžiai
    Tarybos sprendimų projektai
    Tarybos sprendimai
    Tarybos sprendimai (iki 2011-09-30)
    Tarybos veiklos ataskaitos
    Etikos komisijos sprendimai
    Priėmimas
    Kontrolės ir audito tarnyba
    Apie mus
    Nuostatai ir veikla
    Seniūnaitijos
    Tarptautinis bendradarbiavimas
  • Seniūnijos
  • Korupcijos prevencija
  • Teisinė informacija
  • Teisės aktai
    Teisės aktų projektai
    Tyrimai ir analizės
    Teisės aktų pažeidimai
    Teisinio reguliavimo stebėsena
  • Administracinė informacija
  • Nuostatai
    Planavimo dokumentai
    Veiklos sritys
    Darbo užmokestis
    Viešieji pirkimai
    Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
    Finansinių ataskaitų rinkiniai
    Vadovų darbotvarkės
    Ūkio subjektų priežiūra
    Veiklos ataskaitos
    Paskatinimai ir apdovanojimai
    Įstaigos istorija
    Administracinės naštos mažinimas
    Tarnybiniai lengvieji automobiliai
    Priimti įsipareigojimai
  • Veiklos sritys
  • Aplinkosauga
    Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa
    Aplinkos monitoringas
    Aplinkos oras
    Atliekų tvarkymas
    Želdynų apsauga
    Saugomos teritorijos ir objektai
    Biologinė įvairovė
    Naudinga informacija
    Darbo ir priešgaisrinė sauga
    Jaunimas
    Jaunimo reikalų taryba
    Jaunimo organizacijos
    Mokinių savivalda
    Finansavimo galimybės
    Teisinė informacija
    Naudingos nuorodos
    Tyrimai
    Atvirosios jaunimo erdvės
    Mobilizacija
    Kultūra
    Etninė kultūra
    Renginiai
    Kultūros centrai
    Kėdainių krašto muziejus
    Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka
    Mėgėjų meno kolektyvai
    Konkursų nuostatai
    Kultūros paveldas
    Aktualijos
    Nekilnojamosios kultūros vertybės
    Nekilnojamųjų kultūros vertybių stebėsena
    Teisės aktai
    Socialinė parama
    Kontaktai
    Informacija gyventojui
    Socialines paslaugas teikiančios įstaigos
    Teisinė informacija
    Sportas
    Kontaktai
    Veikla
    Klubai
    Sportas ir laisvalaikis
    Renginių kalendorius
    Programos ir projektai
    Statyba ir komunalinis ūkis
    Strateginis planavimas ir investicijos
    Sveikatos priežiūra
    Sveikatos priežiūros įstaigos
    Aktuali informacija
    Konkursai
    Ataskaitos
    Švietimas
    Kontaktai
    Veikla
    Bendrojo ugdymo mokyklos
    Neformaliojo švietimo mokyklos
    Ikimokyklinio ugdymo mokyklos
    Turto valdymas
    Vaiko teisių apsauga
    Kontaktai
    Valstybinė kalba
    Viešieji pirkimai
    Žemės ūkis
  • Paslaugos
  • Informacijos rinkmenos
    Administracinės paslaugos
  • Projektai
  • Investuotojui (For investor)
    Įgyvendinami projektai
    Įgyvendinti projektai (iki 2016 m.)
    Pateiktos paraiškos
    Projektai įgyvendinti nuo 2016 metų
  • Savivaldybės įmonės, įstaigos
  • Nevyriausybinės organizacijos
  • Naujienos
    Nevyriausybinės organizacijos
    Nevyriausybinių organizacijų taryba
    Kėdainių miesto VVG
    Kėdainių rajono VVG
    Naudingos nuorodos
    Bendruomeninės veiklos rėmimas (2017-2019)
  • E. demokratija
  • Tarybos posėdžiai
    Tarybos sprendimų projektai
    E-iniciatyvos
    E-apklausos
    E-problemos (jungiamasi per Elektroninius valdžios vartus)
    E-peticijos (jungiamasi per Elektroninius valdžios vartus)
  • Konkursai į valstybės tarnybą
  • Urbanistika ir architektūra
  • Teritorijų planavimas
    Patvirtinti planai
    Statinių projektai
    Bendrųjų planų stebėsena
    Leidimai ir rinkliavos
  • Numerių suteikimas
  • Civilinė sauga
  • Ieškok pagalbos
  • Kėdainių miestas 360°
  • Nuorodos
  •   Horizontalus meniu
  • Gyventojui
  • Asmenų aptarnavimo tvarka
    Atliekų tvarkymas
    Civilinė metrikacija ir archyvas
    Komunaliniai mokesčiai
    Ieškok pagalbos
    Teisinė pagalba
    Vyriausybės nariai priima
    Autobusų eismo tvarkaraščiai
    Traukinių tvarkaraštis
    Informacija apie bešeimininkį turtą
    Kėdainių rajono teritorijoje esančių kapinių sąrašas
  • Verslininkui
  • Parama smulkiam verslui
    Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras
    Ekonominė situacija
    Komisija
    Kėdainių laisvoji ekonominė zona
  • Turistui
  • Kėdainių kraštas
    Įžymūs Kėdainių žmonės
    Istorinės datos
    Krašto istorija
    Kėdainių panoramos
    Kviečiame į Lietuvos centrą - Kėdainius!
    Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras

    Informacija asmenims, norintiems globoti (rūpinti) vaiką

    Vaiko globos (rūpybos) nustatymo principai:

    1. Vaiko interesų pirmumas.
    2. Tapti globėjais (rūpintojais) pirmumo teisę turi artimieji vaiko giminaičiai, jei tai atitinka vaiko interesus.
    3. Vaiko globa šeimoje.
    4. Brolių ir seserų neišskyrimas, išskyrus atvejus, kai tai pažeidžia vaiko interesus.

    Nustatant ir naikinant  vaiko globą (rūpybą), skiriant globėją (rūpintoją), vaikui, kuris gali išreikšti savo nuomonę, suteikiama galimybė būti išklausytam ir atsižvelgiama į jo nuomonę, priimant sprendimus.

    Vaiko globos rūšys ir formos:

    1. Vaiko globos (rūpybos) rūšys:
      1) laikinoji globa (rūpyba);
      2) nuolatinė globa(rūpyba) ;
      3) laikinoji globa tėvų prašymu.
    2. Vaiko globos formos:
      1) globa (rūpyba) šeimoje;
      2) globa (rūpyba) šeimynoje;
      3) globa (rūpyba) vaikų globos  institucijoje.

    Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymo pagrindai:

    Vaiko laikinoji globa (rūpyba) nustatoma savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, kai vaiko:
    1) tėvai arba vienintelis turimų tėvų yra dingę ir jų ieškoma;
    2) tėvai arba vienintelis turimų tėvų laikinai negali rūpintis vaiku dėl ligos, suėmimo, bausmės atlikimo ar kitų priežasčių;
    3) tėvai arba turimas vienintelis tėvų nesirūpina, nesidomi vaiku, jo neauklėja, naudoja fizinį ar psichologinį smurtą ir dėl to kyla pavojus vaiko saugumui, dvasiniam, doroviniam vystymuisi.

    Vaiko nuolatinės globos (rūpybos) nustatymas


    Vaiko nuolatinė globa (rūpyba) nustatoma teismo sprendimu, kai vaiko:
    1) abu tėvai arba turėtas vienintelis iš tėvų yra mirę;
    2) abu tėvai arba turėtas vienintelis iš tėvų teismo paskelbti mirusiais ar nežinia kur esančiais;
    3) vaikas įstatymų nustatyta tvarka atskirtas nuo tėvų;
    4) abiejų tėvų arba vienintelio turėto iš tėvų valdžia apribota neterminuotai;
    5) abu tėvai arba vienintelis iš turėtų tėvų pripažinti neveiksniais;
    6) tėvystės arba artimos giminystės ryšiai nuo vaiko radimo dienos  nenustatyti.

    Dokumentai, kuriuos turi pateikti fizinis asmuo, norintis tapti vaiko globėju:
    1.  Prašymas.                                         
    2.  Sveikatos pažymėjimas forma 046 a.
    3.  Paso kopija.
    4.  Gyvenimo aprašymas.
    5.  Kartu gyvenančių asmenų, vyresnių kaip 16 metų amžiaus, rašytiniai sutikimai.
    6.  Pažyma apie šeimos sudėtį.
    7.  Santuokos liudijimo kopija (jei susituokęs).
    8.  Ištuokos liudijimo kopija (jei išsiskyręs).
    9.  Sutuoktinio mirties liudijimo kopija (jei yra našlys/našlė).
    10. Dokumentai apie asmens, norinčio tapti globėju ir kitų jo šeimos narių pajamas.
    11. Dokumentai apie asmens, norinčio tapti globėju, gyvenamąsias patalpas.
    12. Dokumentai, įrodantys asmens, norinčio tapti globėju, artimą giminystę su vaiku.
    13. Išvada apie fizinio asmens (išskyrus artimus vaiko giminaičius) pasirengimą globoti vaiką (fiziniai asmenys privalo dalyvauti būsimų globėjų mokymuose).

     

    © Kėdainių rajono savivaldybės administracija, 2005.
    Sprendimas: Idamas, naudojant Smart Web sistema.