Spausdinti
Logotipai Versija neįgaliesiems
Kėdainių r. savivaldybės administracija
Biudžetinė įstaiga
J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Juridinių asmenų registras
Kodas 188768545
Tel. (8 347) 69 550, Faks. (8 347) 61 125
E.p. administracija@kedainiai.lt

Teisės aktų paieška
Viešojo administravimo kokybės politika
Elektroninės paslaugos
Strateginis veiklos planas
Kėdainių miesto bendrasis planas 2010-2020 metams
E. Žemėlapis
Tarybos posėdžių transliacija
 
 
tel. 8 615 88 088


 
 
 
 
 


 

Informacija apie šalinamus medžius

2020-01-09

Informacija apie šalinamus medžius

Informuojame, kad Kėdainių mieste UAB „HSC Baltic“ vykdo naujai suprojektuotų automobilių stovėjimo aikštelės, poilsio zonos, kultūrinio amfiteatro scenos ir amfiteatro sėdimų vietų įrengimo darbus pagal projektą „Kitos paskirties inžinerinių statinių, Minareto g. 8, Kėdainiai, tvarkomųjų statybos darbų projektas. Miesto parko modernizavimas“.

Žemės sklype unikalus Nr. 4400-0512-1190 Kėdainiai, Minareto g. 8, Kėdainių dvaro sodybos unikalus kodas kultūros vertybių registre Nr. 216, Kėdainių dvaro sodybos parke (unikalus kodas kultūros vertybių registre 30759) medžiai patenkantys į naujai suprojektuotą automobilių stovėjimo aikštelės teritoriją ir poilsio zoną bei kultūrinio amfiteatro zoną – scenos įrengimo vietą ir amfiteatro sėdimų vietų teritoriją, klevas − kamienas 25 cm skersmens 1,3 m aukštyje, klevas − kamienas 29 cm skersmens 1,3 m aukštyje, klevas − kamienas 85 cm skersmens 1,3 m aukštyje, klevas − kamienas 78 cm skersmens 1,3 m aukštyje, klevas − kamienas 37 cm skersmens 1,3 m aukštyje, klevas − kamienas 114 cm skersmens 1,3 m aukštyje, uosis − kamienas 52 cm skersmens 1,3 m aukštyje, uosis − kamienas 38 cm skersmens 1,3 m aukštyje, uosis − kamienas 29 cm skersmens 1,3 m aukštyje, klevas − kamienas 43 cm skersmens 1,3 m aukštyje, klevas − kamienas 35 cm skersmens 1,3 m aukštyje klevas − kamienas 35 cm skersmens 1,3 m aukštyje, klevas − kamienas 85 cm skersmens 1,3 m aukštyje, klevas − kamienas 38 cm skersmens 1,3 m aukštyje, klevas − kamienas 35 cm skersmens 1,3 m aukštyje, klevas − kamienas 40 cm skersmens 1,3 m aukštyje, klevas − kamienas 20 cm skersmens 1,3 m aukštyje, klevas− kamienas 65 cm skersmens 1,3 m aukštyje, klevas − kamienas 24 cm skersmens 1,3 m aukštyje, liepa − kamienas 85 cm skersmens 1,3 m aukštyje, uosis − kamienas 37 cm skersmens 1,3 m aukštyje, uosis − kamienas 22 cm skersmens 1,3 m aukštyje, uosis − kamienas 24 cm skersmens 1,3 m aukštyje bus šalinami, kadangi medžiai į projektinius sprendinius.

Dalis medžių: klevas − kamienas 18 cm skersmens 1,3 m aukštyje, klevas − kamienas 12 cm skersmens 1,3 m aukštyje, klevas − kamienas 10 cm skersmens 1,3 m aukštyje, klevas − kamienas 19 cm skersmens 1,3 m aukštyje yra nesaugotini, kadangi skersmuo mažesnis kaip 20 cm, nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje medžiai saugomi didesni kaip 20 cm skersmens ir baltalksnis − kamienas 22 cm skersmens 1,3 m aukštyje nesaugotinas, kadangi šios rūšies medžiai nėra saugotini.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, buvo nustatyta, kad saugotini yra 23 medžiai. Jiems šalinti yra išduotas ir suderintas Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbų leidimas (Kėdainių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių 1 priedas).

Saugotinų medžių atkuriamoji vertė yra 9834 Eur 75 cnt. Už iškirstų medžių atkuriamąją vertę, pagal projektą bus sodinami nauji medžiai – Klevas trakinis „Elsrijk“ 25-30 cm apimties 1 m aukštyje 5vnt., Liepa mažalapė 35-40 cm apimties 1 m aukštyje 5 vnt., Paprastasis šermukšnis 18-20 cm apimties 1 m aukštyje 3 vnt., Slyvalapė gudobelė 18-20 cm apimties 1 m aukštyje 3 vnt., Kukmedis tarpinis „Brownii“ 40 cm aukščio 272 vnt., Stefanandra karpytalapė „Crispa“ 1.50 cm aukščio 50 vnt.

Visi kertami medžiai yra pažymėti raudonos spalvos dažais.

Informuojame, kad Kėdainių miesto seniūnija, Kėdainių mieste vykdys medžio uosio genėjimo darbus.

Žemės sklype prie J. Basanavičiaus g. 40, daugiabučio - nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje, Kėdainiuose.

Medžiui genėti yra išduotas ir suderintas Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbų leidimas (Kėdainių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių 1 priedas).

Kontaktai:

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vyresn. specialistė Agnė Čerenkovaitė-Sinickienė, tel. 8 347 69 545.

 


2019-12-19

Informacija apie medžių genėjimo darbus

Informuojame, kad Kėdainių miesto seniūnija Kėdainių mieste vykdys medžių genėjimo darbus.

Žemės sklypuose – šalia P. Lukšio g. 4, prie J. Basanavičiaus g. 128A, prie Mindaugo g. 15, Eglių g. tarp namų Nr. 29 ir Nr.31 žaliajame plote ir prie garažo kooperatyvo „Miškas“ Budrio g., Kėdainiuose.

Jiems genėti yra išduoti Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbų leidimai (Kėdainių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių 1 priedas).

Kontaktai:

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vyresn. specialistė Agnė Čerenkovaitė-Sinickienė, tel. 8 347 69 545.

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Kėdainių miesto seniūnija, tel. 8 347 67 287.2019-11-20

Informuojame, kad Kėdainių mieste UAB „Jonavos hidrotechnika“ vykdo naujų automobilių stovėjimo aikštelių, gatvių, pėsčiųjų takų, vertikalųjį ir horizontalųjį ženklinimą bei vaikų žaidimų aikštelių ir sporto aikštelių įrengimo darbus pagal projektą „Daugiabučių namų kvartalų kompleksinio atnaujinimo Kėdainių mieste (II etapo) projektas (teritorijos, apribotos J. Basanavičiaus g., Respublikos g. Liaudies g., A. Kanapinsko g., ir Rasos g. sutvarkymas)“.

Žemės sklypuose prieš J. Basanavičiaus g. 124, šalia J. Basanavičiaus g. 128, prieš J. Basanavičiaus g. 138, prieš J. Basanavičiaus g. 140, prieš J. Basanavičiaus g. 142, prieš J. Basanavičiaus g. 144, prieš J. Basanavičiaus g. 146, prieš Respublikos g. 4, prieš Respublikos g. 8, tarp Respublikos g. 8 ir 8A, prieš Respublikos g. 10, šalia Respublikos g. 12 ir prieš Respublikos g. 22, Kėdainiuose, bus šalinami 88 medžiai ir 4 krūmai, kadangi medžiai ir krūmai patenka į projektinius sprendinius.

Didesnė dalis medžių auga ant inžinerinių statinių, 23 vnt. patenka į vandentiekio tinklų zonas, 4 vnt. patenka į buitinių nuotekų šalinimo tinklų zonas, 5 vnt. patenka į dujų tinklų zonas, 6 vnt. patenka į paviršinių nuotekų tinklų zonas, 9 vnt. patenka į šilumos tinklų zonas, 5 vnt. patenka į vandentiekio ir paviršinių nuotekų tinklų zonas, 5 vnt. patenka į vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų zonas, 9 vnt. patenka į dujų ir šilumos tinklų zonas, 1 vnt. patenka į dujų ir buitinių nuotekų tinklų zoną, 1 vnt. patenka į dujų, vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų zonas, 4 vnt. yra invaziniai medžiai.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, buvo nustatyta, kad saugotinų yra 16 medžių. Jiems šalinti yra išduotas ir suderintas Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbų leidimas (Kėdainių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių 1 priedas).

Saugotinų medžių atkuriamoji vertė yra 5736 Eur 00 cnt. Už dalį lėšų 3960 Eur 00 cnt., pagal projektą bus sodinami nauji medžiai − klevai paprastieji, 18−20 cm apimties 1 m aukštyje, apie 4,5 m aukščio, 22 vnt. pagal projektą: tarp J. Basanavičiaus g. 128-132-134-136, daugiabučių 6 vnt., tarp J. Basanavičiaus g. 140-142-146, daugiabučių, 5 vnt., tarp Respublikos g. 4-8-8A, daugiabučių 6 vnt., tarp Respublikos g. 10-12-14, daugiabučių 2 vnt., tarp Respublikos g. 16-18-20-22, daugiabučių 3 vnt. Likusios lėšos 1776 Eur 00 cnt., gautos už želdinių atkuriamąją vertę, pervestos į Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos sąskaitą.

Visi kertami medžiai yra pažymėti raudonos spalvos dažais.

Kontaktai:

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vyresn. specialistė Agnė Čerenkovaitė-Sinickienė, tel. 8 347 69 545.


2019-10-29

Informuojame, kad Kėdainių mieste UAB „Doresta“ vykdo automobilių stovėjimo aikštelių, takų įrengimo bei gatvių rekonstrukcijos darbus pagal projektą „Daugiabučių namų kvartalų kompleksinio atnaujinimo, Kėdainių mieste (II etapo), projektas (teritorijos, apribotos Liaudies g., A. Kanapinsko g., Janušavos ir Respublikos g. sutvarkymas)“ žemės sklype priešais Liaudies g. 9, daugiabutį, prie įvažiavimo į Liaudies g. daugiabučių kiemus, bus šalinama 11 saugotinų medžių ir 2 vnt. nesaugotini, kadangi medžiai patenka į naujai suprojektuotą automobilių stovėjimo aikštelę.

Visi kertami medžiai yra pažymėti raudonos spalvos dažais.

Medžiams šalinti yra išduotas ir suderintas Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbų leidimas (Kėdainių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių 1 priedas).

Vietoj iškirstų medžių bus sodinami nauji medžiai − klevai paprastieji Palmatifidum, 18−20 cm  apimties 1 m aukštyje, apie 4,5 m aukščio,  16  vnt. pagal projektą: prieLiaudies g. 9 daugiabučio 1 vnt., prie Respublikos g. 48 daugiabučio 1 vnt., tarp Liaudies g. 3–5–7 daugiabučių 5 vnt., tarp Liaudies g. 11–13–15 daugiabučių 9 vnt.

Paskutinis atnaujinimas: 2020-01-09 16:07:32
Valentinas Tamulis
Kėdainių r. savivaldybės meras
Darbotvarkė
Priėmimo valandos
Mero pavaduotojas
Prisijungimas gyventojams
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
30310102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930010203
Balandis
    2020     
KALBOS KLAUSIMAS

  Kaip būtų taisyklinga?

Susirgimai gripu padaugėjo

Susirgimų gripu padaugėjo

 

Naujienų prenumerata
Norėdami pirmieji gauti mūsų naujienas - įveskite savo el. pašto adresą:
RSS naujienos  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
   
   
     
           
© Kėdainių rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas, naudojama SmartWeb sistema